Strona główna

Polskiego towarzystwa historycznego


Pobieranie 84.01 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar84.01 Kb.
DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁÓW

POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO

W 2010 ROKU
Polskie Towarzystwo Historyczne zrzesza obecnie 49 oddziałów terenowych (w księdze adresowej podano 51 oddziałów, licząc na wznowienie przez nie działalności). Dnia 22 października 2010 r. członkowie Koła w Radomsku Oddziału w Częstochowie podjęli decyzję o przekształceniu się w O/PTH w Radomsku. Ale jednocześnie Oddział w Ostrołęce postanowił zawiesić swoją działalność – miejmy nadzieję, że nie na długo!

W kilku oddziałach istnieją nadal koła terenowe, których obecnie działających jest 17, gdyż zamarła działalność koła przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni w oddziale gdańskim. W oddziale kaliskim znajdują się 3 koła: w Jarocinie (93 członków), Ostrowie Wielkopolskim (19 osób) i Pleszewie (27 członków). Również oddział łódzki posiada 3 aktywne koła: w Piotrkowie Trybunalskim (30) i Tomaszowie Mazowieckim (27) oraz najmłodsze w Bełchatowie (11). W oddziale przemyskim funkcjonują koła w Cieszanowie i w Jarosławiu, w oddziale inowrocławskim w Radziejowie i Strzelnie, w oddziale toruńskim w Golubiu-Dobrzyniu (14) i Wąbrzeźnie (3). Oddział olsztyński ma koło w Mrągowie (29), warszawski w Ursusie, zielonogórski w Nowej Soli, tarnowskim w Pilźnie. Towarzystwo Ziemi Choszczeńskiej (36) stanowi koło oddziału szczecińskiego.

Sprawozdania ze swej działalności w 2010 r. nadesłało 40 oddziałów. W tym roku pierwsze nadeszło drogą elektroniczną już 3 stycznia z Lublina.

W 2010 r. PTH liczyło 3810 członków, tj. o 103 mniej niż w 2009 r. (3913), co jest wynikiem kolejnej – gdyż prowadzonej od kilku lat – akcji weryfikacji stanu członkowskiego. W porównaniu z 2009 r. aż 21 oddziałów nie zmieniło swej liczebności. Swoje szeregi powiększyło 15 oddziałów o 80 osób, w tym najwięcej: krakowski o 20, łódzki o 8 , rzeszowski i tarnowski po 7, przemyski o 6, katowicki o 5 oraz kielecki, wrocławski i zielonogórski po 4 osoby. Jednocześnie w roku sprawozdawczym z 12 oddziałów ubyło aż 223 członków. Jeszcze w 2009 r. oddział częstochowski wraz z kołem radomszczańskim liczył 130 członków; obecnie w obu strukturach znajduje się tylko 90 osób. Straty objęły także oddział w Pionkach, gdzie było 64 członków zostało ich 25, gdyż skreślono aż 39 osób, w Olsztynie ubyły 32 osoby, w Toruniu zaś i Włocławku po 24, w pozostałych oddziałach po kilka osób (m. in. 6 w Gdańsku, 5 w TMH/Warszawa, 4 w Lublinie, 3 w Poznaniu, po 2 w Słupsku i Zamościu). Na zmniejszenie się liczby członków PTH złożył się zatem większy odpływ członków niż nowe przyjęcia, które nie zrekompensowały ubytków osobowych w innych oddziałach.

Największym oddziałem jest Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie z 383 osobami, które stanowią ok. 10% wszystkich członków PTH. Kolejne miejsca zajmują oddziały: wrocławski (267) i łódzki (261), krakowski (232) oraz kaliski (213) z ponad 200 członkami, co oznacza, że członkowie tych 6 oddziałów (1356) stanowią prawie 36% wszystkich członków naszego Towarzystwa. Tuż za nimi plasują się oddziały: toruński ze 147, poznański ze 146, olsztyński ze 142 i przemyski ze 139 osobami, a powyżej 100 osób liczą ponadto oddziały w Inowrocławiu 129, Białymstoku 128, Lublinie 122, Gdańsku – 107. Kolejną grupę oddziałów otwierają Szczecin (89), Katowice (87), Opole (84), Zielona Góra (80), po czym następują: Słupsk (65), Tarnów (63), Częstochowa (60), Nowy Targ (52), Rzeszów (50), Nowy Sącz (46), Czerwińsk (45), Elbląg i Zamość (po 41). Pozostałe są mniej liczne, a najmniejsze mają po 20 (Gorzów Wlkp. i Kłodzko), 19 (Ostrołęka), 18 (Starachowice).

W wielu oddziałach istnieją sekcje i komisje, wśród których tradycyjnie przeważa sekcja dydaktyczna (lub współpracy z nauczycielami), albowiem na 22 oddziały posiadające takie struktury znajduje się ona aż w 12 (Biała Podlaska, Elbląg, Kalisz, Kielce, Kraków, Łódź, Opole, Przemyśl, Tarnów, TMH/Warszawa, Zamość i Zielona Góra).

Najbardziej rozbudowane pod względem struktur organizacyjnych jest Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie, w skład którego wchodzi obecnie 1 komisja: Historii Kobiet w Walce o Niepodległość oraz 6 sekcji: Dydaktyczna (16 zebrań), Historii Warszawy (5), Historii Społeczno-Gospodarczej (7), Historii Wojskowej (4), Antropologii Historycznej (11), Studiów Krytycznych i Biografistyki (19). Równie rozbudowane struktury posiada Oddział PTH w Opolu, który powołał 5 komisji: Naukową, Regionalną, Dydaktyczną, Historii Wojskowości, Historii państwa i prawa oraz Sekcję Młodych. W oddziale krakowskim funkcjonuje 5 sekcji: dydaktyczna, archiwalna, społeczno-religijna, zajmująca się Festiwalem Filmów Historycznych oraz sekcja współpracy ze środowiskiem historyków, nauczycieli, instytucji naukowych i kulturalnych oraz władz samorządowych. W Nowym Targu istnieją 4 komisje: Komisja Historii Wojskowości, Komisja Kultury, Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Podhale w ogniu” i Grupa Eksploracyjno-Badawcza. Ich działalność odbywa się w ramach 4 projektów badawczych. 1/. Umocnienia polowe na Podhalu, Spiszu, Orawie w Pieninach oraz Beskidzie Średnim (od 2003 r.), 2/. Gorczańskie cienie (od 2004 r.), 3/. Lotnicze ślady w Gorcach i Beskidach, 4/. Podhalańsko-suska Lista Katyńska (od 2009 r.). Członkowie oddziału w Pionkach zgrupowani są w 3 sekcjach: badań historycznych, muzealno-archiwalnych i popularyzacji historii. W Tarnowie – oprócz trzech innych – działa sekcja ochrony zabytków na Cmentarzu Starym, w Ciechanowie koło miłośników starożytności, w Rzeszowie natomiast powstała Sekcja Memuarystyczna, której celem jest zbieranie relacji na temat życia codziennego w PRL.

Z oddziałem w Nowym Sączu od 2004 r. jest stowarzyszone Bractwo Rycerskie Kasztelanii Sandeckiej pod kierownictwem M. Lebdowicza. Pod patronatem O/Katowice odbył się I Chorzowski Zjazd Rycerstwa Chrześcijańskiego z udziałem Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców. Pod merytoryczną opieką Oddziału PTH w Słupsku działa Bractwo Rycerskie im. ks. Bogusława V jako jego nieformalna sekcja pod opieką dra Bronisława Nowaka oraz Rada Redakcyjno-Wydawnicza „Słupskiego słownika biograficznego” pod kierunkiem prof. Mariana Drozdowskiego. Na mocy porozumienia z Zarządem Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku w 2010 r. przygotowano do druku jego zeszyt próbny.

Od kilku lat działa Sekcja Młodych w Opolu. W Olsztynie i Wrocławiu (12 osób) funkcjonują studenckie sekcje historyków. Wrocławskie TMH odnotowuje dobrą współpracę z Samorządem Doktorantów UW. Od kilku lat trwa owocna współpraca O/PTH w Łodzi i Zielonej Górze ze studenckimi kołami naukowymi historyków.

W 2010 r. odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 8 oddzia­łach, w 2009 r. w 17, w 2008 r. w 9 i w tym roku upływa statutowa kadencja ich władz, podobnie jak w innych oddziałach, gdzie władze wybrano jeszcze wcześniej (w 2007 r. – 3, w 2006 r. – 2, w 2005 r. – 3, 2004 – 2, w 2002 r. – 1). W 2011 r. ukonstytuowały się już nowe władze w Bydgoszczy, Częstochowie i Ostrołęce. Życzymy im wielu sukcesów, a ustępującym władzom dziękujemy za wysiłek włożony w realizację celów i zadań PTH.

W 2010 r. odbyły się 63 konferencje i sesje naukowe. Był to zatem rok dobry pod tym względem, gdyż w rekordowym dotąd 2007 r. było ich 65. Ich organizatorami lub współorganizatorami były 23 oddziały (w 2009 – 21, ale w 2008 – 26 oddziałów, w 2004 r. zaś 14 oddziałów), spośród których aż po 10 zorganizowały oddziały: opolski i kaliski ze swoimi 3 kołami, 7 łódzki, 3 katowicki, lubelski i zielonogórski, po 2: inowrocławski, nowosądecki, nowotarski, olsztyński, przemyski, szczeciński, warszawski, włocławski, wrocławski i zamojski oraz po jednej: białostocki, czerwiński, krakowski, rzeszowski, skarżyski, słupski i toruński. Poniżej, w załączonym aneksie znajduje się pełne zestawienie terminów i tytułów zorganizowanych konferencji. Oddziały zorganizowały ponadto 243 odczytów i prelekcji.

Członkowie PTH są autorami wielu książek, artykułów i innych publikacji w licznych periodykach naukowych, naukowo-popularnych i w prasie codziennej. Wiele naszych Koleżanek i Kolegów było redaktorami, członkami kolegiów redakcyjnych oraz rad programowych prac zbiorowych i czasopism historycznych – często nie wychodzących pod firmą PTH, ale w ten sposób pośrednio przyczyniali do realizacji zadań statutowych naszego stowarzyszenia.

Poniżej odnotowano najważniejsze periodyki wydawane przez poszczególne oddziały (+ Biuletyn ZG PTH i „Czasy Nowożytne” – od t. 21 wydawane przez ZG PTH), które ponadto partycypują w wielu innych przedsięwzięciach wydawniczych, których w roku sprawozdawczym odnotowano łącznie aż 66, co przekroczyło rekordowe dotąd 60 pozycji z poprzedniego roku.

W związku z tym należy podkreślić organizowanie akcji promocyjnych swych i współpracujących z PTH stowarzyszeniami lub instytucjami publikacji, które – zazwyczaj z udziałem autorów lub wydawcy – odbyły się w Białymstoku, Cieszynie, Czerwińsku, Częstochowie, Kaliszu, Kłodzku, Lublinie, Nowym Targu, Radomsku, Sanoku, Słupsku, Tarnowie, TMH w Warszawie).

Oddziały PTH przyznały swoje prestiżowe nagrody za działalność naukową i publicystyczną. W Krakowie odbyła się X edycja Konkursu i Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego za najlepszą książkę z zakresu historii Europy Środkowej XIX i XX wieku. Pod patronatem warszawskiego TMH i Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przyznano doroczne Dyplomy Honorowe za najlepsze Varsaviana za rok 2009/2010. Odbyła się również promocja 7 wyróżnionych książek. Są to: Kompania B 1 Pułku AK ‘Baszta’ (1939-1944), t. 1-2, red. Jerzy Kłoczowski, Lublin Norbertinum 2008-2010; Andrzej Gawryszewski, Ludność Warszawy w XX wieku, Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN, Warszawa 2010; Tadeusz Ruzikowski, Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981-1983, IPN, Warszawa 2009; Włodzimierz Pessel, Antropologia nieczystości. Studia z historii kultury sanitarnej Warszawy, Wyd. Trio, Warszawa 2010; Marcin Urynowicz, Adam Czerniaków 1880-1942. Prezes getta warszawskiego, IPN, Warszawa 2009; Mirosław Wawrzyński, Bronisław Chajęcki – nieznany bohater Warszawy i Pruszkowa, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza, Pruszków 2009; Barbara Wołodźko Maziarska, O starym Aninie inaczej. Przewodnik turystyczno-historyczny i nie tylko, Warszawa-Anin 2009. Prezydent Miasta Krakowa po raz kolejny ufundował Nagrodę Tadeusza Słowikowskiego dla najlepszego nauczyciela historii i popularyzatora dziejów miasta Krakowa. Oddział w Poznaniu uczestniczy w organizacji Konkursu im. Kazimierza Tymienieckiego na najlepsze prace magisterskie w Instytucie Historii UAM. To kolejny konkurs, gdyż przypominamy o konkursach im. Stanisława Herbsta i Aleksandra Gieysztora.

W 2010 r. oddziały przeprowadziły eliminacje II stopnia XXXVI Olimpiady Historycznej oraz eliminacje I stopnia XXXVII olimpiady pod kierownictwem prof. Stanisława Roszaka. W Białymstoku uhonorowano zwycięzcę i laureatów XXXVI Olimpiady Historycznej oraz ich nauczycieli. Dla dopuszczonych do III etapu zawodów uczestników olimpiady w Warszawie, Poznaniu i Łodzi prowadzone były dodatkowe spotkania, głównie dotyczące analizy źródeł.

Z innych form działalności PTH w 2010 r. należy wymienić 15. edycję konkursu dla gimnazjalistów nt. „Wiem wszystko o Zielonej Górze”. Po raz 10. w Nowym Sączu odbył się konkurs historyczny „Ziemia Sądecka – od przeszłości do współczesności” dla dzieci i młodzieży trzech stopni szkół. Również 10. edycję miał Powiatowy Konkurs Historyczny „Z dziejów regionu” dla uczniów szkół średnich, 8. dla gimnazjalistów i 5. dla szkół podstawowych o dziejach Nowej Soli. Dużym powodzeniem – jak zwykle – cieszył się wśród gimnazjalistów woj. kujawsko-pomorskiego konkurs historyczny pt. „Region – Polska – Świat”, organizowany przez O/Inowrocław we współpracy z UMK w Toruniu, UKW w Bydgoszczy i I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Żałować należy, że była to jego ostatnia edycja. Oprócz tego, konkursy historyczne dla młodzieży szkolnej przeprowadzono w Kłodzku, Pleszewie O/Kalisz, Kaliszu, Nowym Targu, Poznaniu, Słupsku, Strzelnie, Tarnowie, Włocławku. W ramach VII Opolskich Dni Kultury Średniowiecznej odbył się konkurs fotograficzny, natomiast konferencji Rodzina na Śląsku towarzyszyły wystawy oraz spotkania metodyczne i warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Takie warsztaty metodyczne dla uczniów i nauczycieli historii i WOS zorganizowano w Nowym Targu. Już od wielu lat w Bazylice czerwińskiej organizowane są koncerty muzyki wokalno-organowej – tym razem w ramach Roku Chopinowskiego. Coraz bardziej popularne są inscenizacje historyczne i pokazy historycznych grup rekonstrukcyjnych, z którymi współpracuje coraz więcej oddziałów (Inowrocław, Nowy Sącz, Ostrów Wlkp. O/Kalisz, Pionki, Wrocław), a oddział łódzki objął nawet honorowy patronat nad działalnością wybranych grup rekonstrukcji historycznej. Kilka oddziałów odnotowało w swej działalności wycieczki historyczne, widowiska plenerowe, rajdy i wyjazdy edukacyjne (Jarocin O/Kalisz, Kalisz, Nowy Sącz, Nowy Targ, Ostrów Wlkp. O/Kalisz, Rzeszów, Skarżysko-Kamienna). Uroczyste obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem odbyły się w Czerwińsku, obejmujące imprezy plenerowe: „Przez Czerwińsk na Grunwald”, piknik historyczny: „Na grunwaldzkim szlaku”, rajd rowerowy i pieszy przez Czerwińsk do Grunwaldu przy współpracy z ZHP, spływ kajakowy ‘Grunwald 2010’ we współpracy ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa. Objazd naukowy w ramach warsztatów polsko-litewskich nt. „W przeźroczu symbolu grunwaldzkiego” na trasie Olsztyn-Olsztynek-Grunwald-Ostróda zorganizował O/Olsztyn.

Popularną formą działalności są wystawy rocznicowe (Nowy Sącz) i okolicznościowe (Inowrocław, Jarocin O/Kalisz, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olsztyn, Opole, Pleszew O/Kalisz, Przemyśl).

Członkowie PTH pamiętali i czynnie uczestniczyli w obchodach ważnych rocznic historycznych, jubileuszów swoich miejscowości lub znajdujących się w nich instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Oprócz obchodzonej – w różny zresztą sposób – 600-lecia bitew pod Grunwaldem i Koronowem pamiętano 110. rocznicy powstania Straży Pożarnej w Strzelnie, o stuleciu parafii w Ochotnicy Górnej oraz 71. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego (Słupsk), 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej (Opole) połączonej z akcją sadzenia dębów pamięci w programie „Katyń – ocalić od zapomnienia” w Jarocinie O/Kalisz, 65. rocznicy zakończenia II wojny światowej (Gorzów Wlkp.) oraz o Roku Chopinowskim (Czerwińsk, Częstochowa, Gorzów Wlkp., Włocławek).

Niektóre oddziały ściśle współpracowały z kuratoriami i ośrodkami metody­cznymi, organizując konferencje i warsztaty metodyczno-dydaktyczne dla nauczycieli (Białystok, Elbląg, Lublin, Nowy Targ, Zamość). W ramach Akademii wiedzy o Śląsku O/Opole wraz z kilkoma stowarzyszeniami kulturalno-oświatowymi i instytucjami muzealnymi i Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego zorganizował po raz drugi cykl comiesięcznych wykładów popularno-naukowych na temat przeszłości Śląska. Comiesięczne zebrania samokształceniowe nauczycieli tradycyjnie organizowane były w Starachowicach.

Oddziały organizowały prelekcje dla młodzieży szkolnej różnego szczebla, ale głównie gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, przede wszystkim na temat przeszłości miasta i regionu (Elbląg, Częstochowa, Kielce, Kraków, Łódź, Tarnów). Sekcja Dydaktyczna TMH w Warszawie zorganizowała 16 spotkań, z frekwencją ok. 90 uczestników. W Poznaniu odbyła się IV edycja wykładów (12) i warsztatów (40) otwartych pod hasłem „Powtórka przed … – Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” dla 1142 uczniów z 42 szkół z Wielkopolski.

Odnotowujemy ponadto prelekcje dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Gorzów Wlkp., Łódź, Zamość).

Od 2006 r. realizowany jest partnerski Program readaptacji społecznej skazanych przez pracę, kształtowanie umiejętności poznawczych i kontakt z dziedzictwem kultury „Klimek IV” w ramach Porozumienia z Zakładem Karnym Nr 1 w Grudziądzu z miejscowym O/PTH. Skazani wykonują m.in. prace remontowe w zabytkowych obiektach Zakładu Karnego, przekazywanie zaś wiedzy historycznej skazanym podnosi efektywność oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych. Podziękowanie dla O/PTH w Grudziądzu i jego prezesa mgra Mariusza Żebrowskiego jako współrealizatora Programu – już kolejne – wpłynęło do ZG PTH.

Należy silnie podkreślić różnorodność form działania w poszczególnych oddziałach na rzecz swoich środowisk. Bardzo dobrze układała się współpraca z archiwami (Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wlkp., Kalisz, Łódź – współudział w wydaniu „Rocznika Łódzkiego”, Olsztyn, Opole, Piotrków Tryb., Przemyśl, Rzeszów, Tomaszów Maz., Zielona Góra) oraz muzeami (Białystok, Ciechanów, Elbląg – ze wspólną od 2006 r. Kawiarenką historyczną ‘Clio’, Głogówek, Górki k. Czerwińska, Jarocin, Kalisz, Katowice, Kielce, Kłodzko, Kraków, Lubaczów, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Opatówek k. Kalisza, Opoczno, Opole, Przemyśl, Racibórz, Radomsko, Rzeszów, Sochaczew, Szczecin, Włocławek, Wrocław, Wyszogród, Zabrze, Zamość, Zielona Góra) i innymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi (Bydgoszcz, Częstochowa, Kłodzko, Kraków, Lublin, Nowy Sącz, Opole, Przemyśl, Rzeszów, Wrocław, Zamość), jak Wojewódzkie, Gminne i Miejskie Biblioteki Publiczne (Jarocin, Kalisz, Skarżysko-Kamienna), Domy Kultury (Inowrocław, Kielce, Przedbórz, Radomsko), itp. (Cieszanów), w pomieszczeniach których wiele oddziałów ma swoje siedziby, organizuje w nich zebrania i odczyty, a ich pracownicy stanowią znaczącą część członków Towarzystwa.

Należy też odnotować dobrą – podobnie jak w latach poprzednich – współpracę z wyższymi uczelniami, w których wszystkie oddziały akademickie mają swoje siedziby (w szkołach państwowych i niepaństwowych, kościelnych), korzystając nieodpłatnie z ich pomieszczeń. Wiele naszych Koleżanek i Kolegów pełni najwyższe funkcje administracyjne w szkołach wyższych, w muzeach i archiwach, na wszystkich poziomach szkolnictwa i w wielu innych instytucjach kulturalno-oświatowych. Prawie wszystkie oddziały mają dobre kontakty i najczęściej owocnie współpracują z regionalnymi towarzystwami naukowymi i towarzystwami przyjaciół poszczególnych miast lub regionów. Dobrze układa się współpraca z delegaturami Instytutu Pamięci Narodowej (Białystok, Łódź, Nowy Sącz, Nowy Targ, Pionki, Rzeszów, Sanok, Zamość), zarządami regionalnymi NSZZ „Solidarność” (Białystok) oraz zarządami okręgowymi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (Białystok, Słupsk). Oddział łódzki nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Upamiętniania Armii Łódź, którego celem jest propagowanie wiedzy o wydarzeniach Września 1939 r. na ziemi łódzkiej oraz pielęgnowanie etosu żołnierzy Armii Łódź. Oddział przejął też opiekę nad grobem Heleny Zaborowskiej – jednej z założycielek OŁ PTH.

Wiele oddziałów zorganizowało zresztą konferencje naukowe i uczestniczyło w uroczystościach patriotycznych i kombatanckich. Na siódme i ósme Sądeckie Patriotyczne Śpiewania opracowano i przygotowano już tradycyjnie specjalne śpiewniki pt. „Witaj majowa jutrzenko” i „Witaj jutrzenko niepodległości”. Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości oddział w Czerwińsku zorganizował 11 listopada „Wieczór Pieśni Patriotycznych” w Miączynie, 13 listopada „Biesiadę Patriotyczną” w Węgrzynowie, zaś 14 listopada odbyła się msza św. W kościele św. Stanisława Kostki w Płocku. W Kaliszu odbył się IX „Marsz Wolności” pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z udziałem kilkuset uczniów z kilkudziesięciu szkół z Kalisza i powiatów: kaliskiego, pleszewskiego i ostrowskiego.

Lista towarzystw i stowarzyszeń oraz instytucji współpracujących z poszczególnymi oddziałami, organizujących wspólnie z nimi konferencje i sesje naukowe, odczyty i prelekcje, obejmuje – jak zwykle – ponad 200 pozycji. Dowodzi to dobrej współpracy w poszczególnych miejscowościach i regionach. Niniejszy wykaz obejmuje tylko niewielką ich część, które wyróżniam w tym miejscu ze względu na ich szczególne zasługi w 2010 r. lub z uwagi na wieloletnią już współpracę z PTH:

Białoruskie Towarzystwo Historyczne w Grodnie – O/Białystok

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Dział Varsavianów – TMH/Warszawa

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Chorągiew Ziemi Lwowskiej Księcia Władysława II Opolczyka – O/Opole

Fundacja im. Aleksandra Gieysztora – TMH/Warszawa

Gorczański i Pieniński Park Narodowy – O/Nowy Targ

Instytut Historii Litwy w Wilnie – O/Białystok

Instytut Kresów Wschodnich im. Św. Brunona Bonifacego w Przemyślu

Katolickie Stowarzyszenie ‘Civitas Christiana’ – O/Nowy Sącz, Słupsk

Lubuskie Muzeum Wojskowe z siedzibą w Drzonowie – O/Zielona Góra

Muzeum Barwy i Oręża „Arsenał” w Zamościu

Muzeum Niepodległości – TMH/Warszawa

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Polskie Towarzystwo Statystyczne. Oddział Warszawski

Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej ‘Ślad’ – O/Rzeszów

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich – O/Gorzów Wlkp., Kłodzko

Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji – O/Nowy Targ

Towarzystwo Salezjańskie w Czerwińsku

Związek Podhalan – O/Nowy Targ

Związek Polskiego Spisza – O/Nowy Targ

Związek Sybiraków – O/Kłodzko
Oddziały terenowe PTH – głównie w mniejszych ośrodkach, ale nie tylko – mają zazwyczaj dobre kontakty z urzędami miejskimi (Białystok, Drawsko Pomorskie, Elbląg, Głogówek, Głowno, Gorzów Wlkp., Inowrocław, Jarocin, Kalisz, Katowice, Kołobrzeg, Kraków, Kutno, Łęczyca, Łomża, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olsztyn, Opole, Ostrów Wlkp., Pionki, Pleszew, Przemyśl, Radomsko, Rzeszów, Skarżysko-Kamienna, Słupsk, Sosnowiec, Suwałki, Uniejów, Wieluń, Zabrze, Zamość) i gminnymi (Cieszanów, Czerwińsk – Bodzanów, Brochów, Czerwińsk, Mała Wieś, Młodzieszyn, Starachowice, Wyszogród, Łódź – gm. Zadzim, Nowy Sącz – gm. Rytro, Nowy Targ – gm. Ochotnica Górna, gm. Ochotnica Dolna, Słupsk – gm. Kobylnica, Sierakowice, Wierzbinek i in.), bardzo często również z powiatowymi (Ciechanów, Jarocin, Kalisz, Kluczbork, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olesno, Olsztyn, Ostrów Wlkp., Płock, Płońsk, Radomsko, Rzeszów, Skarżysko-Kamienna, Słupsk, Sochaczew, Tomaszów Maz., Zamość) oraz wojewódzkimi (Czerwińsk, Inowrocław, Olsztyn, Rzeszów).

Dobrą współpracę z lokalnymi mediami odnotowano w Ciechanowie, Golubiu-Dobrzyniu, Jarocinie, Kaliszu, Krakowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Ostrowie Wlkp., Pionkach, Pleszewie, Słupsku, Tarnowie. We współpracy z Planetą FM i Muzeum Warmii i Mazur realizowany jest „Olsztyński wehikuł czasu” – cykl popularno-naukowych wykładów nt. historii Olsztyna i okolic.

W Tarnowie wykonano legitymacje członkowskie. O/Łódź kupił 2 banery z logo Oddziału do użytku podczas inscenizacji historycznych oraz konferencji naukowych organizowanych przez OŁ PTH.

Składki członkowskie były opłacane w wysokości od 120 złp w Nowym Targu (w ramach składki członkowskiej bezpłatne publikacje Oddziału) poprzez 50 złp (TMH/Warszawa), 40 złp (Ciechanów), 30/20/10 złp (Łódź - w ramach składki członkowskiej 1 egz. „Rocznika Łódzkiego”), 25 złp (Częstochowa, Sanok, Skarżysko-Kamienna, Katowice, Włocławek), 24 złp (Nowy Sącz) i 20 złp (Białystok, Bydgoszcz, Kalisz, Olsztyn, Opole, Pionki, Słupsk, Wrocław, Zielona Góra), ale najczęściej 15-12-10 złp. Jedynie w Krakowie składka jest dobrowolna! W większości oddziałów emeryci i studenci korzystają ze zniżki w wysokości 50%.

Niektóre oddziały dysponują znacznymi środkami finansowymi na prowadzenie swej działalności, głównie od władz miejskich i marszałkowskich. Stan rachunku TMH w Warszawie wynosi 252 299, 28 złp., O/Łódź – 180.000 złp („Rocznik Łódzki”, monografie Głowna, Kutna i Wielunia), Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii – 46.000 złp, oddziały: w Kaliszu – 27.300 złp, Opolu – 26.000 złp,

Inowrocławiu – 21.700 złp, Radomsku – 11.000 złp, Nowym Sączu – 1000 złp; wszędzie na publikacje lub na konferencje, ale najczęściej były to dotacje na czasopisma i monografie miast wychodzące m. in. pod egidą PTH. Dofinansowanie ze środków Komitetu Badań Naukowych ograniczyło się do 5 pozycji: 23.600 złp na „Śląski Kwartalnik Historyczny ‘Sobótka’” i 3700 złp na „Rocznik Łódzki” oraz 3 książek wydanych przez TMH w Warszawie. ZG PTH ze środków uzyskanych z 1% odpisów podatkowych dofinansował publikacje oddziałów w Nowym Targu i Pionkach.

W 2010 r. kilku członków PTH uhonorowano prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami. Prezes koła w Strzelnie Jacek Sech otrzymał z rąk ambasadora Izraela w Polsce „dyplom honorowy za ratowanie dziedzictwa żydowskiego w Polsce”. Paweł Politowski z O/Inowrocław został wyróżniony Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za działalność na terenie gminy Jeziora Wielkie. Na wniosek PTH O/Słupsk Medale „Za Zasługi dla Miasta Słupska” otrzymali prof. dr hab. Jerzy Hauziński i prof. dr hab. Danuta Gierczyńska. Prof. Jan Szymczak (O/Łódź) został Honorowym Obywatelem Miasta Łęczycy. Oprócz wyróżnień indywidualnych odnotowujemy przyznanie Oddziałowi w Pionkach medalu „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”.

W imieniu Zarządu Głównego PTH i swoim własnym dziękuję prezesom wszystkich oddziałów i przewodniczącym kół oraz kierowanym przez nich zarządom za ubiegłoroczną współpracę. Szczególne podziękowania składam wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy skończyli swoje kadencje w naszym Towarzystwie, oddając swój czas, wiedzę i umiejętności – dary tak w obecnych czasach deficytowe – dla dobra zarządzanych przez nich struktur PTH – licząc na współpracę w następnych latach.


Publikacje

wydane i współwydane przez ZG i oddziały PTH w 2010 r.


*„Biuletyn Historii Pogranicza” 2010, nr 11

*„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zarząd Główny”, red. S. Roszak i in., [t.] 7, wyd. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Toruniu, Toruń 2010

*„Czasy Nowożytne” 2010, t. 22, wyd. ZG PTH

*„Nasz Świat. Biuletyn Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku” 2010, nr 19, 20

*„Prace Historyczno-Archiwalne” 2010, t. 22

*„Przegląd Historyczny” 2010, t. 101

*„Rocznik Elbląski” 2010, t. 23

*„Rocznik Kaliski” 2010, t. 36

*„Rocznik Lubelski” 2010, t. 36

*„Rocznik Łódzki” 2010, t. 57

*”Rocznik Sanocki” 2010, t. 10

*„Rocznik Sądecki” 2010, t. 38

*„Szkice Tarnowskie” 2010, nr 1, 2

*„’Ślad’. Kwartalnik Społeczno-Historyczny” 2010, nr 1-4 (14-17) [Rzeszów]

*„Śląski Kwartalnik Historyczny ‘Sobótka’” 2010, R. 65, nr 1-4

*„Tarnowskie Studia Historyczne” 2010

*„Z dziejów regionu i miasta. Rocznik oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej” 2010, t. I

*„Zeszyty Radomszczańskie” 2010, t. 4

*„Ziemia Kujawska” 2010, t. 23

*Alfabet miejscowości powiatu wąbrzeskiego, z. 3: Bartoszewice, Bielawy, Czaple, Józefkowo, Kotnowo, Orłowo, Ostrowo, Płużnica, Wąbrzeźno 2010

*M. Bilek, Historia aptek w powiecie nowosądeckim do 1951 roku, Nowy Sącz 2010

*R. Budny, L. Drogowska, Józef Ledworski pedagog, patriota, społecznik, Wronowy-Strzelno 2010

*Częstochowskie teki historyczne, t. I, red. M. Trąbski, N. Morawiec, R. W. Szwed, Częstochowa 2010

*Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki, red. E. Krasucki, Szczecin 2010

*Dwie rocznice. Obraz wojny polsko-bolszewickiej i zbrodni katyńskiej w historiografii i edukacji historycznej, red. M. Białokur, J. Raźniewska i K. Stecka, Toruń-Opole 2010

*Dzieje Bliżyna, red. P. Kardyś, K. Zemeła, Bliżyn 2010

*Dzieje gminy Skarżysko Kościelne, Skarżysko Kościelne 2010

*A. Głowacki, K. Lesiakowski, M. Nartonowicz-Kot, L. Olejnik, Gmina Zadzim 1909-2009, Łódź 2010

*Głowno. Dzieje miasta, red. M. Nartonowicz-Kot, Łódź 2010

*Jarociński słownik biograficzny, t. 1, Kalisz 2010

*Kalisz 18,5. Wybrane problemy z dziejów miasta. Materiały sesji popularnonaukowej Kalisz, 19 października 2010 r., red. D. Wańka i T. Krokos, Kalisz 2020

*Kierunek Syberia, komiks, Wyd. UMK w Toruniu, Golub-Dobrzyń 2010

*Kołobrzeg i okolice poprzez wieki, red. R. Ptaszyński, Szczecin 2010

*Konstytucja Stanów Zjednoczonych. Reminiscencje w 220. rocznicę uchwalenia, red. J. Daszyńska, Łódź 2009 [2010]

*Ks. Michał Głowacki a Powstanie Chochołowskie, Prace Komisji Kultury, t. I, red. B. Chowaniec-Lejczyk, Nowy Targ 2010

*R. Kowalski, Byście o nas nie zapomnieli, Nowy Targ 2010

*R. Kowalki, Katyń 1940. Pamiętamy, Folder plenerowej wystawy historycznej, Nowy Targ 2010

*R. Kowalski, Od poligonu artyleryjskiego do lotniska turystycznego, Nowy Targ 2010

*M. Maciaszek, Od Orła do Zawiszy. Gorce 1943, Prace Komisji Historii Wojskowości, t. V, red. R. Kowalski, Nowy Targ 2010

*Mała Ojczyzna. Skarżysko-Kamienna. Dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne. Materiały do edukacji regionalnej, red. P. Kardyś i in., Skarżysko-Kamienna 2010

*J. J. Milewski, Województwo białostockie. Zarys dziejów (1919-1975), Białystok 2010

*Nagroda imienia profesorów Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego 2001-2010, opr. A. Banach, A. Chwalba, Kraków 2010

*Nowogard i okolice na przestrzeni wieków, red. A. Gut, Szczecin 2010

*Obława augustowska lipiec 1945 r. Wybór źródeł, red. J. J. Milewski, A. Pyżewska, Białystok 2010

*Opolanie znani i nie znani, cz. 2: Czasy nowożytne, red. A. Maziarz, Opole 2010

*K. Pełka-Ślesicka, Sześćset lat parafii św. Wojciecha w Malużynie, Ciechanów 2010

*Podzielone narody. Szkice z historii stosunków polsko-ukraińskich w latach 40. XX wieku, red. M. Białokur i M. Patelski, Toruń 2010

*Polityka i humanitaryzm. 1980-1989, red. M. Świder, Toruń 2010

*Powrót do źródeł. Pamiętnik XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Olsztynie 16-19 września 2009 roku, red. J. Gancewski, N. Kasparek, A. Korytko, Olsztyn 2010

*Powtórka przed …. IV Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Informator Instytutu Historii UAM, red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2010

* Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Międzynarodowa konferencja naukowa. Wrocław, 18-21 listopada 2010. Księga streszczeń, red. M. Derwich, M.L. Wójcik, Wrocław 2010

*Stosunki polsko-rumuńskie w XX wieku, red. M. Patelski i M. Białokur, Toruń-Opole 2010

*Strażak ze Strzelna. Jednodniówka wydana z okazji 110 rocznicy Straży Pożarnej w Strzelnie, Strzelno 2010

*Szkolne pokolenia, wyd. 2, Wąbrzeźno 2010

*B. Szyszka, Między Lublinem a Lwowem. Z przeszłości kulturalnej Zamościa, Zamość 2010

*Ślązacy w oczach własnych i obcych, red. A. Barciak, Katowice-Zabrze 2010

*Tradycje i dziedzictwo górnicze na obszarze Katowic z perspektywy XXI wieku. Katowice w 144. rocznicę uzyskania praw miejskich, red. A. Barciak, Katowice 2010

*W przeźroczu symbolu grunwaldzkiego. Warsztaty polsko-litewskie w 600-lecie bitwy pod Grunwaldem, red. K. Lisowska, Olsztyn 2010

*Wąbrzeskie wspomnienia, pr. zb., Wąbrzeźno 2010

*Witaj jutrzenko niepodległości. Na 8. Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie w dniu 11 listopada 2010 r., opr. L. Zakrzewski, Nowy Sącz 2010

*Witaj majowa jutrzenko. Na 7. Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie w dniu 3 maja 2010 r., opr. L. Zakrzewski, Nowy Sącz 2010

*Z. Wojtkowiak, Odnaleziony tekst Macieja Strykowskiego o bitwie pod Moskwą 1564 roku i inne rewelacje w zbiorach rosyjskich i nie tylko, Poznań 2010

*Wokół roku 1918 w Europie Środkowej, red. T. Nodzyński, Zielona Góra 2010

*Z życia codziennego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku, red. J. Gapys, M. Nowak, J. Pielas, Kielce 2010

*Zakon krzyżacki w historii, ideologii i działaniu – symbole dziejowe, red. J. Gancewski, Olsztyn 2010
Konferencje i sesje naukowe

zorganizowane lub współorganizowane przez oddziały PTH w 2010 r.:


*20 I Opole: sesja naukowa pt. „O samotności ginących w 65. rocznicę wyzwolenia obozu KL Auschwitz-Birkenau”; współorganizator: PTH O/Opole

*26 I Kraków: sympozjum naukowe pt. „Żydzi i Polacy w dobie Holocaustu”; organizator: PTH O/Kraków

*26-29 I Rzeszów: sesja naukowa związana z Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holocaustu; organizatorzy: URz., Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, IPN, Klasztor OO. Dominikanów, Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej ‘Ślad’, PTH O/Rzeszów

*10-12 III Olsztyn: I ogólnopolska konferencja nt. „Rola pamiętników w procesie kształtowania historii”; organizator: sekcja studencka PTH O/Olsztyn

*19-21 III Łódź: konferencja pt. „Studencka Wiosna Naukowa”; organizatorzy: SKNH UŁ i PTH O/Łódź

*24 III Opole: sesja naukowa: „70 rocznica zbrodni Katyńskiej”; współorganizator: PTH O/Opole

*15-16 IV Łódź: konferencja naukowa pt. „Władza i polityka w czasach nowożytnych”; organizatorzy: Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, Instytut Historii: Zakład Historii Nowożytnej Krajów Nadbałtyckich, Zakład Historii Powszechnej Nowożytnej oraz PTH O/Łódź

*24 IV Przemyśl: sesja naukowa pt. „Walka konspiracyjnych organizacji harcerskich o niepodległość Polski na Podkarpaciu”; organizatorzy: Archiwum Państwowe w Przemyślu, Instytut Kresów Wschodnich im. Św. Brunona Bonifacego i PTH O/Przemyśl

*30 IV Drawsko Pomorskie: konferencja pt. „Drawsko Pomorskie i okolice poprzez wieki”; organizatorzy: Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego i PTH O/Szczecin

*8 V Kalisz: konferencja popularnonaukowa pt. „Generał Mieczysław Makary Smorawiński – w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej”; organizatorzy: Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu i PTH O/Kalisz

*12 V Ostrów Wielkopolski: sesja popularnonaukowa pt. „Na nieludzkiej ziemi. Katyń – Charków – Miednoje”; organizatorzy: I LO w Ostrowie Wielkopolskim i PTH O/Kalisz - koło w Ostrowie Wlkp.

*12-13 V Opole: seminarium polsko-czeskie pt. „Bilans otwarcia”; organizatorzy: Sdružení historiků České republiky, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe i PTH O/Katowice

*14 V Wrocław: Konferencja Młodych Naukowców: „Życie codzienne jako klucz do poznania historii”; współorganizator PTH O/Wrocław

*18 V Warszawa: dyskusja panelowa nt. „90 lat służby historycznej Wojska Polskiego”; organizator: Sekcja Historii Wojskowej TMH/Warszawa

*19-22 V Lublin: konferencja „Lubelskie dni historii alternatywnej”; patronat merytoryczny PTH O/Lublin

*22 V Boguszyce: konferencja naukowa nt. „Wierzbinek na przestrzeni wieków”; organizatorzy: Urząd Gminy w Wierzbinku i PTH O/Włocławek

*24-25 V Opole: III Opolskie Dni Bizancjum pt. „Bizancjum a Europa Środkowo-Wschodnia w Średniowieczu”; organizator: PTH O/Opole

*25-28 V Opole: XIX Opolskie Dni Kultury Antycznej; organizator: PTH O/Opole

*26 V Ostrów Wielkopolski: sesja popularnonaukowa pt. „Józef Lipski 1894-1958. Dyplomata – ambasador – żołnierz”; organizatorzy: I LO w Ostrowie Wlkp. i PTH O/Kalisz - koło w Ostrowie Wlkp.

*29 V Włocławek: konferencja metodyczna nt. „Fryderyk Chopin i jego małe ojczyzny”; patronat naukowy PTH O/Włocławek

*5/6 VI Opole: Noc Kultury; organizator: PTH O/Opole

*10 VI Słupsk: konferencja naukowa pt. „Do wielkich czynów powołał ich Pan. Kapłani słupscy w służbie Bogu, Kościołowi i Społeczeństwu w powojennym sześćdziesięcioleciu”; organizatorzy: Oddział słupski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i PTH O/Słupsk

*11 VI Przemyśl” sesja naukowa pt. „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920”; organizatorzy: Archiwum Państwowe i Urząd Miasta w Przemyślu, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli – O/Przemyśl, Polski Związek Wschodni. ZG w Przemyślu, PTH O/Przemyśl

*22 VI Tomaszów Mazowiecki: konferencja naukowa pt. „W cieniu ‘czerwonej zarazy’. W 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej”; organizatorzy: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb., Muzeum Regionalne w Opocznie, PTH O/Łódź – koło w Tomaszowie Maz.

*23 VI Zamość: konferencja pt. „’Pod niebem północy’ – z dziejów związków polsko-włoskich”; organizatorzy: Prezydent Miasta Zamość, Muzeum Zamojskie w Zamościu i PTH O/Zamość

*2 VII Nowy Sącz: konferencja „Forum Prasy Sądeckiej”; organizatorzy: Redakcje Almanachu Muszyny i Almanachu Sądeckiego oraz Katolickie Stowarzyszenie ‘Civitas Christiana’ Oddział w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu i PTH O/Nowy Sącz

*2 VII Olsztyn: międzynarodowa konferencja naukowa nt. „Zakon krzyżacki w historii, ideologii i działaniu”; organizatorzy: Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, Urząd Gminy w Purdzie, Towarzystwo Naukowe ‘Pruthenia’, Zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, PTH O/Olsztyn

*15 VIII Ochotnica Górna: sesja popularno-naukowa pod hasłem „Historia i dziedzictwo wsi Ochotnica”; organizatorzy: Urząd Gminy Ochotnica Górna, Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej i PTH O/Nowy Targ

*7 IX Warszawa-Pałac Wilanowski: wieczór poświęcony pamięci prof. Aleksandra Gieysztora, patrona ulicy w Dzielnicy Wilanów; organizatorzy: Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Muzeum Pałacu w Wilanowie, TMH/Warszawa

*8-9 IX Katowice: X Katowicka Konferencja Naukowa pt. „Katowice w kulturze pamięci”; organizatorzy: PAN-Oddział w Katowicach, Urząd Miasta w Katowicach, Muzeum Historii Katowic, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, PTH O/Katowice

*10-11 IX Suwałki: konferencja międzynarodowa „Umowa suwalska – fakty i interpretacje”; organizatorzy: Instytut Historii Litwy w Wilnie, Prezydent Miasta Suwałki, Archiwum Państwowe i Muzeum Okręgowe w Suwałkach, PTH O/Białystok

*14 IX Kalisz: sympozjum popularnonaukowe pt. „90. rocznica Bitwy Warszawskiej”; organizatorzy: IV LO w Kaliszu i PTH O/Kalisz

*14-15 IX Zielona Góra: konferencja pt. „Kobieta w gospodarstwie domowym – ziemie polskie na tle porównawczym”; współorganizator: PTH O/Zielona Góra

*21 IX Kalisz i Opatówek: konferencja wyjazdowa nt. „Śladami pionierów kaliskiego przemysłu”; organizatorzy: Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku i PTH O/Kalisz

*27-29 IX Lubostroń: konferencja międzynarodowa pt. „Zwycięzcy i przegrani w dziejach Polski i Czech w średniowieczu i okresie nowożytnym”; współorganizator: PTH O/Inowrocław

*29 IX Kalisz: panel historyczny nt. „’Kaliska Industriada’ – gra uliczna z udziałem grup młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Kalisza”; Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk przy III LO w Kaliszu i PTH O/Kalisz

*5 X Kalisz: sympozjum naukowe pt. „Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zakłady (1940-1945)”; organizatorzy: IV LO w Kaliszu i PTH O/Kalisz

*7 X Zamość: konferencja pt. „Józef Piłsudski w obronie Polski i Europy”; organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Sz. Szymonowica i I LO w Zamościu, PTH O/Zamość

*7-8 X Opole: sesja naukowa pt. „Zamki, twierdze, garnizony Opola, Śląska i dawnej Rzeczypospolitej”; organizator: PTH O/Opole

*9 X Inowrocław: sesja naukowa z okazji 600-lecia Bitwy z Krzyżakami pod Koronowem (9-10-2010); współorganizator: PTH O/Inowrocław

*19 X Kalisz: konferencja popularnonaukowa pt. „Kalisz 18 i pół, wybrane problemy z dziejów miasta”; organizatorzy: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i PTH O/Kalisz

*19 X Opole: sesja naukowa pt. „Polska a Hiszpania. Z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX wieku”; organizator: PTH O/Opole

*20 X Opole: VII Opolskie Dni Kultury Średniowiecznej pn. „Święci w dziejach Opola”; organizator: PTH O/Opole

*21 X Skarżysko-Kamienna: sesja naukowa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pt. „Od pomysłu do przemysłu”; organizatorzy: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna i PTH O/Skarżysko-Kamienna

*7-8 X Opole: sesja naukowa pt. „Zamki, twierdze, garnizony Opola, Śląska i dawnej Rzeczypospolitej”; organizator: PTH O/Opole

*21-22 X Opole: sesja naukowa pt. „Rodzina na Śląsku 1939-1947. Dezintegracja – migracje – codzienność”; organizator: PTH O/Opole

*21-22 X Zielona Góra: konferencja pt. „Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych”; współorganizator: PTH O/Zielona Góra

*26 X Wyszogród: sesja naukowa z okazji nadania Gimnazjum imienia Bohaterów Bitwy nad Bzurą; organizatorzy: Gimnazjum w Wyszogrodzie i PTH/Oddział Czerwińsk

*27 X Łódź: konferencja nt. „’Solidarność’ z bliska. Powstanie i funkcjonowanie struktur NSZZ ‘Solidarność’ w Regionie Łódzkim (1980-1981)”; organizatorzy: IPN O/Łódź, Instytut Historii UŁ i PTH O/Łódź

*27-29 X Lublin: konferencja „Czarne charaktery – historyczni antybohaterowie”; patronat merytoryczny PTH O/Lublin

*8 XI Kalisz: sympozjum pt. „Dwugłos o Józefie Piłsudskim”; organizatorzy: IV LO w Kaliszu i PTH O/Kalisz

*8 XI Tomaszów Mazowiecki: konferencja naukowa pt. „Społeczne i wojskowe aspekty ‘Wielkiej Wojny’”; organizatorzy: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb., O/Tomaszów Maz. i PTH O/Łódź – koło w Tomaszowie Maz.

*12-13 XI Kołobrzeg: konferencja pt. „Kołobrzeg i okolice poprzez wieki”; organizatorzy: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego i PTH O/Szczecin

*16-17 XI Zielona Góra: konferencja pt. „Elity polityczne i wojskowe w II Rzeczypospolitej”; współorganizator: PTH O/Zielona Góra

*18-19 XI Zabrze: XIV międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Kultura Europy Środkowej” pt. „Realia życia codziennego w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska”; organizatorzy: PAN - Oddział w Katowicach, Urząd Miasta w Zabrzu, PTH O/Katowice

*18-20 XI Łódź: konferencja studencko-doktorancka historyków nowożytników nt. „Kultura elit w okresie nowożytnym (1453-1815). W 10. rocznicę śmierci prof. Zofii Libiszowskiej”; organizatorzy: Katedra Historii Nowożytnej i Krajów Nadbałtyckich UŁ, Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ i PTH O/Łódź

*18-21 XI Wrocław: międzynarodowa konferencja naukowa: „Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie”; współorganizator PTH O/Wrocław

*22 XI Jarocin: sesja popularnonaukowa pt. „Nadzieje i rzeczywistość. Przemiany społeczno polityczne na Ziemi Jarocińskiej w latach 1945-1948”; organizatorzy: Muzeum Regionalne w Jarocinie, IPN/O/Poznań i PTH O/Kalisz - koło w Jarocinie

*27-28 XI Lublin: konferencja „Lubelszczyzna w wojnie polsko-bolszewickiej”; patronat merytoryczny PTH O/Lublin

*8 XII Nowy Sącz: sesja historyczno-edukacyjna „Solidarność ’80 – polski przełom”; organizatorzy II LO im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie i PTH O/Nowy Sącz

*14 XII Bełchatów: sesja inauguracyjna koła O/Łódź w Bełchatowie.

*17 XII Nowy Targ: konferencja popularno-naukowa pod hasłem „Doktor Jan Bednarski. Lekarz, społecznik i budziciel polskości ”; organizatorzy: Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej, I LO w Nowym Targu i PTH O/Nowy Targ*Golub-Dobrzyń: Konferencja popularno-naukowa pt. „Działyńscy jako magnaci i właściciele Dobrzynia”; organizatorzy: PTH Koło Golub-Dobrzyń O/Toruń
Opr. Jan Szymczak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość