Strona główna

Praca kontrolna z chemii. Różnice programowe. Nazwisko i imię: Kierunek/semestr


Pobieranie 16.75 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar16.75 Kb.
Praca kontrolna z chemii.

Różnice programowe.

Nazwisko i imię:

Kierunek/semestr:

Zadanie 1. (3 punkty)

Podaj odpowiednie równania reakcji opisujące poszczególne etapy powstawania zaprawy murarskiej:

wapień CaCO3wapno palone CaO

wapno palone CaO → wapno gaszone Ca(OH)2

wapno gaszone Ca(OH)2 → stwardniała zaprawa murarska CaCO3.


Zadanie 2. (1 punkt)

Reakcja chemiczna

(CaSO4)2 * H2O + 3 H2O → 2 (CaSO4 * H2O)

obrazuje proces twardnienia:

a) betonu

b) zaprawy murarskiej wapiennej

c) zaprawy gipsowej.
Zadanie 3. (1 punkt)

Najpopularniejsze szkło sodowe, zawierające w swoim składzie między innymi tlenek sodu Na2O, tlenek wapnia CaO i tlenek krzemu IV SiO2, znajduje zastosowanie do wyrobu:

a) szklanych ozdób kryształowych

b) soczewek do lornetek i teleskopów

c) przedmiotów codziennego użytku (szklanki, słoiki, inne naczynia szklane).
Zadanie 4. (1 punkt)

Diament, grafit, i fullereny są............................................................ odmianami węgla.


Zadanie 5. (2 punkty)

Na przykładzie jednego z mydeł – stearynianu sodu, wskaż w jego cząsteczce część hydrofilową (lubiącą wodę) i część hydrofobową (nielubiącą wody):


O

∕∕


C17H35 — C

O Na+

Zadanie 6. (1 punkt)

Jeżeli dokładnie wymieszamy ze sobą 10 cm3 oleju słonecznikowego i 100 cm3 wody to powstanie emulsja typu:

a) olej w wodzie, O/W

b) woda w oleju, W/O

c) olej w oleju.
Zadanie 7. (1 punkt)

Mięta jest rośliną stosowaną w celach leczniczych. Którą część tej rośliny wykorzystuje się w celach leczniczych?

a) korzeń

b) liście

c) nasiona.
Zadanie 8. (1 punkt)

Zjedzenie tabliczki czekolady powoduje szybkie dostarczenie do organizmu energii.

Czekoladę i inne słodycze zalicza się do składników żywności:

a) budulcowych

b) energetycznych

c) regulacyjnych.


Zadanie 9. (1 punkt)

Jednym ze sposobów konserwacji żywności jest jej zamrażanie. Jest to sposób konserwacji żywności:

a) fizyczny

b) chemiczny

c) biologiczny.
Zadanie 10. (1 punkt)

Naturalnym nawozem stosowanym do nawożenia gleb jest:

a) amofoska

b) mocznik

c) obornik.
Zadanie 11. (1 punkt)

Które z wymienionych metali ciężkich lub ich związków przyczyniają się najbardziej do degradacji gleb:

a) ołów, rtęć, kadm

b) wapń, sód, potas

c) glin, miedź, magnez.
Zadanie 12. (1 punkt)

Do naturalnych surowców kopalnych będących konwencjonalnymi źródłami energii należą:

a) węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny

b) węgiel, energia wiatru, energia słoneczna

c) energia wiatru, energia słoneczna, energia wody.

Zadanie 13. (1 punkt)

W procesie przeróbki ropy naftowej w rafineriach otrzymuje się różne frakcje będące produktami jej destylacji. Która spośród wymienionych frakcji wydzieli się najprędzej w procesie destylacji ropy naftowej:

a) nafta


b) olej napędowy

c) benzyna.


Zadanie 14. (2 punkty)

Podaj dwa znane ci źródła energii, które można zaliczyć do alternatywnych źródeł energii:

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................


Zadanie 15. (1 punkt)

Zanik warstwy pewnego gazu na wysokości 20 – 50 km ponad Ziemią, która chroni Ziemię przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego pochodzącym ze Słońca

i z kosmosu nazywamy:

a) efektem cieplarnianym

b) dziurą ozonową

c) czarną dziurą.


Zadanie 16. (1 punkt)

Produkowane konserwy mięsne i rybne najczęściej pakowane są w opakowania wytworzone z:

a) metalu (puszki)

b) tworzyw sztucznych (pudełka)

c) papieru (kartony).
Zadanie 17. (3 punkty)

Polipropylen (PP) jest jednym z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Wymień trzy przykłady zastosowania polipropylenu do wyrobu przedmiotów codziennego użytku:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
Zadanie 18. (1 punkt)

Bawełna, służąca do wyrobu między innymi odzieży, należy do włókien:

a) sztucznych

b) naturalnych roślinnych

c) naturalnych zwierzęcych.
Zadanie 19. (1 punkt)

Zużyty papier należy segregować poprzez umieszczenie go w pojemniku do selektywnej zbiórki odpadów koloru:

a) zielonego

b) żółtego

c) niebieskiego.
Zadanie 20. (1 punkt)

Symbol przedstawiony poniżej oznacza, że powstałe odpady należy:


a) zmieszaćb) poddać recyklingowi

c) spalać w spalarni odpadów.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość