Strona główna

Polska w Unii Europejskiej


Pobieranie 5.79 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.79 Kb.
O

środek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zaprasza dyrektorów szkół i placówek, opiekunów Szkolnych Klubów Europejskich, nauczycieli wiedzy o społeczeństwie i historii oraz nauczycieli innych specjalności do udziału w Konferencji na temat
Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej


Polska w Unii Europejskiej –

Unia Europejska w Polsce
19 września 2011 r.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, ul. Wrocławska 182

w godz. od 10.00 do 14.00
Cel: Propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej, a zwłaszcza organizacji i zadań Parlamentu Europejskiego. Prezentacja działań MSZ w ramach Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Wzbogacenie wiedzy na temat Programu Rozwoju Regionalnego w Wielkopolsce oraz działań Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kaliszu na rzecz oświaty i edukacji. Prezentacja przykładów dobrej praktyki w wykonaniu uczniów III LO w Kaliszu.
Program:


  1. Organizacja i działalność Parlamentu EuropejskiegoAndrzej Grzyb – Poseł do Parlamentu Europejskiego z grupy Europejskiej Partii Ludowej

  2. Priorytety Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej – Magdalena Moryksiewicz – Departament Polityki Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

  3. Wdrażanie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na obszarze południowej Wielkopolski Radosław Krawczykowski – Dyrektor Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urząd Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

  4. Działalność Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kaliszu
    na rzecz edukacji oświaty
    – Omar Saoudi – Kierownik ROEFS Kalisz

  5. Wiedza na temat Unii Europejskiej w praktyce szkolnej uczniowie III LO w Kaliszu

Ilość miejsc ograniczona – 100 osób.

Prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 osób z jednej szkoły/placówki

Termin zgłaszania – do dnia 05.09.2011 r. lub do wyczerpania miejsc na adres pocztowy


lub elektroniczny Ośrodka.
Wykaz osób zakwalifikowanych umieszczony zostanie na stronie www.odn.kalisz.pl
W załączeniu karta zgłoszenia


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość