Strona główna

Powtórka przed klasóWKĄ z fizyki


Pobieranie 77.28 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar77.28 Kb.
POWTÓRKA PRZED KLASÓWKĄ Z FIZYKI

Joanna Ambrożewicz

Marzena Kardasz

Publiczne Gimnazjum Nr 17

Integracyjne w Białymstoku


Wstęp
Wiadomości i umiejętności z fizyki przewidziane w podstawie programowej dla gimnazjum są trudne do poznania i zrozumienia. Problemy z rozwiązywaniem zadań najczęściej nie wynikają z braku wiedzy, ale z braku wprawy. Dlatego też przygotowałyśmy zadania, dzięki którym przygotujesz się do sprawdzianu, powtórzysz i utrwalisz zdobyte wiadomości oraz zdobędziesz większą wprawę w rozwiązywaniu zadań.

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek- zapoznaj się z nimi, a zobaczysz, że rozwiązywanie zadań fizycznych nie jest wcale trudne i daje wielką satysfakcję.

Oto najważniejsze etapy rozwiązywania zadań:


 1. Zapoznanie się z treścią zadania, wyjaśnienie niezrozumiałych pojęć i terminów.

 2. Analiza zadania, uświadomienie sobie problemu.

 3. Wypisanie danych i wykonanie rysunków.

 4. Wypisanie wzorów łączących dane i niewiadomą.

 5. Obliczenie szukanych wielkości i sprawdzenie jednostek.

 6. Analiza wyników.DZIAŁ: KINEMATYKA


 1. Dobierz jednostki do odpowiednich wielkości fizycznych:

Długość s

Przyspieszenie m/s

Czas m/s2

Szybkość m 1. Parasol leży na siedzeniu w jadącym samochodzie i jest względem tego samochodu

a)w ruchu b)w spoczynku

zaś względem szosy, po której jedzie samochód jest1)w ruchu 2)w spoczynku

 1. Samolot porusza się ruchem jednostajnym. Jeśli w pewnej minucie lotu przebył drogę równą 20km, to w następnej minucie przebył drogę………………, a w trzeciej kolejnej minucie przebył drogę……………

 2. Samochód w czasie 10s zwiększył szybkość z 40m/s do 100m/s. Oblicz jakie było jego przyspieszenie.

 3. Skuter śnieżny przebywa trasę o długości 20km w czasie 2 godzin. Z jaką średnią szybkością poruszał się ten skuter?

 4. Ciało rusza z miejsca ruchem jednostajnie przyspieszonym i w czasie 10 sekund przebywa drogę 100m. Oblicz z jakim przyspieszeniem poruszało się to ciało.

 5. Która z poniższych wielkości nie jest potrzebna do obliczenia przyspieszenia?

  1. Prędkość początkowa

  2. Prędkość końcowa

  3. Czas

  4. Szybkość średnia

 6. Narciarz zjeżdżający z góry ma przyspieszenie 3m/s2. Oblicz jaką drogę on przebędzie po upływie 20s. Jakim ruchem porusza się narciarz?

 7. Samochód poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym tak, że na koniec 6 sekundy ruchu jego szybkość wynosiła 8m/s. Oblicz drogę przebytą przez samochód w piątej sekundzie ruchu, jeżeli jego szybkość początkowa była równa 0.

 8. Samochód przejechał część trasy ze średnią szybkością 60km/h, następnie z szybkością 130km/h, a ostatni odcinek z szybkością 80km/h. Jaka była jego szybkość średnia, jeśli całą trasę o długości 100km przejechał w ciągu 2 godzin?

 9. Ciało poruszało się ruchem jednostajnym z szybkością 4m/s. Oblicz jaką drogę przebyło w ciągu 6s. narysuj wykres drogi od czasu s(t) dla tego ruchu.

 10. Motocykl jadący z szybkością 54km/h, chcąc wyprzedzić traktor, zwiększył szybkość do 90km/h w czasie 4s. Oblicz wartość przyspieszenia motocykla.

 11. Oblicz drogę jaką przebyło ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 3m/s2 w ciągu 7sekund, jeśli vo=0.

 12. Ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym przebyło w pierwszej sekundzie ruchu drogę 2m. Oblicz jaką drogę przebędzie to ciało w trzeciej sekundzie ruchu.

 13. Ciało poruszające się ruchem jednostajnie przyspieszonym przebyło w pierwszej sekundzie ruchu drogę 2m. Oblicz jaką drogę przebędzie to ciało w ciągu 3 sekund ruchu.

 14. Fiat 126P osiąga prędkość 90km/h po 25s ruchu. Zakładając, że ruch samochodu jest jednostajnie przyspieszony, oblicz przyspieszenie i drogę przebytą w tym czasie?

 15. Ruszając ze stacji pociąg w ciągu 5s uzyskał prędkość 72km/h. Wiedząc, że pociąg porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym, oblicz jego przyspieszenie i drogę jaką przejechał w tym czasie?

 16. Zamień szybkość podaną w m/s na km/h: 10m/s; 5m/s

 17. Zamień szybkość podaną w km/h na m/s: 18km/h; 72km/h

 18. Jadąc z miasta A do B samochód przemieszczał się ze średnią szybkością 60km/h. Drogę powrotną przebył z szybkością 40km/h. Jaka była jego średnia szybkość na całej trasie?


DZIAŁ: DYNAMIKA
1. Nazwij oddziaływania zachodzące przy wymienionych zjawiskach fizycznych:

 1. Przyciąganie włosów przez grzebień-………………………………

 2. Spadanie liści z drzew-……………………………………………...

 3. Zbieranie szpilek za pomocą magnesu-……………………………..

2. Do podanych wielkości fizycznych dobierz ich jednostki:

Siła F m/s (metr na sekundę)

Pęd p m/s2 (metr na sekundę do kwadratu)

Szybkość v kg∙m/s (kilogram razy metr na sekundę)

Przyspieszenie a N (niuton)

3. Oblicz przyspieszenie samochodu o masie 1000kg, jeśli siła ciągu silnika wynosi 5000N.

4. Oblicz siłę ciężkości, jaką Ziemia przyciąga ciało o masie 1000g. Przyjmij, że g=10m/s2.

5. Oblicz pęd piłki o masie 0,3kg, która toczy się z szybkością 2m/s.

6. Chłopiec o masie 60kg wyskoczył z łodzi na brzeg jeziora z szybkością 2m/s. Oblicz z jaką szybkością łódź oddaliła się od brzegu, jeśli jej masa wynosiła 150kg.

7. Wózek o masie 2kg zwiększył swoją szybkość z 6m/s do 10m/s w czasie 2s. Oblicz siłę wypadkową działającą na ten wózek.

8. Jakie przyspieszenie ma ciało o masie 5kg poruszające się pod wpływem siły wypadkowej 50N ?

9. Oblicz pęd układu dwóch kul, z których każda ma masę 1kg, jeśli wiadomo, że kule te poruszają się wzdłuż tej samej prostej w tę samą stronę, jedna z prędkością 2m/s, a druga z prędkością 3m/s.

10. Ciężar ciała wynosi 500N. Jaka jest jego masa?

11. Oblicz wartość siły, która spowodowała rozpędzenie samochodu o masie 800kg, który stał w miejscu do prędkości 36km/h w czasie 5s.

12. Na wózek o masie 0,4kg działa stała siła o wartości 2,4N. Oblicz drogę, jaką przebędzie wózek po upływie 5s od chwili ruszenia.

13. Na skutek wystrzału działo o masie 5000kg zostało odrzucone wstecz z szybkością 1m/s. Jaką szybkość posiadał pocisk w chwili opuszczenia lufy, jeśli jego masa wynosiła 40kg.

14. Ciało uzyskuje przyspieszenie 0,2m/s2 pod wpływem dwóch sił o wartościach 80N i 60N i zgodnych zwrotach. Oblicz masę tego ciała.

15. Oblicz siłę, jaką każde koło stojącego samochodu działa na powierzchnię Ziemi, jeśli masa samochodu wynosi 1200kg.

16. Samochód porusza się z przyspieszeniem o wartości 0,2 m/s2, gdzie silnik działa siłą równa 0,6kN. Jaka siła musi działać na silnik, aby prędkość tego samochodu wzrosła o 45m/s w czasie 2,5h.

17. Na ciało o masie 10 kg działała stała siła 100N. Oblicz drogę, jaką przebędzie to ciało w czasie 5s, jeśli poruszało się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym prostoliniowym.

18. Samochód o masie 500km jedzie po płaskiej drodze. Jego silnik pozwala uzyskać siłę napędową 300N. Siła oporu powietrza wynosi 200N. Oblicz jakie jest przyspieszenie samochodu.

19. Oblicz siłę oporu powietrza dla piłki o masie 0,2kg, spadającej z przyspieszeniem 8m/s2.

20. Na wózek o masie 0,2kg działa stała siła w wartości 1,2N. Oblicz drogę, jaką przebędzie ten wózek po upływie 3s od chwili ruszenia.

DZIAŁ: PRACA, MOC, ENERGIA
1. Do wielkości fizycznych dobierz jednostkę:

Praca…………….. a) m (metr)

Moc……………… b) J (dżul)

Siła………………. c) W (wat)

Energia………….. d) N (niuton)

Długość………….2. W którym przypadku nie jest wykonywana praca w sensie fizycznym?

 1. Poeta układa wiersz,

 2. Samochód uderzył w słupek i zniszczył go,

 3. Dziecko naciska ręką na ścianę,

 4. Uczeń podnosi z podłogi plecak.

3. Ziemia i Księżyc przyciągają się wzajemnie siłami grawitacji. W układzie Ziemia- Księżyc siły te a) Są siłami wewnętrznymi, b) Są siłami zewnętrznymi,

4. Na obszarach górskich drewno transportuje się drogą wodną. Przemieszczenie wody i pni, które płyną w dół rzeki powoduje

 1. Siła tarcia, b) Siła grawitacji, c) Siła sprężystości.

5. Uderzony kijem krążek hokejowy porusza się coraz wolniej i w końcu zatrzymuje się. Pracę hamowania krążka wykonuje

 1. Siła tarcia, b) Siła grawitacji, c) Siła sprężystości.

6. Na szafie stoją dwa flakony o masach 1kg i 2kg. Względem podłogi energia potencjalna większego flakonu jest

a) 2 razy większa b) 2 razy mniejsza c) 4 razy większa d) 4 razy mniejszaod energii potencjalnej mniejszego flakonu.

7. Książka stała na półce 1m nad podłogą. Przedstawiono ją na półkę 2m nad podłogą. Ile razy wzrosła jej energia potencjalna względem podłogi.

8. Oblicz jaką pracę wykonał robotnik na budowie podnosząc worek cementu na wysokość 1m, jeśli działał on siłą 500N.

9. Oblicz energię kinetyczną samochodu o masie 1000kg jadącego z szybkością 20m/s.

10. Turysta podniósł plecak o masie 30kg na wysokość 2m i umieścił na półce w pociągu. Jaka była jego moc, jeśli na wykonanie tej pracy potrzebował 3s?

11. Turysta o masie 80kg będąc w górach na wysokości 500m n.p.m wszedł na wysokość 1700m n.p.m w czasie 3h. Jaką pracę wykonał i jaka była jego średnia moc podczas tej wędrówki?

12. Na jaką wysokość wzniesie się piłka rzucona pionowo do góry, jeśli w chwili wyrzutu nadano jej szybkość 5m/s?

13. Sztangista podniósł sztangę o masie 300kg na wysokość 2m. Jaka była jego moc, jeśli na wykonanie tej pracy potrzebował 3s i jaką pracę wykonał?

14. Dźwig podniósł 1000 cegieł o masie 2kg każda na wysokość 30m i przesunął się z nimi po poziomej drodze 10m. Oblicz jaką pracę wykonał.

15. Ile razy wzrośnie energia kinetyczna ciała, jeśli jego szybkość zwiększymy 2 razy?

16. Oblicz średnią siłę działania silnika samochodu ciężarowego, który w czasie 20s od momentu ruszenia osiągnął szybkość 20m/s i wykonał pracę 2MJ.

17. Oblicz pracę jaką trzeba wykonać, aby windę o masie 2 ton przesunąć na wysokość 9m z przyspieszeniem 2m/s2.

18. Oblicz czas, w jakim transporter w kopalni o mocy 36kW przemieści 14400kg węgla na wysokość 200m.

19. Pocisk o masie 0,2kg leci poziomo z szybkością 500m/s, przebija drzewo o średnicy 40cm i porusza się dalej z szybkością 100m/s. Oblicz pracę wykonaną przez pocisk przy przebijaniu drzewa oraz średnią wartość siły oporu.

20. Jaką pracę wykonały silniki samolotu o masie 150 ton, który podczas startu i wznoszenia na wysokość 2km uzyskał szybkość 1800km/h?

DZIAŁ: PRZEMIANY ENERGII W PROCESACH CIAPLNYCH
1. Bryle metalu o masie 0,2kg dostarczono 1000J energii ogrzewając ją od 80oC do 100oC. Ile wynosi ciepło właściwe tego metalu?

2. Ile energii trzeba dostarczyć 1kg złota o temp. 50oC, aby ogrzać je do 100oC? Ciepło właściwe złota wynosi 130J/kg oC.

3. Bryła żelaza o masie 2kg ma temp. topnienia (1535oC). Ile energii trzeba dostarczyć, aby ją roztopić? Ciepło topnienia żelaza wynosi 270 000J/kg.

4. Ile ciepła należy dostarczyć 1kg srebra o temp. 900oC, aby je stopić w temperaturze topnienia 960oC? Ciepło właściwe srebra wynosi 250J/kg oC, zaś ciepło topnienia srebra wynosi 100 000J/kg.

5. Kawałek żelaza o masie 0,2kg i temp. 1200oC wrzucono do wody o temp. 20oC. W wyniku tego woda ogrzała się do temp. 90oC. Jaka była masa wody? Ciepło właściwe żelaza wynosi 460 J/kg oC, zaś ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kg oC.

6. Młot o masie 1,2tony spada na sztabkę żelaza o masie 2kg z szybkością 5m/s. Oblicz, o ile stopni Celsjusza ogrzeje się sztabka, jeśli przyjmiemy, że zostanie jej przekazana tylko połowa energii młota. Ciepło właściwe żelaza wynosi 460 J/kg oC.

7. Oblicz przyrost temperatury wodospadu Niagara spadającej z wysokości 55m. Przyjmij, że cała energia mechaniczna spadającej wody zamienia się w jej energię wewnętrzną. Ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kg oC.

8. Ile co najmniej energii trzeba dostarczyć, aby ogrzać powietrze w pokoju w o wymiarach 5m x 4m x 3m od 0oC do 20oC? Gęstość powietrza wynosi 1,29kg/m3, zaś jego ciepło właściwe 1000 J/kg oC.

9. Szklankę o pojemności 200cm3 napełniono do ¾ objętości wodą o temp.10oC i dopełniono wrzątkiem o temp. 100oC. Nie biorąc pod uwagę strat energii na ogrzewanie szklanki i powietrza w otoczeniu wyznacz końcową temp. wody w szklance.

10. Żelazne ostrze siekiery o masie 400g nagrzano do temp. 800oC i w celu zahartowania zanurzono do wody o masie 10kg i temp. 20oC. Do jakiej temp. ochłodzi się ostrze? Ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kg oC, zaś żelaza 460 J/kg oC.

11. Do wiadra zawierającego 20 litrów wody wrzucono kawałek lodu o masie 5kg i temperaturze 0oC. Ile w przybliżeniu musiała wynosić temp. początkowa wody w wiadrze, aby cały kawałek lodu mógł stopnieć, zaś temp. wody obniżyła się do 0oC? Zakładamy, że wiadro nie bierze udziału w wymianie energii między wodą a lodem. Ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kg oC, zaś ciepło topnienia lodu wynosi 334000J/kg.

12. Ile energii zużyto na ogrzanie 2kg wody o temp. 20oC do wrzenia oraz na odparowanie tej wody w temp. wrzenia (100oC). Ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kg oC, zaś ciepło parowania wody 2300000J/kg.

13. Bryła lodu o masie 2kg ma temp. -5oC. Ile energii trzeba dostarczyć, aby ten lód ogrzać do temp. topnienia, stopić, ogrzać powstałą wodę do temp. 100oC, odparować i ogrzać powstałą parę do 120oC. Ciepła właściwe wynoszą: woda- 4200 J/kg oC, lód- 2100 J/kg oC, para wodna- 2200 J/kg oC. Ciepło topnienia lodu: 334000J/kg. Ciepło parowania wody: 2300000J/kg.

14. W aluminiowym rondlu o masie 500g znajduje się woda o masie 1kg. Temperatura wody i rondla wynosi 20oC. jaką masę wrzącej wody należy dolać, aby temperatura wody i rondla wzrosła do 60oC? Ciepło właściwe wody wynosi 4200 J/kg oC, zaś ciepło właściwe aluminium wynosi 900 J/kg oC.


DZIAŁ: „ELEKTROSTATYKA”
1. Jak zmieni się siła oddziaływania dwóch naelektryzowanych kulek jeśli

a) odległość między kulkami wzrośnie 4 razy

b) odległość między kulkami zmaleje 4 razy

c) ładunek na jednej kulce wzrośnie 5 razy

d) ładunek na każdej z kul wzrośnie 3 razy

e) ładunek na jednej z kul wzrośnie 2 razy, a na drugiej wzrośnie 3 razy

f) ładunek na jednej z kul wzrośnie 8 razy, a na drugiej zmaleje 2 razy

g) ładunek na każdej z kul zmaleje 4 razy

h) ładunek na jednej kuli wzrośnie 4 razy, a odległość między kulami zmaleje 3 razy

i) ładunek na jednej z kul zmaleje 2 razy, a na drugiej wzrośnie 2 razy

j) ładunek na jednej z kul zmaleje 3 razy, na drugiej wzrośnie 9 razy, a odległość między kulkami wzrośnie 3 razy

2. Jedną metalową kulę elektryzujemy ładunkiem +q, a drugą identyczną kulę ładunkiem -3q. Następnie kule łączymy ze sobą i rozsuwamy. Jaki będzie ładunek na każdej z kul. Czy zmieni się siła wzajemnego oddziaływania między kulami?

3. Spośród wymienionych obok substancji, przewodnikami są: drewno, szkło, żelazo, miedź, grafit

4. Spośród wymienionych obok substancji, izolatorami są: drewno, szkło, żelazo, miedź, grafit, igielit

5. Powłoki elektronowe atomu tlenu zawierają 8 elektronów. Ile protonów zawiera jądro atomowe?

6. Powłoki elektronowe atomu węgla zawierają 6 elektronów. Jądro zawiera 12 cząstek elementarnych. Ile jest w nich neutronów?

7. W odległości r od siebie znajdują się dwie naelektryzowane. Który z poniższych rysunków przedstawia poprawne działanie na nie siły?

A)

B)8. Z jaką szybkością porusza się cząstka naładowana, dla której sporządzono wykres zależności s(t)

9. Jaką drogę w czasie 5 sekund przebyła cząsteczka naładowana, dla której zależność v(t) przedstawia wykres?

Wykresy do zadania 8 i 9.10. W chwili zetknięcia dwóch kul elektrony przemieszczają się z kuli A do kuli B. Może to oznaczać

a) tylko to, że przed zetknięciem kula A była naelektryzowana ujemnie, a kula B była obojętna elektrycznie,

b) tylko to, że przed zetknięciem kula A była obojętna, a kula B naelektryzowana dodatnio,

c) tylko to, że przed zetknięciem kula A była obojętna , a kula B naelektryzowana dodatnio,

d) że wszystkie powyżej odpowiedzi są prawdziwe

11. W którym punkcie pola elektrostatycznego A czy B pole to jest silniejsze?

A)

B)12. Jeśli chcemy zobojętnić naelektryzowany gumowy balon, musimy dotknąć rękami każdego miejsca na powierzchni balonu. Czy chcąc rozładować metalowa naelektryzowaną kulkę postępujemy tak samo? Uzasadnij odpowiedź.

13. Umieszczona w jednorodnym polu elektrostatycznym cząstka naładowana po trzech sekundach ruchu uzyskała prędkość o wartości 108 km/h. Oblicz wartość przyspieszenia, z jakim poruszała się cząstka.

14. Podczas przesuwania ładunku o wartości 5*10-8C umieszczony w polu elektrostatycznym wykonano pracę o wartości 3*10-3J. Oblicz napięcie między dwoma punktami pola elektrostatycznego. Jaka jest wartość siły pola elektrostatycznego, jeśli ładunek został przesunięty na odległość 30 cm?
15. Między dwoma punktami A i B, czy C i D napięcie jest większe? Uzasadnij odpowiedź

A)

B)


16. Jeśli chcemy zobojętnić naelektryzowaną metalową kulkę, wystarczy dotknąć jej powierzchni ręką w jednym miejscu. Czy naelektryzowaną szklaną szybę zobojętnimy tym samym sposobem? Uzasadnij odpowiedź.

17. Umieszczona w jednorodnym polu elektrostatycznym cząstka naładowana porusza się z przyspieszeniem o wartości 20m/s2. Oblicz szybkość tej cząstki po 5s ruchu. Wyraź ją w km/h

18. Oblicz pracę wykonywaną przez siłę pola elektrostatycznego przy przesuwaniu ładunku o wartości 8*10-8C pola elektrostatycznego, między którymi panuje napięcie 2*104V. Jaką wartość miała siła pola elektrostatycznego działająca na ładunek, jeśli ładunek został przesunięty na odległość 30 cm?

19. Maszyna elektrostatyczna jest to przyrząd służący do:

a) wytwarzania tylko ładunków dodatnich

b) wytwarzania tylko ładunków ujemnych

c) wytwarzania i gromadzenia ładunków elektrycznych tych samych znaków na każdej elektrodzie

d) wytwarzania i gromadzenia ładunków elektrycznych tych różnych znaków osobno na każdej elektrodzie

20. Elektroskop to przyrząd do:

a) mierzenia stopnia naelektryzowania ciał

b) wykrywania tylko ładunków dodatnich

c) wykrywania tylko ładunków ujemnych

d) wykrywania, czy ciało jest naelektryzowane

DZIAŁ: PRĄD ELEKTRYCZNY
1. Dobierz jednostki do odpowiednich wielkości fizycznych:

a) napięcie A

b) natężenie J

c) opór Vd) praca Ω

2. Narysuj schemat obwodu elektrycznego złożonego z żarówki, wyłącznika, źródła prądu i amperomierza.

3. Narysuj schemat obwodu złożonego z opornika, źródła prądu, amperomierza. Zaznacz umowny kierunek prądu elektrycznego tym obwodzie.

4. Przez przewodnik płynie prąd o natężeniu 2A .Jaki ładunek przepływa przez poprzeczny przekrój tego przewodnika w ciągu 1 minuty?

5. W węźle łączy się 5 przewodów. Wiadomo, że wpływają prądy o natężeniach I1=4A i I2=2A, zaś wypływają prądy o natężeniach I3=1A i I4=2A. Oblicz natężenie prądu I5, narysuj rysunek oraz zaznacz kierunek przepływu prądu o natężeniu I5.

6. Oblicz opór zastępczy 3 oporników połączonych według schematu wiedząc, że R1=10, R2=20, R3=5.7. Oblicz natężenie prądu, który płynie przez 2 oporniki o wartościach oporów R1=10 i R2=40 połączone szeregowo i dołączone do źródła napięcia 4,5V.

8. Żelazko ma moc 1500W. Oblicz ile zapłacono za zużytą energię elektryczną, jeśli wiadomo, że korzystano z niego przez 2godziny, a cena 1kWh energii wynosi 0,36zł.

9. W czasie wyładowania atmosferycznego napięcie między chmurą a Ziemią może dochodzić do miliarda woltów, a przepływający w ciągu 0,003s ładunek wynosi 30C. Ile lodu o temperaturze 0oC można by stopić, gdyby udało się wykorzystać całą uwolnioną energię? Ciepło topnienia lodu ct=340 kJ/kg. Wyjaśnij dlaczego skutki wyładowań atmosferycznych mogą być tak olbrzymie (np. obliczając natężenie prądu w czasie wyładowania).

10. Przez żarówkę przepływa prąd o natężeniu 0,25A. Oblicz, jaki ładunek przepłynie przez tę żarówkę w ciągu 1 godziny.

11. W węźle łączy się 6 przewodów. Wiadomo, że wpływają prądy o natężeniach I1=6A, I2=9A i I3=1A, zaś wypływają prądy o natężeniach I4=8A i I5=4A. Oblicz natężenie prądu I6, narysuj rysunek oraz zaznacz kierunek przepływu prądu o natężeniu I6.

12. Oblicz opór zastępczy 3 oporników połączonych według schematu wiedząc, że R1=10, R2=20, R3=5.13. Oblicz natężenie prądu, który płynie przez 2 oporniki o wartościach oporów R1=20 i R2=10 połączone szeregowo i dołączone do źródła napięcia 4,5V.

14. Ile zapłacono za energię elektryczną zużytą podczas użytkowania przez 10 godzin lodówki o mocy 200W, jeśli cena 1kWh energii elektrycznej wynosi 0,36zł.

15. Podczas wyładowania burzowego, które trwało 0,005s, natężenie prądu w błyskawicy wynosi 10kA. Oblicz ładunek przenoszony podczas wyładowania.

16. Wskutek reakcji chemicznych akumulatorze zgromadził się ładunek 45Ah. Oblicz jak długo można czerpać z tego akumulatora prąd o natężeniu 500Ma

17. Jaka musi być wartość oporu opornika połączonego równolegle z opornikiem o oporze 250Ω, aby opór zastępczy układu był równy 200Ω.

18. Jaka musi być wartość oporu opornika połączonego szeregowo z opornikiem o oporze 300Ω, aby opór zastępczy układu był równy 500Ω.

19. Zamień 1kWh na MJ.

20. Żarówka pobrała w czasie 2 godzin 18kJ energii. Jaka jest moc tej żarówki.

DZIAŁ: MAGNETYZM
1. Narysuj magnes sztabkowy i podkowiasty, zaznacz jego bieguny. Narysuj linie pola magnetycznego wokół niego i zaznacz ich zwrot.

2. Wartość siły elektrodynamicznej zależy od:

a) tylko wartości natężenia prądu,

b) tylko od długości przewodnika,

c) tylko od wartości indukcji magnetycznej,

d) od wartości natężenia, długości przewodnika i wartości indukcji magnetycznej.

3. Silnik elektryczny prądu stałego:

a) zamienia energię mechaniczną na elektryczną,

b) zamienia energię elektryczną na mechaniczną,

c) wytwarza prąd stały,

d) zamienia energię chemiczną na elektryczną.

4. Prąd stały nie spowoduje działania:

a) elektromagnesu,

b) grzejnika,

c) transformatora,

d) dzwonka elektrycznego.

5. Wokół przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny:

a) istnieje zawsze pole magnetyczne,

b) istnieje pole magnetyczne, ale to zależy od kierunku prądu,

c) nie powstaje pole magnetyczne,d) powstaje pole magnetyczne pod warunkiem, że natężenie prądu ulega zmianie.

6. Określ jaki biegun magnetyczny wytworzy się w pobliżu punktu P, podczas ruchu magnesu jak pokazują strzałki oraz wyznacz kierunek prądu indukcyjnego w zwojnicach.
7. Na prostoliniowy przewodnik o długości 20cm, umieszczony w polu magnetycznym prostopadle do linii tego pola działa siła o wartości 10N. Ile wynosi natężenie prądu w przewodniku, jeśli indukcja magnetyczna pola wynosi 4T.

8. Określ kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej działającej na przewodnik.9. Uzwojenie pierwotne transformatora ma 50 zwojów, a wtórne 1000 zwojów. Uzwojenie pierwotne zasilono napięciem o maksymalnej wartości 220V. Jakie maksymalne napięcie uzyskano na zaciskach uzwojenia wtórnego.

10. Przez uzwojenie pierwotne transformatora płynie prąd przemienny o mocy 20kW. Jakie maksymalne napięcie uzyskamy na zaciskach uzwojenia wtórnego, jeśli płynie w nim prąd o maksymalnym natężeniu 100A? Straty energii pomijamy.

11. Jeżeli w pierwotnym uzwojeniu transformatora płynie prąd o natężeniu 0,1A, a jego przekładnia wynosi to jakie natężenie prądu jest na uzwojeniu wtórnym.

12. Na obwodzie pierwotnym transformatora panuje napięcie 24V, a w obwodzie wtórnym 6V. Jakie jest natężenie prądu w uzwojeniu pierwotnym, jeżeli w uzwojeniu wtórnym płynie prąd o natężeniu 3A?

13. Ile wynosi natężenie prądu i napięcie w uzwojeniu wtórnym transformatora, jeśli przekładnia wynosi 1/5, zaś w uzwojeniu pierwotnym płynie prąd o natężeniu 0,5A, a napięcie wynosi 25V?

14. W obwodzie pierwotnym transformatora panuje napięcie 18V, a w obwodzie wtórnym 6V. Jakie jest natężenie prądu w uzwojeniu pierwotnym, jeżeli w uzwojeniu wtórnym płynie prąd o natężeniu 3A?

15. Oblicz napięcie pierwotne, jakie przyłożono do transformatora o przekładni 22 i sprawności 98%, jeśli napięcie na uzwojeniu wtórnym wynosi 4,9V

16. W obwodzie pierwotnym transformatora przy napięciu 2kV płynie prąd elektryczny o natężeniu 0,1A. Jakie jest natężenie prądu w obwodzie wtórnym transformatora przy napięciu 22V.

17. Generator wytwarza prąd przemienny o częstotliwości 50Hz. Oblicz ile wynosi okres tego prądu i ile razy w ciągu sekundy prąd ten zmienia kierunek.

18. Uzwojenie pierwotne transformatora zawiera 660 zwojów. Do uzwojenia tego podłączono napięcie z sieci 220V. Na uzwojeniu wtórnym otrzymano napięcie 11V. Z ilu zwojów składa się uzwojenie wtórne?

19. Uzwojenie pierwotne transformatora jest podłączone do napięcia 220V. Na uzwojeniu wtórnym otrzymujemy napięcie 12V. Moc transformatora wynosi 60W. Oblicz natężenie prądu w uzwojeniu wtórnym i pierwotnym przy założeniu, że sprawność transformatora wynosi 100%.

20. Uzwojenie pierwotna transformatora liczy 1000 zwojów, a uzwojenie wtórne 100 zwojów. Do uzwojenia wtórnego podłączono żarówkę o oporze 32Ω, przez którą płynie prą o natężeniu 0,25A. Oblicz napięcie na uzwojeniu wtórnym i pierwotnym.


DZIAŁ: OPTYKA
1. Podaj 2 naturalne źródła światła.

2. Zgodnie z prawem odbicia kąt odbicia jest zawsze

 1. większy od kąta padania

 2. mniejszy od kąta padania

 3. równy kątowi padania

Połącz kreską każdą wartość z odpowiednią nazwą

Szybkość dźwięku w powietrzu 10m/s2

Szybkość światła w próżni 340m/s

Przyspieszenie ziemskie 300 000km/s3. Wymień 2 urządzenia, w których wykorzystuje się soczewki.

4. Oblicz zdolność skupiającą soczewki o ogniskowej 2m.

5. Przed soczewką skupiającą w odległości 1m postawiono świecący przedmiot. Obraz otrzymano w odległości 2m od soczewki. Oblicz powiększenie tej soczewki.

6. Oblicz kąt odbicia promienia od zwierciadła, jeśli 1/3 kąta między promieniem padającym i odbitym wynosi 20o.

7. Ile wynosi kąt między promieniem padającym na zwierciadło, a zwierciadłem, jeżeli 2/3 kąta miedzy promieniem padającym i odbitym wynosi 30o? Wykonaj rysunek. Zaznacz kąt padania, odbicia i kąt szukany. Zapisz obliczenia.8. Jaką długość ma fala świetlna w próżni o częstotliwości 6·1014Hz biegnąca z szybkością 3·105km/s?

9. W odległości 0,2 m od soczewki skupiającej o ogniskowej 0,15m ustawiono przedmiot. W jakiej odległości od soczewki powstanie obraz? Ile wynosi zdolność skupiająca tej soczewki?

10. Oblicz ogniskową soczewki, która przedmiot o wysokości 3cm powiększa na 9cm, a obraz powstaje 30cm od soczewki.

11. Jaką częstotliwość ma fala świetlna o długości 0,5·10-9km biegnąca w próżni z szybkością 3·105km/s?12. W jakiej odległości od soczewki skupiającej o ogniskowej 0,3m ustawiono przedmiot, jeśli obraz powstał w odległości 1,2m? Ile wynosi zdolność skupiająca tej soczewki?

13. Oblicz ogniskową soczewki, która przedmiot o wysokości 2cm będący w odległości 30cm od soczewki powiększa do 10cm.

14. Masz do dyspozycji dwie soczewki o zdolnościach skupiających: 10D i 30D. W jakiej odległości od siebie należy ustawić obie soczewki, aby wiązka promieni równoległych po przejściu przez obie soczewki pozostała równoległa. Wykonaj odpowiedni rysunek i obliczenia.

15. Oblicz ogniskową soczewki skupiającej o zdolności skupiającej 5D.

16. Znajdź obraz świecącej strzałki ustawionej na głównej osi zwierciadła kulistego wklęsłego, jeśli wiadomo, że f
17. Kiedy powstaje obraz rzeczywisty? Podaj dwa zastosowania zwierciadeł kulistych wklęsłych.

18. Kiedy powstaje obraz pozorny? Podaj dwa zastosowania zwierciadeł kulistych wypukłych

19. W odległości 18cm od zwierciadła kulistego wklęsłego powstał obraz trzykrotnie pomniejszony. Oblicz odległość przedmiotu od zwierciadła

20. W odległości 20cm od zwierciadła kulistego wklęsłego ustawiono przedmiot. Oblicz odległość dwukrotnie pomniejszonego obrazu od zwierciadła.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość