Strona główna

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu ul. Narutowicza 2 33-300 Nowy Sącz


Pobieranie 53.53 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar53.53 Kb.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

w Nowym Sączu

ul. Narutowicza 2

33-300 Nowy Sącz

www.pbwnowysacz.pl

Nauczyciele a autorytet

Zestawienie bibliograficzneŹródła: katalogi i kartoteki PBW

Ilość opisów: 81

Data opracowania: sierpień 2014

Opracowała: Barbara Kozik

  1. Wydawnictwa zwarte:

1. Badura, Emilia

Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela / Emilia Badura. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981. - 142, [2] s. ; 20 cm. -Bibliogr. s. 138-[143]. - ISBN 83-02-00859-1

Sygnatura: 31998, 32000, 35500

2. Bednarska, Małgorzata. Red.

O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu / pod red. Małgorzaty Bednarskiej. -Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - 214 s. : il. kolor. ; 23 cm. -Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-7611-316-6

Sygnatura: 65110

3. Bojarska, Lucyna

Belfer na huśtawce : o autorytecie nauczyciela / Lucyna Bojarska. -Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 279 s. ; 21 cm. - (Inspiracje Edukacyjne). - ISBN 978-83-264-0721-5

Sygnatura: 67145, 67614

4. Faron, Bolesław

Oświatowe przekroje i zbliżenia / Bolesław Faron. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1985. - 373, [3] s. ; 20 cm. - ISBN 83-05-11716-2

Sygnatura: 43417, 43418

5. Izdebska, Jadwiga. Red.

W trosce o współczesną rodzinę : teoria, badania, wsparcie, ujęcie interdyscyplinarne / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Agaty Popławskiej. -Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2013. - 377, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-61612-20-9

Sygnatura: cz67935/VIII

6. Jankiewicz, Eugeniusz. Red.

Aby Moc rozbrajała przemoc : 67. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców, Jasna Góra, 1-2 lipca 2004 /[red. Eugeniusz Jankiewicz ; Krajowe Duszpasterstwo Nauczycieli]. - Zielona Góra : Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli "Warsztaty w Drodze", 2004. - 86 s. ; 21 cm. -ISBN 83-916341-6-7

Sygnatura: 8478Br

7. Jarmoszko, Stanisław

Autorytet : kontrowersje i aksjomaty / Stanisław Jarmoszko. - Warszawa : Akademia Humanistyczna, 2010. - 382, [1] s. ; 21 cm. - Bibliografia. - ISBN 978-83-7549-093-0

Sygnatura: 66428, 66429, 66430

8. Jazukiewicz, Iwona

Autorytet nauczyciela / Iwona Jazukiewicz. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1999. - 122 s. ; 24 cm. - Bibliografia. - ISBN 83-88030-31-0

Sygnatura: cz58791/XXI,58792

9. Karwatowska, Małgorzata

Autorytet w opiniach młodzieży / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - 244 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 217-232. - ISBN 978-83-7784-081-8

Sygnatura: 67147, 67607

10. Kądziołka, Władysław

Dialog źródłem wychowania w rodzinie / Władysław Kądziołka. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2012. - 486 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 445-467. -ISBN 978-83-7767-019-4

Sygnatura: 67083

11. Łobocki, Mieczysław

Wychowanie moralne w zarysie / Mieczysław Łobocki. - Wyd. 5. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 215, [1] s. ; 25 cm. - Bibliografia. -ISBN 978-83-7587-162-3

Sygnatura: 66851, 66852

12. Łobocki, Mieczysław

Wychowanie moralne w zarysie / Mieczysław Łobocki. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - 214, [1] s. ; 24 cm. - Bibliografia. -ISBN 978-83-7308-687-6 ( błędnie podany ISBN )

Sygnatura: cz62672/XXI, 62673,62674,63125

13. Myrdzik, Barbara. Red.

Język Polski w Gimnazjum R. 1 1999/2000. nr 1 / [red. Barbara Myrdzik]. -Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1999. - 110 s. : il. ; 21 cmWypowiedzi nastolatków nt. autorytetów.

Sygnatura: cz7127Br/III, 7128Br14. Pituła, Beata

Wieloaspektowe pojmowanie roli zawodowej nauczyciela / Beata Pituła. -Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2008. - 80 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 71-78 i przy rozdz.. - ISBN 978-83-88789-08-3

Sygnatura: 65112

15. Robertson, John

Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / John Robertson ; tłum. Krzysztof Kruszewski. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 1998. - 215 s. : rys. ; 24 cm. - (Literatura Pedagogiczna). - Bibliografia. - ISBN 83-02-06876-4

Sygnatura: cz57898/XXI, 58746, 61419

16. Zawisza-Masłyk, Ewa

Kompetencje społeczne gimnazjalistów i ich wychowawcze implikacje / Ewa Zawisza-Masłyk. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011. - 263, [3] s. : il. ; 25 cm. - (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 0239-6025 ; nr 596). - Bibliogr. s. 253-263. - ISBN 978-83-7271-676-7

Sygnatura: cz67065/XXI

II. Artykuły w czasopismach:

17. Arabczyk, Joanna

Wzory osobowe licealistów / Joanna Arabczyk // NOWA SZKOŁA. - 2008, nr 1, s. 38-4718. Blecharczyk, Anna

O uwarunkowaniach autorytetu nauczyciela i potrzebie autorefleksji / Anna Blecharczyk // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 5,s. 21-2319. Bobik, Bogumiła

O potrzebie autorytetów wśród młodzieży / Bogumiła Bobik // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2013, nr 2, s. 32-3720. Bruner, Jerome S.

W imię posłuszeństwa / Jerome S. Bruner // CHARAKTERY. - 2008, nr 3, s. 26-2921. Brzezińska, Renata

Współczesny nauczyciel wobec problemu autorytetu : studium porównawcze na podstawie badań uczniów i studentów pedagogiki / Renata Brzezińska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2013, nr 4/5, s. 10-1622. Bula, Danuta

In verba magistrii iurare : przysięgać na słowa nauczyciela / Danuta Bula // WYCHOWAWCA. - 2013, nr 10, s. 10-1123. Dudzikowa, Maria

Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autorytetu / Maria Dudzikowa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2006, nr5, s. 52-6024. Dudzikowa, Maria

Czy chcemy, czy nie, żyjemy w okresie autorytetu / Maria Dudzikowa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 6,s. 44-5125. Dudzikowa, Maria

O prawomocności autorytetu w edukacji / Maria Dudzikowa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 7, s. 47-5626. Dudzikowa, Maria

Autorytet jest zawsze relacją / Maria Dudzikowa ; rozm. Jolanta Białek // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2008, nr 3, s. 3-1127. Gloc-Nierubliszewska, Bogusława

Potrzeba autorytetu / Bogusława Gloc-Nierubliszewska // SEDNO. - 2009, nr 5, s. 16-1928. Granda, Aleksandra

Autorytet trenera w świetle literatury / Aleksandra Granda, Tomasz Granda // LIDER. - 2008, nr 7/8, s. 29-3029. Gryniuk, Iwona

Autorytety i wzory godne naśladowania we współczesnym świecie w świetle wypowiedzi 13-latków / Iwona Gryniuk // JĘZYK POLSKI W SZKOLE-GIMNAZJUM. -1999/2000, nr 1, s. 100-10430. Hamer, Hanna

Dekalog nauczyciela (II) / Hanna Hamer // CHARAKTERY. - 2001, nr 8, s. 61Sposoby zdobywania autorytetu przez nauczycieli.

31. Harasimowicz, Bożena

Autorytet nauczyciela we współczesnej polskiej szkole / Bożena Harasimowicz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2002, nr 12, s.19-2132. Hejmanowski, Szymon

Idol / Szymon Hejmanowski // REMEDIUM. - 2006, nr 3, s. 4-5Funkcje, jakie może pełnić idol w rozwoju psychospołecznym dzieci i młodzieży.

33. Jarosiewicz, Henryk

Znaczenie autorytetu / Henryk Jarosiewicz // WYCHOWAWCA. - 2012, nr 10, s. 22-2434. Juśko, Edmund

Nie całkiem po omacku / Edmund Juśko // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 3, s. 13-17Badania ankietowe młodzieży z powiatu tarnowskiego (wiek badanych 17, 18,19 i 20 lat) na temat wartości, autorytetów i nastawienia do życia.

35. Kaczor, Teresa

Autorytet nauczyciela w polskiej oświacie / Teresa Kaczor // DYREKTOR SZKOŁY. - 2002, nr 12, s. 16-1836. Kamińska-Juckiewicz, Małgorzata

Autorytet nauczyciela - możliwości i ograniczenia / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // NOWA SZKOŁA. - 2008, nr 8, s.34-4237. Kaszubska, Patrycja

Autorytet nauczyciela w percepcji licealistów / Patrycja Kaszubska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. - 2013, nr 7,s. 55-5838. Kazimierowicz, Marek

Nauczyciel autorytetem? / Marek Kazimierowicz // NOWA SZKOŁA. - 2014, nr 5, s. 33-4239. Kielar-Turska, Maria

O zmienności autorytetu / Maria Kielar-Turska // WYCHOWAWCA. - 2012, nr 10, s. 5-940. Konieczka, Joanna E.

Zmienność autorytetów we współczesnym świecie / Joanna E. Konieczka // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2013, nr 4/5, s.16-1941. Kordziński, Jarosław

Autorytet w szkole / Jarosław Kordziński // DYREKTOR SZKOŁY. - 2006, nr 4, s. 8-1142. Kozak, Agnieszka

Wygraj szacunek i autorytet / Agnieszka Kozak // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. -2007, nr 3, s. 25-3143. Kozak, Agnieszka

Jak odmawiać łagodnie, stanowczo i bez lęku / Agnieszka Kozak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2004, nr 1, s. 19-2344. Kozak, Ewa

Autorytet w pracy nauczyciela / Ewa Kozak // REMEDIUM. - 2005, nr 7-8, s. 12-1345. Kruk, Romana

Autorytet wyzwalający - najlepszy / Romana Kruk // EDUKACJA I DIALOG. -2005, nr 10, s. 56-59Typy autorytetu.

46. Kulik, Beata

Zapracować na autorytet / Beata Kulik // WYCHOWAWCA. - 2011, nr 9, s. 22-2447. Kwiatkowski, Stefan M.

Nauczyciel: przywódca, przewodnik, tłumacz. Rozważania o przywództwie / Stefan M. Kwiatkowski // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2005, nr 3/4, s. 22-30. -Bibliogr.48. Leśniak, Maria

Autorytet nauczyciela - trudne wyzwanie współczesnej szkoły / Maria Leśniak // NOWA SZKOŁA. - 2008, nr 10, s. 38-4049. Lissewska, Anna

Testowanie autorytetu / Anna Lissewska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2011, nr 4, s. 107-11750. Łukawska, Maria

Autorytet nauczyciela w świadomości uczniów i nauczycieli klas I-III / Maria Łukawska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2012, nr 5, s. 31-3851. Maciejewski, Sławomir

Upadają autorytety - gdzie szukać nowych? / Sławomir Maciejewski // NOWA SZKOŁA. - 2010, nr 6, s. 10-1952. Mika, Stanisław

Mądrość, a nie strach buduje autorytet / Stanisław Mika ; rozm. Jolanta Białek, Piotr Żak // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. -2006, nr 1, s. 59-6653. Mikołajczak, Małgorzata

Bezradni czy nieporadni? / Małgorzata Mikołajczak // EDUKACJA I DIALOG. -2005, nr 8, s. 28-3454. Misterska, Ewa

Autorytet nauczyciela / Ewa Misterska // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, nr 8, s. 35-4055. Naumowicz, Małgorzata

Silny związek z rodziną / Małgorzata Naumowicz // EDUKACJA I DIALOG. -2006, nr 4, s. 64-6756. Nowak, Aneta

Pojęcie autorytetu u współczesnej młodzieży / Aneta Nowak // HORYZONTY WYCHOWANIA. - 2006, nr 9, s. 254-26257. Nowakowski, Piotr T.

Gwiazdy, idole, autorytety : o bohaterach pism młodzieżowych / Piotr T. Nowakowski // WYCHOWAWCA. - 2004, nr 9, s.10-1158. Olearczyk, Teresa

Autorytet nauczyciela / Teresa Olearczyk // WYCHOWAWCA. - 2012, nr 10, s. 10-1359. Pasikowski, Sławomir

Posłuszeństwo wobec autorytetu nauczyciela w sytuacji wcześniejszego wzbudzania lub redukowania indywidualnego poczucia władzy / Sławomir Pasikowski // KULTURA I EDUKACJA. - 2012 , nr 4, s. 34-4460. Paszkiewicz, Aneta

Kryzys autorytetu nauczyciela / Aneta Paszkiewicz // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2012, nr 5, s. 25-3161. Piekarska, Anna

Czym jest autorytet? / Anna Piekarska // EMOCJE. - 2013, nr 1, s. 12-1662. Piwowarski, Rafał

Życie i praca polskiego nauczyciela oraz czynniki budujące i niszczące jego autorytet / Rafał Piwowarski // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2013, nr 2, s. 19-3563. Podleśna, Ilona

Relacje nauczyciel-uczeń - w poszukiwaniu straconego autorytetu... / Ilona Podleśna // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2004, nr 9, s. 21-24Rozważania teoretyczne i przykłady z praktyki szkolnej.

64. Prajsner, Mira

Oblicza autorytetu - mistrzowie, guru, przewodnicy / Mira Prajsner // REMEDIUM. - 1998, nr 5, s. 2-5W numerze także inne artykuły na ten temat.

65. Pytka, Lesław

Charyzma i autorytet wychowawcy a problem kary, tolerancji i dobroczynności / Lesław Pytka // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2010, nr 1/2, s. 25-3066. Ruman, Natalia Maria

Istota autorytetu w wychowaniu / Natalia Maria Ruman // WYCHOWAWCA. - 2013, nr 10, s. 12-1567. Sarud, Małgorzata

Wzór osobowy nauczyciela w opinii uczniów i rodziców / Małgorzata Sarud // DYREKTOR SZKOŁY. - 2002, nr 12, s. 21-2368. Skonieczka, Elżbieta

Autorytet nauczyciela : kryzys czy nowa jakość / Elżbieta Skonieczka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2006, nr 8, s. 42-4669. Sochocki, Marcin J.

Dwa autorytety / Marcin J. Sochocki // REMEDIUM. - 2006, nr 1, s. 1-370. Strzelczyk, Joanna

Zasłużyć na autorytet / Joanna Strzelczyk // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 8, s. 13-16Autorytet znawstwa.

71. Szkolak, Anna

Przepis na autorytet / Anna Szkolak // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2012/2013, nr 3, s.48-5672. Śnieżyński, Marian

Przezwiska nauczycieli a ich autorytet / Marian Śnieżyński // RUCH PEDAGOGICZNY. - 2004, nr 1/2, s. 38-47Badania własne.

73. Taradejna, Beata

Autorytet nie kosztem zdrowia! / Beata Taradejna // EDUKACJA I DIALOG. -2005, nr 3, s. 10-1274. Trojan, Elżbieta

Autorytet w wychowaniu : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan // WYCHOWAWCA. - 2012, nr 10, s. 2475. Trojniel, Sylwia

Autorytet w procesie wychowania / Sylwia Trojniel // LIDER. - 2006, nr 11, s. 18-2076. Tuziak, Bożena

Autorytet jako zjawisko społeczne : wymiar lokalny / Bożena Tuziak // STUDIA SOCJOLOGICZNE. - 2010, nr 2, s. 53-8877. Wagner, Iwona

Transformacja wartości i anomia jako czynniki sprzyjające zmienności i upadkowi autorytetów / Iwona Wagner // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. -2011, nr 7, s. 15-2078. Wiliński, Piotr

Dorośli jako autorytety dla dzieci i młodzieży / Piotr Wiliński // REMEDIUM. - 2005, nr 11/12, s. 14-1579. Witkowski, Lech

W stronę autoryzacji - współmyślenie na marginesie rozważań Marii Dudzikowej o autorytecie nauczyciela / Lech Witkowski // EDUKACJA i DIALOG. - 2010, nr 5/6, s. 42-4580. Zalewska-Meler, Agnieszka

Autorytet : od afirmowanej zależności do emancypacji w obszarze zdrowia człowieka / Agnieszka Zalewska-Meler // LIDER. - 2006, nr 10, s. 29-3081. Żywczok, Alicja

Odmiany autorytetu pedagogicznego (autorytety i pseudoatorytety w wychowaniu człowieka) / Alicja Żywczok // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2006, nr 1, s. 29-42

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość