Pracownia Psychofizyczna 1 Temat ćwiczeniaPobieranie 5.55 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar5.55 Kb.
Pracownia Psychofizyczna 1

Temat ćwiczenia:

Wyznaczanie progu słyszalności dla przewodnictwa powietrznego i kostnego oraz pomiar progu dyskomfortu w oparciu o badania audiometryczne.
Prowadzący: dr Andrzej Wicher
Celem ćwiczenia jest zapoznanie z metodyką badań i aparaturą do pomiarów audiometrycznych oraz wyznaczenie progów słyszalności.
Przebieg ćwiczenia:


  1. Przypomnienie wiadomości na temat budowy i funkcjonowania układu słuchowego. Przypomnienie podstawowych pojęć z akustyki: fala akustyczna, ciśnienie akustyczne, poziom ciśnienia akustycznego, próg słyszalności, próg dyskomfortu, dB SPL, HL, SL, itp.

  2. Zapoznanie z budową audiometru, określenie poszczególnych funkcji w testowanym audiometrze.

  3. Przedstawienie metodyki badań przy wyznaczaniu progów słyszalności:

- metoda wstępująca,

- metoda zstępująca,

- metoda mieszana.


  1. Wyznaczenie progów słyszalności dla przewodnictwa powietrznego ucha prawego i lewego dwiema metodami.

  2. Przewodnictwo kostne względne i bezwzględne, efekt okluzji. Wyznaczenie progów słyszalności dla przewodnictwa kostnego względnego i bezwzględnego.

  3. Analiza wyników badań, opracowanie audiogramów.

Literatura  1. Ozimek E. (2002). Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne, Wyd. Naukowe PWN.

  2. Pruszewicz A. (2004). Zarys audiologii klinicznej, Wyd. Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

  3. Śliwińska-Kowalska M. (2005). Audiologia Kliniczna, Mediton Oficyna Wydawnicza, Łódź
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy