Strona główna

Podstawy komunikacji społecznej


Pobieranie 188.06 Kb.
Strona1/5
Data19.06.2016
Rozmiar188.06 Kb.
  1   2   3   4   5

PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJLiteratura:

 1. Podstawy komunikacji społecznej Gryfin

 2. Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych A. Potocki, R. Winkler, A. Żbikowska

 3. Komunikowanie się w organizacji J. Stankiewicz

 4. Podstawy komunikacji społecznej w edukacji A. Szteinbery


GŁĘBINOWY PRZEKRÓJ ORGANIZACJI

Systemy informacyjne i informatyczne; technologie komunikacyjne

Dane

Informacje

Wiedza:

 1. jawna (niskosygnałowa; skodyfikowana -jest gdzieś zapisana)

 2. niejawna (wysokosygnałowa; nieskodyfikowana)

Mądrość


Informacja – to pojęcie odnosi się do pojęć pierwotnych; zrodziło się po raz pierwszy w Modelu Szanona; wiąże się z podejściem cybernotycznym w teorii komunikacji; termin informacja jest opisywany, interpretowany przez jego cechy, własności i funkcje.

Informacja to odbicie, odwzorowanie różnorodności cechującej otaczającą nas rzeczywistość (np. obiekt, zdarzenie). Informacja jest różnorodnością jaką jeden obiekt zawiera o innym obiekcie. Informacja pojawia się jedynie w układach składających się z co najmniej 2 elementów; obserwator i obiekt obserwowany.

Norbert Wiener – twórca cybernetyki, 1961 r. określił informację jako nazwę oznaczającą treść zaczerpniętą ze świata zewnętrznego w procesie naszego dostosowania się do niego i przystosowania naszych zmysłów.

1984 r. – Niedzielska określiła informację jako specyficzne dobro niematerialne, które w miarę postępu nabiera coraz większego znaczenia.

Informacja może być pseudoinformacją, dezinformacją (kłamstwem), parainformacją (inforamcją subiektywną)
Dane – stanowią poziom niższy w stosunku do informacji.

Wiedza – poziom wyższy niż informacja.

KOMUNIKACJA
Komunikacja wychodzi z nauki → komunikologia jest nauką interdyscyplinarną. Najbardziej rozwinięty poziom komunikologii jest na rynku amerykańskim. W Polsce nauka ta dopiero się pojawia; istnieją w Polsce dwie placówki naukowe: Instytut Dziennikarstwa Uniwesytetu warszawskiego i Uniwersytet Jagieloński.

Komunikacja – z łac. com - nawzajem, communio - mieć coś wspólnego ze sobą, communikatio - doniesienie, komunikat, communikare - proces komunikowania, communis – coś wspólnego,

Komunikacja – to pewien stan, który istnieje w wyniku procesu komunikowania.

Komunikacja (stan):


 • komunikowanie się (grupowa, indywidualna, społeczna, publiczna)

 • komunikowanie (masowe)

KOMUNIKOWANIE

Komunikowanie – 1928 r. Richards – ma miejsce wtedy, gdy jeden umysł działając na swoje otoczenie wpływa na inny umysł i to tak, że w tym drugim umyśle pojawia się takie same doznanie jak w umyśle pierwszym częściowo przez to pierwsze doznanie spowodowane.
 1. Wg nauk filozoficznych to dzielenie się pewnym oglądem rzeczywistości oraz określonym rozumieniem świata i partycypacją w tym oglądzie i rozumowaniu.

 2. Wg nauk psychologicznych to porozumiewanie się ludzi, którzy wchodzą ze sobą w bezpośredni kontakt przez rozmowę.

 3. Wg nauk socjologicznych to proces oddziaływania na publiczność za pomocą mass mediów, w których urzeczywistnia się przekaz, odbiór, treść.

 4. Wg nauk teologicznych to przekaz osoby, który prowadzi do wspólnoty osób.

 5. Wg Słownika Wyrazów Obcych to podawanie czegoś do wiadomości, przekazywanie jakiejś informacji, zawiadamianie o czymś, łączenie się, bycie połączonym.

 6. A. Kłoskowska – przez komunikowanie się rozumie się w psychologii społecznej i socjologii proces przekazywania z centrum, określonego jako źródło treści zawartych w symbolicznej postaci znaków skierowanych do odbiorców posiadających zdolność ich przyjęcia.

 7. B. Sobkowiak – komunikowanie społeczne to proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi. Celem komunikowania jest stałe i dynamiczne kształtowanie, modyfikacja bądź zmiana wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na siebie podmiotów.Zachowania


Postawy

Potrzeby

Wartości


Potrzeby

Wartości

-

+

-

+

-

+

+

-


Reguła 3 x K = krytyka, konflikt, kryzysPostawy


+

Lojalność ukryta

Lojalność prawdziwa
-

Brak lojalności

Lojalność fałszywa-

+

Zachowania
  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość