Patofizjologia układu endokrynnego cPobieranie 110.39 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar110.39 Kb.
PATOFIZJOLOGIA UKŁADU ENDOKRYNNEGO CZ. 1
1. Wyjaśnij pojęcia (należy zacząć od słów jest to/są to):

Niedoczynność pierwotna gruczołu (+przykłady)

Niedoczynność wtórna gruczołu (+przykłady)

Nadczynność pierwotna gruczołu (+przykłady)

Nadczynność wtórna gruczołu (+przykłady)

Endokrynopatia jatrogenna (+przykłady)

Niedoczynność rzekoma gruczołu (+przykłady)

Ektopowe wydzielanie hormonu (+przykłady)

Zespół Sheehana

Choroba Glińskiego-Simmondsa

Hiperprolaktynemia (+przyczyny, +objawy)

Hipersomatotropizm (+przyczyny, +objawy)

Prolactinoma (+objawy)

Somstotropinoma (+objawy)

Karłowatość przysadkowa

Akromegalia (+przyczyny, +objawy)

Gigantyzm

Moczówka prosta (+objawy, +przyczyny)

Moczówka prosta ośrodkowa (+przyczyny)

Moczówka prosta centralna (+przyczyny)

Zespół Schwartza Barttera (SIADH) (+objawy, +przyczyny)

Niedoczynność pierwotna tarczycy (+przyczyny)

Niedoczynność wtórna tarczycy (+przyczyny)

Niedoczynność trzeciorzędowa tarczycy (+przyczyny)

Nadczynność pierwotna tarczycy (+przyczyny)

Nadczynność wtórna tarczycy (+przyczyny)

Eutyreoza

Tyreotoksykoza

Oftalmopatia naciekowa (orbitopatia tarczycowa)

Obrzęk przedgoleniowy

Obrzęk śluzowaty

Kretynizm tarczycowy

Choroba Hashimoto

Choroba Gravesa-Basedowa

Wole tarczycowe (+rodzaje)

Wole endemiczne

Goitryny

Efekt Wolffa-Chaikoffa

Choroba Plummera

Przełom tarczycowy

Śpiączka hipometaboliczna

TSI (+wyjaśnienie skrótu)

Hiperparatyroidyzm (+przyczyny, +objawy)

Hipoparatyroidyzm (+przyczyny, +objawy)

Hipokalcemia (+ przyczyny, +objawy)

Hiperkalcemia (+ przyczyny, +objawy)

Tężyczka (+przyczyny, +objawy)

Zespół gruczolakowatości wenątrzwydzielniczej (MEN) (+rodzaje)

2. Wyjaśnij jak najdokładniej różnicę pomiędzy podanymi pojęciami (w niektórych przypadkach można podać również przykłady, np. danych zaburzeń)1. Różnica pomiędzy moczówką prostą ośrodkową (centralną) i obwodową (nerkową)

2. Różnica pomiędzy moczówką prostą i zespołem nieadekwatnego wydzielania ADH/Schwartza-Barttera/SIADH

3. Różnica pomiędzy akromegalią i gigantyzmem

4. Różnica pomiędzy nadczynnością pierwotną i wtórną gruczołu

5. Różnica pomiędzy niedoczynnością pierwotną i wtórną gruczołu

6. Różnica pomiędzy nadczynnością pierwotną i wtórną tarczycy

7. Różnica pomiędzy niedoczynnością pierwotną i wtórną tarczycy

8. Różnica pomiędzy niedoczynnością wtórną i trzeciorzędową tarczycy

9. Różnica pomiędzy nadczynnością pierwotną i wtórną przytarczyc

10. Różnica pomiędzy niedoczynnością pierwotną i wtórną przytarczyc

11. Różnica pomiędzy nadczynnością pierwotną tarczycy i chorobą Gravesa-Basedowa

12. Różnica pomiędzy niedoczynnością pierwotną tarczycy i chorobą Hashimoto

13. Różnica pomiędzy skutkami nadmiaru i niedoboru jodu w diecie

14. Różnica pomiędzy obrzękiem śluzowatym a obrzękiem przedgoleniowym

15. Różnica pomiędzy pierwotną i wtórną hipotyreozą

16. Różnica pomiędzy pierwotną i wtórną hipertyreozą

17. Różnica pomiędzy hipertyreozą i tyreotoksykozą

18. Różnica pomiędzy pierwotnym i wtórnym hiperparatyroidyzmem

19. Różnica pomiędzy pierwotnym i wtórnym hipoparatyroidyzmem

3. Omów patomechanizm powstawania (wyjaśnij jaka jest przyczyna) poniższych objawów/zaburzeń (!!!).Obrzęk przedgoleniowy w chorobie Gravesa-Basedowa

Wytrzeszcz w chorobie Gravesa-Basedowa

Obrzęk śluzowaty w niedoczynności tarczycy

Upośledzenie umysłowe w kretynizmie

Tężyczka w hipokalcemii

Hipokalcemia w niewydolności nerek

Tachykardia w nadczynności tarczycy

Zaburzenia miesiączkowania i płodności w hiperprolaktynemii

Dwuskroniowe niedowidzenie połowicze (hemianopsia dwuskroniowa) w guzie prolaktynowym

Dwuskroniowe niedowidzenie połowicze (hemianopsia dwuskroniowa) w akromegalii

Hipernatremia lub hiperosmolarność w moczówce prostej

Wole w przypadku niedoboru jodu w pożywieniu

Nadczynności tarczycy w chorobie Gravesa-Basedowa

Niedoczynności tarczycy w chorobie Hashimoto

4. Uzupełnij tabelę dotyczącą zaburzeń hormonalnych.PEŁNE NAZWY I POZIOMY (wzrost/spadek) HORMONÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA OBJAWY CHOROBY

PEŁNE NAZWY I POZIOMY (wzrost/spadek) HORMONÓW TROPOWYCH/ JONÓW REGULUJĄCYCH WYDZIELANIE GRUCZOŁÓW

PRZYCZYNY

TYPOWE I CHARAKTERYSTYCZNE OBJAWY

1. Pierwotna niedoczynność tarczycy

2. Wtórna niedoczynność tarczycy

3. Pierwotna nadczynność tarczycy

4. Wtórna nadczynność tarczycy

5. Pierwotna nadczynność przytarczyc

6. Wtórna nadczynność przytarczyc

7. Pierwotna niedoczynność przytarczyc

8. Wtórna niedoczynność przytarczyc
5. Uzupełnij tabelę dotyczącą zaburzeń funkcji przytarczyc.NAZWA CHOROBY

OGÓLNA PRZYCZYNA

KIERUNEK ZMIAN STĘŻEŃ PARATHORMONU, WAPNIA ZJINIZOWANEGO i FOSFORANÓW NIEORGANICZNYCH WE KRWI (wzrost/spadek)

Pierwotna
nadczynność przytarczyc
PTH

Ca2+


Pi

Wtórna
nadczynność przytarczyc
PTH

Ca2+


Pi

Trzeciorzędowa nadczynność przytarczyc
PTH

Ca2+


Pi

Pierwotna
niedoczynność przytarczyc
PTH

Ca2+


Pi

Wtórna
niedoczynność przytarczyc
PTH

Ca2+


Pi

Rzekoma
niedoczynność przytarczyc
PTH

Ca2+


Pi

6. Uzupełnij tabelę dotyczącą pierwotnej niedoczynności tarczycy.1. Definicja pierwotnej niedoczynności tarczycy (w tym określ poziomy hormonów)

2. Przyczyny

3. Objawy (min. 6)

4. Patomechanizm wybranego objawu

7. Uzupełnij tabelę dotyczącą pierwotnej nadczynności tarczycy.1. Definicja pierwotnej nadczynności tarczycy (w tym określ poziomy hormonów)

2. Przyczyny

3. Objawy (min. 6)

4. Patomechanizm wybranego objawu

8. Uzupełnij tabelę dotyczącą zaburzeń funkcji tarczycy.1. Podaj nazwę choroby autoimmunologicznej przebiegającej z niedoczynnością tarczycy

2. Określ poziom hormonów (w tym hormonów tropowych)

3. Wymień nazwy autoprzeciwciał obecnych w surowicy chorego

4. Omów etiopatogenezę choroby

3. Wymień typowe i charakterystyczne objawy choroby (min. 6)

4. Omów patomechanizm wybranego objawu

9. Uzupełnij tabelę dotyczącą zaburzeń funkcji tarczycy.1. Podaj nazwę choroby autoimmunologicznej przebiegającej z nadczynnością tarczycy

2. Określ poziom hormonów (w tym hormonów tropowych)

3. Wymień nazwy autoprzeciwciał obecnych w surowicy chorego

4. Omów etiopatogenezę choroby

3. Wymień typowe i charakterystyczne objawy choroby (min. 6)

4. Omów patomechanizm wybranego objawu

10. Uzupełnij tabelę dotyczącą pierwotnej nadczynności przytarczyc.1. Definicja pierwotnej nadczynności przytarczyc (w tym podaj poziom hormonu i stężenie wapnia
zjonizowanego w surowicy)

2. Przyczyny

3. Objawy

4. Patomechanizm wybranego objawu

11. Uzupełnij tabelę dotyczącą pierwotnej niedoczynności przytarczyc.1. Definicja pierwotnej niedoczynności przytarczyc (w tym podaj poziom hormonu i stężenie wapnia
zjonizowanego w surowicy)

2. Przyczyny

3. Objawy

4. Patomechanizm wybranego objawu

12. Uzupełnij tabelę dotyczącą hiperprolaktynemii.1. Definicja hiperprolaktynemii

2. Przyczyny

3. Objawy

4. Patomechanizm wybranego objawu

13. Uzupełnij tabelę dotyczącą akromegalii.1. Definicja akromegalii

2. Przyczyny

3. Objawy

4. Patomechanizm wybranego objawu

14. Wyjaśnij różnicę1. Wyjaśnij różnicę pomiędzy moczówką prostą ośrodkową i obwodową (z czego wynikają, jaki jest poziom ADH w każdej z nich)?

2. Wyjaśnij różnicę pomiędzy gigantyzmem a akromegalią (z czego wynikają te choroby, kiedy dochodzi do ich rozwoju?)

15. Uzupełnij tabelę dotyczącą objawów nadczynności i niedoczynności tarczycy (uwaga: nie należy wpisywać objawów wynikających z samego procesu autoimmunologicznego występujących w autoimmunologicznych chorobach tarczycy).
Objawy niedoczynności tarczycy

Objawy nadczynności tarczycy

Stan psychiczny, układ nerwowyPotliwość, skóra, włosyTolerancja ciepła/zimnaUkład krążenia (ciśnienie tętnicze i serce)Układ pokarmowyMasa ciałaObrzękiOczyWoleUkład ruchu (mięśnie, kości)Inne


16. Uzupełnij tabelę dotyczącą zaburzeń funkcji tarczycy.1. Uzupełnij schemat regulacji wydzielania hormonów tarczycy. Narysuj pętle sprzężeń zwrotnych. Podaj pełne nazwy wszystkich hormonów/czynników uwalniających.

PODWZGÓRZE

PRZYSADKA

TARCZYCA2. Wpisz jakie będą stężenia hormonów w poniższych sytuacjach (wzrost/spadek).
TSH

fT4

Choroba Gravesa-BasedowaChoroba HashimotoPierwotna nadczynność tarczycyChirurgiczne usunięcie tarczycyPoporodowa martwica przysadki (Zespół Sheehana)Niedobór jodu3. Wyjaśnij dlaczego niedobór hormonów tarczycy powoduje u dzieci kretynizm tarczycowy?
4. Wyjaśnij dlaczego w nadczynności tarczycy występuje tachykardia?17. Podaj przynajmniej 5 najważniejszych, najbardziej charakterystycznych i zróżnicowanych objawów wymienionych chorób/zaburzeń.1. Nieautoimmunologiczna nadczynność tarczycy

2. Nadczynność tarczycy

3. Niedoczynność tarczycy

4. Choroba Gravesa-Basedowa

5. Choroba Hashimoto

8. Hipokalcemia

9. Hiperkalcemia

10. Akromegalia

11. Hipersomatotropizm

12. Guz prolaktynowy (prolactinoma)

13. Hiperprolaktynemia

14. Tężyczka

15. Nadczynność przytarczyc

16. Niedoczynność przytarczyc

17. Moczówka prosta

18. Uzupełnij tabelę dotyczącą zaburzeń hormonalnych.Pełne nazwy i poziomy (wzrost/spadek) hormonów odpowiedzialnych za objawy choroby

Przyczyny

Typowe i charakterystyczne objawy

1. Moczówka prosta centralna


2. Moczówka prosta nerkowa


3. Zespół Schwartza-Barttera (SIADH)


4. Hiperprolaktynemia


5. Akromegalia

19. Uzupełnij tabelę dotyczącą zaburzeń funkcji przytarczyc.Nazwa choroby

Kierunek zmian stężeń parathormonu, wapnia zjonizowanego i fosforanów nieorganicznych we krwi (wzrost/spadek)

PTH

Ca2+

Pi

Pierwotna
nadczynność przytarczyc

Wtórna
nadczynność przytarczyc


Trzeciorzędowa
nadczynność przytarczyc

Pierwotna
niedoczynność przytarczyc
Wtórna
niedoczynność przytarczyc
Rzekoma
niedoczynność przytarczyc20. Uzupełnij tabelę dotyczącą niedoczynności przedniego płata przysadki.1. Przyczyny niedoczynności przedniego płata przysadki:


2. Objawy niedoczynności przedniego płata przysadki wynikające z niedoboru poszczególnych hormonów przysadkowych:

TSH
LH i FSH
ACTH
PRL
GH21. Uzupełnij tabelę:1.Wyjasnij, jaka jest różnica pomiędzy chorobą autoimmunologiczną przebiegająca z przewagą odpowiedzi komórkowej a chorobą autoimmunologiczną przebiegająca z przewagą odpowiedzi humoralnej? Podaj przykłady tych chorób.
2. Omów krótko autoimmunologiczną chorobę tarczycy, w której patogenezie główną rolę odgrywa mechanizm humoralny.

Nazwa choroby

Nazwy i poziomy hormonów

TRL -
TSH -
T3 i T4 -


Patogeneza

Typowe objawy choroby22. Uzupełnij tabelę:1.Wyjasnij, jaka jest różnica pomiędzy chorobą autoimmunologiczną przebiegająca z przewagą odpowiedzi komórkowej a chorobą autoimmunologiczną przebiegająca z przewagą odpowiedzi humoralnej? Podaj przykłady tych chorób.
2. Omów krótko autoimmunologiczną chorobę tarczycy, w której patogenezie główną rolę odgrywa mechanizm komórkowy.

Nazwa choroby

Nazwy i poziomy hormonów

TRL -
TSH -
T3 i T4 -


Patogeneza

Typowe objawy choroby23. Podaj definicję, nazwę i poziomy hormonów i przynajmniej 6 charakterystycznych i zróżnicowanych (tzn. dotyczących np. skóry, układu nerwowego, układu krążenia, układu pokarmowego, itp.) objawów choroby Gravesa-Basedowa.1. Choroba Gravesa-Basedowa jest to –

2. Nazwy i poziomy hormonów (wzrost/spadek):

TSH: T3 i T4:3. Objawy (min. 6):

1)

2)3)

4)

5)6)

24. Podaj definicję, nazwę i poziomy hormonów i przynajmniej 6 charakterystycznych i zróżnicowanych (tzn. dotyczących np. skóry, układu nerwowego, układu krążenia, układu pokarmowego, itp.) objawów choroby Hashimoto.1. Choroba Hashimoto jest to –

2. Nazwy i poziomy hormonów (wzrost/spadek):

TSH: T3 i T4:3. Objawy (min. 6):

1)

2)3)

4)

5)6)

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy