Strona główna

Pieniądz i banki na Śląsku 18-19 listopada 2010 roku w Poznaniu Konferencja jest drugą z cyklu projektu badawczego zatytułowanego „Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce”


Pobieranie 13.63 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar13.63 Kb.Szanowni Państwo,

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Poznaniu i Zakładu Historii Gospodarczej UAM w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w konferencji naukowej


Pieniądz i banki na Śląsku

18-19 listopada 2010 roku w Poznaniu
Konferencja jest drugą z cyklu projektu badawczego zatytułowanego „Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce”. Pierwsza edycja odbyła się w 2008 roku i jej efektem była wydana rok później publikacja „Pieniądz i banki w Wielkopolsce” (Poznań 2009). Celem projektu rozpisanego na kilka lat jest próba interdyscyplinarnego spojrzenia na zagadnienia wskazane w temacie konferencji, a jednocześnie zintegrowanie środowiska naukowego, które niejednokrotnie prowadzi interesujące badania w sposób autonomiczny, uwzględniający tylko jeden aspekt zagadnień zgodny z ich zainteresowaniami naukowymi. Zamiarem organizatorów jest stworzenie przestrzeni do wymiany wyników badań i otwarcia się na nowe środowiska.
Druga edycja konferencji kieruje spojrzenie na Śląsk, który posiada bardzo bogate tradycje numizmatyczne i bankowe. Nie są one jednak – jak się wydaje – w sposób dostateczny uświadamiane u współczesnego odbiorcy. Spowolnione tempo rozwoju badań nad szeroko pojętą historią pieniądza i bankowości jest być może wynikiem braku zarówno spotkań przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, które tematycznie się z nią wiążą, lub też ograniczoną liczbą wydawnictw poświęconych wyłącznie tej problematyce w odniesieniu do Śląska. Aby przełamać powyższe bariery postanowiliśmy zgłosić propozycję tej konferencji i zaprosić Państwa do udziału w poznańskiej konferencji.
Kierując się głównie oceną merytoryczną poruszanych zagadnień i bazując na doświadczeniach z naszego pierwszego spotkania proponujemy szeroką formułę konferencji zarówno w ujęciu chronologicznego, jak i terytorialnego. Zakres przestrzenny obejmuje historyczny Śląsk (z podziałem na Śląsk Dolny i Górny) – jego terytoria wchodzące w skład różnych organizmów państwowych. Organizatorzy planowanej konferencji proponują następujące płaszczyzny do dyskusji, w których ramach nastąpiłaby wymiana informacji i wiedzy na temat szczegółowych problemów charakterystycznych dla poszczególnych dziedzin nauki:

  • Numizmatyka

  • Ekonomia

  • Historia sztuki

  • Historia gospodarcza

  • Archiwistyka

Obrady odbędą się w Sali Renesansowej poznańskiego Ratusza (Muzeum Historii Miasta Poznania – Oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu). Przewidywany czas trwania referatu to 20 minut. Organizatorzy zapewniają możliwość ilustracji referatów przy użyciu komputera i rzutnika multimedialnego (w przypadku szczególnych potrzeb technicznych z Państwa strony prosimy o uprzednie ich zgłoszenie).


Zgłoszenia prosimy nadsyłać listownie do dnia 15 czerwca 2010 roku lub e-mailem (formularz w załączeniu) na jeden z następujących adresów:


Zakładu Historii Gospodarczej UAM

61-809 Poznań ul. św. Marcin 78zhg@amu.edu.pl
lub
dr Lucyna Błażejczyk-Majka majkal@amu.edu.pl

Muzeum Narodowego w Poznaniu

61-745 Poznań Aleje Karola Marcinkowskiego 9mnp@mnp.art.pl
lub
dr Witold Garbaczewski garbaczewski@mnp.art.pl

z dopiskiem „Pieniądz i banki na Śląsku”Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru wystąpień z uwagi na merytoryczną zawartość konferencji. Informacji na temat konferencji można zasięgać pod adresem: dr Witold Garbaczewski, sekretarz naszej konferencji: tel.: (+ 48 +61) 85-68-170, e-mail: garbaczewski@mnp.art.pl

Organizatorzy zapewniają noclegi i wyżywienie (obiady) podczas konferencji. Program konferencji wraz ze szczegółowymi informacjami zostaną przesłane uczestnikom konferencji w lipcu 2010 roku.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

W imieniu organizatorówdr hab. Roman Macyra, prof. ndzw.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość