Podstawy symulacjiPobieranie 5.46 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar5.46 Kb.
PODSTAWY SYMULACJI 1. BIOCYBERNETYKA i inżynieria biomedyczna 2000 / red. Maciej NałęczT. 1: Biosystemy / red. t. Jan Doroszewski, Remigiusz Tarnecki, Wojciech Zmysłowski; Polska Akademia Nauk. - Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2005. - [17], III, 413 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 13091, 15295 – 15296
  3 egz. 2. C++ Builder : symulacje komputerowe : programowanie obiektowe, modelowanie zjawisk przyrodniczych / Andrzej Stasiewicz. - Gliwice : Helion, cop. 2003. - 237, [3] s. : rys., tab., wykr ; 23 cm + CD-ROM
  Sygn. 7028 – 7029
  2 egz. 3. INŻYNIERIA finansowa : wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku / Aleksander Weron, Rafał Weron. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 432 s. : faks., 1 pl., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 5571 – 5572
  2 egz. 4. INŻYNIERIA finansowa : wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku / Aleksander Weron, Rafał Weron. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998. - 432 s. : faks., 1 pl., rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 9057
  1 egz.

 1. KOMPUTEROWA symulacja i badania terenowe miejskich systemów wodociągowych / Marian Kulbik ; Politechnika Gdańska. - Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2004. - 211, [1] s. : pl., schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (Monografie - Politechnika Gdańska ; 49)
  Sygn. 14759 , 18976 – 18978
  4 egz. 2. KOMPUTEROWO wspomagana identyfikacja modeli konstrukcji mechanicznych / Tadeusz Uhl. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997. - 321, [1] s.; rys., tabl., wykr. ; 25 cm . - (Wspomaganie komputerowe CAD/CAM)
  Sygn. 689
  1 egz. 3. KOMPUTEROWO wspomagane projektowanie systemów antropotechnicznych / Teodor Winkler. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - 193, [1] s. : fot., rys., schem., tab., tabl., wykr ; 25 cm
  Sygn. 10016 – 10017
  2 egz. 4. STAN równowagi w modelowaniu systemów osadniczych za pomocą modeli przesunięć bilansujących / Elżbieta Litwińska. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2004. - 152 s. : mapy, pl., rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 10682 , 18736 – 18738
  4 egz. 5. WIZUALIZACJA w projektowaniu dróg : aspekty bezpieczeństwa i estetyki / Lidia Żakowska. - Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki, 2001. - 208 s. : fot., rys., tab., tabl., wykr ; 24 cm . - (Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej. Seria Architektura, ISSN 0137-1371 ; nr 44)
  Sygn. 10182 – 10184
  3 egz.: literatura -> INFORMATYKA W MEDYCYNIE
INFORMATYKA W MEDYCYNIE -> Programowanie
INFORMATYKA W MEDYCYNIE -> Choroby wewnętrzne
INFORMATYKA W MEDYCYNIE -> Internet 100 sposobów na Google / Tara Calishain, Rael Dornfest; tł. z ang. Aleksandra Tomaszewska. Gliwice : Helion, cop. 2003. 334, [1] s rys., 1 tab; 24 cm. (O'Reilly Helion) Sygn. 6212 – 6215 4 egz
INFORMATYKA W MEDYCYNIE -> Elektrotechnika I elektronika. Metrologia
INFORMATYKA W MEDYCYNIE -> Systemy informatyczne. Systemy informacyjne
INFORMATYKA W MEDYCYNIE -> Biologia bioinformatyka : podręcznik do analizy genów I białek / red. Andreas D. Baxevanis, B. F. Francis Ouellette; tł. z ang. Małgorzata Cebrat, Jacek Leluk, Paweł Mackiewicz; Sharmila Banerjee-Basu [et al
INFORMATYKA W MEDYCYNIE -> Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka
INFORMATYKA W MEDYCYNIE -> Genetyka bioinformatyka : podręcznik do analizy genów I białek / red. Andreas D. Baxevanis, B. F. Francis Ouellette; tł. z ang. Małgorzata Cebrat, Jacek Leluk, Paweł Mackiewicz; Sharmila Banerjee-Basu [et al
INFORMATYKA W MEDYCYNIE -> Ratownictwo medyczne
INFORMATYKA W MEDYCYNIE -> Pascal borland deplhi 5 Professional : Object Pascal / Andrzej Marciniak. Poznań : Wydaw. Nakom, 2000. 1067 s rys; 23 cm. (Biblioteka Użytkownika Mikrokomputerów, issn 0867-6011; T. 51) Sygn. 928 – 933 6 egz
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy