Strona główna

Poziom kompetencji językowej wg cef – A1


Pobieranie 154.64 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar154.64 Kb.

PLAN WYNIKOWYEnglish Adventure 2

POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF – A1

Okres bezpodręcznikowy i sekcja Hello!

POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ZGODNE

Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009• Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie.

• Wita się i przedstawia: Hello, I’m…

• Liczy do 15. Czasami popełnia błędy przy podawaniu liczebników „na wyrywki”.

• W większości poprawnie nazywa kolory i wskazuje przedmioty w różnych kolorach.

• Odpowiada na pytanie o wiek: I’m seven.

• Wskazuje i w większości poprawnie nazywa przedmioty szkolne.

• Częściowo poprawnie nazywa dni tygodnia.

• Przy pomocy nauczyciela krótko opowiada o sobie.
• Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela.

• Wita się, przedstawia, pyta o imię: Hello, I’m…, What’s your name?

• Prawidłowo posługuje się liczebnikami w zakresie 1–15.

• Prawidłowo wskazuje i samodzielnie nazywa kolory.

• Pyta o wiek: How old are you? Odpowiada: I’m seven.

• Prawidłowo nazywa przedmioty szkolne.

• Poprawnie nazywa dni tygodnia.

• Samodzielnie opowiada o sobie (przedstawia się, podaje wiek, ulubiony kolor i dzień tygodnia).
Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III:

• wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;

• reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Listen and point. Talk about yourself. Stand up!;

• rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, Hello, I'm (Dorota).;

• czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. lekcja 1, ćw. 1;

• nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je – przybory szkolne, opisuje ich kolory;

• potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, np. Słownik obrazkowy English Adventure;

• potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM English Adventure 2;

• współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.
Rozdział 1: Toys

POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ZGODNE

Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009• Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie.

• Częściowo poprawnie czyta historyjkę.

• W większości poprawnie w trakcie słuchania wskazuje zabawki.

• Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.

• Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących zabawek.

• Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie odpowiada na pytania (yes/no).

• Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela.


• Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela.

• Poprawnie czyta historyjkę.

• W trakcie słuchania poprawnie wskazuje zabawki.

• Samodzielnie śpiewa piosenkę.

• Rozumie usłyszane informacje dotyczące zabawek, a następnie powtarza je.

• Po wysłuchaniu nagrania poprawnie odpowiada na pytania (yes/no).

• Krótko opisuje zabawki: It’s big. It’s green. Zadaje pytania, by odgadnąć jej nazwę: Is it a dinosaur?

• Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki.

• W parach zadaje pytania o ulubiona zabawkę: What’s my favourite toy? Is it purple?


Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III:

• wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;

• reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Look at the (cowboy)! Point to the (ball)! What's your favourite colour?;

• rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, np. ball, doll;

• rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, np. Here it is! Oops!;

• rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów, np. lekcja 1, ćw. 1;

• rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video), np. lekcja 5, ćw. 8;

• czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. lekcja 6, ćw. 10;

• zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, np. lekcja 5, ćw. 9;

recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, np. lekcja 2, ćw. 2;

• nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je – zabawki;

• bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych, np. lekcja 1;

przepisuje wyrazy i zdania;

• potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, np. Słownik obrazkowy English Adventure;

• potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM English Adventure 2;

• współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

Rozdział 2: Monsters

POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ZGODNE

Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009• Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie.

• Częściowo poprawnie czyta historyjkę.

• W trakcie słuchania, w większości poprawnie, wskazuje części twarzy.

• Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.

• Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących potworów.

• Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong).

• Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela.

• Wykonuje maskę potwora. Krótko ją opisuje przy pomocy nauczyciela.

• Częściowo poprawnie dopasowuje opisy do obrazków z potworami.

• Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe.
• Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela.

• Poprawnie czyta historyjkę.

• W trakcie słuchania poprawnie wskazuje części twarzy.

• Samodzielnie śpiewa piosenkę.

• Rozumie usłyszane informacje dotyczące potworów, a następnie powtarza je.

• Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong).

• Opisuje potwory.

• Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki.

• Wykonuje maskę potwora. Samodzielnie ją opisuje.

• Poprawnie dopasowuje opisy do obrazków z potworami. Samodzielnie opisuje dinozaura.

• Samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe.


Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III:

• wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;

• reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Touch something (red). Find the monster.;

• rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, np. That's great.;

• rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów, np. lekcja 1, ćw. 1;

• rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video), np. lekcja 5, ćw. 9;

• czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. lekcja 6, ćw. 11;

• recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, np. lekcja 2, ćw. 4;

• nazywa części ciała;

• bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych, np. lekcja 1;

• przepisuje wyrazy i zdania;

• potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, np. Słownik obrazkowy English Adventure;

• potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM English Adventure 2;

• współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

Rozdział 3: Everyone's different!

POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ZGODNE

Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009• Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie.

• Częściowo poprawnie czyta historyjkę.

• W większości poprawnie w trakcie słuchania wskazuje części ciała.

• Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.

• Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Piękna i Bestia.

• Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong).

• Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela.

• Rysuje postaci z dialogów. Przy pomocy nauczyciela krótko je opisuje.

• Częściowo poprawnie dopasowuje opisy do zdjęć.


• Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela.

• Poprawnie czyta historyjkę.

• W trakcie słuchania poprawnie wskazuje części ciała.

• Samodzielnie śpiewa piosenkę.

• Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Piękna i Bestia.

• Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong).

• Samodzielnie opisuje bohaterów. Poprawia błędne informacje: He’s got small feet. No, he’s got big feet.

• Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki.

• Poprawnie dopasowuje opisy do zdjęć. Samodzielnie opisuje przyjaciela.


Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III:

• wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;

• reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Guess who. Look at (Harry)!;

• rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, np. hairy, head, hand;

• rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, np. Oh, no! Keep moving!;

• rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów, np. lekcja 1, ćw. 1;

• rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video), np. lekcja 5, ćw. 8;

• czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. lekcja 6, ćw. 10;

• recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, np. lekcja 2, ćw. 2;

• nazywa części ciała,

• bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych, np. lekcja 1;

• przepisuje wyrazy i zdania;

• potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, np. Słownik obrazkowy English Adventure;

• potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM English Adventure 2;

• współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.
Rozdział 4: It's magic!

POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ZGODNE

Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009• Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie.

• Częściowo poprawnie czyta historyjkę.

• W większości poprawnie w trakcie słuchania wskazuje elementy wyposażenia pokoju.

• Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.

• Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Aladyn.

• Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong).

• Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela.

• Gra w grę. Częściowo poprawnie mówi, gdzie znajdują się osoby i przedmioty.

• Częściowo poprawnie czyta opisy pokojów.

• Częściowo samodzielnie opisuje swój pokój.

• Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe.


• Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela.

• Poprawnie czyta historyjkę.

• W trakcie słuchania poprawnie wskazuje elementy wyposażenia pokoju.

• Samodzielnie śpiewa piosenkę.

• Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Aladyn.

• Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe (right/wrong).

• Samodzielnie zadaje pytania o miejsce położenia skrzyń: Where’s the pink box? Poprawnie odpowiada: It’s under the table.

• Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki.

• Gra w grę. Poprawnie określa miejsce znajdowania się osób i przedmiotów.

• Poprawnie czyta opisy pokojów.

• Samodzielnie opisuje swój pokój.

• Samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe.
Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III:

• wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;

• reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Listen and repeat. Draw (a table).;

• rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, np. liczebniki;

• rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, np. Well done. Don't stop.;

• rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów gestów, np. lekcja 1, ćw. 1;

• rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video), np. lekcja 5, ćw. 9;

• czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. lekcja 6, ćw. 11;

• zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, np. lekcja 4, ćw. 7;

• recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, np. lekcja 2, ćw. 4;

• nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je – zabawki, opisuje ich położenie;

• bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych, np. lekcja 1;

• przepisuje wyrazy i zdania;

• potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, np. Słownik obrazkowy English Adventure;

• potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM English Adventure 2;

• współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

Rozdział 5: I can do that!

POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ZGODNE

Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009• Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie.

• Częściowo poprawnie czyta historyjkę.

• W większości poprawnie w trakcie słuchania wskazuje czynności.

• Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.

• Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Księga Dżungli.

• Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie odpowiada na pytania.

• Czyta zdania i zgaduje zwierzę: I can fly. It's a bird.

• Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela.

• Gra w grę. Częściowo poprawnie zadaje pytania: Can you fly?

• Częściowo poprawnie dopasowuje opisy zwierząt do zdjęć.

• Przy pomocy nauczyciela w prosty sposób opisuje zwierzę (rybę).


• Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela.

• Poprawnie czyta historyjkę.

• W trakcie słuchania poprawnie wskazuje czynności.

• Samodzielnie śpiewa piosenkę.

• Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Księga Dżungli.

• Po wysłuchaniu nagrania poprawnie odpowiada na pytania.

• Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki.

• Samodzielnie układa zagadki dla kolegi: I’m long. I’m green. I can’ walk. Odgaduje nazwę zwierzęcia na podstawie opisu: It's a snake.

• Gra w grę. Poprawnie zadaje pytania z czasownikiem can.

• Prawidłowo dopasowuje opisy zwierząt do zdjęć.

• Samodzielnie opisuje zwierzę (rybę).


Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III:

• wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;

• reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Count to twenty. Write about you.;

• rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, np. can i can't;

• rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, np. I can do that. Be careful. Come on, run!;

• rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów, np. lekcja 1, ćw. 1;

• rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video), np. lekcja 5, ćw. 10;

• czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. lekcja 6, ćw. 12;

• zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, np. lekcja 5, ćw. 11;

• recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, np. lekcja 2, ćw. 4;

• nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je – zwierzęta, nazywa proste czynności;

• bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych, np. lekcja 1;

• przepisuje wyrazy i zdania;

• potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, np. Słownik obrazkowy English Adventure;

• potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM English Adventure 2;

• współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

Rozdział 6: I like spaghetti

POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ZGODNE

Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009• Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie.

• Częściowo poprawnie czyta historyjkę.

• Zna niektóre nazwy potraw / żywności.

• Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.

• Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki.

• Po wysłuchaniu nagrania częściowo poprawnie wskazuje informacje prawdziwe lub fałszywe (right/wrong).

• Przy pomocy nauczyciela określa potrawy, które lubi: I like pizza.

• Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela.

• Gra w grę. Rozumie zadawane pytania. Odpowiada: yes/no.

• Przy pomocy nauczyciela odpowiada na pytania quizu Do you like healthy food?

• Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe.


• Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela.

• Poprawnie czyta historyjkę.

• Zna nazwy potraw / żywności.

• Samodzielnie śpiewa piosenkę.

• Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki.

• Po wysłuchaniu nagrania poprawnie wskazuje informacje prawdziwe lub fałszywe (right/wrong).

• Samodzielnie mówi o tych potrawach, które lubi, i o tych, których nie lubi: I like chicken. I don’t like milk.

• Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki.

• Gra w grę. Poprawnie zadaje pytania: Do you like spaghetti and cheese? Odpowiada na nie: yes/no.

• Samodzielnie odpowiada na pytania quizu Do you like healthy food?

• Opisuje zawartość swojego pudełka ze śniadaniem: I’ve got a sandwich, a banana and milk.

• Poprawnie wykonuje zadania powtórkowe.
Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III:

• wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;

• reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Listen and show. Listen and read.;

• rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, np. It's my favourite food. I feel sick.;

• rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów, np. lekcja 1, ćw. 1;

• rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video), np. lekcja 5, ćw. 8;

• czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. lekcja 6, ćw. 10;

• zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, np. lekcja 6, ćw. 10;

• recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, np. lekcja 2, ćw. 2;

• nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je - żywność;

• bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych, np. lekcja 1;

• przepisuje wyrazy i zdania;

• potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, np. Słownik obrazkowy English Adventure;

• potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM English Adventure 2;

• współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.
Rozdział 7: My family

POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ZGODNE

Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009• Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie.

• Częściowo poprawnie czyta historyjkę.

• Zna większość nazw członków rodziny.

• Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.

• W większości poprawnie wykonuje polecenie z kartami obrazkowymi: Put the cards in the order: 1. granny 2. baby etc.

• Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Król lew.

• W trakcie słuchania nagrania częściowo poprawnie wskazuje rysunki.

• W trakcie słuchania częściowo poprawnie określa czy zdania jest poprawne, czy nie (right/wrong).

• Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela.

• Gra w grę. W większości rozumie zadawane pytania. Sporadycznie odpowiada.

• Częściowo poprawnie czyta opisy postaci.

• Częściowo samodzielnie opisuje postaci.• Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela.

• Poprawnie czyta historyjkę.

• Zna nazwy członków rodziny.

• Samodzielnie śpiewa piosenkę.

• Poprawnie wykonuje polecenie z kartami obrazkowymi: Put the cards in the order: 1. granny 2. baby 3. mum.

• Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Król lew.

• W trakcie słuchania nagrania poprawnie wskazuje rysunki.

• W trakcie słuchania poprawnie określa, czy zdania jest poprawne, czy nie (right/wrong).

• Samodzielnie opisuje zwierzę: She’s got small brown ears. She’s got…

• Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki.

• Gra w grę. Poprawnie zadaje pytania: Have you got a brother? i odpowiada.

• Poprawnie czyta opisy postaci.

• Samodzielnie opisuje postaci.


Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III:

• wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;

• reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Where's your dad? Put the cards in order.;

• rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów, np. lekcja 1, ćw. 1;

• rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video), np. lekcja 5, ćw. 8;

• czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. lekcja 6, ćw. 10;

• zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, np. lekcja 5, ćw. 9;

• recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, np. lekcja 2, ćw. 2;

• nazywa członków rodziny oraz proste czynności;

• bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych, np. lekcja 1;

• przepisuje wyrazy i zdania;

• potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, np. Słownik obrazkowy English Adventure;

• potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM English Adventure 2;

• współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

Rozdział 8: What's he wearing?

POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ZGODNE

Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009• Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie.

• Częściowo poprawnie czyta historyjkę.

• Zna niektóre nazwy ubrań.

• Przy pomocy nauczyciela śpiewa piosenkę.

• Rozumie większość usłyszanych informacji dotyczących bohaterów bajki Toy Story.

• Po wysłuchaniu nagrania poprawia niektóre informacje.

• Częściowo poprawnie czyta opis postaci.

• Rozumie usłyszane dialogi. Czyta je przy niewielkiej pomocy nauczyciela.

• Gra w grę. Częściowo samodzielnie opisuje strój.

• Częściowo poprawnie dopasowuje usłyszane i przeczytane informacje do zdjęć i rysunków (ubiór).

• Częściowo samodzielnie wykonuje zadania powtórkowe.


• Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela.

• Poprawnie czyta historyjkę.

• Zna nazwy ubrań.

• Samodzielnie śpiewa piosenkę.

• Rozumie usłyszane informacje dotyczące bohaterów bajki Toy Story.

• Po wysłuchaniu nagrania poprawia błędne informacje.

•Poprawnie czyta opis postaci.

• Rozumie usłyszane dialogi. Samodzielnie je czyta. Potrafi odegrać scenki.

• Gra w grę. Poprawnie zadaje pytanie: What are you wearing? i prawidłowo opisuje strój.

• Prawidłowo dopasowuje usłyszane i przeczytane informacje do zdjęć i rysunków (ubiór).

• Opisuje swoje ulubione ubrania i swój strój.

• Poprawnie wykonuje zadania powtórkowe.Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III:

• wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;

• reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Ask me. What are you wearing? Read.;

• rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu, np. short, shirt;

• rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, np. It's late. Quick, Joe.;

• rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów, np. lekcja 1, ćw. 1;

• rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video), np. lekcja 5, ćw. 9;

• czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. lekcja 6, ćw. 11 i 12;

• zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, np. lekcja 5, ćw. 10;

• recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, np. lekcja 2, ćw. 4;

• nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je – ubrania;

• bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych, np. lekcja 1;

• przepisuje wyrazy i zdania;

• potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, np. Słownik obrazkowy English Adventure;

• potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM English Adventure 2;

• współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

Sekcja Our World

POZIOM PODSTAWOWY

Uczeń:


POZIOM PONADPODSTAWOWY

Uczeń:


KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE ZGODNE

Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ 2009• Rozpoznaje i poprawnie reaguje na większość poleceń stosowanych w klasie.

• Zna niektóre nazwy zwierząt, produktów spożywczych i miejsc w mieście.

• Odpowiada na pytania w klasowej ankiecie.

• Częściowo poprawnie czyta teksty.• Rozumie i prawidłowo reaguje na wszystkie polecenia nauczyciela.

• Zna nazwy zwierząt, produktów spożywczych i miejsc w mieście.

• Zadaje pytania w klasowej ankiecie i odpowiada na nie.

• Poprawnie czyta teksty.Język obcy nowożytny. Uczeń kończący klasę III:

• wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka;

• reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela, np. Which animals is it for? What is it?;

• czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania, np. lekcja 1, ćw. 1;

• zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, np. lekcja 1 (ankieta klasowa);

• nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je – zwierzęta, domy, miejsca w mieście;

• potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, np. Słownik obrazkowy English Adventure;

• uczeń potrafi korzystać ze środków multimedialnych, np. CD-ROM English Adventure 2;• współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość