Strona główna

Początki harcerstwa


Pobieranie 11.73 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar11.73 Kb.
Początki harcerstwa

1909 16-17.XI W dzienniku "Słowo Polskie" ukazują się dwa artykuły Edmunda Naganowskiego o skautingu pt. "Bi-pi" i "Bi-es". 1910-1911 Andrzej Małkowski tłumaczy książkę Baden-Powella "Skauting dla chłopców" ("Scouting for boys") na język polski.

1911 marzec-maj - Pierwszy kurs instruktorów skautowych we Lwowie. 22.V Andrzej Małkowski podpisuje rozkaz, w którym powołuje trzy drużyny skautowe we Lwowie (dwie męskie i jedną żeńską): I Lwowska Drużyna Skautów im. Naczelnika Kościuszki - drużynowy Czesław Pieniążkiewicz, II Lwowska Drużyna Skautów im. Hetmana Chodkiewicza - drużynowy Franciszek Kapałka, III Lwowska Drużyna Skautek im. Emilii Plater - drużynowa Olga Drahonowska. Powstaje Naczelna Komenda Skautowa we Lwowie afiliowana przy Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół". 15.X We Lwowie ukazuje się pierwszy numer pierwszego polskiego czasopisma skautowego pt. "Skaut Pismo Młodzieży Polskiej". Na pierwszej stronie Skauta wydrukowano wiersz Ignacego Kozielewskiego pt. "Wszystko, co nasze" (późniejszy hymn harcerski). 1.XI W drugim numerze Skauta ukazuje się pierwsza redakcja Prawa Skautowego. Wydano "Skauting jako system wychowania młodzieży" na podstawie dzieła generała Baden-Powella w tłumaczeniu Andrzeja Małkowskiego.

1912 III Lwowska Drużyna żeńska prowadzona przez Olgę Drahonowską wprowadza na swym obozie pozdrowienie "Czuwaj" w miejsce dotychczasowego zawołania "Czołem". Powstaje pierwszy wzór Krzyża Harcerskiego wzorowany na orderze Virtuti Militari. Pomysłodawcą projektu był ksiądz Kazimierz Lutosławski, "Szary". W czerwcu wydano książkę Eugeniusza Piaseckiego i Mieczysława Schreibera pt. "Harce młodzieży polskiej", w której zamiast słów "skaut" i "skauting" użyto po raz pierwszy słów: "harcerz" i "harcerstwo".

1913 19.VI W Zakopanem biorą ślub Olga Drahonowska i Andrzej Małkowski. lipiec - Wszechbrytyjski Zlot Skautów w Birmingham, w którym uczestniczy 51-osobowa delegacja skautów polskich z trzech zaborów.

Początki skautingu

1857 22.II Urodził się Robert Baden-Powell. Dzień 22.02 obchodzony jest na całym świecie jako dzień myśli braterskiej.

1899 Oblężenie Mafekingu podczas wojny Anglików z Burami. Robert Baden-Powell (Bi-Pi) szkoli młodych chłopców na "skautów": wywiady, łączność, podchodzenie, tropienie, pierwsza pomoc.

1902 W USA powstaje organizacja młodzieżowa Związek Kory Brzozowej Indian Leśnych Ludzi założona przez "Czarnego Wilka" - Ernesta Thompsona Setona. W Anglii Bi-Pi wydaje książkę "Wskazówki do wywiadów" ("Aids to scouting"), gdzie zwraca uwagę na szkolenie młodych chłopców.

1907 Początki skautingu w Anglii. 29.VII obóz doświadczalny na wyspie Brownsea w hrabstwie Dovset. Jest to oficjalny rok powstania skautingu w Anglii.

1908 Książka Bi-Pi "Skauting dla chłopców" ("Scouting for Boys") - pierwszy typowo skautowy podręcznik.

1912 Bi-Pi ożenił się z Olave St. Clair Soames.

1913 lipiec - Wszechbrytyjski Zlot Skautów w Birmingham.

1920 Założenie Międzynarodowej Organizacji Ruchu Skautowego (World Organization of the Scout Movement). ZHP jednym z członków-założycieli. I Jamboree w Londynie - Bi-Pi otrzymuje tytuł Naczelnego Skauta Świata.1928 Założenie Światowego Stowarzyszenia Skautek i Przewodniczek (World Association of Girl Guides and Girl Scouts - WAGGGS). ZHP członkiem-założycielem.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość