Strona główna

Powojenne migracje ludności niemieckiej. Bibliografia


Pobieranie 7.56 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar7.56 Kb.
Polska

Powojenne migracje ludności niemieckiej.Bibliografia.


Borodziej Wlodzimierz,Lemberg Hans „Niemcy w Polsce 1945-1950.Wybór dokumentów”
Borodziej Włodzimierz,Hajnicz Artur „Kompleks wypędzenia”
Davies Norman „Boże igrzysko” .Historia Polski Tom 1,2 wyd.Znak 1994
Davies Norman,Moorhouse Roger „Mikrokosmos”,wyd. Znak2002
„Historia Sląska”,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,2002
Łempiński Zbigniew „Przesiedlenie ludności niemieckiej z województwa śląsko-dąbrowskiego w latach 1945-1950”.Katowice 1979
Madajczyk.P „Niemcy polscy 1944-1989”
Nitschke B.”Wysiedlenie ludności niemieckiej z Polski w latach 1945-1949”.Zielona Góra 1999
Orłowski Hubert,Sakson Andrzej „Utracona ojczyzna.Przymusowe wysiedlenia,deportacje i przesiedlenia jako wspólne doświadczenie” ,1996
Osękowski Cz. „Społeczeństwo Polski Zachodniej w latach 1945-1956” Zielona Góra 1994
Pasierb B. „Migracja ludności niemieckiej z Dolnego Sląska w latach 1944-1947” Wrocław 1969

Powojenne migracje ludności polskiej.Bibliografia

Banasiak.S „Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repartriacyjnego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1947” Poznań 1963


Czapski Józef „Na nieludzkiej ziemi”
Czerniakiewicz Jan „Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944-1948”
Davies Norman „Boże igrzysko”Historia Polski .Tom 1,2 wyd.Znak 1994
Davies Norman,Moorhouse Roger „Mikrokosmos”,wyd.Znak 2002
Głowacki Albin „Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich 2 Rzeczypospolitej1939-1941’
Friszke Andrzej „Polska.Losy państwa i narodu 1939-1989” wyd.Iskry 2003
Jasiewicz Krzysztof „Zagłada polskich kresów”
Kersten Krystyna „Repatriacja ludności polskiej po 2 wojnie światowej” Warszawa 1974

Kosiński L.”Procesy ludnościowe na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1960” Warszawa 1963


Paczkowski Andrzej „Pół wieku dziejów Polski 1939-1989”
Pudło K. „Zasiedlenie Dolnego Slaska po 2 wojnie swiatowej i przemiany kulturowo-społeczne ludności napływowych.Zarys problematyki” wyd.Rocznik Dolnośląski Wrocław 1985
Ruchniewicz Małgorzata „Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-1959”

Sowa Andrzej „Stosunki polsko-ukraińskie 1943-1948”


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość