Strona główna

Plan jednolitych studiów magisterskich dla kierunku weterynaria na rok akademicki 2012/2013 – zatwierdzony przez rw w dniu 23. 03. 2012 r. Rok I semestr 1


Pobieranie 258.29 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar258.29 Kb.
Plan jednolitych studiów magisterskich dla kierunku weterynaria na rok akademicki 2012/2013 – zatwierdzony przez RW w dniu 23.03.2012 r.

Rok I semestr 1

Lp.

Przedmiot

Symbol

grupy

Ogółem

Wykłady

Ćwiczenia

Forma zaliczenia

ECTS

1

Anatomia zwierząt I

A

105

45

60

Zal

9

2

Histologia i embriologia I

A

45

15

30

Zal

4

3

Biologia komórki

A

30

15

15

Egz.

2,5

4

Biologia

A

60

30

30

Egz.

5

5

Technologia informacyjna

0

30

5

25

Zal

2

6

Biofizyka

A

30

10

20

Egz.

2,5

7

Język łaciński

0

30
30

Zal

2

8

Chemia

A

30

15

15

Egz.

2,5

9

Bezpieczeństwo i higiena pracy

O

4

40,5
Razem
364

139

225
30Rok I semestr 2


Lp.

Przedmiot

Symbol

grupy

Ogółem

Wykłady

Ćwiczenia

Forma zaliczenia

ECTS

1

Anatomia zwierząt II

A

105

45

60

Egz.

9

2

Histologia i embriologia II

A

60

20

40

Egz.

5

3

Biochemia I

A

60

30

30

Zal

5

4

Genetyka ogólna

i weterynaryjnaA

60

30

30

Egz.

5

5

Ochrona środowiska

A

30

15

15

Zal

2

6

Biostatystyka i metody dokumentacji

A

30

10

20

Zal

2

7

Historia weterynarii i deontologia

B

15

15

-

Zal

1

8

Agronomia

B

15

15

-

Zal

1
Razem
375

180

195
30


Rok II semestr 3


Lp.

Przedmiot

Symbol

grupy

Ogółem

Wykłady

Ćwiczenia

Forma zaliczenia

ECTS

1

Biochemia II

A

75

30

45

Egz.

6

2

Fizjologia zwierząt I

A

75

30

45

Zal

6

3

Chów i hodowla zwierząt

B

45

15

30

Egz.

3,5

4

Technologie w produkcji zwierzęcej

B

30

15

15

Zal

2,5

5

Ekonomia weterynaryjna

B

15

15
Zal

1

6.

Mikrobiologia I

A

60

30

30

Zal

5

7

Język nowożytny

O

60
60

Zal

4

8

Przedmioty humanistyczne

O

30

30

-

Zal

2

9

Etykieta

O

4

4

-

Zal

0,5
Razem
394

169

225
30,5Rok II semestr 4


Lp.

Przedmiot

Symbol

grupy

Ogółem

Wykłady

Ćwiczenia

Forma zaliczenia

ECTS

1

Fizjologia zwierząt II

A

60

30

30

Egz.

5

2

Mikrobiologia II

A

75

30

45

Egz.

6

3

Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt

B

30

30

-

Zal

2

4

Immunologia

A

45

30

15

Egz.

3

5.

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

B

75

30

45

Egz.

6

6

Anatomia topograficzna

A

45

15

30

Zal

3

7

Język nowożytny

O

60
60

Zal

4

8

Przedmioty humanistyczne

O

30

30
Zal

2

9

Wychowanie fizyczne

O

30
30

Zal

1

10

Ergonomia

O

2

2

-

Zal

0,25

11

Ochrona własności intelektualnej

O

2

2

-

Zal

0,25
Razem
454

199

255
32,5

Praktyka hodowlana – 80 godz.; 2 pkt. ECTS


Rok III semestr 5


Lp.

Przedmiot

Symbol

grupy

Ogółem

Wykłady

Ćwiczenia

Forma zaliczenia

ECTS

1

Patofizjologia

A

105

60

45

Egz.

8

2

Farmakologia weterynaryjna I

A

60

30

30

Zal.

5

3

Farmacja

A

25

9

16

Zal.

2

4

Parazytologia i inwazjo logia I

B

60

30

30

Zal.

4

5

Patomorfologia I

B

75

30

45

Zal.

6

6

Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna I

B

75

30

45

Zal.

6

7.

Wychowanie fizyczne

O

30

-

30

Zal

1
Razem
430

189

241
32Rok III semestr 6


Lp.

Przedmiot

Symbol

grupy

Ogółem

Wykłady

Ćwiczenia

Forma zaliczenia

ECTS

1

Farmakologia weterynaryjna II

A

60

30

30

Egz.

5

2

Patomorfologia II

B

120

45

75

Egz.

8

3

Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna II

B

45

15

30

Egz.

4

4

Chirurgia ogólna i anestezjologia

B

45

15

30

Zal.

3

5

Diagnostyka obrazowa

B

53

18

35

Zal.

4

6

Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń

B

30

15

15

Zal.

2

7

Parazytologia i inwazjo logia II

B

45

15

30

Egz.

4

8

Epidemiologia weterynaryjna

A

30

15

15

Zal

2
Razem
428

168

260
32Rok IV semestr 7


Lp.

Przedmiot

Symbol

grupy

Ogółem

Wykłady

Ćwicz.

Forma zaliczenia

ECTS

1

Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich I

B

60

30

30

Zal

4

2

Chirurgia zwierząt gospodarskich

B

45

15

30

Zal

3

3

Choroby zakaźne zw. gosp.

B

53

23

30

Zal

3

4

Rozród i położnictwo zwierząt gospodarskich I

B

75

30

45

Zal

5

5

Higiena zwierząt rzeźnych I

B

60

30

30

Zal.

4

6

Higiena środków żywienia zwierząt

B

60

30

30

Egz.

4

7

Toksykologia

A

75

30

45

Egz.

5

8

Weterynaria sądowa

A

30

15

15

Zal.

2
Razem
458

203

255
30


Rok IV semestr 8


Lp.

Przedmiot

Symbol

grupy

Ogółem

Wykłady

Ćwicz.

Forma zaliczenia

ECTS

1

Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich II

B

30

10

20

Zal

2

2

Choroby zakaźne zw. gosp.

B

37

13

24

Zal

2

3

Rozród i położnictwo zwierząt gospodarskich II

B

40

20

20

Zal

2

4

Choroby wewnętrzne koni

B

60

20

40

Zal

4

5

Chirurgia koni

B

60

20

40

Zal

4

6

Choroby zakaźne koni

B

30

10

20

Zal

2

7

Rozród i położnictwo koni

B

60

25

35

Zal

4

8

Higiena zwierząt rzeźnych II

B

60

15

45

Egz.

4

9

Higiena mleka

B

45

15

30

Egz

3

10

Choroby ryb

B

30

15

15

Zal.

2

11

Zoonozy

B

15

15
Zal.

1

12

Andrologia i unasienianie

B

45

15

30

Zal.

3

13

Razem
512

193

319
33

Praktyka kliniczna – 160 godz.; 4 pkt. ECTS

Praktyka w inspekcji weterynaryjnej – 80 godz.; 2,5 pkt. ECTS


Rok V semestr 9


Lp.

Przedmiot

Symbol

grupy

Ogółem

Wykłady

Ćwicz

Forma zaliczenia

ECTS

1

Choroby wewnętrzne psów i kotów

B

75

30

45

Zal

5

2

Chirurgia psów i kotów

B

60

25

35

Zal

4

3

Choroby zakaźne psów i kotów

B

45

15

30

Zal

3

4

Rozród i położnictwo psów i kotów

B

60

30

30

Zal

4

5

Choroby ptaków

B

75

30

45

Zal

5

6

Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego

B

75

30

45

Zal.

5

7

Prewencja weterynaryjna

B

45

-

30

Zal.

3

8

Dietetyka

B

30

15

15

Zal.

2

9

Choroby zwierząt futerkowych

B

30

15

15

Zal.

2
Razem
480

190

290
33


Rok V semestr 10

Lp.

Przedmiot

Symbol

grupy

Ogółem

Wykłady

Ćwiczenia

Forma zaliczenia

ECTS

1

Prewencja weterynaryjna

B

45

30

30

Egz.

4

2

Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne

B

45

30

15

Zal.

3

3

Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego

B

60

15

45

Egz.

5

4

Choroby ptaków

B

60

30

30

Egz.

5

5

Choroby owadów użytkowych

B

30

15

15

Zal.

2

6

Staż-Choroby ptaków

B

30

-

30

Zal.

2

7

Staż-Choroby zwierząt gospodarskich I

B

45

-

45

Zal.

3

8

Staż-Choroby psów i kotów I

B

45

-

45

Zal.

3

9

Staż-Choroby koni I

B

45

-

45

Zal.

3
Razem
420

120

300
30

Praktyka kliniczna – 160 godz.; 4 pkt. ECTS

Praktyka w inspekcji weterynaryjnej – 80 godz.; 2,5 pkt. ECTS


Rok VI semestr 11

Lp.

Przedmiot

Symbol

grupy

Ogółem

Wykłady

Ćwiczenia

Forma zaliczenia

ECTS

1

Staż-Choroby zwierząt gospodarskich II

B

45

-

45

Egz.

7

2

Staż-Choroby psów i kotów II

B

45

-

45

Egz.

7

3

Staż-Choroby koni II

B

45

-

45

Egz.

7

4

Przedmioty do wyboru*

B

90

45

45

Zal.

9
Razem
225

45

180
30

Razem 5100 godz. 343 + 15 = 358 ECTS


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość