Strona główna

Porządek uroczystej sesji: god


Pobieranie 15.74 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.74 Kb.
PROTOKÓŁ NR XXXIV/2009
z uroczystej wspólnej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu Pińczowskiego

odbytej w dniu 3 maja 2009 roku z okazji 218 rocznicy uchwalenia

Konstytucji 3-go Maja.

Porządek uroczystej sesji:

godz.900

- wprowadzenie na salę obrad sztandaru Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego

i odegranie hymnu państwowego,

- referat okolicznościowy

- część artystyczna w wykonaniu młodzieży Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie.
godz.1000

- Msza Św. w intencji Ojczyzny i Strażaków w Kościele Św. Jana Apostoła i Ewangelisty.


godz.1100 - 1130

- przemarsz uczestników uroczystości sprzed kościoła pod pomnik Konstytucji 3 Maja,

- uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu państwowego,

- okolicznościowe przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów oraz zaproszonych gości,

- składanie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja przez delegacje władz samorządowych, delegacje szkół, organizacji kombatanckich, organizacji społecznych i zawodowych oraz zakładów pracy,

- koncert orkiestry Szkoły Muzycznej w Pińczowie,

- defilada,

- odprowadzenie strażaków na obiekty MOSiR-u.
Ad 1.

Po wprowadzeniu sztandarów Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Pińczowie oraz odegraniu hymnu państwowego Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Koniusz dokonał otwarcia wspólnej uroczystej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu w Pińczowie.

Serdecznie powitał Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Banasia i Jacka Włosowicza, Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Przemysława Gosiewskiego i Mirosława Pawlaka, Radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Agnieszkę Szlęk i Andrzeja Nowaka - biorących udział w uroczystej sesji.
Ponadto powitał: wszystkich radnych, władze naszej gminy na czele z burmistrzem Włodzimierzem Badurakiem, władze Powiatu Pińczowskiego na czele ze starostą Andrzejem Kozerą, przewodniczących rad i wójtów gmin ościennych oraz księży pińczowskich parafii na czele z dziekanem Janem Staworzyńskim, kombatantów, strażaków, kierownictwo powiatowych i gminnych jednostek Policji, Straży Pożarnych, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawicieli Sądu i Prokuratury, zgromadzoną na sali publiczność i młodzież szkolną.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Koniusz wygłosił referat okolicznościowy, który przybliżył dzieje uchwalenia Konstytucji z 1791 roku.

Poseł na Sejm i szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Gosiewski dokonał w imieniu prezydenta odznaczenia pińczowskiego przedsiębiorcy Jana Łaty, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego – Złotym Krzyżem Zasługi, a następnie wygłosił krótkie przemówienie związane z obchodami rocznicy Konstytucji 3 Maja.
Okolicznościowe przemówienie wygłosił również Poseł na Sejm Mirosław Pawlak.

Program artystyczny został wykonany przez młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie i przyjęty przez uczestników sesji gromkimi brawami.


Ad 2.

O godzinie 10-tej w Kościele p.w. Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty została odprawiona koncelebrowana Msza Święta za Ojczyznę i Strażaków pod przewodnictwem Ks. Jana Staworzyńskiego – Dziekana Dekanatu Pińczowskiego.Ad 3.
Po Mszy Świętej orkiestra, poczty sztandarowe, społeczeństwo, delegacje zakładów pracy i instytucji z wiązankami kwiatów przemaszerowali pod pomnik Konstytucji 3-go Maja, gdzie przy dźwiękach hymnu narodowego wciągnięto na maszt biało – czerwoną flagę.
Wystąpienia okolicznościowe związane z obchodami rocznicy Konstytucji 3 Maja oraz życzenia dla strażaków z okazji zbliżającego się ich święta wygłosili kolejno: Burmistrz Miasta i Gminy w Pińczowie Włodzimierz Badurak, Starosta Powiatu Pińczowskiego Andrzej Kozera i Senator Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Banaś.

Delegacje władz samorządowych, przedstawiciele szkół, delegacje organizacji kombatanckich, społecznych i zawodowych oraz zakładów pracy złożyli wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 3-go Maja.


Po zakończeniu oficjalnych uroczystości odbył się występ uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pińczowie nagrodzony brawami, a orkiestra poprowadziła zastępy strażaków do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Na tym uroczystości obchodów 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zakończono.

WiceprzewodniczącyRady Miejskiej
Krzysztof KONIUSZ
Protokołowała
M.Ciesielska


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość