Strona główna

Podstawy ekonometrii


Pobieranie 15.76 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar15.76 Kb.
Poznań, dnia 23.09.20010r.

prof. dr hab. Wojciech Sikora

Katedra Badań Operacyjnych
UEP w Poznaniu

 

Podstawy ekonometrii


Wydział Gospodarki Międzynarodowej– 2010/2011

Studia stacjonarne, II stopnia, I rok
I.                   Program zajęć

Wykłady

  1-2.    Modelowanie sytuacji decyzyjnych.

3-4.    Zagadnienia transportowe.

5-6. Analiza sieciowa przedsięwzięcia (czasowa i kosztowa)

7-8 Opisowy model ekonometryczny

9-10. Ekonometryczna analiza produkcji

11-12.   Ekonometryczna analiza popytu i wydatków.

13-14.Drzewa decyzyjne

15. Zarys teorii gier


Ćwiczenia

1.    Formułowanie zadań decyzyjnych.

2.   LZD– metoda geometryczna.

3. LZD – rozwiązywanie w Excelu.

4. LZD - analiza wrażliwości przy wykorzystaniu raportów .

5. Zadania transportowe - rozwiązywanie w Excelu.

6. Zadania transportowe - rozwiązywanie w Excelu c.d.

7.    Analiza sieciowa przedsięwzięć - CPM.

8. Analiza sieciowa przedsięwzięć - CPM- COST.

9. Ekonometria – szacowanie i weryfikacja modelu liniowego z I zmienną objaśniającą.

10. Ekonometria – szacowanie i weryfikacja modelu liniowego – wiele zmiennych objaśniających.

11. Ekonometria – modele nieliniowe.

12. Ekonometria – modele nieliniowe.

13. Ekonometria dobór zmiennych. objaśniających do modelu liniowego.

14.Sprawdzian.

15. Drzewa decyzyjne.


Uwagi:


  1. Zaliczenie końcowe na podstawie:

  1. sprawdzianu na ćwiczeniach – 40 punktów.

  2. kolokwium końcowego – 60 punktów.

2. Aby zaliczyć przedmiot trzeba uzyskać min. 50 punktów łącznie

.

  II.Literatura

1.Ekonometria z Excelem. Przykłady i zadania. Skrypt nr 245

2. Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii, red. W. Sikora, skrypt
nr 140, AE Poznań 2003 r.

3. Badania operacyjne, red. W. Sikora, PWE, 2008, Warszawa 2008.

4.Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe, pod red. B. Guzika, skrypt nr 115, 81 lub 50, AE Poznań 2002, 2000, Ekonometria i badania operacyjne. Uzupełnienia z badań operacyjnych, pod
red. B. Guzika, skrypt nr 51, AE Poznań 1999 (rozdz. 4.5-4.6, 6).

5.Notatki z wykładów i ćwiczeń.


III.               Zagadnienia egzaminacyjne

1.  Modelowanie problemów decyzyjnych – decyzja dopuszczalna, optymalna, kryterium oceny, warunki ograniczające, zmienna i parametr, typy modeli i zadań decyzyjnych.

 

2.   Przykłady liniowych zadań decyzyjnych – zagadnienie diety, zagadnienia ustalania planu produkcji. 

3.    Metoda graficzna, analiza wrażliwości zadania PL (graficzna). Typy rozwiązań zadania PL.

  

4.    Zagadnienie transportowe, zamknięte, otwarte, zagadnienie pośrednika, z ograniczoną przepustowością, metoda potencjałów.  

  1. Analiza sieciowa przedsięwzięcia: analiza czasowa – budowa sieci czynności, wyznaczanie ścieżki krytycznej, analiza wrażliwości, analiza kosztowa, zależności i typy zadań, wyznaczanie optymalnej realizacji metodą skracania ścieżek krytycznych.

 6. Drzewa decyzyjne- reguły konstrukcji drzewa i wyznaczanie decyzji optymalnej.

7. Teoria gier – problem wojny cenowej, dylemat więźnia, konkurencja między sklepami, gra o udział na rynku (gra o sumie zerowej), strategia dominująca, równowaga Nasha.

 

 8.   Opisowy model ekonometryczny – istota i cel badania ekonometrycznego, model ekonometryczny, zmienna objaśniania i zmienna objaśniająca, etapy budowy modelu ekonometrycznego, metody doboru zmiennych objaśniających podstawowe typy zależności. 

9.   Estymacja (szacowanie parametrów) modelu ekonometrycznego – metoda najmniejszych kwadratów, wzory wyznaczania ocen dla modelu liniowego z jedną i wieloma zmiennymi objaśniającymi miary dopasowania – współczynnik rozbieżności i współczynnik determinacji weryfikacja merytoryczna modelu, istotność parametrów modelu, wykorzystanie modeli do prognoz, szacowanie modeli nieliniowych poprzez ich uliniowienie.

 

10. Ekonometryczna analiza procesu produkcyjnego – analiza produkcji (funkcja liniowa, potęgowa, Cobba-Douglasa), elastyczność funkcji i jej interpretacja. 

11. Ekonometryczna analiza kosztów produkcji – funkcje kosztów produkcji, funkcje kosztu przeciętnego, ustalanie kosztów całkowitych, kosztów przeciętnych, zysku dla zadanego poziomu produkcji, optymalny poziom produkcji maksymalizujący zysk firmy. 

12.  Ekonometryczna analiza popytu – szacowanie popytu, wykorzystanie modelu do badania zmian popytu, wielkość przychodu i zysku, szacowanie wydatków – funkcji Törnquista I, II i III rodzaju, sposoby ich uliniowienia, wykorzystanie elastyczności do szacowania zmian wydatków. 

 

 


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość