Strona główna

Posiedzenie Zarządu pzszach Warszawa, biuro pzszach, Al. Jerozolimskie 49 29 marca 2014 r godz. 10. 00-18. 00 Obecni


Pobieranie 79.93 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar79.93 Kb.

Posiedzenie Zarządu PZSzach

Warszawa, biuro PZSzach, Al. Jerozolimskie 49

29 marca 2014 r. godz. 10.00-18.00
Obecni:

Członkowie Zarządu: 1. Tomasz Delega

 2. Małgorzata Wojciechowska

 3. Włodzimierz Schmidt

 4. Andrzej Modzelan

 5. Adam Dzwonkowski

 6. Andrzej Matusiak

 7. Bogdan Jeżak

 8. Krzysztof Góra

 9. Jan Kusina

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 1. Piotr Zieliński

Pracownicy biura: 1. Piotr Murdzia

 2. Barbara Szenborn-Dańczak

 3. Dorota Rzepecka

Goście:


 1. Magdalena Zielińska – koordynator „Edukacji przez szachy w szkole”Agenda:

1. Powitanie.

2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 2 lutego 2014 r.

5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – D. Rzepecka

6. Sprawozdanie z realizacji postanowień zebrania Zarządu 2 lutego 2014 r.

a. Sprawozdanie z pracy biura – P. Murdzia

b. Sprawozdanie z pracy poszczególnych pionów - szefowie pionów

7. Sprawy bieżące.

a. Budżet 2014 – B. Jeżak, B. Szenborn – Dańczak

b. IMP & IMPK - W. Schmidt, P. Murdzia

c. Regulamin Ewidencyjny – B. Jeżak

d. Ekstraliga - M. Wojciechowska, D. Rzepecka

e. SGdP – A. Dzwonkowski, D. Rzepeckaf. Konkursy MSiT i inne – M. Bartel

g. Wakacje z Szachami – K. Góra

h. Chessarbiter (stan bieżący) – A. Sokólski, P. Murdzia

i. World Games 2017 – T. Delega, A. Dzwonkowski

j. System stopniowania instruktorów i trenerów PZSzach – A. Modzelan, A. Dzwonkowski, P. Murdzia

k. Edukacja przez szachy w szkole – stan bieżący, przyszłość - A. Matusiak, K. Góra, M. Zielińska

l. WCT - stan bieżący – A. Dzwonkowski

ł. Zaległości w opłatach za turnieje – B. Jeżak8. Ocena imprez i startów.

a. IME – W. Schmidt, P. Murdzia

b. PPM do lat 10 – A. Modzelan

c. Moscow Open – W. Schmidt, P. Murdzia

d. Cappelle la Grande – P. Murdzia, M. Bartel

9. Imprezy i starty planowane.

a. OOM w SU – A. Modzelan, P. Murdzia

b. MP w szachach szybkich, Trzcianka – W. Schmidt

c. Mitropa Cup – P. Murdzia10. Wolne wnioski.

11. Zakończenie.
1. Powitanie.

Prezes Tomasz Delega powitał zgromadzonych.2. Stwierdzenie ważności posiedzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

Prezes Tomasz Delega stwierdził ważność posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał.3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Wiceprezes Andrzej Modzelan poprosił o omówienie spraw pionu młodzieżowego w pierwszej kolejności.

Prezes Tomasz Delega zgłosił konieczność wprowadzenia do porządku uchwały zwołującej Walne Zgromadzenie Delegatów.

Porządek po zmianach zatwierdzono jednogłośnie.4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu z 2 lutego 2014 r.

Protokół zatwierdzono jednogłośnie.5. Informacje o uchwałach podjętych drogą elektroniczną – D. Rzepecka

Zarząd zapoznał się z informacją o uchwałach przyjętych drogą elektroniczną.


UCHWAŁA NR 13/02/2014

z dn. 7 lutego 2014

o powołaniu Kadry Narodowej w solvingu
Zarząd PZSzach powołał do KN w solvingu zawodników:

Piotr Murdzia,

Kacper Piorun,

Piotr Górski

Aleksander Miśta
Głosowało 10 członków Zarządu. Dziesięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.
UCHWAŁA NR 14/02/2014

z dn. 14 lutego 2014

o przyjęciu Regulaminu Klasyfikacyjnego
Zarząd PZSzach przyjął Regulamin Klasyfikacyjny.

Głosowało 9 członków zarządu. Osiem głosów za wersją nr 2, jeden głos za wersją nr 1. W głosowaniu nie wzięli udziału Adam Dzwonkowski i Andrzej Matusiak.


UCHWAŁA NR 15/02/2014

z dn. 19 lutego 2014

o przyjęciu Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach umysłowych w 2014 roku
Zarząd PZSzach zdecydował o przyjęciu Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach umysłowych w 2014 roku.
Głosowało 9 członków zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Góra i Jan Kusina.
UCHWAŁA NR 16/03/2014

z dn. 8 marca 2014

o przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach
Zarząd PZSzach zdecydował o przyjęciu w poczet PZSzach klubów:

LKS "OLZA POGWIZDÓW" Pogwizdów (SL)


KS "DZIKOWIEC" Dzikowiec (PK)

Kluby złożyły wymagane dokumenty.

Głosowało 10 członków zarządu. Dziesięć głosów za. Nie głosował Krzysztof Góra.
UCHWAŁA NR 17/03/2014

z dn. 10 marca 2014

o przyjęciu Regulaminu Pucharu Polski do lat 8
Zarząd PZSZach podjął decyzję o przyjęciu Regulaminu Pucharu Polski do lat 8.

Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.


UCHWAŁA NR 18/03/2014

z dn. 12 marca 2014

o przyznaniu Hetmanów za 2013 rok
Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyznaniu Hetmanów za 2013 rok.

Zawodnik Roku -  Mateusz Bartel


Zawodniczka Roku - Karina Szczepkowska-Horowska
Sponsor Roku - Sygnity
Organizator Roku - Agnieszka Fornal-Urban
Klub Roku - KSz Stilon Gorzów
Dziennikarz Roku - Katarzyna Kopeć-Ziemczyk
Sędzia Roku - Andrzej Filipowicz
Całokształt Działalności-  Piotr Bobrowski
Nagroda specjalna - Tomasz Sielicki

Głosowało 10 członków zarządu. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.


UCHWAŁA NR 19/03/2014

z dn. 14 marca 2014

o przyjęciu Wytycznych w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2014 zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim.
Zarząd PZSzach przyjął Wytyczne w sprawie organizacji i przebiegu w roku 2014 zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim.

Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.


UCHWAŁA NR 20/03/2014

z dn. 15 marca 2014

o przyznaniu Hetmana za 2013 rok w kategorii Trener Roku
Zarząd PZszach zdecydował o przyznaniu Hetmana w kategorii Trener Roku Markowi Matlakowi.

Głosowało 11 członków zarządu. Pięć głosów za, cztery głosy za inną kandydaturą. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.


UCHWAŁA NR 21/03/2014

z dn. 16 marca 2014

o przyznaniu Złotych Honorowych Odznak Polskiego Związku Szachowego
Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu Złotych Honorowych Odznak Polskiego Związku Szachowego marszałkowi senatu Bogdanowi Borusewiczowi oraz poseł na Sejm Małgorzacie Adamczak.

Głosowało 9 członków zarządu. Dziewięć głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Jan Kusina i Andrzej Matusiak.


UCHWAŁA NR 22/03/2014

z dn. 21 marca 2014

o przyjęciu klubu w poczet członków PZSzach
Zarząd PZSzach zdecydował o przyjęciu w poczet PZSzach klub KS "LAURA" Chylice (MA).
Klub złożył wymagane dokumenty.
Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.
UCHWAŁA NR 23/03/2014

z dn. 21 marca 2014

o przyjęciu Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów
Zarząd PZSzach zdecydował o przyjęciu Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów.
Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów za.

Prezes Tomasz Delega przypomniał swoją prośbę o rozszerzenie kapituły Hetmanów i poprosił wiceprezes Małgorzatę Wojciechowską o nadzór nad przygotowaniem znowelizowanego Regulaminu Hetmanów, w którym zostanie zawarty punkt o przyznawaniu nagród przez Kapitułę, wraz z propozycją jej składu. Piotr Zieliński zaproponował włączenie do Kapituły laureatów Hetmanów w kategorii całokształt działalności. Jan Kusina zaproponował dołączenie szefów kolegium sędziów, kolegium trenerów i Rady Zawodniczej. Propozycje zostały przyjęte.


Adam Dzwonkowski poprosił o głosowanie w sprawie odznak w punkcie 10. Agendy.
6. Sprawozdanie z realizacji postanowień zebrania Zarządu 2 lutego 2014 r.

a. Sprawozdanie z pracy biura – P. Murdzia

Piotr Murdzia przedstawił działania biura w ostatnim okresie.


 • Udało się uzyskać zaproszenie dla grupy polskich zawodników na coroczny turniej Capelle la Grande. PZSzach otrzymał rozliczenie wszystkich umów z MSiT za 2013 rok.

 • OOM jest w tym roku organizowana we współpracy z Łódzką Federacją Sportu i prezesem Łódzkiego Związku Szachowego. Prezes Tomasz Delega poprosił o aktualną informację na temat konferencji dotyczącej OOM i zapowiadanego udziału Ministra Sportu i Turystyki.

 • Prezes T. Delega poinformował o sytuacji finansowej IMP oraz IMPK. Sponsor tytularny poprzednich IMP – firma Enea zaangażował się jako zwykły partner, a tytularnym partnerem został Totalizator Sportowy (LOTTO). Ponadto anonimowy sponsor przekazał na organizację mistrzostw kwotę 10.000 zł.

 • Wkrótce po IMP odbędzie się finał Akcji „Szachiści grają dla Polonii” w Senacie RP z udziałem parlamentarzystów i dzieci z turniejów eliminacyjnych w całym kraju.

 • W ostatnim czasie biuro włączyło się w organizację spotkania w Business Center Club, które miało na celu nawiązanie relacji z przedstawicielami świata biznesu i potencjalnymi sponsorami szachów.

 • Biuro podjęło uwieńczone sukcesem starania o zaproszenie drużyny kobiecej na turniej Mitropa Cup.

 • Został rozpisany i przeprowadzony konkurs na turnieje wojewódzkie, których partnerem jest Egmont – wydawca gry „Szachy solo”.

 • W ostatnim czasie odbyły się także liczne głosowania elektroniczne. Sekretarz Generalny podziękował członkom zarządu za sprawny udział w głosowaniach, których w ostatnim czasie było bardzo dużo.

 • Wystąpiły także pewne problemy z lokalem, w którym PZSzach ma siedzibę. Na wniosek Stołecznego Konserwatora Zabytków trzeba było zdjąć szachową wyklejkę z witryny oraz odinstalować wentylację.

b. Sprawozdanie z pracy poszczególnych pionów - szefowie pionów • Wiceprezes A. Matusiak – pion powszechny

Wiceprezes Andrzej Matusiak poinformował, że w Jastrzębiu-Zdroju odbyła się konferencja poświęcona szachom w szkole. Szkoły przygotowują się na przyjęcie sześciolatków.
Jan Kusina poinformował, że na Grand Prix Amatorów uzyskano z MSiT dofinansowanie w kwocie 15.000 zł. Zarząd omówił sprawę zażaleń ze strony organizatorów, którzy również chcieliby uczestniczyć w akcji. Krzysztof Góra poinformował, że organizatorzy, którzy obecnie zgłaszają zastrzeżenia odnośnie kryteriów wyboru turniejów, czynią to już po otrzymaniu z MSiT informacji o dotacji. Wcześniej nie wyrazili nawet woli udziału i nie zgłosili się do konkursu, więc ich zastrzeżenia do kryteriów wyboru są bezzasadne.

Piotr Zieliński podziękował pionowi powszechnemu za pomysł organizacji Grand Prix i zwrócił się z prośbą o stworzenie procedury konkursowej naboru turniejów na 2015 rok. W odpowiedzi Zarząd postanowił, że przygotowanie dokumentów konkursowych dotyczących turniejów Grand Prix Amatorów odbędzie się już we wrześniu i październiku.


Wiceprezes Andrzej Matusiak przedstawił koncepcję Międzywojewódzkich Mistrzostw Polski, mających na celu aktywizację środowiska szachowego w kraju. Rozgrywki odbyłyby się w formule meczów na 15 szachownicach, na których zagrają: na 1. szachownicy – prezes WZSzach, na 2. i 3. szachownicy - członkowie zarządu WZSzach, sześciu juniorów i sześciu seniorów. Turniej odbyłby się systemem pucharowym z finałem dla 4 najlepszych województw. Jedynym kosztem byłaby organizacja finału dla 4 najlepszych województw. Wiceprezes Włodzimierz Schmidt pochwalił świetny pomysł aktywizacji województw.
Krzysztof Góra przedstawił pomysł wzmocnienia turniejów Szachiści grają dla Polonii.


 • B. Jeżak – pion finansowy

Zgodnie z przekazanymi przez Aleksandra Sokólskiego informacjami, nowy ChessArbiter Team działa i dokonuje poprawek w systemie. Została zrealizowana aktualizacja ChessArbitra polegająca na dostosowaniu do obwiązującego od 1 marca Regulaminu Klasyfikacyjnego. Obecnie poprawiane są drobne błędy w interfejsie oraz wprowadzane są zmiany na prośbę księgowości. Przygotowywany jest ponadto nowy moduł rotowania reklam i bannerów.


 • A. Dzwonkowski – pion komunikacji i spraw międzynarodowych

Wiceprezes poinformował, że na arenie międzynarodowej trwa kampania wyborcza na stanowisko prezydenta FIDE, w której ścierają się przedstawiciele różnych opcji.

W ostatnim czasie odbyło się spotkanie z zastępcą dyrektora ds. programowych TVP Sport Jarosławem Idzim – dyrektorem TVP Sport. Podczas spotkania wiceprezes podziękował za udaną współpracę podczas Drużynowych Mistrzostw Europy. Omówiono także plan na przyszłość, uwzględniający program „Szachowe ABC” o dzieciach grających w szachy. TVP Sport obiecała obecność na rozpoczęciu i zakończeniu Mistrzostw Polski oraz na pozostałych rundach.

W radiu TOK FM została wyemitowana godzinna audycja o szachach. Redaktor Stefan Bratkowski z TOK FM zapowiedział, że będzie zapraszał szachistów do swojego programu. A. Dzwonkowski poprosił biuro o uzyskanie nagrania z audycji.


 • A. Modzelan – pion młodzieżowy

Mistrzostwa Polski Młodzików w Jastrzębiej Górze zebrały bardzo pozytywne opinie za organizację i warunki gry. Brawa należą się dla zwycięzcy Macieja Czopora, który zdobył złoty medal z wynikiem 8,5 z 9 partii. Uwagę zwrócił Tymon Czernek.

Trwają starania dyrektora Młodzieżowej Akademii Szachowej Agnieszki Fornal-Urban o finansowanie na ten rok.

W Kadrach Wojewódzkich promowane są sporty olimpijskie. Piotr Murdzia poinformował, że sondaż wśród województw wykazał, że wskutek zmian stracono ok. 200.000 zł. Krzysztof Góra zaproponował podjęcie w tej sprawie wspólnych działań z innymi dyscyplinami sportów nieolimpijskich, gdyż wydaje się, że jedyną szansą na poprawę sytuacji jest wspólny nacisk na ministerstwo wraz z przedstawicielami innych dyscyplin. Podkreślono, że sytuacja jest wyjątkowa. Nie odbyło się coroczne spotkanie w MSiT w tej sprawie, nie ogłoszono także regulaminu współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Prezes Tomasz Delega poprosił wiceprezesa Andrzeja Modzelana o przygotowanie krótkiego materiału na spotkanie z ministrem.

W grupach wiekowych 11 i 13 lat nie będzie dofinansowania eliminacji. Andrzej Modzelan poprosił o uwolnienie wpisowego dla organizatorów z powodu braku finansowania federacji.
 • W. Schmidt – pion sportowy

Pion sportowy przygotował nowelizację Regulaminu Ekstraligi.


 • M. Wojciechowska – pion organizacyjny

Wiceprezes M. Wojciechowska przedstawiła ostatnie działania swojego pionu. Odbył się konkurs na turnieje wojewódzkie rozgrywane w ramach promocji programu „Edukacja przez szachy w szkole”.

Obecnie trwa pozyskiwanie funduszy na Mistrzostwa Polski. Tytularnym partnerem mistrzostw Polski mężczyzn jest w tym roku po raz pierwszy Totalizator Sportowy i marka LOTTO.

W ramach promocji gry w szachy odbyło się spotkanie w warszawskiej siedzibie Business Center Club. Jego celem było połączenie biznesmenów i polityków, a odbyło się ono pod hasłem „Biznes – nauka – szachy”. Magdalena Zielińska przedstawiła prezentację o szachach w szkole, która zrobiła duże wrażenie na uczestnikach. Spotkanie miało charakter zapoznawczy i służyło zainicjowaniu spotkań w BCC. Przedstawiciele firmy z Opola zadeklarowali możliwość umówienia spotkania z prezydentem Opola.

W sejmie odbyło się spotkanie z parlamentarzystami-członkami Parlamentarnego Zespołu Szachowego. Po stronie PZS uczestniczyli: Grzegorz Schreiber, Małgorzata Adamczak, Tadeusz Iwiński, Grzegorz Matusiak i Kosma Złotowski. Polski Związek Szachowy reprezentowali wiceprezesi Adam Dzwonkowski i Małgorzata Wojciechowska. Podczas spotkania omówiono tematy zbliżającego się finału akcji SGDP oraz programu „Edukacja przez szachy w szkole”. Poseł Schreiber zadeklarował się jako ambasador projektu „Edukacja przez szachy w szkole” i poprosił o przygotowanie ulotki na temat programu. Inni posłowie zobligowali się do działania na rzecz programu w ramach swoich województw. Postanowiono, że parlamentarzyści wystosują interpelację do ministra sportu i turystyki, ministra edukacji oraz do premiera na temat programu. Postanowiono również, że w czerwcu odbędzie się w sejmie konferencja prasowa poświęcona „Edukacji przez szachy w szkole” z udziałem przedstawicieli samorządów.

Małgorzata Wojciechowska poinformowała, że rozesłane zostały pierwsze zaproszenia do Rady Przyjaciół Szachów. Stworzona została lista kandydatów. Pierwsze posiedzenie planowane jest na koniec maja. Ma się odbyć w dzień powszedni i będzie miało charakter zapoznawczy.

Krzysztof Góra zaproponował tytuł ”Ambasadora Szachów”, który byłby przyznawany osobistościom działającym na rzecz popularyzacji programu.
 • A. Modzelan – pion młodzieżowy

UCHWAŁA NR 28/03/2014

z dn. 29 marca 2014

o uzupełnieniu Regulaminu Kadry Narodowej Juniorów
Zarząd PZSzach postanowił uzupełnić Regulamin Kadry Narodowej Juniorów o punkt 2.3:
2.3 Skład Kadry Narodowej Juniorów można uzupełnić o zawodników innych niż wymienionych w punktach 2.1 i 2.2 jeżeli:

2.3.1 - czynią systematyczne postępy

2.3.2 - osiągają wyniki gwarantujące godne reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej.

2.3.3 - rozpoczęli 2-letni cykl szkolenia w Młodzieżowej Akademii Szachowej w grupie młodych talentów.

Uzupełnienie następuje na wniosek Wiceprezesa ds. Młodzieżowych po uzyskaniu pozytywnej opinii Szefa Wyszkolenia PZSzach oraz Dyrektora Młodzieżowej Akademii Szachowej.

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. Nie głosowali Anna Mrozińska i Aleksander Sokólski – nieobecni na zebraniu.UCHWAŁA NR 29/03/2014

z dn. 29 marca 2014

o opłacie za eliminacje do OOM

Zarząd zdecydował o wprowadzeniu opłaty w wysokości 50 zł w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Opłata nie obowiązuje, gdy zawody są finansowane ze środków MSIT.

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. Nie głosowali Anna Mrozińska i Aleksander Sokólski – nieobecni na zebraniu.
7. Sprawy bieżące.

a. Budżet 2014 – B. Jeżak, B. Szenborn – Dańczak


Skarbnik Bogdan Jeżak oraz główna księgowa PZSzach Barbara Szenborn-Dańczak przedstawili budżet 2014 roku. Budżet 2014 roku zamknie się na minusie, jednak rekompensuje to nadwyżka z ubiegłego roku, który zamknął się korzystnym wynikiem finansowym, głownie dzięki wyższemu niż założony wynikowi finansowemu Drużynowych Mistrzostw Europy. Ponadto Barbara Szenborn-Dańczak przypomniała, że PZSzach musi złożyć osobne sprawozdanie z tytułu działalności OPP i wykorzystania wpłat z 1% podatku.
UCHWAŁA NR 24/03/2014

z dn. 29 marca 2014

o przyjęciu budżetu na 2014 rok
Zarząd przyjął budżet na 2014 rok, zamykający się kwotą 77 900 zł na minusie.

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za.


b. Sprawozdanie Finansowo-Merytoryczne za 2013 rok.

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem za ubiegły rok.


UCHWAŁA NR 25/03/2014

z dn. 29 marca 2014

o przyjęciu sprawozdania za 2013 rok
Zarząd przyjął sprawozdanie za 2013 rok.

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za.


UCHWAŁA NR 26/03/2014

z dn. 29 marca 2014

o przyjęciu rekomendacji dla WZD
Zarząd przyjął uchwałę o przekazaniu nadwyżki za 2013 rok na fundusz statutowy.

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za.


UCHWAŁA NR 27/03/2014

z dn. 29 marca 2014

o zwołaniu WZD 15.06.2014
Zarząd zdecydował o zwołaniu Walnego Zjazdu Delegatów na 15 czerwca 2014 roku.

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za.


Postanowiono, że tradycyjnie na dzień przed Walnym Zjazdem Delegatów odbędzie się zebranie zarządu.
c. IMP & IMPK - W. Schmidt, P. Murdzia

W finale kobiecym wystąpiły pewne problemy ze składem, gdyż ze startu zrezygnowały dwie zawodniczki, w tym czołowa szachistka Joanna Majdan-Gajewska, która niedawno została matką. Precyzyjny regulamin pozwolił wyłonić uczestniczki rezerwowe.

Niska frekwencja w turnieju mężczyzn spowodowała konieczność ponownej konsultacji systemu rozgrywek i rozważenia, czy pozostać przy obecnym systemie szwajcarskim, czy też powrócić do systemu kołowego. Konsultacje te odbyły się w wąskim gronie czołowych zawodników, trenerów i działaczy. Zdania były podzielone. Wobec tego faktu wiceprezes w. Schmidt zaproponował pozostanie do przyszłego roku w systemie dotychczasowym i podjęcie decyzji po następnych mistrzostwach Polski.

Prezes Tomasz Delega przychylił się do koncepcji powrotu do elitarnego turnieju kołowego oraz zamkniętego półfinału z atrakcyjnymi nagrodami, w którym np. dwóch zawodników byłoby wyłanianych z półfinału, trzech z poprzednich mistrzostw, a pozostali według innych kryteriów.


d. Regulamin Ewidencyjny – B. Jeżak

Zarząd zobowiązał Piotra Murdzię do realizacji tematu Regulaminu Ewidencyjnego do końca najbliższego tygodnia.


e. Ekstraliga - M. Wojciechowska, D. Rzepecka

Wiceprezes Małgorzata Wojciechowska poinformowała, że trwają rozmowy z potencjalnymi partnerami w sprawie sponsorowania tegorocznej ekstraligi.


f. SGdP – A. Dzwonkowski, D. Rzepecka

Trwają przygotowania do finałowego turnieju, w którym dzieci zmierzą się z posłami. Udział potwierdzili parlamentarzyści obecni podczas spotkania z przedstawicielami PZSzach w sejmie.


g. Konkursy MSiT i inne – M. Bartel

Piotr Murdzia przedstawił materiały otrzymane od M. Bartla. Oczekujemy na wyjaśnienie z MSiT kwestii finansowania Młodzieżowej Akademii Szachowej, która jest najważniejsza w tym momencie. Tegoroczne Wakacje z szachami otrzymały z ministerstwa dotację w kwocie zaledwie 10.000 zł. Jest to suma dużo mniejsza niż w latach ubiegłych. Polski Związek Szachowy bierze również udział w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dotyczącym funduszy FIO. Ubiegamy się o kwotę 200.000 zł.


h. Wakacje z Szachami – K. Góra

Krzysztof Góra poinformował, że konieczne będą oszczędności, gdyż obóz otrzymał znacznie mniejszą niż w latach ubiegłych dotację z ministerstwa, wynoszącą jedynie 10.000 zł. Przewidywane wpływy z akcji SGDP oraz wpłat z tytułu 1% podatku wynosić będą ok. 15.000 zł. Z tych powodów tegoroczne „Wakacje z szachami” będą krótsze, zamiast 14 dni będą trwały 11 dni. Skrócony czas obozu zostanie zrekompensowany zintensyfikowanymi szkoleniami. Koszt udziału jednego dziecka będzie wynosił ok. 900 zł. Dzieci uczestniczące w obozie w ramach miejsc dotowanych otrzymają dopłatę w wysokości 400 zł (wpłata uczestnika wynosić będzie 500 zł). Koszt obozu po stronie PZSZach wynosi 32.000 zł, z czego brakuje obecnie kwoty 7.000 zł. Ponadto brakuje środków na udział dla dzieci z Polonii (ośmioro dzieci oraz dwóch opiekunów). Jest to koszt wynoszący 10.000 zł. Trwają starania o środki z różnych źródeł, m.in. z MSZ.


i. Chessarbiter (stan bieżący) – A. Sokólski, P. Murdzia

Punkt został omówiony w punkcie 6. b. (Sprawozdanie z pracy poszczególnych pionów - szefowie pionów, Bogdan Jeżak)


j. World Games 2017 – T. Delega, A. Dzwonkowski

Nie ma jeszcze informacji o wynikach konkursu na dyscypliny na zaproszenie, które będą mogły zaprezentować się podczas World Games we Wrocławiu w 2017 roku. Zarząd postanowił poczekać jeszcze 10 dni. Cały czas prowadzone są działania w tej sprawie. W świetle korzystnych dla szachów wyników sondy internetowej, w której szachy zajęły drugie miejsce, liczymy na korzystne rozwiązanie.


k. System stopniowania instruktorów i trenerów PZSzach – A. Modzelan, A. Dzwonkowski, P. Murdzia

Postanowiono, że do piątku mają zapaść ustalenia w powyższej sprawie. Decyzje zostaną przegłosowane drogą elektroniczną.

Andrzej Modzelan pożegnał zgromadzonych i z powodu innych obowiązków opuścił zebranie.
k. Edukacja przez szachy w szkole – stan bieżący, przyszłość - A. Matusiak, K. Góra, M. Zielińska

Koordynator projektu Magdalena Zielińska poinformowała o stanie umów z nowymi województwami, które w 2014 roku dołączyły do projektu. Dotarła umowa ze Śląskim Związkiem Szachowym. Umowa z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Szachowym zostanie wkrótce podpisana. Magdalena Zielińska zadeklarowała możliwość przyjazdu na rozmowę z władzami miasta.

Po dyskusji postanowiono, że trzecim województwem wprowadzonym do programu w 2014 roku będzie lubelskie.
UCHWAŁA NR 30/03/2014

z dn. 29 marca 2014

o przyłączeniu województwa lubelskiego do programu „Edukacja przez szachy w szkole”.
Zarząd podjął decyzje o przyłączeniu województwa lubelskiego do programu „Edukacja przez szachy w szkole”.

Głosowało ośmiu członków zarządu. Osiem głosów za.


W kwietniu i w maju rozpoczną się szkolenia dla nauczycieli dla Ostródy, Giżycka, Jastrzębia i Pszczyny i Ustronia.

Na 7 czerwca planowana jest coroczna konferencja szkoleniowo-metodyczna. Dzień później w Warszawie-Wesołej odbędzie się finałowy turniej dla szkół z projektu, dla dzieci, które od września uczęszczają na zajęcia szachowe. Według przewidywań w zawodach weźmie udział ok. 400 młodych zawodników. Turniej będzie przeznaczony wyłącznie dla dzieci uczestniczących w projekcie. Dla większości z nich będą to pierwsze poważne zawody szachowe. Koordynator projektu Magdalena Zielińska przygotuje draft komunikatu. W turnieju prawdopodobnie wezmą udział także goście specjalni.

Ponadto została zaplanowana konferencja poświęcona projektowi, która odbędzie się 16 czerwca w siedzibie Sejmu RP. Zaproponowana szachistom elegancka i przestronna sala kolumnowa może pomieścić 250 osób. Oprócz reprezentantów PZSzach zaproszeni będą przedstawiciele mediów, samorządów i szkół, w których realizowany jest projekt. Udział wezmą także wybrane dzieci z projektu wraz z rodzicami. Trzeba będzie zadbać o obecność prasy oraz doręczenie zaproszeń dla parlamentarzystów, uczestników i innych gości. Prezes PZSZach zaapelował o pomoc biura dla koordynatora projektu w nadchodzących licznych zadaniach.

Postanowiono, że sprzęt szachowy na potrzeby projektu zostanie zakupiony z nadwyżką, która będzie przeznaczona dla kolejnych szkół, które w przyszłości dołączą do projektu.

Wiceprezes Andrzej Matusiak zgłosił konieczność jak najszybszego wydania przewodnika dla nauczycieli prowadzących zajęcia, aby ułatwić im planowanie lekcji, a innych nauczycieli zachęcić do projektu poprzez zaoferowanie im narzędzia metodycznego, a także przewodnika dla szkół zainteresowanych projektem. Przewodnik ten byłby jednocześnie źródłem podstawowych informacji dla kuratorów, biznesmenów i samorządowców, którzy dzięki niemu mogą się zainteresować akcją i udzielić jej poparcia. Strona internetowa projektu, która jest jego wizytówką, powinna tętnić życiem i być często aktualizowana, aby przyciągać uwagę. Trzeba również aktywnie prowadzić nabór szkół oraz dbać o reklamę w mediach. W obliczu mnogości różnych obowiązków, projekt powinny prowadzić dwie osoby, tak aby móc rozdzielić między nie liczne zadania. Wiceprezes A. Matusiak poinformował także, iż według niego koordynatorami projektu na szczeblu wojewódzkim powinni być prezesi poszczególnych WZszachów. WZSzachy powinny otrzymać własne tablice promujące projekt, z indywidualnie dostosowanymi logotypami partnerów projektu na danym terenie.

Według Piotra Murdzi, PZSzach poświęca za mało środków na projekt Edukacja przez Szachy w szkole, który jest, jak często podkreśla zarząd, najważniejszym projektem Polskiego Związku Szachowego, który przyniesie długofalowe korzystne skutki dla rozwoju szachów w kraju. Andrzej Matusiak podkreślił, ze dzięki wyszkoleniu nowych szachistów w PZSzach będą się rejestrować nowi zawodnicy, a także będą powstawać nowe kluby.


UCHWAŁA NR 31/03/2014

z dn. 29 marca 2014

o zwiększeniu budżetu „Edukacja przez szachy w szkole” o 10.000 zł
Zarząd podjął decyzje o zwiększeniu budżetu projektu „Edukacja przez szachy w szkole” o 10.000 zł.

Głosowało ośmiu członków zarządu. Pięć głosów za, trzy głosy wstrzymujące. Nie głosowali Anna Mrozińska i Aleksander Sokólski – nieobecni na zebraniu oraz Andrzej Modzelan – opuścił zebranie.


Postanowiono, że Magdalena Zielińska zaproponuje asystenta na 2 miesiące, który będzie pomagał w przygotowaniu konferencji, turnieju finałowego dla dzieci z projektu oraz konferencji w sejmie.

Magdalena Zielińska poinformowała również, że ubiega się o środki na finansowanie rozwoju projektu w ramach programu Erasmus +.


l. WCT - stan bieżący – A. Dzwonkowski
Adam Dzwonkowski przedstawił aktualny stan projektu WCT. Podpisana została umowa z Oliwią Kiołbasą, z arc. Kamilem Dragunem zostanie podpisana po maturach.
ł. Zaległości w opłatach za turnieje – B. Jeżak

Bogdan Jeżak poinformował, że monity dotyczące zaległości wobec PZSzach wysyłane są listami poleconymi. Niestety, jak się okazało, część zaległości naliczona jest nieprawidłowo w wyniku błędu ChessArbitra. W ChessArbitrze niektóre turnieje generują się po dwa razy, co powoduje błędne naliczanie zaległości w opłatach, gdyż system rejestruje brak opłaty za zdublowany turniej.

Trzeba zadbać o stan naliczenia zaległości oraz aktualny rejestr klubów na planowany w czerwcu Walny Zjazd Delegatów. Bogdan Jeżak zwrócił się z prośbą do biura o sprawdzenie bieżącego stanu.

Prezes Tomasz Delega poprosił Piotra Murdzię o weryfikację stanu podpisanych umów z Wojewódzkimi Związkami Szachowymi oraz dopilnowanie podpisania brakujących umów.


8. Ocena imprez i startów.

a. IME – W. Schmidt, P. Murdzia

Włodzimierz Schmidt przekazał ocenę startu Polaków. Radosław Wojtaszek zagrał ostrożnie. Niestety, słaby występ zanotował Bartosz Soćko. Bardzo dobrze kolejny raz pokazał się Jan-Krzysztof Duda, który rozegrał świetną partię z zawodnikiem klubu 2700, udowadniając swój wielki potencjał.

Na olimpiadę do Tromso, zgodnie z regulaminem, pojedzie 2 zawodników wyłonionych w IMP oraz 2 wyłonionych na podstawie kryterium rankingowego.


b. PPM do lat 10 – A. Modzelan

Zawody w kategorii do lat 10 udowodniły talent Tymona Czernka. Miejsce zdobyte przez Laurę Czernikowską pokazuje, że przeskok do wyższej grupy rówieśniczej nie jest łatwy.

Aktualnie toczą się rozgrywki w grupach do 16 i 18 lat. Wybijający się z grona rówieśników zawodnicy to Ewa Harazińska i Mariola Woźniak w grupie do lat 16, przesunięta do wyższej grupy wiekowej Oliwia Kiołbasa, a także Grzegorz Nasuta i Radosław Gajek. Niestety, wśród zawodniczek i zawodników w najstarszych grupach juniorskich nie widać przyszłych zawodników czołówki krajowej.

c. Moscow Open – W. Schmidt, P. Murdzia

Na pochwałę zasługuje bardzo dobry rezultat Michała Krasenkowa, który zajął trzecie miejsce w turnieju. Ten znakomity wynik prawdopodobnie zachęcił go do udziału po kilku latach przerwy w finale Mistrzostw Polski. Bardzo dobrze zaprezentował się Mateusz Bartel, który zajął IV miejsce za Michałem Krasenkowem. Zawiedli Dariusz Świercz i Bartosz Soćko, którzy uplasowali się w trzeciej dziesiątce. W arcymistrzowskim turnieju kołowym dla młodych talentów wziął udział Kamil Dragun, który zakończył turniej na dwóch minusach. Trzeba jednak zauważyć, iż są to bardzo trudne zawody i nie należy tego rezultatu traktować jako absolutnej porażki.
d. Cappelle la Grande – P. Murdzia, M. Bartel
W tegorocznej Capelle la Grande z udziałem Polaków nasi reprezentanci niestety nie wywalczyli żadnych norm na tytuły międzynarodowe. Jasnym punktem rozgrywek było bardzo efektowne zwycięstwo Kacpra Pioruna z zawodnikiem klubu 2700 Ding Lirenem z Chin. Piotr Murdzia podkreślił, że w tym roku komunikacja z organizatorami była niezwykle utrudniona i do ostatniej chwili nieznane były losy udziału polskiej grupy w Cappelle. Dzięki interwencji biura udało się uzyskać potwierdzenie i zaproszenie grupy 12 osób na koszt organizatora. Z uwagi na problemy z finansowaniem sportu młodzieżowego, omówione w poprzednich punktach agendy zebrania, PZSZach wybrał w większości młodych zawodników, aby zapewnić im atrakcyjny start o dużych walorach sportowych. Piotr Murdzia jeszcze raz podkreślił, że tegoroczny start Polaków udało się zorganizować dzięki staraniom biura, także poprzez kontakty we Francji, dzięki czemu Polska otrzymała zaproszenie dla grupy zawodników.
9. Imprezy i starty planowane.

a. OOM w SU – A. Modzelan, P. Murdzia

Temat został omówiony w punkcie 6.a. (sprawozdanie z pracy biura – P. Murdzia).
b. MP w szachach szybkich, Trzcianka – W. Schmidt

Mistrzostwa Polski w szachach szybkich zostaną rozegrane w ramach Memoriału Ferdynanda Dziedzica w Trzciance. Zarząd PZSzach będzie reprezentowany przez wiceprezesa Włodzimierza Schmidta. Turniej zapowiada się bardzo dobrze, fundusz nagród jest bardzo atrakcyjny, a oprócz tego arcymistrzowie mają zapewnione darmowe zakwaterowanie. Warunki te przyciągnęły czołowych graczy oraz liczne grono zawodników spoza ścisłej czołówki, co można dostrzec na listach startowych.


c. Mitropa Cup – P. Murdzia

PZSzach otrzymał w tym roku miejsce w prestiżowym turnieju kobiecym.
10. Wolne wnioski.

Prezes Tomasz Delega zaproponował nową odznakę „Przyjaciel szachów”, która wyróżniałaby osoby przychylne królewskiej grze. Projekt odznaki zaproponuje biuro we współpracy z grafikiem.

Na wniosek Adama Dzwonkowskiego przeprowadzono głosowanie w sprawie odznak honorowych dla członków Parlamentarnego Zespołu Szachowego, którzy aktywnie wspierają rozwój polskich szachów i działają na rzecz popularyzacji królewskiej gry.
UCHWAŁA NR 32/03/2014

z dn. 29 marca 2014

o przyznaniu złotych odznak honorowych PZSzach
Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu złotych odznak honorowych zasłużonym dla szachów osobom:

- Grzegorzowi Schreiberowi

- Grzegorzowi Matusiakowi

- Tadeuszowi Iwińskiemu


Głosowało ośmiu członków zarządu. Osiem głosów za. Nie głosowali Anna Mrozińska i Aleksander Sokólski – nieobecni na zebraniu oraz Andrzej Modzelan – opuścił zebranie.
Andrzej Matusiak poinformował, że 14 czerwca 2014 w godz. 10-13.00 odbędzie się zebranie prezesów Wojewódzkich Związków Szachowych. W związku z tym postanowiono, że posiedzenie zarządu rozpocznie się po zebraniu prezesów WZSzachów, tj. o godz. 14.00.
11. Zakończenie.

Prezes Tomasz Delega podziękował zebranym za udział w obradach i zakończył posiedzenie.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość