Strona główna

Pobernardyński Zespół Klasztorny w Ostrzeszowie. Badania, rewaloryzacja, perspektywy.” Cel


Pobieranie 25.83 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar25.83 Kb.
WYDARZENIE:

Seminarium pod tytułem

Pobernardyński Zespół Klasztorny w Ostrzeszowie. Badania, rewaloryzacja, perspektywy.”
CEL:

Celem seminarium jest przedstawienie historii pobernardyńskiego zespołu klasztornego w Ostrzeszowie, prezentacja raportu z dotychczas przeprowadzonych prac badawczych i rewaloryzacyjnych, określenie roli tego zabytku w rozwoju miasta i regionu oraz wskazanie jego perspektyw rozwoju.

Zakres problemowy seminarium obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:


 • historia i architektura zespołu,

 • walory kulturowe i krajobrazowe miejsca,

 • wartości zabytkowe,

 • problematyka konserwatorska,

 • adaptacja zabytku do wymogów współczesności,

 • zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego,

 • relacje przestrzenno-kulturowe miasto-klasztor,

 • promocja regionu i miasta poprzez zabytek i promocja samego zabytku,

 • rola zabytku w rozwoju turystyki i zwiększeniu atrakcyjności miejsc.


ORGANIZATRZY:

 • Starostwo Ostrzeszowskie

 • Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów

 • Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Ostrzeszowie


MIEJSCE:

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Ostrzeszowie

ul. Leśna 5, 63-500 Ostrzeszów
TERMIN:

14 maj 2011 r.


KONTAKT:

Starostwo Ostrzeszowskie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów,


Tel. 62 732 00 65, e-mail: promocja@powiatostrzeszowski.pl

Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów,


Tel. 62 732 06 00, fax 62 732 06 01, e - mail: org@ostrzeszow.pl

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Leśna 5, 63-500 Ostrzeszów,


s. Bożysława, Tel. 604 110 472 lub s. Kamila, Tel. 666 374 063,
e-mail: nazaretankiostrzeszow@gmail.com

PROGRAM:

Czas

Goście

Temat wystąpienia

1000-1030

Przedstawiciel organizatorów,

Lech Janicki,(Starosta Ostrzeszowski)

Mariusz Witek,(Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów)

s. Anna Kasik,(Przełożona domu sióstr nazaretanek w Ostrzeszowie)

Powitanie gości, słowo wstępne.

1030-1050

Beata Maria Matusiak,

Łucja Gajda(Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu/ Delegatura w Kaliszu)

Pobernardyński zespół klasztorny w Ostrzeszowie na tle zabytków południowej Wielkopolski.

1050-1110

Xenia Modrzejewska-Mrozowska (Pracownia Genius Loci)

Przestrzenne i kulturowe powiązania zespołu klasztornego z miastem Ostrzeszowem.

1110-1140

przerwa kawowa

1140-1200

Ks. Prałat Alfred Mąka

(emerytowany proboszcz konkatedry ostrowskiej)

Historia założenia klasztornego w Ostrzeszowie w świetle XVII –
i XVIII – wiecznych łacińskich kronik ojców bernardynów.

1200-1220

Bogdan Podolski,

Jarosław Rybak,

Tomasz Bartosik

(Politechnika Wrocławska)


Wyniki badań geotechnicznych, konstrukcyjno-budowlanych i mykologicznych przeprowadzonych na terenie zespołu klasztornego.

1220-1240

o. Cyprian Moryc OFM

(Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Od fortecy do relikwiarza. Droga ewolucji architektury i sztuki bernardyńskiej.

1240-1340

przerwa obiadowa

1340-1400

Roland Mruczek, Tomasz Kastek,

(Politechnika Wrocławska, firma Akme – Zdzisław Wiśniewski)

Zespół pobernardyński
w Ostrzeszowie w świetle badań archeologiczno – architektonicznych.

1400-1420

Małgorzata Dobrzyńska Musiela

Sławomir Musiela(firma Restauro)

Wyniki badań konserwatorskich przeprowadzonych na terenie zespołu klasztornego.

1420-1440

s. Bożysława Tomczyk

(Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Ostrzeszowie)

Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju.

1440-1540

Przedstawiciel organizatorów,

Mikrofon dla wszystkich.Zakończenie seminarium, podsumowanie, ewent. wypowiedzi gości.

1730-1900

Witold Pelka i jego artyści.

Koncert z cyklu „Perły w Koronie”


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość