Strona główna

Praca oryginalna


Pobieranie 6.09 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.09 Kb.
Spis treści str.
Janusz Robakowski 119

Editorial


Praca oryginalna
Rafał Skowronek, Rafał Celiński, Marek Krzystanek, Małgorzata Korczyńska, 121

Joanna Kulikowska, Joanna Nowicka, Czesław Chowaniec

Zatrucia złożone pochodnymi fenotiazyny w praktyce toksykologiczno-sądowej i ich implikacje kliniczne

Prace poglądowe
Alina Borkowska 127

Ziprasidon w leczeniu dysfunkcji poznawczych w schizofrenii


Rafał Jaeschke, Marcin Siwek, Dominika Dudek 133

Problem samobójstw w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym


Justyna Holka-Pokorska 141

Leczenie farmakologiczne zaburzeń osobowości- przegląd współczesnych

badań oraz zaleceń ekspertów
Dominika Berent, Andrzej Depko, Monika Talarowska, Antoni Florkowski, 149

Piotr Gałecki

Współczesne metody postępowania terapeutycznego w pedofilii
Magdalena Linke, Sławomir Murawiec 165

Wpływ leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI na przetwarzanie informacji emocjonalnych w leczeniu depresji – wyniki badań kognitywnych i neurobrazowych


Agnieszka Jezierska-Ostapczuk, Maciej Niewada, Anna Członkowska 173

Czy dzień przyjęcia do szpitala może wpływać na rokowanie w udarze mózgu?


Sprawozdanie

Dominik Strzelecki 181

Sprawozdanie z 2. edycji Szkoły European College of Neuropsychopharmacology

(ECNP)
Wytyczne w sprawie stosowania aripiprazolu, kwetiapiny, olazapiny w chorobie 185afektywnej dwubiegunowej


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość