Strona główna

Pedagogiczna biblioteka wojewódzka filiawraciborz u


Pobieranie 40.21 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar40.21 Kb.

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

F I L I A W R A C I B O R Z U


ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz

www.wom.edu.pl/biblioteka/raciborz

e-mail: pbwraciborz@wom.edu.pl
UZALEŻNIENIA - ALKOHOLIZM ( DZIECI I MŁODZIEŻ )

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Racibórz, październik 2014 r.
WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. Alkohol i młodzież / Peter Anderson, Ben Baumberg. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA, 2003. - 104 s.
 1. Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / Maria Deptuła . - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006 . - 427 s.
 1. Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole : pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004. - 142,[2] s.
 1. Dzieci, alkohol, narkotyki / Ruth Maxwell ; przełożyła Jadwiga Węgrodzka . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. - 208,[2] s.
 1. Integralna profilaktyka uzależnień w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Marek Dziewiecki. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2003. - 77 s.
 1. Jak wychowywać dziecko, które mówi : Nie !!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes ; tł. Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - 184 s.
 1. Kryminologia i kara kryminalna : wybrane zagadnienia / Anetta Jaworska red.. -Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - 268 s.
 1. Młodzież z grup ryzyka : perspektywy profilaktyki / pod redakcją Miry Prajsner. -Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003. -142,[1] s.
 1. Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Geoff Lowe, David R. Foxcroft, David Sibley. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. - 216 s.
 1. Pokolenie wygranych? : ciąg dalszy badań nad sytuacją dzieci i młodzieży w procesie transformacji / Janusz Sztumski. - Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2006. - 274 s.
 1. Pokolenie zmian : czego boją się dorośli ? / Hanna Rylke. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - 191 s.
 1. Poradnik dla nauczycieli - zasady postępowania z dziećmi i młodzieżą / Jarosław Kaleta, Ewa Mizera-Skrzyńska. - Czerwionka-Leszczyny : Stowarzyszenie Wspólnota, 2005. - 113 s.
 1. Prezentacja programu profilaktycznego dla społeczności szkolnej / Hanna Rylke // Remedium. – 1995, nr 1, s. 13-15
 1. Problemy dorastającej młodzieży : rodzina i szkoła w oczach nastolatków - raport z badań empirycznych na Podhalu /Bogdan Stańkowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005. - 72,[3] s.
 1. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy szkoły. (Problemy i zalecenia) / pod red. Barbary Tomickiej. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973. - 167, [1] s.
 1. Profilaktyka społeczna : rodzina, szkoła, środowisko lokalne / Monika Szpringer. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. - 422,[2] s.
 1. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2003. - 107,[1] s.
 1. Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / redakcja Stanisława Mihilewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - 121,[3] s.
 1. Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. - 299 s.
 1. Społeczne uwarunkowania alkoholizowania się nieletnich / Helena Kołakowska-Przełomiec. - Wrocław : Ossolineum, 1979. - 150 s.
 1. Wychowanie uczniów w trzeźwości / Augustyn Leśnik red. - Racibórz : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 1988. - 165 s.
 1. Z problematyki profilaktyki alkoholowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej : stan profilaktyki alkoholowej w placówkach oświatowych i opiekuńczych. -  Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993. - 100 s.
 1. Zagrożenie młodzieży patologiami społecznymi w Polsce : materiały z konferencji naukowej / red. nauk. Tadeusz Cielecki, Zenon Jasiński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. - Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1987. - 151 s.
 1. Piłem i brałem [Film]. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2009. - 1 płyta DVD, (19, 13 min.). - (Nie zamykaj oczu). - Zawiera: Zdaniem Specjalisty (Psychika, Duchowość, Samopoczucie, Ułuda, Poczucie mocy, Halucynoza, Dziury w mózgu, Dramat rodziny, Trzeźwienie, Terapia)


ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. Alkohol - wróg czy przyjaciel? : konspekt lekcji wychowawczej dla klasy III gimnazjum / Małgorzata Wleklińska //Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 9, s. 12-13
 1. Alkohol a dzieci / Janusz Burcek // Antidotum. - 2006, nr 11, s. 7-9
 1. Alkohol i młodzież: czym skorupka za młodu nasiąknie... / Ewa Woydyłło // Remedium. - 2013, nr 9, s. 1-7
 1. Alkohol i narkotyki - doświadczenia młodzieży szkolnej / Paweł Sobierajski, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co dzień. - 2011, nr 10-11, s. 19-27
 1. Alkohol w internacie - zagrożenia i niepokoje / Krystyna Kutiak-Zakrzewska // Wychowanie na co dzień. - 2006, nr 10-11, s. 18-19
 1. Alkohol w środowisku uczniowskim : skala problemu i uwarunkowania. Raport z badań / Andrzej Górny // Dialog Edukacyjny. - 2012, nr 1, s. 47-54
 1. Alkohol w środowisku uczniów województwa śląskiego : diagnoza i profilaktyka / Andrzej Niesporek // Dialog Edukacyjny. - 2011, nr 4, s. 24-28
 1. Alkohol. Uzależnienie od alkoholu / Anna Borucka // Remedium. - 2013, nr 10, s. 13
 1. Alkoholizm w rodzinie jako czynnik przestępczości nieletnich / Maria Jakubiak // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1979, nr 5, s. 29-34
 1. Alkoholizm wśród dzieci i młodzieży / Paweł Skoczylas // Problemy Alkoholizmu. -1999, nr 1, s. I-III
 1. Coraz częściej problem alkoholu dotyka młodsze dzieci... / Małgorzata Pobłocka, Katarzyna Półczyńska // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 10-11, s. IV-VI (wkładka)
 1. Diagnostyka pedagogiczna dziecka z problemem alkoholowym / Wioletta Junik // Remedium. - 2005, nr 1, s. 1-3
 1. Dzieci, alkohol, narkotyki / Ruth Maxwell ; przełożyła Jadwiga Węgrodzka . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1994. - 204,[2] s.
 1. Dzień wiosny 1998 / Krzysztof Wojcieszek // Remedium. - 1998, nr 6, s. 10-12
 1. Eksperymenty z używkami / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski . - 2012, nr 21, s. 16
 1. Gdy uczniowie piją... / Anna Borucka // Remedium. - 2006, nr 6, s. 13-16
 1. Inicjacja alkoholowa / Krzysztof Wojcieszek // Remedium. - 2000, nr 9, s. 2-3
 1. Inicjacja alkoholowa gimnazjalistów / Iwona Jakubowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 29-31
 1. Jak zmniejszyć spożycie alkoholu wśród młodzieży ? cz. I / Anna Czerwińska // Remedium. - 2009, nr 4, s. 13-15
 1. Jak zmniejszyć spożycie alkoholu wśród młodzieży ? - cz. II / Anna Czerwińska // Remedium. - 2009, nr 5, s. 14-15
 1. Konsumpcja alkoholu wśród młodzieży a prewencja szkolna w świetle badań polsko-niemieckich / Małgorzata-Renata Ilnicka// Wychowanie na co dzień . - 2010, nr 10-11, s. 21-28
 1. Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną / Agnieszka Kolbowska // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2009, nr 1, s. 33-41
 1. Kup pan piwo małolatowi! / Robert Kaczor // Niebieska Linia. - 2008, nr 1, s. 30-31
 1. Młodzież a papierosy i alkohol / Artur Malczewski // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 28-31
 1. Młodzież a problem alkoholowy - z doświadczeń słowackich / Wychowanie na co dzień / Jana Hanuliakova // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 10-11, s. 24-26
 1. Młodzież gimnazjalna z terenów wiejskich a używki - diagnoza i wnioski dla profilaktyki szkolnej / Anna Waligóra-Huk // Chowanna. - 2012, tom 2, s. 109-124
 1. Motywy picia alkoholu a zachowania problemowe młodzieży / Joanna Mazur // Remedium. - 2013, nr 2, s. 6-7
 1. (Nad)używanie alkoholu przez młodzież - wybrane aspekty problemu / Cezary Kurkowski 2012 // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 10-11, s. 34-37
 1. Picie alkoholu przez młodzież - perspektywa posthumanistyczna / Marcin Jewdokimow // Remedium. - 2009, nr 6, s. 8-9
 1. Picie alkoholu przez młodzież a opiekuńczo-wychowawcze funkcjonowanie rodziny / Alicja Kozubska // Problemy Rodziny. - 2000, nr 2-3, s. 57-61
 1. Picie alkoholu w domu / Krzysztof Wojcieszek // Remedium. - 2001, nr 7-8, s. 42-43
 1. Picie napojów alkoholowych przez dorastającą młodzież / Joanna Mazur // Remedium. - 2004, nr 11, s. 14-15
 1. Picie problemowe alkoholu a zadania rozwojowe wieku dorastania / Beata Boćwińska-Kiluk // Opieka - Wychowanie -Terapia. - 2006, nr 1-2, s. 5-8
 1. Pierwszy dzień wiosny / Krzysztof Wojcieszek // Remedium. - 1997, nr 5, s. 11-13
 1. Pijane dorastanie / Marek Pyza // Ergo Forum Wychowawców. - 2004, nr 3, s. 7-11
 1. Początek drogi alkoholowej w wieku szkolnym. cz.1 / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. - 1996, nr 4, s. 30
 1. Początek drogi alkoholowej w wieku szkolnym. cz.2 / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła. - 1996, nr 5, s. 32
 1. Prezentacja programu profilaktycznego dla społeczności szkolnej / Hanna Rylke // Remedium. - 1995, nr 1, s. 13-15
 1. Problem alkoholizmu młodzieży w działalności kurateli sądowej / Lucyna Fidor // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10- 11, s. 24 – 27
 1. Profilaktyka dla klasy / Leszek Trzaska // Remedium. -  2000, nr 4, s. 4
 1. Profilaktyka uzależnień w szkole // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 7-8, s. 38-40
 1. Profilaktyka w szkole jako forma minimalizowania zagrożeń uzależnieniem / Agnieszka Iłendo // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2002, nr 1, s. 14-17
 1. Przyczyny alkoholizowania się młodzieży mieszkającej w internacie - w świetle jej wypowiedzi / Marzena Okrasa //Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2002, nr 1, s. 5-13
 1. Reklamy alkoholu w opinii gimnazjalistów cz. 1 / Magdalena Pietruszka // Remedium. - 2010, nr 9, s. 10-11
 1. Reklamy alkoholu w opinii gimnazjalistów cz. 2 / Magdalena Pietruszka // Remedium. - 2010, nr 10, s. 10-11
 1. Spożywanie alkoholu przez gimnazjalistów w kontekście profilaktyki szkolnej / Iwona Jakubowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 8, s. 37-47
 1. Spożywanie alkoholu przez młodzież jako jeden z symptomów nieprzystosowania społecznego / Małgorzata Kiedrowska //Wychowanie na co dzień. - 2009, nr 10-11, s. 33-37
 1. Stosowanie środków psychoaktywnych przez nieletnie przestępczynie / Agnieszka Kruczek // Alkoholizm i Narkomania. -2014, nr 4, s. 331-348
 1. Sytuacja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym / Małgorzata-Renata Ilnicka // Praca Socjalna. - 2008, nr 5, s.37-51
 1. Sytuacja szkolna dzieci z rodzin alkoholików / Aleksandra Maciarz // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. -1986, nr 1, s. 47-55
 1. Szkolne zło - źródła i możliwości walki z nim / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 9, s. 10-13
 1. Uczniowie szkół podstawowych a spożywanie alkoholu / Krzysztof Zajdel // Wychowanie na co dzień. - 2010, nr 10-11, s.28-31
 1. Używanie i nadużywanie alkoholu przez dorastającą młodzież w świetle poznawczej teorii społecznego uczenia się /Ryszard Poprawa // Psychologia Wychowawcza. -2000, nr 2-3, s. 135-149
 1. Współczesna młodzież a używanie alkoholu / Joanna Łukasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 19-23
 1. Wyniki w nauce uczniów z rodzin z problemem alkoholowym / Beata Pospiszyl // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s.41-43
 1. Wzory picia alkoholu wśród młodzieży z niepełnosprawnością ruchową / Beata Hintze // Alkoholizm i Narkomania. - 2011, nr 2, s. 99-115
 1. Zagrożenie alkoholizmem wśród młodzieży / Tomasz Biernat // Wychowanie na co dzień. - 1999, nr 10-11, s. 4-7
 1. Zanim spróbujesz. Program profilaktyki uzależnień dla uczniów / Anna Pacewicz // Remedium. - 1995, nr 11, s. 12-13Oprac. Arleta Hoffmann-Piasecka, październik 2014 r.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość