Strona główna

Powstanie styczniowe- „Gloria victis s. 241-250 Pytania i odpowiedzi


Pobieranie 9.82 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar9.82 Kb.
Powstanie styczniowe- „Gloria victis” s.241-250

Pytania i odpowiedzi 1. W jakich latach toczyło się powstanie styczniowe ? 1863-1864

 2. Jaki charakter walk miało powstanie ? partyzancki, podjazdowych, unikanie otwartych bitew

 3. Wymień dyktatorów powstania: Stefan Bobrowski ( „czerwony”), Ludwik Mierosławski ( szybko zrezygnował), Marian Langiewicz ( „biały”), Romuald Traugutt ( „biały”), Aleksander Waszkowski

 4. Wymień dwa ugrupowania powstańcze :

a. „czerwoni”:

- radykalne hasła społeczne,

- uwłaszczenie chłopów bez odszkodowań dla ziemian,

- zwolennicy szybkiego wywołania powstania

- uczestnicy manifestacji patriotycznych,

- stworzyli Komitet Centralny Narodowy, który na początku powstania przekształcił się w Tymczasowy Rząd

- główne postacie: Stefan Bobrowiski, Ludwik Mierosławski, Jarosław Dąbrowski, Ignacy Chmieleński

b. „biali”: • liberałowie, ziemiaństwo, przemysłowcy ( burżuazja), inteligencja,

 • zwolennicy dyplomacji międzynarodowej, niechętni idei powstania,

 • zapowiadali uwłaszczenie chłopów, ale z odszkodowaniami dla ziemiaństwa,

 • główni przedstawiciele: Leopold Kronenberg, Marian Langiewicz, Andrzej Zamoyski

 • przejęli władzę podczas powstania zmieniając Tymczasowy Rząd Narodowy ( „czerwonych”) na Rząd Narodowy ( władza wykonawcza i ustawodawcza, własna administracja, podatki, obligacje, sądy, policja

 1. Jak zasięg miało powstanie styczniowe ? zabór rosyjski oraz tzw. ziemie zabrane ( czyli obszary dawnej Polski- Litwa, Białoruś i część Ukrainy)

 2. Kim byli żuawi śmierci ? Doborowa jednostka wojskowa, założona przez Franciszka Rochenbruna, złożona w dużej części z ochotników zagranicznych. Walczący z ogromnym poświęceniem, nosili charakterystyczne czarne ubrania z białymi krzyżami na piersiach.

 3. Czym była branka ? Niespodziewany pobór do wojska carskiego, zarządzony przez margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, by pokrzyżować szyki organizacjom przygotowującym powstanie ( listy imienne zamiast losowania). Zarządzona w dniach 14/15 stycznia 1863 r. stała się bezpośrednim powodem wybuchu powstania.

 4. Główne potyczki powstania: powstanie ze względu na charakter partyzancki walk to około 1200 starć, np. Staszów, Pieskowa Skała, Opatów, Grochowiskami, Małogoszczą, Miechowem, Skała, Żyrzyn

 5. Czym była partia ? nieregularny, oddział powstańczy, złożony z ochotników, posiadający różnorodne uzbrojenie i skład ilościowy.

 6. Najbardziej znane partie powstańcze ? Generałowie powstania:

 7. Jakie było znaczenie powstania ?

  • straty powstańców: 20 tys. poniosło śmierć, wykonano 2 tys. egzekucji, 40 tys. zostało zesłanych na katorgę głównie do kopalń na Syberię, na emigrację udało się około 10 tys.,

  • zmiana nazwy Królestwa Polskiego na Kraj Przywiślański,

  • rusyfikacja szkolnictwa i administracji, konfiskata ponad 1500 majątków szlacheckich,

  • krwawe represje na Litwie- generał- gubernator- Michał Murawiow ( „Wieszatiel”)

  • upadek idei powstań narodowych i pozycji ziemiaństwa

  • uwłaszczenie chłopów – 2 III 1864

 8. W jaki sposób ludność wyrażała swój patriotyzm?

  • noszenie biżuterii patriotycznej, czarnego stroju jako wyraz żałoby narodowej,

  • udział w manifestacjach patriotycznych ( pogrzeb gen. Katarzyny Sowińskiej, rozpędzenie patriotycznej manifestacji 8 IV 1861 r. na Placu Zamkowym), msze w intencji Ojczyzny, noszenie tradycyjnego polskiego stroju ( kontusz, żupan)

 9. Kiedy wybuchło powstanie ? W nocy z 22/ 23 I 1863 r. Komitet Centralny Narodowy, kierowany przez czerwonych ogłosił się Tymczasowym Rządem Narodowym i ogłosił manifest, w którym zapowiadał uwłaszczenie chłopów i przekazanie ziemi na własność bez odszkodowań dla ziemian

 10. Jakie wydarzenie było przełomowe dla losów powstania ? Aresztowanie dyktatora powstania Romualda Traugutta i jego stracenie ( przez powieszenie) na Cytadeli 5 VII 1864 r.

 11. Jakie były reakcje Europy na powstanie ?

Mocarstwa zachodnie ( Wielka Brytania, Francja) ograniczyły się do not protestacyjnych, Prusy ponownie wsparły Rosjan, udział w powstaniu rewolucjonistów z Włoch, Francji, Niemiec.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość