Powiadomieni e o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 51.15 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar51.15 Kb.


Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Lubelskiej

ul. Nadbystrzycka 40A/5

20-618 Lublin

Pismo: BZP/1075/2015 Lublin dnia: 2015-10-21 Znak sprawy: BZP/PN/154/2015

Uczestnicy Postępowania

P O W I A D O M I E N I E


o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa i montaż mebli dla PL

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Meriwa Sp. J. Paweł Filipiuk, Paweł Ostaszewski

al .Warszawska 150

20-824 Lublin

na:


Dostawa i montaż mebli dla PL za cenę 31 266.60 zĹ‚

Uzasadnienie wyboru:

Oferta zgodna z SIWZ.

Najwyższa liczba punktów w/g kryteriów oceny .Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)Cena (koszt)

Termin realizacji Tr
Razem

1

Meriwa Sp. J. Paweł Filipiuk, Paweł Ostaszewski

al .Warszawska 150

20-824 Lublin

(1)


95,00

5,00
100,00

1

EMI PLUS Sp. J. Maciej Dobrowolski i Mirosław Topolski

ul.Smoluchowskiego 2

20-474 Lublin

(2)


91,68

5,00
96,68

1

K&P group Paweł Rudek

Witosa 57

97-500 Radomsko

(10)


83,36

5,00
88,36

1

JARD Sp. z o.o.

Al. Na Skarpie 21 /11

00-488 Warszawa

(4)


78,56

5,00
83,56

1

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" Sp z o.o.

Rapackiego 12

20-150 Lublin

(9)


80,27

0,00
80,27

1

GOBI Adam Boryń

ul. Krochmalna 22a

20-401 Lublin

(5)


67,70

5,00
72,70

1

P.W. " Inter Office" Andrzej Bakan

ul. Inżynierska 5

20-484 Lublin

(7)


65,39

5,00
70,39

1

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

(11)


64,40

5,00
69,40

1

Biuro Kosztorysowo-Handlowe MATEO Mateusz Słomiński

Skowrońska 9

76-010 Polanów

(3)


43,17

0,00
43,17

1

w&w Design Katarzyna Kaczmarczyk

Pokoju 8A /7

40-859 Katowice

(8)


40,86

0,00
40,86

1

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

(6)


0,00

0,00
0,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

6

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 WarszawaArt. 89. ust.1 pkt 2

Błąd formalny: W dokumencie oferty będącym oświadczeniem woli, brak terminu realizacji dostawy

Uzasadnienie : Nie spełniono warunku dokumentu oferty

W dokumencie oferty będącym oświadczeniem woli, brak jest terminu realizacji dostawy. Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofertyZamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Kanclerz PL
inż. Wiesław Sikora

System ProPublico © Datacomp©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy