Strona główna

Poziom kompetencji językowej wg cef – B1/B2


Pobieranie 318 Kb.
Strona4/4
Data20.06.2016
Rozmiar318 Kb.
1   2   3   4
Rozdział 8: Getting away
OCENA

DOPUSZCZAJĄCAOCENA

DOSTATECZNAOCENA

DOBRA


OCENA

BARDZO DOBRAZnajomość środków językowych

• Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów.

• Zna i stosuje część poznanych wyrazów oraz zwrotów.

• Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

• Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

• strona bierna poznanych czasów

strona bierna poznanych czasów (w tym czasy typu continuous)

Rozumienie wypowiedzi

• Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

• Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

• W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

• Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Tworzenie wypowiedzi

• Podaje kilka prostych informacji lub opinii o różnych rodzajach zakwaterowania.

• Krótko porównuje różne rodzaje zakwaterowania i opowiada o swoich doświadczeniach.

• Szczegółowo porównuje różne rodzaje zakwaterowania. Opowiada o swoich doświadczeniach.

• Szczegółowo porównuje różne rodzaje zakwaterowania. Dokładnie opowiada o swoich doświadczeniach.

• Krótko opisuje miejsce. Przedstawia kilka podstawowych informacji i własną opinię.

• Krótko opisuje miejsce. Większość wypowiedzi jest zgodna z tematem. Przedstawia różne informacje i opinie.

• Opisuje miejsce. Cała wypowiedź jest zgodna z tematem. Zwykle zachowuje odpowiednią formę i styl.

• Opisuje miejsce. Cała wypowiedź jest zgodna z tematem. Zachowuje odpowiednią formę i styl.

Reagowanie na wypowiedzi

• Mówi, który z przedstawionych sportów wydaje mu się najbardziej interesujący.

• Odgrywa z kolegą lub koleżanką rozmowę na temat sportów ekstremalnych. Uzyskuje część informacji na temat oferowanych zajęć.

• Odgrywa z kolegą lub koleżanką rozmowę na temat sportów ekstremalnych. Przekazuje i uzyskuje dość szczegółowe informacje na temat oferowanych zajęć oraz kwestii bezpieczeństwa.

• Odgrywa z kolegą lub koleżanką rozmowę na temat sportów ekstremalnych. Przekazuje i uzyskuje szczegółowe informacje na temat oferowanych zajęć oraz kwestii bezpieczeństwa.

• Odgrywa rozmowę na lotnisku. Uzyskuje proste informacje.

• Odgrywa rozmowę na lotnisku. Uzyskuje i przekazuje proste informacje.

• Odgrywa rozmowę na lotnisku. Uzyskuje i przekazuje informacje, negocjuje z pracownikiem linii lotniczej.

• Odgrywa rozmowę na lotnisku. Uzyskuje i przekazuje szczegółowe informacje, negocjuje z pracownikiem linii lotniczej.

Przetwarzanie wypowiedzi

• Wybiera jedną z form rekreacji i spędzania wolnego czasu przedstawionych na zdjęciach.

• Wybiera jedną z form rekreacji i spędzania wolnego czasu przedstawionych na zdjęciach i krótko uzasadnia swój wybór.

• Wybiera jedną z form rekreacji i spędzania wolnego czasu przedstawionych na zdjęciach. Krótko wyjaśnia, dlaczego wybrał daną opcję oraz dlaczego odrzucił drugą propozycję.

• Wybiera jedną z form rekreacji i spędzania wolnego czasu przedstawionych na zdjęciach. Dokładnie wyjaśnia, dlaczego wybrał daną opcję oraz dlaczego odrzucił drugą propozycję.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 8 (Test Master CD-ROM).

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 7 i 8 (Test Master CD-ROM).
Rozdział 9: Feelings
OCENA

DOPUSZCZAJĄCAOCENA

DOSTATECZNAOCENA

DOBRA


OCENA

BARDZO DOBRAZnajomość środków językowych

• Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów.

• Zna i stosuje część poznanych wyrazów oraz zwrotów.

• Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

• Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

• zdania warunkowe – typ 3

formy I wish i If only z czasem Past Simple i Past Perfectzdania warunkowe typ 3, w tym formy z might

formy I wish i If only z czasem Past Simple i Past PerfectRozumienie wypowiedzi

• Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

• Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

• W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

• Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Tworzenie wypowiedzi

• Pisze krótkie opowiadanie o wydarzeniu z przeszłości. Przekazuje część podstawowych informacji.

• Pisze krótkie opowiadanie o wydarzeniu z przeszłości. Przekazuje podstawowe informacje.

Pisze opowiadanie, w którym relacjonuje wydarzenie z przeszłości. Przekazuje podstawowe informacje w ciekawy dla czytelnika sposób.

• Pisze opowiadanie, w którym relacjonuje wydarzenie z przeszłości. Przekazuje szczegółowe informacje w ciekawy dla czytelnika sposób.

• Mówi, jak się czuł w typowych sytuacjach w przeszłości.

• Mówi, jak się czuł w różnych sytuacjach w przeszłości.

• Opowiada proste anegdoty ze swojego życia i opisuje, jak się wówczas czuł.

• Opowiada dłuższe anegdoty ze swojego życia i opisuje, jak się wówczas czuł.

• Krótko relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Nazywa swoje uczucia.

• Krótko relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Stara się łączyć kolejne części opisu wydarzenia. Opisuje swoje uczucia.

• Relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Odpowiednio łączy kolejne części opisu wydarzenia. Opisuje uczucia swoje i innych osób. Stosuje mowę zależną.

• Szczegółowo relacjonuje wydarzenia z przeszłości. Odpowiednio łączy kolejne części opisu wydarzenia. Opisuje uczucia swoje i innych osób. Stosuje mowę zależną.

Reagowanie na wypowiedzi

Wyraża życzenia i żal dotyczące wydarzeń z teraźniejszości i przeszłości w najprostszych sytuacjach z podręcznika.

Wyraża życzenia i żal dotyczące wydarzeń z teraźniejszości i przeszłości w sytuacjach z podręcznika.

• Wypowiada się na temat wydarzeń z teraźniejszości i przeszłości. Wyraża proste życzenia i żal własne oraz innych osób.

• Wypowiada się na temat wydarzeń z teraźniejszości i przeszłości. Wyraża życzenia i żal własne oraz innych osób.

Przetwarzanie wypowiedzi

• Krótko opisuje zdjęcia. Krótko odpowiada na niektóre pytania do nich.

• Krótko opisuje zdjęcia. Krótko odpowiada na pytania do nich.

• Dokładnie opisuje zdjęcia. Dość wyczerpująco odpowiada na pytania do nich.

• Dokładnie opisuje zdjęcia. Wyczerpująco odpowiada na pytania do nich.

Wymienia przymiotniki, które mogą opisywać osobowość osób przedstawionych w podręczniku.

• Krótko opisuje osobowość osób przedstawionych w podręczniku.

• Opisuje osobowość osób przedstawionych w podręczniku. Krótko uzasadnia swoją opinię.

• Opisuje osobowość osób przedstawionych w podręczniku. Szczegółowo uzasadnia swoją opinię i broni jej.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 9 (Test Master CD-ROM).
Rozdział 10: True art
OCENA

DOPUSZCZAJĄCAOCENA

DOSTATECZNAOCENA

DOBRA


OCENA

BARDZO DOBRAZnajomość środków językowych

• Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów.

• Zna i stosuje część poznanych wyrazów oraz zwrotów.

• Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

• Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

• czasowniki modalne wyrażające przypuszczenia dotyczące teraźniejszości i przeszłości

• czasowniki modalne wyrażające przypuszczenia dotyczące teraźniejszości i przeszłości

formy a little, a bit, a little bit z przymiotnikami o negatywnym znaczeniuRozumienie wypowiedzi

• Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

• Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

• W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

• Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Tworzenie wypowiedzi

• Wymienia swojego ulubionego malarza.

• Krótko wypowiada się na temat sztuki. Przekazuje podstawowe informacje oraz wyraża proste opinie (np. o swoim ulubionym malarzu).

• Wypowiada się na temat sztuki. Przekazuje różne informacje oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie.

• Wypowiada się na temat sztuki. Przekazuje szczegółowe informacje oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie.

• Bardzo krótko wypowiada się na tematy związane ze sztuką.

• Wygłasza krótką prezentację na temat związany ze sztuką. Stosuje kilka poznanych wyrażeń.

• Wygłasza prezentację na temat związany ze sztuką. Zwykle zachowuje odpowiednią strukturę, stosuje większość poznanych wyrażeń.

• Wygłasza prezentację na temat związany ze sztuką. Zachowuje odpowiednią strukturę, stosuje poznane wyrażenia.

• Pisze bardzo krótką recenzję filmu. Podaje bardzo proste informacje i wyraża proste opinie.

• Pisze krótką recenzję filmu. Podaje proste informacje i wyraża proste opinie.

• Pisze recenzję filmu. Podaje odpowiednie informacje oraz wyraża swoje opinie. Zachowuje odpowiednią formę i styl.

• Pisze recenzję filmu. Podaje odpowiednie informacje oraz wyraża i uzasadnia swoje opinie. Zachowuje odpowiednią formę i styl.

Reagowanie na wypowiedzi

• W niewielkim stopniu bierze udział w rozmowie na temat sztuki. Prosi o wyjaśnienie lub powtórzenie.

• Bierze udział w rozmowie na temat sztuki. Stara się przerwać wypowiedź rozmówcy, prosi o wyjaśnienie i powtórzenie itd.

• Bierze udział w rozmowie na temat sztuki. Skutecznie przerywa wypowiedź rozmówcy, prosi o wyjaśnienie i powtórzenie itd.

• Bierze aktywny udział w rozmowie na temat sztuki. Skutecznie przerywa wypowiedź rozmówcy, prosi o wyjaśnienie i powtórzenie itd.

Przetwarzanie wypowiedzi

• Krótko opisuje dzieła sztuki.

• Krótko opisuje dzieła sztuki. Przedstawia proste opinie i hipotezy ich dotyczące.

• Opisuje dzieła sztuki i wypowiada się na ich temat. Przedstawia rozbudowane opinie i hipotezy dotyczące teraźniejszości i przeszłości.

• Szczegółowo opisuje dzieła sztuki i wypowiada się na ich temat. Przedstawia rozbudowane opinie i hipotezy dotyczące teraźniejszości i przeszłości.

• Krótko opisuje zdjęcia. Krótko odpowiada na niektóre pytania do nich.

• Krótko opisuje zdjęcia. Krótko odpowiada na pytania do nich.

• Dokładnie opisuje zdjęcia. Dość wyczerpująco odpowiada na pytania do nich.

• Dokładnie opisuje zdjęcia. Wyczerpująco odpowiada na pytania do nich.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 10 (Test Master CD-ROM).

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 9 i 10 (Test Master CD-ROM).
Rozdział 11: Looking good
OCENA

DOPUSZCZAJĄCAOCENA

DOSTATECZNAOCENA

DOBRA


OCENA

BARDZO DOBRAZnajomość środków językowych

• Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów.

• Zna i stosuje część poznanych wyrazów oraz zwrotów.

• Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

• Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

• przedimki – podstawowe użycia

konstrukcja have/get something done• przedimki – podstawowe i trudniejsze użycia

konstrukcja have/get something doneformy look, look like, look as if

Rozumienie wypowiedzi

• Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

• Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

• W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

• Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Tworzenie wypowiedzi

• Mówi, czy uprawia jakieś sporty lub czy wykonuje jakieś ćwiczenia fizyczne.

• Krótko wypowiada się na temat własnej aktywności fizycznej.

• Szczegółowo wypowiada się na temat własnej aktywności fizycznej. Opisuje ćwiczenia i zajęcia popularne wśród młodzieży.

• Szczegółowo wypowiada się na temat własnej aktywności fizycznej. Opisuje ćwiczenia i zajęcia popularne wśród młodzieży. Ocenia ich skuteczność.

• Bardzo krótko opisuje wygląd i/lub osobowość wybranej osoby.

• Krótko opisuje osobę (wygląd zewnętrzny i charakter).

• Dość dokładnie opisuje osobę (wygląd zewnętrzny i charakter). Zachowuje odpowiednią formę i styl.

• Dokładnie opisuje osobę (wygląd zewnętrzny i charakter). Zachowuje odpowiednią formę i styl.

Reagowanie na wypowiedzi

Zadaje proste pytania na podstawie wskazówek w podręczniku, np. Have you ever had your nails done?

Zadaje proste pytania na podstawie wskazówek w podręczniku. Krótko odpowiada na pytania tego typu.

• Rozmawia z kolegą lub koleżanką na temat różnych usług i zabiegów, z których korzystał.

• Rozmawia z kolegą lub koleżanką na temat różnych usług i zabiegów, z których korzystał. Przekazuje klasie uzyskane informacje.

Przetwarzanie wypowiedzi

• Bardzo krótko opisuje niektóre osoby na zdjęciu.

• Krótko opisuje osoby na zdjęciu.

• Opisuje osoby na zdjęciu. Stosuje formy look, look like, look as if.

• Dokładnie opisuje osoby na zdjęciu. Stosuje formy look, look like, look as if.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 11 (Test Master CD-ROM).
Rozdział 12: The hard sell
OCENA

DOPUSZCZAJĄCAOCENA

DOSTATECZNAOCENA

DOBRA


OCENA

BARDZO DOBRAZnajomość środków językowych

• Zna i stosuje kilka podstawowych wyrazów i zwrotów.

• Zna i stosuje część poznanych wyrazów oraz zwrotów.

• Zna i stosuje większość poznanych wyrazów oraz zwrotów.

• Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy oraz zwroty.

W niewielkim stopniu stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych. Popełnia liczne błędy:

Częściowo poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

W większości poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

Poprawnie stosuje poznane struktury gramatyczne w zadaniach językowych i własnych wypowiedziach:

konstrukcje czasownik + bezokolicznik lub gerund

konstrukcje czasownik + bezokolicznik lub gerund, w tym czasowniki, które występują z więcej niż jedną formą

Rozumienie wypowiedzi

• Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

• Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

• W większości poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

• Poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Tworzenie wypowiedzi

• Bardzo krótko wypowiada się na temat związany z zakupami.

• Wygłasza krótką prezentację na temat związany z zakupami. Stosuje kilka poznanych wyrażeń.

• Wygłasza prezentację na temat związany z zakupami. Wyraża i uzasadnia swoją opinię. Zwykle zachowuje odpowiednią strukturę.

• Wygłasza prezentację na temat związany z zakupami. Wyraża i uzasadnia swoją opinię. Zachowuje odpowiednią strukturę.

• Pisze krótki list z reklamacją. Przekazuje część niezbędnych informacji.

• Pisze list z reklamacją. Przekazuje większość niezbędnych informacji. Stosuje część poznanych wyrażeń.

• Pisze list z reklamacją. Przekazuje wszystkie niezbędne informacje. Zwykle zachowuje odpowiednią formę i styl. Stosuje część poznanych wyrażeń.

• Pisze list z reklamacją. Przekazuje wszystkie niezbędne informacje. Zachowuje odpowiednią formę i styl. Stosuje poznane wyrażenia.

Reagowanie na wypowiedzi

• Odgrywa rozmowę w sklepie, by złożyć prostą reklamację.

• Odgrywa rozmowę w sklepie. Składa reklamację i reaguje na usłyszaną reklamację.

• Odgrywa rozmowę w sklepie. Składa reklamację i reaguje na usłyszaną reklamację. Negocjuje sposób rozwiązania problemu.

• Odgrywa rozmowę w sklepie. Grzecznie składa reklamację i uprzejmie reaguje na usłyszaną reklamację. Negocjuje sposób rozwiązania problemu.

Przetwarzanie wypowiedzi

• Krótko opisuje zdjęcie. Krótko odpowiada na niektóre pytania do niego.

• Krótko opisuje zdjęcie. Krótko odpowiada na pytania do niego.

• Dokładnie opisuje zdjęcie. Dość wyczerpująco odpowiada na pytania do niego.

• Dokładnie opisuje zdjęcie. Wyczerpująco odpowiada na pytania do niego.

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z rozdziału 12 (Test Master CD-ROM).

Uczeń rozwiązuje test sprawdzający wiadomości i umiejętności po rozdziałach 11 i 12 (Test Master CD-ROM).

1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość