Strona główna

Pracownia Psychofizyczna 1 Temat ćwiczenia


Pobieranie 5.55 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.55 Kb.
Pracownia Psychofizyczna 1

Temat ćwiczenia:

Wyznaczanie progu słyszalności dla przewodnictwa powietrznego i kostnego oraz pomiar progu dyskomfortu w oparciu o badania audiometryczne.
Prowadzący: dr Andrzej Wicher
Celem ćwiczenia jest zapoznanie z metodyką badań i aparaturą do pomiarów audiometrycznych oraz wyznaczenie progów słyszalności.
Przebieg ćwiczenia:


  1. Przypomnienie wiadomości na temat budowy i funkcjonowania układu słuchowego. Przypomnienie podstawowych pojęć z akustyki: fala akustyczna, ciśnienie akustyczne, poziom ciśnienia akustycznego, próg słyszalności, próg dyskomfortu, dB SPL, HL, SL, itp.

  2. Zapoznanie z budową audiometru, określenie poszczególnych funkcji w testowanym audiometrze.

  3. Przedstawienie metodyki badań przy wyznaczaniu progów słyszalności:

- metoda wstępująca,

- metoda zstępująca,

- metoda mieszana.


  1. Wyznaczenie progów słyszalności dla przewodnictwa powietrznego ucha prawego i lewego dwiema metodami.

  2. Przewodnictwo kostne względne i bezwzględne, efekt okluzji. Wyznaczenie progów słyszalności dla przewodnictwa kostnego względnego i bezwzględnego.

  3. Analiza wyników badań, opracowanie audiogramów.

Literatura  1. Ozimek E. (2002). Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne, Wyd. Naukowe PWN.

  2. Pruszewicz A. (2004). Zarys audiologii klinicznej, Wyd. Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

  3. Śliwińska-Kowalska M. (2005). Audiologia Kliniczna, Mediton Oficyna Wydawnicza, Łódź


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość