Strona główna

Pedagogiczna biblioteka wojewódzka w rybniku ul. Chrobrego 27 44-200 Rybnik tel. (32) 42 22 059


Pobieranie 32.44 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar32.44 Kb.PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RYBNIKU
UL. Chrobrego 27
44-200 Rybnik
tel. (32) 42 22 059


pbwrybnik@wom.edu.pl


Język rosyjski – nauczanie
Zestawienie bibliograficzne

ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej

w Rybniku

Wydawnictwa zwarte


 1. Atrakcyjne formy nauczania języka rosyjskiego / H. Guzowa, M. Łyczkowski, O. Opólska-Danecka. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych , 1960. – 203 s. Nr inw. 3544 

 2. Atrakcyjne formy nauczania języka rosyjskiego / H. Guzowa, M. Łyczkowski, O. Opólska-Danecka. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych , 1963. – 199 s. Nr inw. 4115 

 3. Čto vy chotite kupit'? / Natalia Banaś, Halina Leszczyńska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1980. – 254, [2] s. ISBN 83-02-01148-7. Nr inw. 16749 

 4. Ćwiczenia z języka rosyjskiego. Cz. 2 / K. Kazem-Bek, A. Kmita, A. Samukowicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1976. Nr inw. 10920, 10921

 5. Elementy lingworealioznawcze w nauczaniu języka rosyjskiego / Zdzisław Aleksander. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1982. – 92, [4] s. ISBN 83-02-01554-7. Nr inw. 20137

 6. Govorim po-russki / J[erzy] Brzozoń [et al.]. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , [1981]. – 309, [1] s. ISBN 83-01-00027-9. Nr inw. 17444, 17445 

 7. Gramatyka dydaktyczna języka rosyjskiego / Mścisław Olechnowicz, Olgierd Spirydowicz. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1980. – 443, [1] s. ISBN 83-01-00940-3. Nr inw. 16521, 21520, 21521, 21522 

 8. Gramatyka opisowa języka rosyjskiego. Cz. 1 / Anatol Mirowicz. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1979. – 82 s. ISBN 8301010150. Nr inw. 15197, 15198, 15199

 9. Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego. Cz. 4 / pod red. Alberta Bartoszewicza i Jana Wawrzyńczyka ; [aut.] Wanda Zmarzer. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1987. – 187 s. ISBN 83-01-06788-8. Nr inw. 25952 

 10. Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego. Cz. 2 / pod red. Alberta Bartoszewicza i Jana Wawrzyńczyka ; [aut.] Wanda Zmarzer. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1987. – 188, [3] s. ISBN 83-01-06439-0 (cz. 2). Nr inw. 26260 

 11. Ja govorju, ty govoriš ... : materiały do ćwiczeń w mówieniu z języka rosyjskiego / Janusz Poznański. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1989. – 103, [1] s. ISBN 83-02-03752-4. Nr inw. 28585, 28586 

 12. Język rosyjski : kurs średni / Tamara Krywol, Natalia Zwierzowi. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1975. – 255, [1] s. Nr inw. 9482

 13. Język rosyjski : poziom rozszerzony / Halina Lewandowska, Ludmiła Stopińska, Halina Wróblewska. – Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega , 2008. – 431, [1] s. ISBN 978-83-7267-341-1. Nr inw. 39533 

 14. Język rosyjski : kurs wyrównawczy / Eudokia Paszkowa. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1985. – 140 s. ISBN 83-01-05621-5. Nr inw. 23300 

 15. Język rosyjski dla ekonomistów : podręcznik dla studiów zaocznych. Cz. 1 / Marta Fidyk, Teresa Skup-Stundis. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1979. – 476 s. ISBN 83-01-00455-X. Nr inw. 15258 

 16. Język rosyjski dla ekonomistów : podręcznik dla studiów zaocznych. Cz. 2 / Marta Fidyk, Teresa Skup-Stundis. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1979. – 354, [1] s. ISBN 83-01-00455-X. Nr inw. 15259 

 17. Język rosyjski dla ekonomistów : podręcznik dla studiów zaocznych. Cz. 3 / Marta Fidyk, Teresa Skup-Stundis. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1979. – 129, [1] s. ISBN 83-01-00455-X. Nr inw. 15260 

 18. Język rosyjski dla lektoratów : filologia polska / Włodzimierz Alfred Kamiński. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1982. – 257, [2] s. ISBN 83-01-03872-1. Nr inw. 19060, 19061 

 19. Język rosyjski dla lektoratów : psychologia, pedagogika / Janina Kornel, Zofia Bałakier. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1981. – 227, [1] s. ISBN 83-01-02819-X. Nr inw. 17761, 17762, 17763 

 20. Język rosyjski na co dzień / Mikołaj Czyrko ; przy współudz. Jana Rusieckiego. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1981. – 222, [2] s. ISBN 83-02-00396-4. Nr inw. 17367, 17569 

 21. Język rosyjski w szkole : wybór artykułów z czasopisma Język Rosyjski / pod red. Mścisława Olechnowicz, Kazimierza Bajora, Antoniego Kmity. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1977. – 183, [1] s. Nr inw. 11842 

 22. Kontrola i ocena wyników nauczania w języku rosyjskim / Mieczysław Dziekoński. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1985. – 175, [1] s. ISBN 83-02-02560-7. Nr inw. 23872, 23873, 23874 

 23. Metodyka lekcji języka rosyjskiego / Władysław Woźniewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1987. – 206, [1] s. ISBN 83-02-03212-3. Nr inw. 26820, 26821, 26822 

 24. Metodyka nauczania języka rosyjskiego / Ludwik Grochowski. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1975. – 304, [1] s. Nr inw. 9485, 9486

 25. Metodyka nauczania języka rosyjskiego w szkole podstawowej / Włodzimierz Gałecki. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych , 1968. – 215, [1] s. Nr inw. 6148, 6149

 26. Mini-rozmówki rosyjskie / Galina Kowalowa, Alina Wójcik. – Warszawa : "Wiedza Powszechna" , 1980. – 104 s. ISBN 83-214-0125-2. Nr inw. 16431, 16432 

 27. Mini-rozmówki rosyjskie / Galina Kowalowa, Alina Wójcik. – Warszawa : "Wiedza Powszechna" , 1985. – 104 s. ISBN 83-214-0125-2. Nr inw. 22790 

 28. Mówimy po rosyjsku / Mikołaj Czyrko. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1987. – 196, [4] s. ISBN 83-02-02685-9. Nr inw. 26328 

 29. Nauczanie gramatyki języka rosyjskiego / Zoja Skrundowa. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1985. – 144 s. ISBN 83-02-02686-7. Nr inw. 24154, 24155 

 30. Nauczanie języka rosyjskiego a językoznawstwo i psychologia / pod red. Stanisława Siatkowskiego. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1986. – 381, [3] s. ISBN 83-02-02682-4. Nr inw. 25414, 25415 

 31. Nauczanie języka rosyjskiego w klasach I-III zasadniczej szkoły zawodowej : książka przedmiotowo-metodyczna / Saturnina Tuszyńska, Halina Leszczyńska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1987. –  118, [2] s. ISBN 83-02-03439-8. Nr inw. 26919, 26920, 26921 

 32. Nauczanie języka rosyjskiego w klasie 6 / Piotr Oziębło. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1985. – 118, [1] s. ISBN 83-02-02346-9. Nr inw. 23688, 23689, 23691, 23692 

 33. Obrazkowy słownik idiomów rosyjskich / Mark Dubrowin ; il. Władimir Tilman ; [tł. z ros. Magdalena Hornung]. – Warszawa : "Wiedza Powszechna" , 1981. – 327, [1] s. ISBN 83-214-0176-7. Nr inw. 17482, 17483 

 34. Olimpiada Języka Rosyjskiego : materiały pomocnicze dla uczniów / pod red. Stanisława Czochary. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1980. – 167, [1] s. ISBN 83-02-00716-1. Nr inw. 17826, 17827

 35. Olimpiada Języka Rosyjskiego : materiały pomocnicze dla uczniów / pod red. Stanisława Czochary. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1981. – 167, [1] s. ISBN 83-02-00716-1. Nr inw. 17924 

 36. Olimpiada Języka Rosyjskiego w szkole średniej / Piotr Nomańczuk. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1981. – 106, [2] s. ISBN 83-02-00716-1. Nr inw. 18008, 18009, 18010 

 37. Podręcznik języka rosyjskiego dla lektoratów / Tomasz Wójcik. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1982. – 500, [3] s. ISBN 83-01-03244-8. Nr inw. 19096, 19097 

 38. Podstawy fonetyki rosyjskiej dla Polaków / Stefan Grzybowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1983. – 167, [1] s. ISBN 83-02-01553-9. Nr inw. 27858 

 39. Podstawy pedagogiczne nauczania języka rosyjskiego / pod red. Stanisława Siatkowskiego. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1982. – 358, [2] s. ISBN 83-02-01469-9. Nr inw. 19271, 19272, 19273 

 40. Poglądowość w nauczaniu języka rosyjskiego / Mieczysław Dziekoński. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1979. – 138, [2] s. ISBN 83-02-00873-7. Nr inw. 15059, 15060, 15061 

 41. Praktyczna fonetyka języka rosyjskiego : [skrypt dla studentów filologii rosyjskiej] / Władysław Ingram, Stefania Paszt. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1983. – 183 s. ISBN 83-01-04651-1. Nr inw. 21158 

 42. Praktyczna gramatyka rosyjska / Stanisław Karolak, Maria Krukowska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1984. – 280 s. ISBN 83-02-00698-X. Nr inw. 33733

 43. Praktyczne studium języka rosyjskiego : podręcznik dla szkół wyższych / Olgierd Spirydowicz. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1980. – 418, [2] s. ISBN 83-01-00658-7. Nr inw. 15315 

 44. Repetytorium z języka rosyjskiego / Marta Fidyk, Teresa Skup-Stundis. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1984. – 591, [1] s. ISBN 83-01-02390-2. Nr inw. 21435 

 45. Repetytorium z języka rosyjskiego / Marta Fidyk, Teresa Skup-Stundis. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1977. – 477, [3] s. Nr inw. 11577 

 46. Rosyjski : intensywny kurs do samodzielnej nauki : poziom podstawowy / Andrzej Sitarski, Iwona Wapnaruk-Sitarska, Irena Kotwicka-Dudzińska. – Poznań : SuperMemo World , 2008. – 275 s. ISBN 978-83-60199-58-9. Nr inw. 39515 

 47. Rosyjsko-polski słownik idiomów / Olgierd Spirydowicz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe , 1988. – 301, [3] s. ISBN 83-01-07395-0. Nr inw. 28009, 28078 

 48. Rozmówki rosyjskie / Mirosław Boroniecki. – Warszawa : "Wiedza Powszechna" , 1980. – 319, [1] s. ISBN 83-214-0123-6. Nr inw. 15884, 15885 

 49. Sbornik upražnenij po fonetike i intonacii russkogo jazyka : [skrypt przeznaczony dla studentów filologii rosyjskiej] / Zoja Okoń. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1981. – 370, [1] s. ISBN 83-01-02277-9. Nr inw. 18149 

 50. Sprawność czytania w nauczaniu języka rosyjskiego / Antoni Paliński. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1983. – 110, [2] s. ISBN 83-02-01547-4. Nr inw. 21059, 21116, 21117 

 51. Sprawność mówienia w nauczaniu języka rosyjskiego / Zoja Skrundowa. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1981. – 146, [2] s. ISBN 83-02-00137-6. Nr inw. 17178, 17179, 17180 

 52. Sprawność pisania w nauczaniu języka rosyjskiego / Ludwik Grochowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1983. – 165, [3] s. ISBN 83-02-01552-0. Nr inw. 21424, 21425, 21426 

 53. Testy w nauczaniu języka rosyjskiego dla klas V-VIII / Władysław Figarski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1990. – 159, [1] s. ISBN 83-02-04003-7. Nr inw. 29564 

 54. Urozmaicajmy lekcje języka rosyjskiego / Helena Guzowa. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1975. – 204, [3] s. nr inw. 13398, 13399, 13400 

 55. Wyznaczniki powodzenia w szkolnej nauce języka rosyjskiego / Władysław Figarski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1984. – 171, [1] s. ISBN 83-02-01930-5. Nr inw. 21801, 21802, 21803 

 56. Zarys gramatyki historycznej języka rosyjskiego / Irena Galster. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1982. – 240, [3] s. ISBN 83-01-03071-2. Nr inw. 18991 

 57. Zasady pisowni rosyjskiej i ćwiczenia ortograficzne : [skrypt dla studentów filologii rosyjskiej] / oprac. Taisa Cwejman, Wiera Torzecka. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe , 1981. – 149 s. ISBN 83-01-00914-4. Nr inw. 17764, 17765 

 58. Zbiór dyktand w języku rosyjskim / Krystyna Iwan, Danuta Każmierczak. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1978. – 87, [1] s. Nr inw. 14192, 14193, 14194 

 59. Zbiór dyktand w języku rosyjskim / Krystyna Iwan, Danuta Każmierczak. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1984. – 86, [1] s. ISBN 83-02-02004-4. Nr inw. 22363, 22364, 22365 


Druki ciągłe


 1. Banki v naszem gorode. Konspekt lekcji w liceum ogólnokształcącym / Eleonora Wesołowska // "Języki Obce w Szkole" . - 1997, nr 5, s. 451

 2. XXVI [dwudziesta szósta] Olimpiada Języka Rosyjskiego w okręgu szczecińskim / Rozalia Skiba // "Języki Obce w Szkole" . - 1996, nr 2, s. 192 

 3. Dzień rosyjski w gimnazjum / Elizawieta Nieznańska // "Języki Obce w Szkole" . - 2007, nr 1, s. 104-110 

 4. Frekwencja jednostek leksykalnych a nauczanie języka obcego na przykładzie języka rosyjskiego / Joanna Ewa Daniel // "Języki Obce w Szkole" . - 2007, nr 4, s. 24-29 

 5. Gry i zabawy na lekcjach języka rosyjskiego / Maria Kiszka // "Języki Obce w Szkole" . - 2003, nr 4, s. 88-89 

 6. Gry i zabawy na lekcjach języka rosyjskiego. Cz. I / Ryszard Golec // "Języki Obce w Szkole" . - 1996, nr 4, s. 340 

 7. Hospitowana lekcja języka rosyjskiego / Katarzyna Czubała // "Języki Obce w Szkole" . - 2007, nr 4, s. 142-145 

 8. Jak pisać czytelne teksty? (na podstawie tekstów rosyjskojęzycznych) / Katarzyna Wądołowska-Lesner // "Języki Obce w Szkole" . - 2010, nr 2, s. 41-43 

 9. Kilka ćwiczeń z języka rosyjskiego dla początkujących / Marta Wincenciak // "Języki Obce w Szkole" . - 2007, nr 2, s. 154 

 10. Koniec z teorią - o Internecie na lekcji języka rosyjskiego praktycznie / Karolina Zioło // "Języki Obce w Szkole" . - 2004, nr 5, s. 67-70 

 11. Konkurs języka rosyjskiego / D. Plata, J. Popczyńska, B. Ziętkiewicz // "Języki Obce w Szkole" . - 1995, nr 4, s. 380 

 12. Konkurs pod nazwą Prawosławie / Katarzyna Czubała // "Języki Obce w Szkole" . - 2008, nr 1, s. 162-163 

 13. Konspekt lekcji języka rosyjskiego w klasie II liceum ekonomicznego / Grażyna Michna // "Języki Obce w Szkole" . - 1996, nr 5, s. 456 

 14. Konspekt lekcji języka rosyjskiego w klasie II liceum handlowego / Grażyna Michna // "Języki Obce w Szkole" . - 1997, nr 5, s. 453 

 15. Konspekt lekcji języka rosyjskiego w klasie II LO / Renata Kostrzewa // "Języki Obce w Szkole" . - 1997, nr 2, s. 148 

 16. Konspekt lekcji języka rosyjskiego w szkole średniej / Halina Kryszczuk // "Języki Obce w Szkole" . - 1998, nr 3, s. 241 

 17. Konspekt lekcji języka rosyjskiego w szkole średniej / Ewa Trzeszczkowska // "Języki Obce w Szkole" . - 1997, nr 4, s. 364 

 18. Krzyżówki w języku rosyjskim dla szkół ponadpodstawowych / Helena Marczak // "Języki Obce w Szkole" . - 1997, nr 5, s. 469 

 19. Międzynarodowe egzaminy z języka rosyjskiego w Polsce / S. Chwatow, T. Czajkowski // "Języki Obce w Szkole" . - 1997, nr 1, s. 20 

 20. Nowy komplet podręczników do nauki języka rosyjskiego "Zdravstvuite" / Zofia Kurylin // "Języki Obce w Szkole" . - 1995, nr 5, s. 467 

 21. Nowy podręcznik języka rosyjskiego dla studentów - filologów / Anna Pado // "Języki Obce w Szkole" . - 1997, nr 1, s. 50 

 22. O nauczaniu języka rosyjskiego w Niemczech / Władysław Figarski // "Języki Obce w Szkole" . - 1996, nr 4, s. 324 

 23. O Włodzimierzu Wysockim / Małgorzata Korczyńska // "Języki Obce w Szkole" . - 2008, nr 1, s. 164-166 

 24. O Wrocławiu po rosyjsku / Bogdan Bernacki // "Języki Obce w Szkole" . - 2006, nr 6, s. 232-236 

 25. O zainteresowaniu językiem wśród uczniów szkół podstawowych i średnich / Władysław Figarski // "Języki Obce w Szkole" . - 1995, nr 5, s. 452 

 26. Podejście komunikacyjne w podręczniku języka rosyjskiego w klasie I szkół średnich / Krystyna Iwan // "Języki Obce w Szkole" . - 1995, nr 3, s. 241 

 27. Podręcznik języka rosyjskiego dla początkujących / J. Korzeniewska-Berczyńska // "Języki Obce w Szkole" . - 1997, nr 2, s. 179

 28. Polskie realioznawstwo na moich lekcjach języka rosyjskiego / Wanda Grzymkowska // "Języki Obce w Szkole" . - 2006, nr 6, s. 213-214 

 29. Problemy nauczania języka rosyjskiego w szkole zawodowej / Wanda Grzymkowska // "Języki Obce w Szkole" . - 1996, nr 3, s. 265 

 30. Projekt zbioru tekstów dla uczniów szkoły średniej rozpoczynających naukę języka rosyjskiego / Dorota Dziewanowska // "Języki Obce w Szkole" . - 1995, nr 1, s. 28 

 31. Rola rebusów w nauce języka rosyjskiego / Maria Mameła // "Języki Obce w Szkole" . - 1997, nr 3, s. 234 

 32. Sprawdziany z języka rosyjskiego / Anna Nowakowska // "Języki Obce w Szkole" . - 1996, nr 1, s. 73 

 33. Święto języka rosyjskiego w Krakowie / Justyna Deczewska // "Języki Obce w Szkole" . - 2010, nr 2, s. 190-191 

 34. Temat "Podróż" na zajęciach języka rosyjskiego - zadania komunikacyjne i językowe / Anna Pado // "Języki Obce w Szkole" . - 1998, nr 2, s. 129 

 35. Wirtualna wędrówka po Rosji, czyli zajęcia interdyscyplinarne z języka rosyjskiego i geografii / Katarzyna Czubała // "Języki Obce w Szkole" . - 2008, nr 1, s. 84-97 

oprac. Justyna Jankowskawrzesień 2014


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość