Strona główna

Poziom kompetencji językowej wg cef – B1/B2


Pobieranie 318 Kb.
Strona1/4
Data20.06.2016
Rozmiar318 Kb.
  1   2   3   4

KRYTERIA OCENIANIANew Matura Success

Intermediate

POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF – B1/B2
Kryteria ogólne
POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM PONADPODSTAWOWY

OCENA

NIEDOSTATECZNAOCENA

DOPUSZCZAJĄCAOCENA

DOSTATECZNAOCENA

DOBRA


OCENA

BARDZO DOBRAOCENA

CELUJĄCA


Znajomość środków językowych

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

• zna niewiele podstawowych słów i wyrażeń

• popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie

• zna część wprowadzonych struktur gramatycznych

• popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań• zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

• popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie

• zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych

• popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach• zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń

• zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia

• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne

• popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne• zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia

• poprawnie je zapisuje i wymawia

• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne

• popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawićUczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się wiedzą wykraczającą poza te kryteria.

Rozumienie wypowiedzi

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

rozumie polecenia nauczyciela

• w niewielki stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie i czytanie• rozumie polecenia nauczyciela

• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie• rozumie polecenia nauczyciela

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie• rozumie polecenia nauczyciela

• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie

• zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi


Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz wykazuje się umiejętnościami wykraczającymi poza te kryteria.

Tworzenie wypowiedzi

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

• przekazuje niewielką część istotnych informacji

wypowiedzi nie są płynne i są bardzo krótkie

• wypowiedzi są w dużym stopniu nielogiczne i niespójne

• stosuje wąski zakres słownictwa i struktur

• liczne błędy czasami zakłócają komunikację


• przekazuje część istotnych informacji

wypowiedzi nie są zbyt płynne i są dość krótkie

• wypowiedzi są częściowo nielogiczne i niespójne

• stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi

• popełnia sporo błędów, które nie zakłócają komunikacji


• przekazuje wszystkie istotne informacje

• wypowiedzi są zwykle płynne i mają odpowiednią długość

• wypowiedzi są logiczne i zwykle spójne

• stosuje bogate słownictwo i struktury

• popełnia nieliczne błędy


• przekazuje wszystkie informacje

• wypowiedzi są płynne i mają odpowiednią długość

• wypowiedzi są logiczne i spójne

• stosuje bogate słownictwo i struktury

• popełnia sporadyczne błędy


Reagowanie na wypowiedzi

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

• reaguje w sposób zwykle zrozumiały w prostych sytuacjach życiowych

• reaguje adekwatnie i w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach życiowych

• zwykle płynnie i poprawnie reaguje w różnorodnych, typowych i bardziej złożonych sytuacjach

• płynnie i poprawnie reaguje w różnorodnych, typowych i bardziej złożonych sytuacjach

Przetwarzanie wypowiedzi

Uczeń nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą.

• przekazuje podstawowe informacje zawarte w materiałach wizualnych

• przekazuje po polsku podstawowe informacje sformułowane w języku angielskim• przekazuje większość podstawowych informacji zawartych w materiałach wizualnych

• przekazuje po polsku większość informacji sformułowane w języku angielskim

• przekazuje po angielsku bardzo podstawowe informacje sformułowane po polsku


• przekazuje większość szczegółowych informacji zawartych w materiałach wizualnych

• przekazuje po polsku szczegółowe informacje wyrażone po angielsku i na odwrót

• streszcza teksty

• rozwija niektóre teksty (np. nagłówki prasowe)
• przekazuje szczegółowe informacje zawarte w materiałach wizualnych

• przekazuje po polsku szczegółowe informacje wyrażone po angielsku i na odwrót

• streszcza teksty

• dość wyczerpująco rozwija teksty (np. nagłówki prasowe)Inne kryteria

• nie okazuje zainteresowania przedmiotem

• nie jest aktywny na lekcji

• zwykle nie jest przygotowany do zajęć

• zwykle nie odrabia pracy domowej
• okazuje zainteresowanie przedmiotem

• rzadko jest aktywny na lekcji

• często nie jest przygotowany do zajęć

• często nie odrabia pracy domowej• czasami okazuje zainteresowanie przedmiotem

czasami jest aktywny na lekcji

• zwykle jest przygotowany do zajęć

• zwykle odrabia pracę domową• okazuje zainteresowanie przedmiotem

• jest aktywny na lekcji

• zwykle jest przygotowany do zajęć

• regularnie odrabia pracę domową• okazuje duże zainteresowanie przedmiotem

jest bardzo aktywny na lekcji

• jest przygotowany do zajęć

• regularnie odrabia pracę domowąkryteria jak dla oceny bardzo dobrej

plus:


• wykonuje zadania dodatkowe

• samodzielnie doskonali swoje umiejętności językowe

• samodzielnie szuka informacji (np. w słowniku)

• pomaga innym uczniom
  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość