Strona główna

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Do Spraw Referendum w celu przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Pana Zbigniewa


Pobieranie 50.22 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar50.22 Kb.
Postanowienie

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Do Spraw Referendum w celu przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Pana Zbigniewa Stradomskiego, przed upływem kadencji

Na podstawie art. 49 ust. 4 pkt 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985), postanawia się, co następuje:


§ 1.

W celu przeprowadzenia w dniu 13 maja 2012 roku referendum lokalnego


w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, Pana Zbigniewa Stradomskiego, przed upływem kadencji, powołuje się Obwodowe Komisje Do Spraw Referendum:

 1. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej,

 2. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej,

 3. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 3 w Barwałdzie Górnym,

 4. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 4 w Barwałdzie Średnim,

 5. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 5 w Brodach,

 6. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 6 w Leńczach,

 7. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 7 w Przytkowicach,

 8. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 8 w Stanisławiu Dolnym,

 9. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 9 w Stanisławiu Dolnym-Dolany,

 10. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 10 w Zebrzydowicach,

 11. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 11 w Zarzycach Wielkich,

 12. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 12 w Bugaju,

 13. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 13 w Leńczach,

 14. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 14 w Zarzycach Małych,

 15. Obwodową Komisję Do Spraw Referendum Nr 15 w DPS Zakonu Bonifratrów
  w Zebrzydowicach.

§ 2.


W skład Obwodowych Komisji Do Spraw Referendum powołuje się osoby wymienione w załącznikach 1 – 15 do nin. postanowienia.
§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Komisarz Wyborczy w Krakowie
(-) Teresa Rak

zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881


Załącznik nr 1 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku
Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej 1. Anna Brzuchacz, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 2. Marek Dobroski, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 3. Dominika Jurek, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 4. Halina Kut, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 5. Dominika Madej, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 6. Sylwia Sternalska, zam. Kalwaria Zebrzydowska

Załącznik nr 2 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 2 w Kalwarii Zebrzydowskiej 1. Małgorzata Bacz, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 2. Ireneusz Bagier, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 3. Aleksandra Jurek, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 4. Joanna Mitręga, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 5. Bożena Paluchowska, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 6. Łukasz Sternalski, zam. Kalwaria Zebrzydowska

Załącznik nr 3 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 3 w Barwałdzie Górnym 1. Piotr Hlebowicz, zam. Barwałd Górny

 2. Klaudia Kubarska, zam. Barwałd Średni

 3. Michał Moskała, zam. Barwałd Średni

 4. Maria Musiał, zam. Barwałd Górny

 5. Jolanta Oleksy, zam. Barwałd Górny

 6. Michał Orkisz, zam. Barwałd Górny

Załącznik nr 4 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku
Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 4 w Barwałdzie Średnim 1. Bernadeta Kalęba-Żołnierek, zam. Barwałd Średni

 2. Anna Kijowska, zam. Barwałd Średni

 3. Józef Leja, zam. Barwałd Średni

 4. Marta Moćko, zam. Barwałd Średni

 5. Anna Odrobina, zam. Barwałd Średni

 6. Ksenia Targosz, zam. Barwałd Średni

Załącznik nr 5 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 5 w Brodach 1. Krystyna Małnowicz-Makowska, zam. Brody

 2. Marzena Marcowska-Stopa, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 3. Wojciech Millan, zam. Brody

 4. Gabriela Monica, zam. Brody

 5. Wojciech Moskała, zam. Brody

 6. Agnieszka Woźnica, zam. Brody

Załącznik nr 6 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 6 w Leńczach 1. Stanisława Czarniak, zam. Leńcze

 2. Włodzimierz Krzeszowski, zam. Leńcze

 3. Krzysztof Lenik, zam. Brody

 4. Jan Tupta, zam. Leńcze

 5. Marcin Wcisło, zam. Leńcze

 6. Edyta Wyroba, zam. Przytkowice

Załącznik nr 7 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 7 w Przytkowicach 1. Stanisław Jaskuła, zam. Przytkowice

 2. Krzysztof Kameduła, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 3. Stefan Kasiarz, zam. Przytkowice

 4. Magdalena Korzeniowska, zam. Zebrzydowice

 5. Kazimierz Targosz, zam. Przytkowice

 6. Marzena Turcza, zam. Przytkowice

Załącznik nr 8 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 8 w Stanisławiu Dolnym 1. Karolina Dragan, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 2. Maria Dragan, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 3. Izabela Kijowska, zam. Zebrzydowice

 4. Janina Moskwa, zam. Zebrzydowice

 5. Zofia Musiał, zam. Zebrzydowice

 6. Grażyna Opyrchał, zam. Stanisław Dolny

Załącznik nr 9 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 9 w Stanisławiu Dolnym-Dolany 1. Ewelina Brańka, zam. Stanisław Dolny

 2. Justyna Górny, zam. Stanisław Dolny

 3. Dorota Kawaler, zam. Przytkowice

 4. Anna Korzeniowska, zam. Stanisław Dolny

 5. Stanisława Sikora, zam. Stanisław Dolny

 6. Witold Sikora, zam. Stanisław Dolny

Załącznik nr 10 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 10 w Zebrzydowicach 1. Bogusław Ciapa, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 2. Piotr Dudziak, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 3. Marzena Jarguz, zam. Zebrzydowice

 4. Adam Kozieł, zam. Zebrzydowice

 5. Beata Madej, zam. Zebrzydowice

 6. Wanda Lenik, zam. Brody

Załącznik nr 11 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 11 w Zarzycach Wielkich 1. Marceli Biela, zam. Leńcze

 2. Izabela Gałuszka, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 3. Wiesława Knawa, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 4. Małgorzata Madeja, zam. Zarzyce Wielkie

 5. Angelika Nowak, zam. Podolany

 6. Anna Rym, zam. Zarzyce Małe

Załącznik nr 12 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 12 w Bugaju 1. Andrzej Bucki, zam. Bugaj

 2. Andrzej Czaja, zam. Bugaj

 3. Teresa Dragan, zam. Bugaj

 4. Małgorzata Drożdż, zam. Bugaj

 5. Mirosława Pająk, zam. Bugaj

 6. Edward Wójcik, zam. Bugaj

Załącznik nr 13 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 13 w Leńczach 1. Beata Dudziak, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 2. Jan Gaj, zam. Podolany

 3. Bożena Kameduła, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 4. Halina Kaźmierczak, zam. Podolany

 5. Andrzej Słonina, zam. Podolany

 6. Jadwiga Sikora, zam. Kalwaria Zebrzydowska

Załącznik nr 14 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 14 w Zarzycach Małych 1. Agnieszka Kameduła, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 2. Natalia Kaźmierczak, zam. Podolany

 3. Agata Kędziora, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 4. Magdalena Matuła, zam. Zarzyce Małe

 5. Marcin Mazur, zam. Zarzyce Małe

 6. Tadeusz Piątek, zam. Zarzyce Małe

Załącznik nr 15 do postanowienia

Komisarza Wyborczego w Krakowie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku


Obwodowa Komisja Do Spraw Referendum Nr 15 w DPS w Zebrzydowicach 1. Agnieszka Jakubiec, zam. Bugaj

 2. Ewa Jakubiec, zam. Bugaj

 3. Małgorzata Kameduła, zam. Kalwaria Zebrzydowska

 4. Maria Oleksy, zam. Bugaj

 5. Jadwiga Pitoń, zam. Brody

 6. Róża Wyka, zam. Brody


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość