Poznajmy elementy, które nas wprowadzą pośrednio do uml (cz. I). Język uml nie jest przedmiotem obecnego wykładu pt. "Inżynieria oprogramowania" wykorzystane są tylko jego elementyPobieranie 20.98 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar20.98 Kb.
Poznajmy elementy, które nas wprowadzą pośrednio do UML (cz. I). Język UML nie jest przedmiotem obecnego wykładu pt. "Inżynieria oprogramowania" - wykorzystane są tylko jego elementy.

Przykłady opisów "rzeczywistości".

Wypożyczalnia aut.Opis rzeczywistości: "wypożyczalnia aut" (to opis zadań wypożyczalni aut):

- istnieje właściciel (lub działający w jego imieniu pracownik),

- właściciel ma kilka aut, które wypożycza klientom,

- istnieją klienci,

- klient przychodzi i może: zapoznać się z ofertą wypożyczalni, wypożyczyć, oraz dokonać innych czynności: zwrócić wypożyczone auto, przedłużyć wypożyczenie, dokonać rezerwacji, zmienić warunki (markę auta, termin) rezerwacji, anulować rezerwację. System przewiduje: awarię auta w czasie wypożyczenia, aktualizację "floty" aut wypożyczalni (dodanie, usunięcie, czasowa niesprawność, inne). Niektóre z powyższych operacji są wykonywane przez właściciela, niektóre przez sprzedawcę, niektóre przez klienta.
Opis rzeczywistości powinien określać GRANICE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO, który chcemy opisać a następnie zrealizować.
Także "osoby" zaangażowane w obsługę oraz "czynności" jakie te osoby mogą/muszą wykonać ("osobą" także może być inny system informatyczny).
AKTORZY to osoby lub inne systemy informatyczne (które występują w opisie rzeczywistości):

- można dodać swoją ikonkę ... ale powinna przypominać ikonki "człowieka", powinna być kojarzona z "osobą" przez użytkowników, zarówno z branży programistycznej jak i całkowicie spoza tej branży (potencjalnego klienta).


Integralną częścią opisu rzeczywistości są przypadku użycia (PU).

PRZYPADKI UŻYCIA (PU) (wypożyczalnia aut)


Poznaliśmy: Aktor, Przypadek Użycia,powiązanie (kreska od ... do), >, <>.

(powyżej rozwinięto tylko część przypadków użycia, a także nie opisano np PU dla właściciela wypożyczalni).

Opis przypadków użycia (PU)

Opiszmy "Składanie rezerwacji" 1. Aktorzy:

  1. Klient

  2. ...

 2. Podstawowy ciąg zdarzeń (scenariusz)

  1. SI wyświetla FORMULARZ umożliwiający rezerwację

  2. Wyświetlają się auta,

  3. Klient wpisuje datę rezerwacji

  4. Uruchamia się PU "sprawdzanie dostępności" aut na dni rezerwacji,

  5. Klient może wywołać opłatę

  6. Klient zatwierdza rezerwację

  7. SI weryfikuje poprawność danych i rejestruje rezerwację,

  8. SI wywołuje PU "operacja zaliczki",

  9. SI sprawdza co określony czas czy wpłynęła zaliczka i wysyła (gdzie?, jak?) potwierdzenie Klientowi,

  10. SI ...

 3. Alternatywny ciąg zdarzeń

  1. niepoprawne dane,

  2. rezygnacja z rezerwacji (np. brak zaliczki w umówionym terminie),

  3. ...

 4. Zależności czasowe

  1. odpowiedź na zgłoszony formularz powinna być wysłana w ciągu 2 sek.,

  2. ...

 5. Wartość uzyskana z przypadku użycia

  1. komunikat o wydarzeniu rezerwacja,

  2. zapis do SI informacji o przeprowadzonej rezerwacji i jej wyniku (pozytywna z wpłatą zaliczki, negatywna z powodu braku zaliczki, inne: przerwana z powodu braku wolnego auta, przerwana przez klienta, niepoprawne dane, ...


Szybkie podsumowanie:

Ikony używane na diagramie:


Aktor (osoba, system informatyczny) - korzysta z naszego SI,
Przypadek Użycia,

przypadkom użycia nadaje się unikalne numery identyfikacyjne,

np. Id PU 4.003,
powiązanie, (wiąże elementy, )
- <<include>> (<>),

(PU A zawsze wywołuje PU B:

- <<extend>>

(PU A może (ale nie musi) wywołać PU B:


Opis Przypadku Użycia musi zawierać następujące elementy: •  aktorzy,

 •  podstawowy ciąg zdarzeń,

 •  alternatywny(e) ciąg(i) zdarzeń,

 •  zależności czasowe,

 •  wartość uzyskana z przypadku użycia


... notatki}
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy