Strona główna

Pkn orlen s a rekomendacja


Pobieranie 64.56 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar64.56 Kb.

7 stycznia 2002

PKN Orlen S A


Rekomendacja

przy cenie zamknięcia 19,00 PLN z 31.12.2001rAKUMULUJ (podtrzymana)

cena docelowa 23,63 PLN (podtrzymana)


PKD 23.20 (wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej)

09-411 Płock Prezes Zarządu: Andrzej Modrzejewski

ul. Chemików 7 Biegły rewident: Arthur Andersen Sp. z o. o.

fax.(0 24) 365 40 40

tel. (0 24) 365 00 00

http:// www.orlen.pl, e-mail: media@orlen.pl
Parametry finansowe Spółki

Lata

Sprzedaż

(mln zł)


EBIT

(mln zł)


Wynik brutto (mln zł)

Wynik netto

(mln zł)


ROE (%)

NWC

(mln zł)


CR

x


QR

x


DOL

x


DFL

x


Liczba akcji

(mln szt.)EPS

(zł)


P/E

x


P/EBIT

x


P/BV

x


MC/S

x


1997

11648,34

937,53

893,81

605,24

15,56%

346,25

1,23

0,60

0,31

1,07

342,97

1,76

10,74

6,93

1,67

0,56

1998

11892,79

846,26

745,75

522,20

11,87%

-403,67

0,79

0,39

1,69

1,13

342,97

1,52

12,44

7,68

1,48

0,55

1999

17164,61

935,00

804,33

643,79

10,81%

-683,75

0,82

0,35

1,88

1,13

420,18

1,53

12,37

8,51

1,34

0,46

2000

25095,01

1265,57

991,62

700,83

10,56%

-529,70

0,88

0,34

1,87

1,28

420,18

1,67

11,36

6,29

1,20

0,32

do obliczeń przyjęto średni kurs z grudnia 2001r - 18,95 PLN,

Parametry finansowe Grupy Kapitałowej

Lata

Sprzedaż

(mln zł)


EBIT

(mln zł)


Wynik brutto (mln zł)

Wynik netto

(mln zł)


ROE (%)

NWC

(mln zł)


CR

x


QR

x


DOL

x


DFL

x


Liczba akcji

(mln szt.)EPS

(zł)


P/E

x


P/EBIT

x


P/BV

x


MC/S

x


1998

16348,66

1176,69

1052,22

687,35

12,29%

-451,27

0,84

0,38

1,81

1,13

342,97

2,00

9,45

5,52

1,16

0,40

1999

18350,01

1065,93

927,68

721,91

11,47%

-640,87

0,85

0,36

1,87

1,13

420,18

1,72

11,03

7,47

1,27

0,43

2000

26859,91

1426,59

1127,28

804,85

11,36%

-490,41

0,90

0,37

1,94

1,28

420,18

1,92

9,89

5,58

1,12

0,30

2001E

27397,11

1042,21

672,35

529,20

6,96%

-565,46

0,89

0,39

2,12

1,41

420,18

1,26

15,04

7,64

1,05

0,29

2002E

29040,93

1401,44

1052,95

822,26

9,79%

-268,68

0,95

0,42

1,98

1,22

420,18

1,96

9,68

5,68

0,95

0,27

E – prognoza DM BOŚ, kurs euro = 3,5219 PLN


Akcjonariat (30.09.2001) 233

Główni

akcjonariuszeLiczba akcji

(szt.)% w kapitale zakład.

%

głosów na WZANafta Polska

74 068 741

17,63

17,63

Skarb Państwa

43 633 897

10,38

10,38

Bank of New York

112 420 784

26,76

26,76

pozostali

190 053 715

45,23

45,23

Razem

420 177 137

100,00%

100,00%


Dane podstawowe

tys. zł

tys. euro

Suma bilansowa (30.09.2001)

12 469 676

3 540 610

Kapitał własny (30.09.2001)

6 862 327

1 948 473

Kapitalizacja rynkowa, (11.2001)

7 961 190

2 260 481

Zwrot z inwestycji, w % (12.2001)

2,70

Wartość nominalna akcji, w zł

1,25

Free float w %

45,23

Średni dzienny wolumen w szt. (11.2001)

498 517

Max. odchylenie kursu, w % (11.2001)

 Ý


 ß

1,3


2,4

ANALIZA SWOTSilne strony

 • dominujący udział w krajowym rynku produkcji i dystrybucji paliw oraz produktów petrochemicznych

 • lokalizacja koncernu w centrum sieci rurociągów przesyłowych - surowcowych i produktowych,

 • modernizacja segmentu rafineryjnego w końcowej fazie realizacji

 • plany gruntownej modernizacji sieci dystrybucji

 • posiadanie 19,61% kapitału akcyjnego Polkomtela

Słabe stronySzanse

 • udział w procesach konsolidacyjnych branży naftowej w Europie Środkowej

 • wzrostowy rynek petrochemikaliów w Polsce

 • pozyskanie inwestora do współfinansowania modernizacji części petrochemicznej koncernu

Zagrożenia


 • dalsze obniżanie się dynamiki wzrostu sprzedaży paliw płynnych w Polsce

 • zwiększone zagrożenie ze strony importu po zniesieniu ceł na paliwa

 • wzmocnienie zagrożenia konkurencyjnego ze strony Rafinerii Gdańskiej po jej ewentualnej sprzedaży zagranicznemu inwestorowi branżowemu,


Uzasadnienie rekomendacji

W ostatnich dniach Agencja Ratngowa Fitch przyznała dla zobowiązań długoterminowych Spółki ocenę BBB, a dla krótkoterminowych F3. Jest to najwyższy poziom oceny ratingowej przyznany polskiemu przedsiębiorstwu produkcyjnemu. 2 stycznia Spółka poinformowała o zawarciu kontraktów rocznych na dostawy paliwa z BP Polska Spółka z o.o. (1,58 mld zł), z SHELL Produkty Polska Sp. z o.o (1,22 mld zł) i STATOIL Polska Spółka z o.o (0,72 mld zł). Rosnące w ostatnim czasie ceny ropy zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia w IV kwartale ubr. i pierwszych kwartałach br dobrych wyników finansowych.

Biorąc pod uwagę wycenę, sytuację finansową i ryzyko oraz przewidywany potencjał wzrostu PKN Orlen podtrzymujemy wydaną rekomendację: AKUMULUJ.

Wykres PKN Orlen przełamał (przy zwiększonym wolumenie obrotów) na ostatnich sesjach linię długoterminowego trendu spadkowego (linia 1). W średnim terminie wykres porusza się w trendzie wzrostowym (linia 2). Układ średnich ruchomych jest typowy dla rynku wzrostowego wyższego rzędu. Oscylator MACD odbił się od linii równowagi generując jednocześnie sygnał kupna i obecnie rośnie w obszarze wartości dodatnich. Oscylatory szybkie RSI i Stochastic wniknęły do stref, wykupienia potwierdzając siłę trendu. RSI ma jednak jeszcze sporo miejsca na wzrosty. Najbliższe wsparcie 20,50zł wyznacza szczyt z 14.11 ubr. Opór 22,00zł wyznacza szczyt z 4.01 br. Zdecydowane pokonanie linii (1) otworzyło dla papieru drogę do wzrostów co najmniej w okolice 23,00zł, przy czym zasięg wzrostów w średnim terminie można oszacować na co najmniej 25,00 zł.


Zestawienie wyników kwartalnych Spółki (tys. zł)
IIkw.’00

III kw.’00

IIkw.’01

IIIkw.’01

Sprzedaż

6 288 370

6 782 938

5 886 525

6 274 917

Wynik operac.

269 806

565 411

269 252

169 813

Wynik brutto

187 408

476 281

230 820

106 856

Wynik netto

125 460

337 469

182 790

84 182
Opracował: Waldemar BojaraDepartament Doradztwa i Analiz Rynkowych

DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość