Strona główna

Po promocja Czytelnictwa Priorytet 3 – Rozwój czasopism kulturalnych Nabór I – styczeń 2008 Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie


Pobieranie 194.43 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar194.43 Kb.


PO Promocja Czytelnictwa

Priorytet 3 – Rozwój czasopism kulturalnych

Nabór I – styczeń 2008
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnieLp

Numer wniosku

Nazwa beneficjenta

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1

1

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Wydanie 3 numerów (IV, V, VI) kwartalnika kulturalnego "Kozirynek"

10.000

2

3

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Wydanie 6 tomu "Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego" za 2008 rok

5.000

3

5

Fundacja "Kino"

Wydawanie czasopisma "KINO" w roku 2008

300.000

4

6

Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria"

Wydawanie czasopisma "Teksty Drugie" 2008

20.000

5

7

Fundacja Akademia Humanistyczna

Wydawanie czasopisma - kwartalnika "Pamiętnik Literacki" 2008

25.000

6

8

IBiS Aleksander Nawrocki

Wydawanie dwumiesięcznika "Poezja dzisiaj" w r. 2008 w formie papierowej i elektronicznej

15.000

7

22

Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA

Wydawanie czasopisma "Teatr Lalek"

60.000

8

23

Instytut Myśli Józefa Tischnera

Wydanie drugiego numeru rocznika "Thinking in Values. Tischner Institute Journal of Philosophy" pt. O Dobru (tytuł polski) w roku 2008 w formie papierowej i elektronicznej

25.000

9

24

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Wydawanie miesięcznika "Pomerania" w 2008 r. w formie papierowej

50.000

10

77

Stowarzyszenie LIBER PRO ARTE

Wydawanie kwartalnika "Konteksty" w roku 2008 w formie papierowej

70.000

11

79

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego

Wydanie kwartalnika "Przemyski Przegląd Kulturalny" w roku 2008

15.000

12

83

Zamojski Dom Kultury

Wydawanie pisma "Zamojski Kwartalnik Kulturalny"

20.000

13

85

Towarzystwo "Więź"

Wydawanie miesięcznika "Więź" w 2008 roku

110.000

14

104

Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków

Wydawanie kwartalnika o sztuce współczesnej "Artluk" w formie papierowej i elektronicznej w roku 2008

40.000

15

120

Polski Związek Chórów i Orkiestr

Życie Muzyczne - miesięcznik Polskiego Związku Chórów i Orkiestr

15.000

16

122

Wydawnictwo Grafia

Wydawanie kwartalnika -grafia w 2008 roku w formie papierowej i elektronicznej

20.000

17

789

FRONDA PL.

Wydawanie kwartalnika FRONDA w roku 2008 w formie papierowej

75.000

18

797

Dom Kultury Śródmieście

Wydawanie kwartalnika "Tekstualia" w roku 2008 w formie papierowej i elektronicznej

20.000

19

808

Rada Krajowa Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury

Wydawanie i promocja czasopisma RSTK "Własnym głosem"

5.000

20

814

Fundacja "Kultury i Biznesu"

Wydawanie czasopisma Magazyn Kulturalno-Społeczny KULTURA i BIZNES w roku 2008 w formie papierowej

10.000

21

821

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

Wydawanie miesięcznika "Spotkania z Zabytkami" w roku 2008 w formie papierowej i częściowo elektronicznej

300.000

22

826

Les Soeurs Gabriela Flisińska

Wydawanie miesięcznika "Czarodziejska Kura” w 2008 roku w formie papierowej

5.000

23

832

Fundacja Ośrodka KARTA

Kwartalnik historyczny "Karta" nr 54 (druk), 55, 56, 57 (opracowanie redakcyjne, przygotowanie, druk)

100.000

24

839

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

Wydawanie "Kwartalnika Historii Żydów" w roku 2008

40.000

25

845

Twoja Muza
Sp. z o. o.

Wydawanie dwumiesięcznika "Twoja Muza" w 2008 r.

20.000

26

850

Wydawnictwo Edukacyjne

Wydanie kwartalnika "Nowa Polszczyzna" w 2008 r. w formie papierowej i elektronicznej

10.000

27

862

Biblioteka Analiz

Wydanie 4 numerów czasopisma "Wyspa-Kwartalnik Literacki" w roku 2008

20.000

28

865

Biblioteka Analiz

Wydawanie kwartalnika "Wiadomości Księgarskie" w roku 2008

10.000

29

870

Biblioteka Analiz

Pokrycie kosztów prenumeraty rocznej "Magazynu Literackiego Książki" dla 300 bibliotek w 2008 roku

8.000

30

1072

Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego

Wydawanie dwumiesięcznika Pismo Folkowe "Gadki z Chatki" w 2008 roku w formie papierowej i elektronicznej

10.000

31

1086

Towarzystwo Przyjaciół Sopotu

Wydawanie dwumiesięcznika literackiego TOPOS w 2008 roku

70.000

32

1092

Teatr "Łaźnia Nowa"

Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego "LODOŁAMACZ. Pismo ludzi walczących"

40.000

33

1128

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy

Wydanie "Kwartalnika Artystycznego, Kujawy i Pomorze" w roku 2008 w formie papierowej

70.000

34

1147

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.

Wydanie 6 czasopisma literackiego "Pegaz Lubuski" w roku 2008 w formie papierowej i elektronicznej

10.000

35

1158

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze

Publikacja Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego "Pro Libris" w formie papierowej i elektronicznej w 2008 r.

20.000

36

1186

Klub Myśli Twórczej "Lamus"

Wydanie czasopisma kulturalno-artystyczno-literackiego pt. "Lamus" dwa razy w roku

10.000

37

1197

Starostwo Powiatowe w Sieradzu

Wydanie kwartalnika kulturalnego "Siódma Prowincja" w roku 2008 w formie papierowej

15.000

38

1201

Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Wydawanie czasopisma "Podkowiański Magazyn Kulturalny" w 2008 roku w formie papierowej i elektronicznej

10.000

39

1225

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Rozwój czasopisma "Poradnik Bibliotekarza" poprzez wydawanie dodatku "Świat książki dziecięcej" i uruchomienie strony internetowej

20.000

40

1229

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Wydawanie kwartalnika kulturalnego "Przegląd Biblioteczny" w roku 2008 w formie papierowej

20.000

41

1242

DELTA Agencja Koncertowo-Wydawnicza DANUTA MATYSIK

Wydawanie kwartalnika "Twój Blues" w roku 2008 w formie papierowej i elektronicznej

20.000

42

1249

Fundacja Zeszytów Literackich

Wydanie 4 numerów kwartalnika "Zeszyty Literackie"

100.000

43

1260

Liber Pro Arte

Wydanie rocznika "Pamiętnik Teatralny" 2008, zeszyty 1-4, w formie papierowej

40.000

44

1972

Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze"

Wydawanie miesięcznika "W drodze" w roku 2008 w formie papierowej i elektronicznej

60.000

45

1988

For Jazz Sp. z o. o.

Wydawanie czasopisma "Jazz Forum" w roku 2008 w formie papierowej i elektronicznej

60.000

46

2165

Fundacja "Przyjaciele Misia"

Dofinansowanie 16 (szesnastu) numerów "Misia - przyjaciela najmłodszych", dwutygodnika dla dzieci w wieku przedszkolnym

30.000

47

2184

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Lublinianie - publikacja dwóch numerów „Scriptores" poświęconych: Władysławowi Panasowi i Annie Langfus

17.000

48

2196

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Odział w Lublinie

Wydawanie dwumiesięcznika 'Lublin. Kultura i społeczeństwo" w formie tradycyjnej

5.000

49

2367

Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"

Wydawanie kwartalnika "Dworzanin" w roku 2008 w formie papierowej oraz elektronicznej

5.000

50

2386

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

Wydanie drukiem w roku 2008 czterech numerów kwartalnika "Kronika Wielkopolski"

15.000

51

2397

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Wydanie drukiem Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego tom VI

5.000

52

2415

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej

Wydawanie kwartalnika "Relacje-Interpretacje" w roku 2008 w formie tradycyjnej

10.000

53

2436

Przegląd Powszechny

Wydawanie miesięcznika "Przegląd Powszechny" w roku 2008 w formie papierowej

25.000

54

2443

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Wydanie V tomu "Wschodniego Rocznika Humanistycznego" za 2008 rok

7.000

55

2608

Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne "Portret"

Wydawanie półrocznika "Portret" w roku 2008 w formie papierowej

20.500

56

2973

Tygodnik Powszechny
Sp. z .o o.

Wydanie w roku 2008 12 numerów bezpłatnego dodatku "Tygodnika Powszechnego" "Książki w Tygodniku" w wersji tradycyjnej (drukowanej), e-gazetowej oraz w serwisie internetowym

70.000

57

2984

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Zarząd Główny

Wydanie rocznika "Biuletyn Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Zeszyt Szósty. 2008"

10.000

58

2997

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Zarząd Główny

Wydanie 2 numerów półrocznika "Wiadomości Konserwatorskie" w językach: polskim i angielskim

100.000

59

3007

Agencja Miriam Media Zbigniew Pakuła

Wydawanie czasopisma "Miasteczko Poznań - edycja wiosna 2008" - w formie papierowej i elektronicznej

4.900

60

3042

Instytut Norwida

Projekt "Pociąg 76"

10.000

61

3054

Stowarzyszenie Czasu Kultury

Czas Kultury

70.000

62

3064

Firma Zajączkowska-Kłoda sp. z. o. o.

Wydawanie kwartalnika "Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki - Journal of Conservation-Restoration" w 2008 vo. 19 No 1(72)-4(75) 2008

30.000

63

3076

Fundacja Kultury Regionalnej "Radostowa"

Wydawanie miesięcznika kulturalno-literackiego "Radostowa" w wersji papierowej i wdrażanie formy elektronicznej

10.000

64

3087

Fundacja Miasto

Wydawanie w roku 2008 kwartalnika pn. "Kultura miasta. Miasto w kulturze" w formie papierowej i elektronicznej

10.000

65

3115

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana

Notes. na .6. Tygodni. Magazyn o polskiej kulturze najnowszej (druk + internet)

10.000

66

3142

Stowarzyszenie na rzecz Niezależnych Mediów i Edukacji Społecznej

Wydawanie czasopisma społeczno-kulturalnego "Recykling Idei" w 2008 roku w formie papierowej i internetowej

20.000

67

3428

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Wydanie numerów 2(II) 2008, 3(III) 2008, 4(IV) 2008 kwartalnika literackiego domu Marii i Jerzego Kuncewiczów "Klematis"

5.000

68

3441

Teresa Kalińska Kawiarnia, Galeria, Pub LOKATOR

Wydawanie czasopisma kulturalno-artystycznego "Mrówkojad"

5.000

69

3478

Instytut im. Jerzego Grotowskiego

Wydawanie sześciu numerów gazety teatralnej "Didaskalia" w roku 2008

100.000

70

3492

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Artystów "Grawiton"

Wsparcie dla witryny internetowej Magazynu Materiałów Literackich Cegła

5.000

71

3508

Pasaż Antropologiczny Stowarzyszenie Etnografów i Antropologów Kultury

Wydawanie w formie papierowej i elektronicznej czterech numerów kwartalnika kulturalno-społecznego "(op.cit.,)" w okresie od lutego do listopada 2008 roku

14.500

72

4070

Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Klub Jagielloński

Wydawanie kwartalnika "Teki Klubu Jagiellońskiego. Pressje" w roku 2008 w formie papierowej i elektronicznej

70.000

73

4087

Fundacja na Rzecz Głębokiej Integracji DYNAMIS

Publikacja 6 numerów dwumiesięcznika kulturalnego "Dekada Literacka"

50.000

74

4095

Mediateka

Wydawanie kwartalnika "Dedal" w roku 2008 w formie papierowej i elektronicznej

20.000

75

4553

Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

Wydanie czasopisma regionalnego "Dolny Śląsk" t. 13

10.000

76

4584

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Kolegium Gdańskie"

Wydanie "Przeglądu Politycznego" w roku 2008 w formie papierowej

50.000

77

4644

Towarzystwo Kultury Teatralnej

Wydanie kwartalnika "Scena"

50.000

78

4696

Muzeum Okręgowe

Wydawanie "Sieradzkiego Rocznika Muzealnego" tom 11 - 2008 w formie papierowej

7.000

79

4701

Polski Związek Chórów i Orkiestr

Wydanie dwóch numerów "Śpiewaka Śląskiego" w roku 2008 w formie papierowej

6.000

80

4722

Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych w Katowicach

Publikacja czterech numerów kwartalnika kulturalnego "Opcje" (1/2008, 2/2008, 3/2008, 4/2008) oraz promocja czytelnictwa na stronach portalu www.opcje.net.pl

25.000

81

4802

Stowarzyszenie Piktogram

Wydawanie kwartalnika "Piktogram" w roku 2008 w formie papierowej i elektronicznej

25.000

82

4903

Stowarzyszenie Żeglarsko-Szantowe "GEJTAWY"

Wydawanie czasopisma "Po wachcie" w roku 2008 w formie papierowej i elektronicznej

5.000

83

4911

Stowarzyszenie Edukacji i Postępu 'STEP'

Rozwój czasopisma "Tytuł Roboczy - Otwarty Magazyn Sztuki" do końca 2008

30.000

84

4930

Fundacja Świętego Mikołaja

Wydanie 5 numeru rocznika filozoficznego "Teologia Polityczna"

30.000

85

4942

Stowarzyszenie Kulturalno-Naukowe KRAKÓW

Wydawanie ilustrowanego miesięcznika społeczno-kulturalnego "Kraków" w roku 2008 w formie papierowej

20.000

86

4949

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Czasopismo "Bibliotekarz Lubelski" 2007

5.000

87

4954

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Wydanie dwóch podwójnych numerów kwartalnika "Twórczość Ludowa"

25.000

88

5018

Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI

Wydawanie i promocja kwartalnika "Le Theatre en Pologne/The Theatre in Poland" - rocznik 2008

40.000

89

5159

Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne

Wydawanie internetowego dwutygodnika "artPAPIER" w okresie od 1 stycznia do 31 października 2008 (19 edycji pisma)

16.000

90

5286

PAGANINI s.c. Małgorzata i Weronika Kotarba

Wydawanie magazynu muzycznego RUaH.PL w roku 2008 w formie elektronicznej

16.000

91

5315

Fundacja "Naji Goche"

Wydanie i redakcja - kwartalnika społeczno-kulturalnego (regionalnego) "Naji Goche"

22.000

92

5324

Instytut Lwowski

Wydanie dwóch numerów "Rocznika Lwowskiego" za 2007 i 2008

14.000

93

5407

Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne

Wydanie czasopisma muzyczno-literackiego "Kamerton" nr 1/52/2008

8.000

94

5868

Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom

Wydanie dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego "Magazyn Obywatel” oraz wsparcie informacyjno-publicystycznego serwisu internetowego obywatel.org.pl w roku 2008

5.000

95

5933

Lampa i Iskra Boża

Wydawanie magazynu "Lampa" w roku 2008 w formie papierowej

80.000

96

6093

Europe Culture Consulting Culture Factory Maciej Mazerant

Wydawanie skierowanego do odbiorców z Polski i zagranicy internetowego magazynu "Purpose - przedsiębiorczość w kulturze", z dodatkiem "Purpose for Europe" oraz dodatkiem "Purpose lokalnie"

16.000

97

6112

Towarzystwo Muzyczne im. Edwina Kowalika

Wydanie czasopisma muzyczno-kulturalnego dla niewidomych pismem brajla oraz w Internecie

25.240

98

6168

Fundacja św. Benedykta

Wydanie dwumiesięcznika "Christianitas" w 2008 roku

50.000

99

6185

Fundacja Otwarty Kod Kultury

Wydawanie internetowego czasopisma "Witryna" (witryna.czasopism.pl) w 2008 r.

25.000

100

6199

Wydawnictwo FA-art.

Wydawanie czasopisma "FA-art" w 2008 r.

35.000

101

6204

Krajeńskie Stowarzyszenie Kulturalne w Więcborku

Wydanie w 2008 roku w formie elektronicznej i tradycyjnej 4 numerów Kwartalnika Literacko Artystycznego POBOCZA

10.000

102

6233

Instytut Wydawniczy ŚWIADECTWO

Wydawanie miesięcznika literackiego "Akant" w formie papierowej i elektronicznej w roku 2008

10.000

103

6239

Towarzystwo Literackie Imienia Adama Mickiewicza - Zarząd Główny

Wydanie "Rocznika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" tom XLIII za rok 2008

8.000

104

6243

Fundacja ANIMA

Wydawanie kwartalnika "Tygiel Kultury" 2008 w formie papierowej i elektronicznej

50.000

105

6247

Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Publikacja czwartego 2008 numeru rocznika naukowego pt. "Zagłada Żydów. Studia i Materiały"

21.000

106

6250

Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Publikacja anglojęzycznego numeru rocznika naukowego pt. "Holocaust Studies and Materials"

29.000

107

6522

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

Wydawanie kwartalnika "Krytyka Polityczna" w roku 2008 w formie papierowej i elektronicznej

75.000


Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie


Lp.

Numer wniosku

Nazwa beneficjenta

Nazwa zadania

1

2

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Wydanie numeru 2/2008 almanachu "Terra Incognita"

2

10

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza

Wydawanie kwartalnika "Twardoskiana" w roku 2008 w formie papierowej

3

784

FRONDA PL.

Wydawanie kwartalnika FIRST THINGS w roku 2008 w formie papierowej

4

805

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bojanów "Edukacja i Rozwój"

Wydanie i rozwój kwartalnika "Wieści znad Łęgu" na roku 2008

5

818

Fundacja Europe 2004

Wydawanie kwartalnika FILM, ART & TOURISM w roku 2008 w formie papierowej i elektronicznej

6

876

Dom Kultury w Okuniewie

Powiatowy Informator Kulturalny (PIK)

7

1099

Informator Sp. z o. o.

Wydawanie 9 numerów miesięcznika "Miesiąc w Krakowie"

8

1239

Forteca Jarosław Chorzępa

Wydawanie kwartalnika "Forteca" w roku 2008 w formie papierowej

9

2011

Przedsiębiorstwo Wydawnicze "Rzeczypospolita" S. A.

Dofinansowanie wydawnictwa kulturalnego Zabytki Heritage

10

2410

Wydawnictwo "URAN" Marzenna Bracka-Kondracka

Wydawanie kwartalnika "Magazyn Elbląski - czasopismo ziemi elbląskiej" w 2008 roku

11

2425

Klub Zachowawczo-Monarchistyczny

Wydawanie kwartalnika "Pro Fide Rege et Lege" w roku 2008 w formie papierowej

12

2599

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

Wydanie 4 numerów (1-4 2008 rok) czasopisma "Dostrzegacz Biblioteczny" w formie papierowej

13

3459

Wydawnictwo Kultura Siedlecka Tomasz Salach

Wydanie 12 numerów bezpłatnego miesięcznika "Kultura Siedlecka" w roku 2008 w formie papierowej i elektronicznej

14

4091

Mediateka

Wydawanie czasopisma "Nasza Baba Jaga" w roku 2008

15

4600

Fundacja im. Bolesława Chrobrego

Rozwój kwartalnika "Myśl.pl"

16

5898

Fundacja ART.-AVANGARDA

Wydawanie bezpłatnego periodyku "ART-CAFE Lubelski Informator Kulturalny" w roku 2008 w formie papierowej

17

5966

Con Arte

Stworzenie kwartalnika "Menedżer Kultury"

18

6069

Fundacja dla Śląska

Wydawanie dwumiesięcznika kulturalnego "Kultownia"

19

6173

"DRAMA" Marta Jadwiga Kędzierska

Wydawanie czasopisma literackiego "Pan Slawista"

20

6174

Stowarzyszenie Instytut Kultury i Edukacji Regionalnej IKIER

Wydawanie kwartalnika "Magazyn Mazurski" w roku 2008
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość