Strona główna

Podanie leku drogą podskórną zasady podawania leków drogą wstrzyknięĆ


Pobieranie 14.36 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.36 Kb.
Podanie leku drogą podskórną
ZASADY PODAWANIA LEKÓW DROGĄ WSTRZYKNIĘĆ
Zabiegami często wykonywanymi przez pielęgniarki w gabinetach zabiegowych są wstrzyknięcia leków drogą dożylną, domięśniową lub podskórną. W czasie wykonywania tego rodzaju usług należy zwracać szczególną uwagę na zachowanie zasad higieny, aby nie doprowadzić do powstania powikłań w postaci zakażeń bakteryjnych i wirusowych. Każde wstrzyknięcie (ukłucie) to naruszenie ciągłości tkanek pacjenta. Możliwość kontaktu bezpośredniego z materiałem uważanym za potencjalnie zakażony to również duże ryzyko zakażenia zarówno pacjenta, jak i pielęgniarki lub przeniesienia zakażenia na innych pacjentów w przypadku nieprzestrzegania zasad wykonywania poszczególnych procedur medycznych.


Uwaga!

Leki, które mają być podane pacjentowi drogą iniekcji, muszą być przygotowane bezpośrednio przed użyciem z zachowaniem zasad aseptyki.

Po otwarciu ampułki czy fiolki z lekiem i w czasie nabierania leku do strzykawki zawartość ampułki ma kontakt z powietrzem. Pozostawienie nabranego leku w strzykawce otwartej, tzn. niezabezpieczonej jałowym koreczkiem, może być przyczyną mnożenia się drobnoustrojów w strzykawce. Strzykawki z nabranymi lekami mogą być przygotowane na krótko przed podaniem pacjentowi.

Długie przechowywanie w nieodpowiednim miejscu, ciepło i światło (w sytuacji, kiedy fiolki stoją poza lodówką) sprzyjają rozmnażaniu się drobnoustrojów, które mogą wywołać powikłania u pacjenta. Ponadto może dojść do zakażenia zawartości fiolki w czasie rozpuszczania leku lub nabierania go do strzykawki. Jeżeli korek fiolki nie będzie właściwe zdezynfekowany, igła wkłuwana przez gumowy korek do fiolki ulegnie zainfekowaniu, a wraz z nią lek we fiolce. Z tego względu przed nakłuciem korka należy go bezwzględnie zdezynfekować, odczekać, aż korek wyschnie, a następnie wkłuć igłę.

W sytuacji, kiedy w grę wchodzi podawanie leku z jednej fiolki kilku pacjentom, należy przestrzegać zasad aseptyki.


Zestaw do podania pacjentowi leku drogą podskórną:

 • taca,

 • preparat antyseptyczny (w płynie lub w butelce z rozpryskiwaczem),

 • strzykawka (pojemność strzykawki dostosowana do dawki leku),

 • dwie igły (jedna do nabrania leku, druga do podania leku),

 • jałowe gaziki,

 • przylepiec z opatrunkiem,

 • para rękawiczek jednorazowego użycia,

 • pojemnik na zużyte igły (ostre przedmioty).Uwaga!

Należy sprawdzić, czy opakowania ze strzykawkami i igłami nie są uszkodzone ani przeterminowane.


Etapy postępowania
Przygotowanie personelu:

 • praca w ubraniu z krótkim rękawem,

 • umycie i higieniczne odkażenie rąk,

 • nałożenie rękawiczek jednorazowego użycia.


Przygotowanie leku:

 • sprawdzenie zgodności leku ze zleceniem lekarskim na jego wykonanie (nazwa, dawka, rodzaj iniekcji, data ważności do użycia),

 • odpiłowanie ampułki, przetarcie jej gazikiem lub wacikiem nasączonym preparatem dezynfekcyjnym celem usunięcia opiłków ze szkła i pilniczka oraz zdezynfekowania szyki ampułki,

 • otwarcie ampułki,

 • otwarcie igły do nabrania leku i strzykawki (przez rozchylenie „listków” opakowania),

 • nałożenie igły w plastikowej osłonce na strzykawkę,

 • zdjęcie plastikowej osłonki z igły,

 • nabranie leku do strzykawki (wyrzucenie ampułki do pojemnika na ostre przedmioty),

 • wypuszczenie powietrza, zdjęcie igły i umieszczenie w pojemniku na ostre przedmioty,

 • otwarcie nowej igły (przez rozchylenie „listków” opakowania),

 • nałożenie igły w plastikowej osłonce na strzykawkę.


Przygotowanie pacjenta:

 • przywitanie pacjenta,

 • przedstawienie się pacjentowi,

 • wytłumaczenie celowości zabiegu i poinformowanie o ewentualnych powikłaniach (lub objawach ubocznych związanych z rodzajem podanego leku),

 • wygodne posadzenie pacjenta (lub położenie pacjenta na leżance, w zależności od wybranego miejsca podania leku),

 • odsłonięcie okolicy ukłucia,

 • wybranie miejsca nakłucia,

 • odkażenie skóry przez naniesienie preparatu antyseptycznego i przetarcie skóry,

 • odczekanie do czasu zadziałania preparatu, czyli samoistnego wyschnięcia skóry,

 • nałożenie jednorazowych rękawic,

 • uprzedzenie pacjenta o chwili ukłucia.


Podanie pacjentowi leku:

 • wkłucie do wybranego obszaru tkanki podskórnej,

 • sprawdzenie, czy igła nie została wkłuta do naczynia krwionośnego,

 • podanie leku (powolne, połączone z obserwacją pacjenta),

 • rozmowa z pacjentem.


Zakończenie zabiegu:

 • wyjęcie igły z tkanki podskórnej i wrzucenie jej do pojemnika na ostre przedmioty,

 • uciśnięcie wacikiem lub gazikiem miejsca wkłucia,

 • zdjęcie brudnych rękawiczek,

 • rozpakowanie małego przylepca z opatrunkiem (jeżeli zachodzi taka potrzeba),

 • naklejenie przylepca na miejsce ukłucia,

 • pomoc pacjentowi w czasie wstania po zabiegu,

 • uporządkowanie tacy (dezynfekcja użytego nieinwazyjnego sprzętu wielorazowego),

 • umycie i higieniczne odkażenie rąk,

 • udokumentowanie wykonania procedury.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość