Strona główna

poniedziałek) dr Anna Malwina Kamelska godz. 17. 00


Pobieranie 18.66 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.66 Kb.
TERMINY ZALICZEŃ, WPISÓW, EGZAMINÓW I OBRON!!!
sukcesywnie będziemy informować o salach i godzinach zaliczeń, egzaminów, wpisów,
a także o zaliczeniach u pozostałych wykładowców

14.09.2015 (poniedziałek)

dr Anna Malwina Kamelska godz. 17.00 s. 124 egzamin z Metod specjalnych fizjoterapii (IFns mgr) oraz wpisy i zaliczenia z innych przedmiotów
15.09.2015 (wtorek)

Lek. Med. Piotr Misioweic godz. 12.00 s. 125 (Dziekanat Wydz. Fizjoterapii) wpisy
i zaliczenia z Fizjoterapii klinicznej w neurologii (II Fs/ns) i neurofizjologii (I F mgr)
18.09.2015 (piątek)

mgr Marta Grzywińska godz. 15.40 s. 124 zaliczenia i wpisy
19.09.2015 (sobota)

dr hab. Dariusz Czaprowski godz. 11.30 s. 130 zaliczenia wykładów z Kinezyterapii (IFs/ns), godz. 12.00 egzamin z Kinezyterapii (IIFs/ns)
dr Maria Młot godz. 9.30 s. 121 zaliczenia i wpisy z wszystkich przedmiotów
mgr Krzysztof Połujański godz. 10.00 s. 124 wpisy z Obozu zimowego, Metodyki piłki nożnej i specjalizacji
mgr Łukasz Czerwiński godz. 12.00 s. 118 wpisy
dr Katarzyna Pietrzak-Komar wpisy z Socjologii ogólnej, Socjologii niepełnosprawności
i rehabilitacji godz. 11.30 s. 124
dr n. med. Janusz Godlewski s. 25 egzamin z Anatomii człowieka godz. 9.00 (I Fs/ns),
godz. 14.00 (IWFns), godz. 15.00 (IKs)
dr Jarosław Marcinkowski godz. 10.30 s. 217 zaliczenia z Teorii wychowania fizycznego (IWFs/ns) oraz Kształcenia ruchowego i metodyki nauczania ruchu (IFs/ns)
mgr Paulina Ewertowska (Pawłowska) godz. 10.00 s. CPC/5E zaliczenia i wpisy z Podstaw statystyki, Metod statystycznych
mgr Paulina Sadowska godz. 11.00 s. 117 zaliczenia i wpisy z Kwalifikowanej pierwszej pomocy
mgr Anna Marlęga godz. 9.00 s. 124 zaliczenia i wpisy z Emisji głosu
22.09.2015 (wtorek)

dr hab. Andrzej Suchanowski godz. 11.00 s. 124 egzamin, zaliczenia i wpisy z Teorii sportu (III WFns) oraz Podstaw kinezjologii (II Fs/ns)
dr hab. Andrzej Gąsiorowski godz. 10.00 s. 112A zaliczenia i wpisy z wszystkich przedmiotów
dr Wiesław Pawłowski godz. 10.00 s. 104A zaliczenia i wpisy z Diagnozy pedagogicznej
(I WFns mgr)

23.09.2015 (środa)

dr Michał Boraczyński godz. 17.00 s. CLB/7E zaliczenia i wpisy z wszystkich przedmiotów
25.09 (piątek)

Mgr Elżbieta Praszel godz. 12.00 s. 2E zaliczenia z Fizykoterapii

26.09.2015 (sobota)

prof. Andrzej Pawłucki godz. 11.00 s. 124 zaliczenia i wpisy w wszystkich przedmiotów
prof. Vadym Zaporozhanov godz. 9.30 s. CLB zaliczenia i wpisy w wszystkich przedmiotów
dr Jadwiga Cyganiuk godz. 13.00 s. 110 A zaliczenia i wpisy w wszystkich przedmiotów
dr hab. Jerzy Urniaż godz. 9.00 s. 217 zaliczenia i wpisy w wszystkich przedmiotów
dr Marzena Jurgielewicz-Urniaż godz. 12.00 s. 129 zaliczenia i wpisy w wszystkich przedmiotów
dr Alicja Romanowska godz. 11.00 s. 110A zaliczenia i wpisy w wszystkich przedmiotów
dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna godz. 8.00 s. 10A zaliczenia i wpisy w wszystkich przedmiotów
dr Anna Wociór godz. 9.00. s. 124 zaliczenia i wpisy z Podstaw biochemii oraz Biochemii kosmetycznej
dr Irena Olszewska-Pawłucka godz. 11. 00 s. 120 wpisy w wszystkich przedmiotów
dr hab. Tadeusz Trzaska godz. 13.00 s. 134 zaliczenia z Anatomii radiologicznej (IFns mgr)
dr hab. Edyta Smolis-Bąk godz. 10.00 s. 134 zaliczenia z Fizjoterapii klinicznej w kardiologii (IIFs/ns)
dr Ewa Rydzewska s. 130 godz. 8.00 Elementy fizjoterapii i masażu (IK), 9.00 egzamin poprawkowy z Fizykoterapii (II Fs/ns), 10.30 Anatomia radiologiczna (I Fs/ns mgr), 11.00 Medycyna fizykalna i balneologia (II Fs/ns mgr), 11.30 Historia rehabilitacji (IF s/ns mgr), 12.00 Fizjoterapia ogólna (IFns)
dr hab. Barbara Wąsowska godz. 9.30 s. 118 zaliczenia z Fizjologii żywności (II ZPns)
dr n. med. Sławomir Piotrowski s. 117 godz. 10.00 zaliczenia z Patofizjologii ogólnej (IFs/ns),godz. 11.00 zaliczenia z Fizjologii i patologii oraz Mikrobiologii (I, II Ks/ns) oraz Wydzial Nauk Humanistyczno-Społecznych
dr Urszula Mioduszewska-Czyczyn godz. 10.30 s. 122 zaliczenia z Podstaw biologii
i genetyki (IKs/ns)
dr Tomasz Boraczyński s. 25 godz. 8.30 egzamin z Fizjologii człowieka (I WF, F s/ns),
godz. 10.00 zaliczenia, wpisy, egzamin z Biomedycznych podstawy rozwoju i wychowania, Teorii treningu, Neurofizjologii klinicznej, Fizjologii starzenia się (I, II WFns mgr, I Fns mgr)

godz. 15.00 s. CLB/7E wpisy z porannego egzaminu z Fizjologii człowieka
28.09.2015 (poniedziałek)

prof. dr hab. Krzysztof Klukowski godz. 11.00 s. 124 zaległe wpisy z Fizjoterapii ogólnej
prof. dr hab. Aleksander Ronikier s. 130 godz. 10.00 egzamin poprawkowy pisemny z Diagnostyki funkcjonalnej (IFns mgr), godz.11.00 egzamin poprawkowy ustny z Diagnostyki funkcjonalnej (powtarzający przedmiot IIFns mgr)
mgr Ewa Glabas-Ciesielska godz. 8.30 s. 124 wpisy z Podstaw ubezpieczeń społecznych
30.09.2015 (środa)

mgr Katarzyna Prokopowicz godz. 9.30 pływalnia OSW wpisy i zaliczenia
mgr Dariusz Ryźlewicz godz. 10.30 szpital Powiatowy w Biskupcu wpisy i zaliczenia
OBRONY
Wydział Zdrowia Publicznego 26.09 s. 105 E

godz. 9.00 test, godz. 10.00 prezentacje, od godz. 13.00 obrony (dr Maria Młot, dr Barbara Wilk)Wydział Wychowania Fizycznego 26.09 s. 131

prof. Janusz Czerwiński od godz. 11.00

dr hab. Jerzy Urniaż od godz. 11.00

prof. dr hab. Vadym Zaporozhaov godz. 11.00

dr Marzena Jurgielewicz-Urniaż od godz. 14.00

dr Irena Olszewska-Pawłucka od godz. 13.00

dr Alicja Romanowska od godz. 15.00

Wydział Fizjoterapii 26.09 s. Senatu

dr hab. Tadeusz Trzaska od godz. 9.00

dr hab. Andrzej Suchanowski od godz. 9.00

dr hab. Edyta Smolis-Bąk od godz. 13.00

dr Ewa Rydzewska od godz. 13.00

dr hab. Bartosz Molik od. godz. 15.30


28.09 s. Senatu

prof. dr hab. Krzysztof Klukowski od godz. 13.00prof. dr hab. Aleksander Ronikier od godz. 12.00
30.09 s. Senatu

dr hab. Dariusz Czaprowski od godz. 8.00


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość