Strona główna

PEŁnomocnictwo z siedzibą przy ul. Nip regon dalej: Zamawiający


Pobieranie 488.8 Kb.
Strona1/3
Data20.06.2016
Rozmiar488.8 Kb.
  1   2   3

…………………., dnia _______________ r.


PEŁNOMOCNICTWO
……………………………. z siedzibą przy ul. ……………………., ………………………, NIP …………………., REGON ………………..,

(dalej: Zamawiający)

reprezentowana przez:

…………………………… - KierownikNiniejszym upoważnia:
…………… ul. ………….., ………………, wpisaną przez Sąd Rejonowy w ……………..,……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ………………….., NIP: …………………, REGON ………………….. ,

(dalej: Wykonawca)

do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności:


  1. zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej,

  2. składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej,

  3. reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy (z wyłączeniem odbioru umów dystrybucyjnych, które OSD przekaże bezpośrednio do siedziby Zamawiającego) o świadczenie usług dystrybucji, z uwzględnieniem wskazanych poniżej taryf oraz mocy umownych dla poszczególnych obiektów, tj. w szczególności uzyskać, ustalić treść i przedłożyć Zamawiającemu do podpisania niezbędne dokumenty, pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego;

Niniejsze Pełnomocnictwo uprawnia do udzielenia dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.
………………………………………………….

podpis


Zestawienie obiektów Zamawiającego wraz z danymi i grupami taryfowymi:


Załącznik Nr 2 do Umowy Sprzedaży - Pełnomocnictwo

Gmina Garbatka-Letnisko, NIP 812 18 44 959, REGON 670 223 623

ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko

1.1. Gmina Garbatka Letnisko - Oświetlenie uliczne

l.p.

punkt odbioru

rodzaj punktu poboru

adres/ulica

nr

kod

miejscowość

numer ewidencyjny/PPE

numer licznika

taryfa

nowa taryfa

moc umowna

termin wejścia zamówienia

zmiana sprzedawcy

1

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie uliczne

Dziewiątka

0

26-930

Garbatka

0

0

C11

C12a

3,0

2014-05-01

pierwsza

2

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Zwoleńska

0

26-930

Garbatka

10/0028/104

30738828

C11

C12a

4,0

2014-05-01

pierwsza

3

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Garbatka - Podlas

0

26-930

Garbatka

11/8516/002

11921678

C11

C12a

9,0

2014-05-01

pierwsza

4

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Ponikwa I

0

26-930

Garbatka

11/8516/013

15336936

C11

C12a

3,0

2014-05-01

pierwsza

5

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Spacerowa

0

26-930

Garbatka

11/8516/014

5495510

C11

C12a

9,0

2014-05-01

pierwsza

6

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Kościół

0

26-930

Garbatka

11/8516/015

11634989

C11

C12a

9,0

2014-05-01

pierwsza

7

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Partyzantów

0

26-930

Garbatka

11/8516/016

11632371

C11

C12a

9,0

2014-05-01

pierwsza

8

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Główna

0

26-930

Garbatka

11/8516/017

2957759

C11

C12a

9,0

2014-05-01

pierwsza

9

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Molendy

0

26-930

Garbatka

11/8516/060

6775750

C11

C12a

15,0

2014-05-01

pierwsza

10

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Os. Piłsudskiego

0

26-930

Garbatka

11/8516/069

30508278

C11

C12a

4,0

2014-05-01

pierwsza

11

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Kochanowskiego I

0

26-930

Garbatka

11/8516/080

14280456

C11

C12a

5,0

2014-05-01

pierwsza

12

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Mickiewicza

0

26-930

Garbatka

11/8516/138

7036511

C11

C12a

19,0

2014-05-01

pierwsza

13

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Inwalidów

0

26-930

Garbatka

11/8516/147

12815003

C11

C12a

9,0

2014-05-01

pierwsza

14

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Sienkiewicza

0

26-930

Garbatka

11/8516/148

29769862

C11

C12a

3,0

2014-05-01

pierwsza

15

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Bąkowiec

0

26-930

Garbatka

11/8516/224

27185303

C11

C12a

4,0

2014-05-01

pierwsza

16

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Kochanowskiego / Lewandowicz

0

26-930

Garbatka

11/8516/230

28561900

C11

C11

5,0

2014-05-01

pierwsza

17

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Molendy

0

26-930

Garbatka

11/8516/242

29804421

C11

C12a

2,0

2014-05-01

pierwsza

18

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Molendy

0

26-930

Garbatka

11/8516/252

30117394

C11

C12a

4,0

2014-05-01

pierwsza

19

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Piaskowa

0

26-930

Garbatka

11/8516/253

30909207

C11

C12a

4,0

2014-05-01

pierwsza

20

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Bąkowiec Szkoła

0

26-930

Garbatka

11/8519/023

30431791

C11

C12a

4,0

2014-05-01

pierwsza

21

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Bąkowiec PGR

0

26-930

Garbatka

11/8519/024

19177031

C11

C12a

3,0

2014-05-01

pierwsza

22

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Długa I

0

26-930

Garbatka

11/8519/042

1123203

C11

C12a

3,0

2014-05-01

pierwsza

23

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Długa II

0

26-930

Garbatka

11/8519/043

13231330

C11

C12a

3,0

2014-05-01

pierwsza

24

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Bąkowiec

0

26-930

Garbatka

11/8519/067

30646509

C11

C12a

3,0

2014-05-01

pierwsza

25

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Długa III

0

26-930

Garbatka

11/8519/068

16790784

C11

C12a

3,0

2014-05-01

pierwsza

26

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Garbatka IX

0

26-930

Garbatka

11/8519/069

30430762

C11

C12a

2,0

2014-05-01

pierwsza

27

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Ponikwa II

0

26-930

Garbatka

11/8519/071

28481470

C11

C12a

2,0

2014-05-01

pierwsza

28

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Bogucin I

0

26-930

Garbatka

11/8519/072

11106100

C11

C12a

9,0

2014-05-01

pierwsza

29

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Bogucin II

0

26-930

Garbatka

11/8519/073

11102082

C11

C12a

6,0

2014-05-01

pierwsza

30

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Bogucin III

0

26-930

Garbatka

11/8519/074

12688750

C11

C12a

3,0

2014-05-01

pierwsza

31

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Brzustów

0

26-930

Garbatka

11/8519/079

26511006

C11

C12a

3,0

2014-05-01

pierwsza

32

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Anielówka

0

26-930

Garbatka

11/8519/098

30431787

C11

C12a

3,0

2014-05-01

pierwsza

33

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Nowa I

0

26-930

Garbatka

11/8519/126

7367656

C11

C12a

6,0

2014-05-01

pierwsza

34

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Zbyczyn

0

26-930

Garbatka

11/8519/157

0

C11

C11

3,0

2014-05-01

pierwsza

35

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Zbyczyn

0

26-930

Garbatka

11/8519/157

31394922

C11

C11

2,0

2014-05-01

pierwsza

36

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Zbyczyn

0

26-930

Garbatka

11/8519/185

31010416

C11

C11

2,0

2014-05-01

pierwsza

37

Gmina Garbatka-Letnisko

Oświetlenie Uliczne

Partyzantów II

0

26-930

Garbatka

11/8540/048

16821675

C11

C12a

3,0

2014-05-01

pierwsza
  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość