Strona główna

Polityka energetyczna


Pobieranie 6.44 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.44 Kb.
POLITYKA ENERGETYCZNA

Tom 9, Zeszyt 2, 2006

PL ISSN 1429-6675

ZBIGNIEW ŁUCKI, ALICJA BYRSKA-RĄPAŁA, BARTOSZ SOLIŃSKI, IZABELLA STACH

Badanie świadomości energetycznej społeczeństwa polskiego
SŁOWA KLUCZOWE: świadomość energetyczna, świadomość ekologiczna, społeczeństwo polskie, socjologia, energetyka, węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, energetyka jądrowa, źródła odnawialne

KEY WORDS: energy consciousness, environment consciousness, Polish society, sociology, energy sector, coal, crude oil, natural gas, nuclear energy, renewable energy


WOJCIECH SUWAŁA, MARIUSZ KUDEŁKO, JACEK KAMIŃSKI

Ekologiczne scenariusze rozwoju krajowego sektora paliwowo-energetycznego


SŁOWA KLUCZOWE: modelowanie matematyczne, sektor paliwowo-energetyczny, ekologiczne scenariusze rozwoju

KEY WORDS: mathematical modelling, energy sector, ecological development scenarios


SŁAWOMIR GIBAŁA

Warunki ekonomiczne produkcji energii skojarzonej w Polsce w wyniku zmian cen gazu ziemnego


SŁOWA KLUCZOWE: energia skojarzona, strategia energetyczna państwa, polityka proekologiczna, turbina gazowa

KEY WORDS: association energy, country’s energetic strategy, pro-ecology policy, gas turbine


ZYGMUNT PARCZEWSKI

Wpływ handlu emisjami CO2 na procesy restrukturyzacji i koszty środowiskowe przedsiębiorstwa energetycznego


SŁOWA KLUCZOWE: handel emisjami CO2, uprawnienie zbywalne do emisji CO2, nowe procesy biznesowe, przedsiębiorstwo energetyczne, polityka energetyczna, Polska

KEY WORDS: emission trading scheme, CO2 emission tradable allowance, new business processes, energy enterprise, energy policy, Poland


ANDRZEJ PALIŃSKI, ZBIGNIEW ŁUCKI

Problemy zarządzania finansowego i zarządzania ryzykiem w sektorze handlu energią


SŁOWA KLUCZOWE: energetyka, handel energią, zarządzanie finansowe, zarządzanie ryzykiem

KEY WORDS: energy industry, energy trading, financial management, risk management


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość