Strona główna

Praca magisterska


Pobieranie 390.79 Kb.
Strona14/15
Data18.06.2016
Rozmiar390.79 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

BibliografiaMonografie

Aronson E.., Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Aronsona E.., Pratkanis A.., Wiek propagandy Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 23-64.

Banaszkiewicz K.., Nikt nie rodzi się telewidzem: człowiek , kultura , audiowizualnosć, Nomos, Kraków 2000.

Brenton S.., Cohen R.., Polowanie na człowieka, Warszawa 2004.

Fiske J.., Wprowadzenie do teorii komunikowania, Astrum, Wrocław 1999.

Fromm E.., Ucieczka od wolności tłum. Olga i Andrzej Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 1999.

Goban-Klas T.., Komunikowanie masowe: zarys problematyki socjologicznej, OBP, Kraków 1978.

Goban-Klas, T.., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa- Kraków 1999.

Godzic W.., Telewizja jako kultura, Rabid, Kraków 2002.

Hetmański, M.., Internet jako środek tworzenia i komunikowania wiedzy; [w:] Internet. Fenomen społeczeństwa informacyjnego ,Częstochowa s. 80 i nast.

Kłoskowska A.., Kultura masowa: krytyka i obrona , Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa 1980.

Kozłowska A.., Oddziaływanie mass mediów, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.

Kozłowski T.., Szlendak T.. , Naga małpa przed telewizorem: Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Krajewski M.., Kultury kultury popularnej, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 2003.

Leśniewska A.., Reklama internetowa, Wydawnictwo ONE Press , Warszawa 2006.

Mcluhan M.., Zrozumieć media: przedłużenia człowieka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

McQuail D.., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Mroziewicz K.., Moc, niemoc i przemoc, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005, s. 205.

Mrozowski M.., Media Masowe : władza , rozrywka i biznes, Aspra-Jr, Warszawa 2001.

Nowakowski T.., Fast Food dla mózgu: czyli telewizja i okolice, Maternus Media, Tychy 2002.

Okoń W.., Słownik Pedagogiczny. PWN , Warszawa 1986.

Postmann N.. , Zabawić się na śmierć: dyskurs publiczny w epoce show-businessu , Muza, Warszawa 2002.

Reber A.S.., Reber E.S.., Słownik Psychologii, Warszawa 2002.

Riedel R.., Społeczeństwo informacyjne wizja czy rzeczywistość , (w:) , Walka o dusze obywateli praca zbiorowa AGH ,pod red. prof. R.Tadeusiewicza , Kraków 2004.

Ritzer G.., McDonaldyzacja Społeczeństwa, przeł. Sławomir Magala , Muza, Warszawa 1997.

Skrzypczak J.., Aktualizacje Encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga. Media, Poznań 1998.

Stankiewicz J.., Komunikowanie się w organizacji , Astrum , Wrocław 1999.

Sutherland M.., Sylvester A.., Reklama a umysł konsumenta: Co działa, co nie i dlaczego, tłum. G. Kranas , Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Sztompka P.., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2002.

Thompson John B.., w Media I nowoczesność: społeczna teoria mediów , Astrum ,Wrocław 2001.

Toeplitz T.., Wszystko dla wszystkich, Wiedza Powszechna, Warszawa 1981.

Turkle S.., Życia na ekranie. Tożsamości w wieku internetu, s. 263.

Zasępa T.., Media , człowiek , społeczeństwo. Doświadczenia europejsko-amerykańskie, Święty Paweł, Częstochowa 2000.


Prace zbiorowe

Antosiewicz A.., Herbut Z.., Leksykon Politologii, Atla 2, Wrocław 2004.

Hopfinger M.., Nowe media w komunikacji w XX wieku. Antologia (w:) M.Mcluhan, Radio bęben plemienny, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002

Nierenberg B..,Piątkowska-Stepaniak W.., Wojna w Mediach, (w:)T. Goban-Klas, Terroryści a media, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 341-349Skorupka St.., Auderska H.., Łempicka Z.., Mały słownik języka polskiego, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1989.

Czasopisma
Augustynek A.., „Reklama podprogowa – Fakt czy Artefakt?”, czasopismo "Wiedza i Życie" nr. 7/1998.

Barnes F.., Shiite Spin Control, „New Republic” 1985 z 15 VII.

Dąbrowska M.., „Telewizyjna fikcja a rzeczywistość w świadomości dziecka” nr 3. s. 50 i nast.

Mojkowski J.., „Polityka, 14/2001”, s.30.Adresy wykorzystanych (źródeł) stron internetowych
http://www.agh.krakow.pl/agh/dep/INS/konferencja/doc/3.doc

http://di.com.pl/news/13349,1.html

http://www.magazynsztuki.pl/globalizacja/castells/manuel_castells.htm

http://www.opoka.org.pl/varia/sekty/oroznychformachmanipulacjiczlowiekiem.html

http://www.pe24.pl/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyberkultura

http://pl.wikipedia.org/wiki/Date_My_Mom

http://pl.wikipedia.org/wiki/Reklama

http://pl.wikipedia.org/wiki/Reality_show

http://pl.wikipedia.org/wiki/Spam

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pandemia

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kino

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tabloid

http://pl.wikipedia.org/wiki/Talk-show

http://www.psychologiainternetu.fora.pl/font-color-purple-ciekawostki-font,17/alkohol-narkotyki-tibia,318.html

http://technologie.gazeta.pl/technologie/1,81010,6554742,Nasza_Klasa__kolejny_nastolatek_kradl_dane_uzytkownikow.html

http://wiadomosci.wp.pl/kat,109994,title,Dwoje-dzieci-w-USA-zarazilo-sie-nowym-rodzajem-grypy,wid,11057375,wiadomosc.html/

http://wiadomosci.onet.pl/1957992,11,item.html/

http://wiadomosci.wp.pl/kat,109994,title,Zmutowany-wirus-grypy-zabil-60-osob,wid,11068782,wiadomosc.html/

http://wiadomosci.onet.pl/1958612,16,item.html/

http://wiadomosci.onet.pl/1958884,441,item.html/

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/jerry_springer_show_karykatura_usa_57473.html/

http://zdrowie.onet.pl/1558636,2040,,,,umieranie_na_ekranie,styl_zycia.html

http://www.cw.utwente.nl/theorieenoverzicht/Theory%20clusters/Mass%20Media/Cultivation_Theory.doc/


1 E. Fromm, Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa 1999, s.20.

2 Numeryczny adres danego komputera w sieci internetowej.

3 Zob. www.o2.pl; www.wp.pl; www.onet.pl

4 Osoba zajmująca się nielegalnym wykradaniem danych poufnych i zastrzeżonych w środowisku internetowym

5 Poczta elektroniczna, e-poczta (ang. electronic mail, e-mail) to jedna z usług internetowych, w prawie zwanych usługami świadczonymi drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych (listów elektronicznych).

6 Login – Nazwa , z którą będziemy się łączyć z własną skrzynką pocztową e-mail

7 Z. Herbut i A. Antosiewicz, Leksykon Politologii, Atla 2, Wrocław 2004, s.493.

8 Ibidem.

9 Ibidem.

10 Ibidem.

11 Jest to aluzja do sytuacji w Korei Północnej. Problem opisywanego zjawiska odnajdziemy na stronie internetowej Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie , skrót.: UNIC http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=911&wid=18&wai=&year=

12 Zob. więcej: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej(w): Rozdział III: „WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA” z dnia 2 kwietnia 1997.

13 Zob. więcej: rozdział III. Kultura masowa.

14 T. Szlendak , T. Kozłowski, Naga małpa przed telewizorem: Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 88.

15 O człowieku jako istocie społecznej pisał już Arystoteles . Współczesną publikacją na ten temat jest Człowiek istota społeczna E.Aronsona, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2005.

16 Istnieją przypadki życia dzieci pośród zwierząt. Nie wykształciły one cech typowo ludzkich jak np.: mowa . Zob. więcej: http://wiadomosci.o2.pl/?s=512&t=10636

17 Komunikowanie, może odbywać się także bez użycia mowy. Opisany wariant komunikacji, który występował u Indian za pomocą dymów jest tego odpowiednim przykładem. Niestety jakość takiego przekazu nie pozwala na ich bardziej złożoną interpretacje. Trudno poprzez dymy wyrażać skomplikowane czynności i znaczenia.

18 T. Goban-Klas, Komunikowanie masowe: zarys problematyki socjologicznej, OBP, Kraków 1978, s. 5.

19 St. Skorupka, H. Auderska i Z. Łempicka, Mały słownik języka polskiego, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1989.

20 T. Goban-Klas, Komunikowanie masowe..., op. cit., s. 13.

21 M. Mrozowski, Media Masowe : władza , rozrywka i biznes, Aspra-Jr, Warszawa 2001 , s.14.

22 Autor , uwzględnia także komunikowanie intrapersonalne , czyli „rozmowę z samym sobą”.

23 J. Fiske, Wprowadzenie do teorii komunikowania, Astrum, Wrocław 1999, s. 59.

24 Popularne ostatnio stały się kursy neurolingwistycznego programowania , w skrócie NLP . Głównym zadaniem specjalistów(trenerów NLP – K.K) jest przedstawianie technik komunikacji głównie niewerbalnych , które mają dać przewagę w relacjach służbowych czy czysto towarzyskich. Zob. więcej http://www.nlp.pl/

25 M. Mrozowski, Media Masowe..., op. cit., s.21.

26 Od kilku lat użytkownicy Internetu mogą korzystać z tzw. routerów udostępniających sygnał bezprzewodowy sieci internetowej za pośrednictwem fal radiowych. Jest to komunikacja alternatywna i w praktyce nie tak stabilna jak komunikacja za pośrednictwem kabla bądź światłowodu. Na podst. http:// http://www.wififorum.pl/ z dnia 9.05.2009.

27 J. B. Thompson w Media I nowoczesność: społeczna teoria mediów , Astrum ,Wrocław 2001 używa formy interakcji , bezpośrednich , pośrednich , oraz quasi – interakcje , zob. s. 90 – 93.

28 M. Mrozowski, Media Masowe..., op. cit., s.17.

29 Podział ten uważany jest za umowny (Mrozowski , Kozłowska).

30 John Fiske, Wprowadzenie..., op. cit., s. 39 i nast.

31 M. Mrozowski, Media Masowe..., op. cit., s. 25.

32 A. Leśniewska, Oddziaływanie..., op. cit., s. 32.

33 M.Mrozowski, Media masowe..,.op cit., s.45.

34 A. Kozłowska, Oddziaływanie…,op. cit., s.33.

35 T. Goban-Klas, Komunikowanie masowe..., op. cit., s. 21.

36 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa- Kraków 1999, s. 112

37 Prasa kobieca nastawiona na „plotkowanie” , upraszczając jest silnie zróżnicowana . Ogromna liczba tytułów powoduje , że znalezienie odpowiedniego wzorca jest niemożliwe.

38 J. Skrzypczak, Aktualizacje Encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga. Media, Poznań 1998, s. 130.

39 Według Mrozowskiego audytorium to odbiorcy konkretnego przekazu , natomiast publicznością nazywa odbiorcę przekazów pewnego typu , z którym zapoznał się w określonym czasie .

40 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe..., op. cit., s. 47 i nast.

41 M. Mrozowski nazywa je instytucjami medialnymi , określając je jako pojęcie szersze od instytucji nadawczych.

42 M. Mrozowski , Media Masowe...op. cit., s.48.

43 Na podst.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Spam z dnia 12.05.2009.

44 Użyte słowo „doba” oznacza ramy czasowe , pewnego ważnego wydarzenia ,z którym utożsamiamy daną epokę. Pojęcie epoki w tym wypadku jest szersze a doby węższe.

45 M. Mrozowski, Media Masowe...op. cit., s. 110.

46 D. McQuail, Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 111.

47 A. Kozłowska, Oddziaływanie..., op. cit., s.76.

48 M. Mrozowski, Media Masowe..., op. cit., s.115 i nast.

49 A. Kłoskowska podaje , że wynalazek druku przypada na wiek IX , gdy zaczęto go używać na terenie Chin i Korei . Zob.więcej A.Kłoskowksa, Kultura masowa: krytyka i obrona , Państ. Wydaw. Naukowe, Warszawa 1980, s.175.

50 W 1907 - bracia Lumière wprowadzili na rynek pierwsze płyty do fotografii barwnej, Autochrome. Były one wyprodukowane na bazie barwionej skrobi ziemniaczanej.

51 28 grudnia 1895 roku - dla historyków kina to data narodzin nowego środka przekazu: filmu. Za godzinę zero historycy uważają projekcję dziewięciu jednominutowych filmów, zorganizowaną przez braci Lumiere w Paryżu.

52 Za najważniejsze dzieło Chaplina uchodzi zrealizowana w 1925 roku „Gorączka złota”.

53 Na podst. http://pl.wikipedia.org/wiki/Kino z dnia 10.05.2009

54 Mowa tutaj głównie o przemówieniach J. Goebellsa czy W. Mołotowa.

55 Więcej: II rozdział Wpływ i oddziaływanie mass mediów na człowieka.

56 T. Szlendak T. Kozłowski, Naga małpa przed telewizorem..., op. cit., s.129.

57 Antropolog Albert Merabian odkrył, że w procesie komunikacji interpersonalnej tylko 7% informacji przekazują słowa, 38% brzmienie głosu, a 55% mowa ciała. Podobne wyniki uzyskał psycholog Ray Birdwhistell. Zbadał on, ile czasu dziennie zajmuje nam mówienie i odkrył, że średnio mówimy 10, maksymalnie 20 minut dziennie! A zdanie przeciętnie trwa nie dłużej niż dwie i pół sekundy! Dla Birdwhistella było to jednoznaczne z tym, że co najmniej 65% uzyskanych informacji w procesie komunikowania się pochodzi z ekspresji niewerbalnej.

58 W. Okoń, Słownik Pedagogiczny. PWN , Warszawa 1986.

59 inaczej: Zachowanie kolektywne.

60 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2002, s. 149.

61 Np.: tłum

62 A.S. Reber, E.S. Reber, Słownik Psychologii, Warszawa 2002, s. 908.

63 E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 66.

64 E. Aronson Człowiek istota...op. cit., s. 66.

65 Opinią publiczna to zbiór publicznie wyrażanych w danej społeczności opinii dotyczących kwestii publicznych, kontrowersyjnych i ważnych dla tej zbiorowości w danym czasie.

66 M. Mrozowski , Media Masowe... ,op. cit., s.353.

67 A. Leśniewska, Reklama internetowa, Wydawnictwo ONE Press , Warszawa 2006 s.6.

68 M. Mrozowski, Media Masowe..., op. cit., s.303.

69 Ibidem, s.346.

70 Według Słownika Politologicznego pod red. Z. Herbuta i A. Antoszewskiego , manipulacja w znaczeniu ogólnym jest to metoda wpływania na ludzi , która polega na zakamuflowanym kształtowaniu - bez wiedzy i woli – poglądów ,wartości , emocji i zachowań.

71 T. Zasępa, Media , człowiek , społeczeństwo. Doświadczenia europejsko-amerykańskie, Święty Paweł, Częstochowa 2000 , s. 34.

72 M. Mrozowski, Media Masowe..., op. cit. , s.347.

73 Ibidem, Str.349. – M. Mrozowski zalicza do nich głównie biernych odbiorców telewizji(K.K).

74 Ibidem.

75 Najsłynniejsze stwierdzenie M. Mcluhana przekaźnik jest przekazem idealnie się sprawdza w czasach intensywnego rozwoju internetu. Prorocze słowa jednego z najbardziej uznanych badaczy komunikacji masowej są do dziś interpretowane do analizowania współczesnej rzeczywistości.

76M. Mrozowski, Media Masowe..., op. cit., s. 377.

77 M. Hopfinger, Nowe media w komunikacji w XX wieku. Antologia (w:) M.Mcluhan, Radio bęben plemienny, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002 , s. 100-107.

78 CBS – Columbia Broadcasting Studio.

79 Na podst.: http://www.opoka.org.pl/varia/sekty/oroznychformachmanipulacjiczlowiekiem.htmlz dnia 15.05.2009 r.

80 Ibidem.

81 M.Mcluhan, Zrozumieć media: przedłużenia człowieka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.

82 Zjawisko polegające na wzbudzaniu poczucia zagrożenia ze strony mniej lub bardziej wyimaginowanego wroga. Grupa społeczna przejawiająca wysoki poziom poczucia zagrożenia o wiele chętniej rezygnuje z indywidualizmu dążąc do homogeniczności i oddaje władzę nad sobą osobom, które deklarują grupie zapewnienie bezpieczeństwa.

83 Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy (ang. ICTR) powołany przez ONZ dla zbadania ludobójstwa popełnionego w tym afrykańskim kraju w 1994 roku skazał go na 15 lat więzienia. Trybunał uznał Bikindiego za winnego bezpośredniego i publicznego zachęcania do ludobójstwa. W czerwcu 1994 roku przez głośniki umieszczone na dachu swojego samochodu zachęcał członków plemienia Hutu do zamieszek i zabijania Tutsi.

84 Pranie mózgu (nazywane także reformą procesu myślenia albo reedukacją) — termin używany na określenie działań przymusowych albo o charakterze dobrowolnym mających na celu zmianę poglądów lub zachowań jednej lub większej liczby osób. Dyskusyjne jest to, od jakiego momentu działanie nakierowane na zmianę osobowości należy uznać za pranie mózgu. Po raz pierwszy termin pranie mózgu pojawił się w obiegu społecznym w USA w czasie wojny koreańskiej w latach 50. XX wieku jako wyjaśnienie zachowania amerykańskich żołnierzy, którzy po okresie przebywania w niewoli przechodzili na stronę komunistów. Pranie mózgu wykorzystywane było przez chińskich komunistów do spowodowania głębokich i trwałych zmian w zachowaniu ludzi z ich szeregów, którzy następnie mieli w podobny sposób wpływać na zachodnich jeńców wojennych w Chinach, jak i do pozbawiania ich zdolności do skutecznego organizowania się i stawiania oporu.

85 M.Konarski, „Media a ludobójstwo w Rwandzie w 1994 r.” , artykuł dostępny na stronie www.pe24.pl

86 K. Banaszkiewicz, Nikt nie rodzi się telewidzem: człowiek , kultura , audiowizualnosć, Nomos, Kraków 2000, str. 32.

87 Neil Postman (ur. 8 marca 1931, zm. 5 października 2003) – amerykański filozof, medioznawca, krytyk kultury, profesor w Katedrze Kultury i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Nowojorskim.

88 Neil Postmann , Zabawić się na śmierć: dyskurs publiczny w epoce show-businessu , Muza, Warszawa 2002, s. 153.

89 Ibidem, s. 124.

90 T. Szlendak T. Kozłowski, Naga małpa przed telewizorem..., op. cit. s. 129.

91Zob.http://www.cw.utwente.nl/theorieenoverzicht/Theory%20clusters/Mass%20Media/Cultivation_Theory.doc

92 Rafał Riedel, Społeczeństwo informacyjne wizja czy rzeczywistośc , (w:) , Walka o dusze obywateli praca zbiorowa AGH ,pod red. prof. R.Tadeusiewicza , Kraków 2004 , s. 24.

93 T. Nowakowski, Fast Food dla mózgu: czyli telewizja i okolice, Maternus Media, Tychy 2002 , s.28.

94 Dąbrowska zadała pytanie dzieciom „co zaprząta im myśli” , z której wynikało ,że 70% procent dzieci myślało o czymś co pamiętali z telewizji.

95 Na podst. M .Dąbrowska, „Telewizyjna fikcja a rzeczywistość w świadomości dziecka” nr 3. s. 50 i nast.

96 Więcej na temat samej propagandy ,w świetle rozważań teoretycznych możemy odnaleść w publikacji E. Aronsona i A .Pratkanisa, Wiek propagandy Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 23-64.

97 Korespondent wojenny jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zawodów dziennikarskich . Częste przypadki zabójstw dziennikarzy , zmusiły Rade Bezpieczeństwa ONZ do wydania rezolucji nr 1738 z 23 grudnia 2006 o ochronie dziennikarzy w czasie konfliktów zbrojnych.

98 Norman Podhoretz określił go jako chorobliwy opór przed zastosowaniem siły zbrojnej.

99 Problemem jest czy oddziały Tamilskich Tygrysów można nazwać partyzanckimi. Niektóre państwa jak USA , Indie , Chiny(razem 38 państw) uważa je za oddziały terrorystyczne. Jednakże pewne cechy organizacji LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) jak jednostki morskie , lotnicze czy cały podziemny rząd stanowczo odbiegają od typowej grupy terrorystycznej . Autor pracy proponuje nazywać je zgrupowaniami bojowymi .

100 Nie planuje się pojmać przywódcy.

101 Szacuje się , że na wyspie mieszka około 30% Tamilczyków , którzy zamieszkują głównie północną część kraju tzw.:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość