Strona główna

„Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi I niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia zolirm w Owińskach”


Pobieranie 57.72 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar57.72 Kb.



Poznań, dnia 15.09.2015r.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na:

„Zaprojektowanie, uszycie i dostawa strojów do przedstawienia Herody”

dla projektu zatytułowanego „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia ZOLiRM w Owińskach” dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjny PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”.



ZNAK SPRAWY:

ZOLiRM.IV.383.35.2015.EOG



DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ

ul. Mogileńska 42

61-044 Poznań

NIP 782-14-13-161

REGON 631137029

Tel. +48 61 8738 702

Faks: +48 61 8738 703

Strona internetowa Zamawiającego: www.mogilenska.pl

WARTOŚC ZAMÓWIENIA

Zamówienie nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, określonej w art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.



TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe przeprowadzane na podstawie Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, do którego nie ma zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.



PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Sporządzenie 15 projektów strojów do przedstawienia Herody oraz uszycie 15 strojów.

1. Projekty muszą uwzględniać poniższe wymogi:

- Zaprojektowane stroje muszą nawiązywać do tematyki ludowej (kolędowanie z Herodem i Turoniem w okresie Świąt Bożego Narodzenia).

- Projekty strojów muszą być ze sobą spójne oraz dostosowane do już zakupionych rekwizytów (załącznik nr 3)

- Wykonanie strojów w 80 % z naturalnych materiałów, niefarbujących (rodzaje materiałów podane w tabeli w pkt. 2).

- Dodatki, ozdobniki itp. Wykonawca dobierze sam do każdego stroju, po akceptacji Zamawiającego przed ich użyciem.

- Każdy wykonany strój musi posiadać możliwość regulowania wg. rozmiarów podanych w tabeli w pkt. 4.

- Stroje muszą być dostosowane do warunków zimowych, ponieważ część przedstawień planowana jest na powietrzu ( peleryna nawierzchniowa zastąpi kurtki/płaszcze)

- Dobór materiałów na stroje musi uwzględniać możliwość prania mechanicznego.

- Wykonane stroje nie mogą ograniczać swobodnego ruchu ich użytkowników.


 1. Opis strojów:




NAZWA STROJÓW

PODSTAWOWE ELEMENTY STROJÓW

GŁÓWNY KOLOR STROJÓW

MATERIAŁY

ROZMIARY

Ilość strojów

1.

Śmierć

tunika do kolan z długim rękawem, wiązana w pasie,

onuce,


spodnie,

długa peleryna zapinana z rozcięciami na ręce



Niebiesko-czarny

żakard wełniany,

wełna,


bawełna,

aksamit,


atłas,

Satyna bawełniana ,

dodatki


L-XL

1

2.

Diabeł

tunika do kolan z długim rękawem, wiązana pasie, onuce,

spodnie,


peleryna zapinana z rozcięciami na ręce,

Czarno-czerwony

żakard wełniany,

wełna,


bawełna,

aksamit,


atłas,

satyna bawełniana,

Skóry (najlepiej naturalne),

kożuch,


dodatki

M-L

1

3.

Anioł

długa tunika do kostek z długim rękawem,

peleryna zapinana z rozcięciami na ręce,

nakrycie głowy


Jasno niebieski

żakard wełniany,

aksamit,


bawełna,

aksamit,


atłas,

satyna bawełniana,

dodatki


M-L

1

4.

Herod

tunika do kostek z długimi rękawami, peleryna długa zapinana z rozcięciami na ręce ,

nakrycie głowy



Brązowo –złoty (dominacja złotego)

żakard wełniany,

aksamit,


atłas,

wełna,


satyna bawełniana,

dodatki


XL –XXL

1

5.

Kacper – pierwszy z trzech króli

tunika do kostek z długimi rękawami, peleryna długa zapinana z rozcięciami na ręce ,

nakrycie głowy,



Żółto-złotej

żakard wełniany,

aksamit,


atłas,

wełna,


satyna bawełniana,

dodatki


XL – XXL

1

6.

Melchior - drugi z trzech króli

tunika do kostek z długimi rękawami, peleryna długa zapinana z rozcięciami na ręce ,

nakrycie głowy



Ciemno zielony,

Złoty


żakard wełniany,

aksamit,


atłas,

wełna,


satyna bawełniana,

dodatki


XL –XXL

1

7.

Baltazar - trzeci z trzech króli

tunika do kostek z długimi rękawami, peleryna długa zapinana z rozcięciami na ręce ,

czapka


Bordowo- złotej

żakard wełniany,

aksamit,


atłas,

wełna,


satyna bawełniana,

dodatki


XL- XXL

1

8.

Żołnierz króla Heroda

zbroja,

hełm,


nakolanniki,

spodnie,


peleryna długa zapinana z rozcięciami na ręce,



Brązowy

żakard wełniany,

wełna,


bawełna satynowa,

płótno,


Skóry (najlepiej naturalne),

kożuch,


metalowa zbroja

dodatki


L-X

L


1

9.

Adam z Raju

tunika do kostek z długimi rękawami, peleryna długa zapinana z rozcięciami na ręce ,

nakrycie głowy



Miodowy

żakard wełniany,

wełna,


płótno,

bawełna satynowa,

skóry (najlepiej naturalne),

dodatki


XL- XXL

1

10.

Ewa z Raju

tunika do kostek z długimi rękawami, peleryna długa zapinana z rozcięciami na ręce ,

nakrycie głowy



Kremowy

żakard wełniany,

wełna,


płótno,

bawełna satynowa,

skóry (najlepiej naturalne),

dodatki


XL- XXL

1

11.

Pasterz trzymający gwiazdę

Tunika przed kolana, spodnie

Kamizelka

peleryna długa zapinana z rozcięciami na ręce,

kapelusz


Brązowo-beżowy

żakard wełniany,

płótno,


satyna bawełniana,

Skóry (najlepiej naturalne),

kożuch,

dodatki


L-XL

1

12.

Pasterz trzymający Turonia

tunika przed kolana,

spodnie,


kamizelka,

peleryna długa zapinana z rozcięciami na ręce,

kapelusz


Brązowo – beżowy

żakard wełniany,

płótno,


satyna bawełniana,

Skóry (najlepiej naturalne),

kożuch,

dodatki


XL- XXL

1

13.

Rzezimieszek

tunika przed kolana,

spodnie,


kamizelka,

peleryna długa zapinana z rozcięciami na ręce,

kapelusz,


Brązowo – beżowy

żakard wełniany,

płótno,


satyna bawełniana,

Skóry (najlepiej naturalne),

kożuch,

dodatki


L-XL

1

14.

Chłop (w stylu ludowym -szamotulski)

Koszula, jaka (marynarka), kaftan, spodnie,

peleryna długa zapinana z rozcięciami na ręce,

kapelusz, kamizelka


Brązowo-beżowy

żakard wełniany,

płótno,


satyna bawełniana,

Skóry (najlepiej naturalne),

kożuch,

dodatki



L- XL

1

15.

Baba (w stylu ludowym –szamotulski)

spódnica długa, koszula, zapaska, sznurówka, czepek

peleryna długa zapinana z rozcięciami na ręce




Beżowy , czerwony,

Biały


(materiały mogą być wzorzyste np. kwiaty, paski itp.)

żakard wełniany,

płótno,


satyna bawełniana,

Skóry (najlepiej naturalne),

kożuch,

dodatki.



L-XL

1

ILOŚĆ STROJÓW

15




 1. Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia

  1. Wykonawca złoży wraz z ofertą ( wg. załącznika nr 1) :

a) Wstępny projekt 15 strojów do przedstawienia Herody ( w formie rysunków lub innej wizualizacji umożliwiającej zapoznanie się z wstępną propozycją wykonania strojów).

b) Opis materiałów jakich użyje do uszycia strojów zgodnego z własnym projektem.



  1. Okres gwarancji i rękojmi na uszyte stroje wynosi 24 miesiące.



 1. Czas, miejsce, warunki świadczenia usługi

  1. Przedmiotem umowy (stanowiącej załącznik nr 2) będzie zaprojektowanie i uszycie 15 strojów do przedstawienia Herody.

  2. Wykonawca przedstawi ostateczny projekt strojów 7 dni po podpisaniu umowy.

  3. Do złożonego projektu strojów Zamawiający ma prawo wnieść uwagi a Wykonawca ma 4 dni na wniesienie stosownych poprawek.

  4. Wykonawca zrealizuje powierzone zadanie od dnia podpisania do 30.11.2015r.

  5. Wykonawca zrealizuje powierzone zadanie przy użyciu własnych zasobów (lokal, maszyna do szycia, wszystkie niezbędne materiały itp.).

  6. Zamawiający poda dokładne wymiary na uszycie strojów po podpisaniu umowy.

  7. Rozliczenie z wykonawcą będzie następować do 14 dni po dostarczeniu zamawiającemu na własny koszt dostawy strojów zgodnych z zaakceptowanym projektem. Każda dostawa składać się z 5 strojów.

  8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonaną usługę na co najmniej na dwa lata od daty wykonania usługi. Jeśli stroje w okresie objętym gwarancją uszkodzą się nie z winy należytego użytkowania, wykonawca usunie ukrytą wadę na własny koszt w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez zamawiającego.

  9. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych opłat za wykonanie usługę.

PROCEDURA ZAMÓWIENIA

 1. Osoba uprawniona wyznaczona przez Zamawiającego zwróci się do Wykonawców/oferentów telefonicznie/mailowo z zapytaniem o ceny ww. produktów oraz zamieści postępowanie na stronie internetowej www.mogilenska.pl

 2. Zamawiający ma prawo odwołać konkurs bez podania przyczyny.

 3. Zamawiający ma prawo do powtórzenia konkursu, w sytuacji, w której nie otrzymano dwóch ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu. W przypadku nie otrzymania w powtórzonym konkursie dwóch ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający ma wybrać ofertę Wykonawcy, który jako jedyny złożył ofertę lub po przeprowadzeniu negocjacji z jednym Wykonawcą.

 4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Sara White.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji.

 6. O Zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który dołączy do oferty:

- oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności

- oświadczenie, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zamówienia:

- potwierdzenie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 2 zamówienia na uszycie strojów ludowych, teatralnych itp.

- oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiada odpowiednie zaplecze techniczne umożliwiające realizację Zamówienia.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Miejsce składania ofert: Sekretariat Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu (p. nr 1, Budynek Główny).

 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznakowanej napisem:

Oferta na zaprojektowanie i uszycie 15 strojów do przedstawienia Herody”

 1. Oferty należy składać do 29 września 2015r do godz. 10.00 (liczy się data doręczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data nadania przesyłki u operatora pocztowego).

 2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie, będą odsyłane bez ich otwierania.

 3. Nie przewiduje się spotkań z Wykonawcami.

 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty, Wykonawcy zostaną powiadomieni za pomocą e-maila.

KRYTERIA OCENY OFERT

O wyborze oferty będzie decydować najniższa cena za wykonanie przedmiotu zamówienia –100 pkt.








©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość