Pole gwiazd Św. Jakuba Starszego Jakub Starszy był synem Zebedeusza, rybakiem znad jeziora GenezaretPobieranie 4.22 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar4.22 Kb.
Pole gwiazd Św. Jakuba Starszego

Jakub Starszy był synem Zebedeusza, rybakiem znad jeziora Genezaret, starszym bratem apostoła Jana Ewangelisty. Obaj bracia znani byli pod przydomkiem synowie gromu. Św. Jakub zginął śmiercią męczeńską, skazany przez Heroda I Agrypę. Uczniowie nie chcąc dopuścić do profanacji ciała męczennika przewieźli je na Płw. Finisteria.

W legendach z tamtego okresu, m.in. autorstwa Izydora z Sewilli, podaje się, że pustelnik o imieniu Pelagiusz miał objawienie, w którym usłyszał, że pole gwiazd przywiedzie go na miejsce i ukaże mu grobowiec świętego już wtedy Jakuba. Tak odkryto w I połowie IX wieku grób Św. Jakuba Starszego. Święty Jakub to po hiszpańsku Santiago (hiszp. Sant Iago – św. Jakub Starszy), a pole gwiazd po łacinie to campus stellae. Stąd wywodzi się nazwa osady Santiago de Compostela, która powstała wokół zbudowanego sanktuarium przez Króla Austrii Alfonsa II. Istnieje jeszcze inna hipoteza – nazwa może się wywodzić od słów compostium tellus – czyli cmentarz, gdyż grobowiec Jakuba znaleziono na starym rzymskim cmentarzu. W 1161 utworzono zakon rycerski dla opieki nad pielgrzymami.W okresie rekonkwisty - walki o wyparcie Maurów z Hiszpanii, rycerstwo walczyło pod sztandarami z wizerunkiem apostoła i okrzykiem – Jakub – syn gromu (XV i XVI wiek).
Źródła:

  1. Droga św. Jakuba Gniezno – Zgorzelec – Praga. Część Polska; Fundacja Wioski Franciszkańskiej 2006; Wyd. I.

  2. www.camino.net.pl

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy