Pragniemy zaproponować Państwu „Ubezpieczenie z KlasąPobieranie 19.5 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.5 Kb.
Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadkówUbezpieczenie z Klasą"

Pragniemy zaproponować Państwu „Ubezpieczenie z Klasą”, które jest przeznaczone przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, a także dla studentów oraz osób dorosłych zatrudnionych w Placówkach Oświatowych. Istotą niniejszego ubezpieczenia jest zapewnienie naszym Klientom szerokiej, całodobowej ochrony w każdym miejscu na świecie
Niniejszy dokument stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


Ubezpieczający Zespół Kształcenia Gimnazjalnego i Podstawowego nr 13

Ubezpieczeni: dzieci i młodzież

Ogólna liczba osób objętych ubezpieczeniem:

Forma ubezpieczenia: bezimiennaOkres ubezpieczenia: 1 rok

WARIANT I (dzieci i młodzież)

Suma ubezpieczenia

10 000,00 zł

Zakres ubezpieczenia

Program 1

1

Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu

10000,00 zł

2

Podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu

20000,00 zł

3

Wizyta lekarska po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku nie skutkującego wskazaniem uszczerbku na zdrowiu w ramach tabeli oceny złamań i powypadkowego uszczerbku na zdrowiu

60 zł

4

Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku

10 000,00 zł

5

Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów

1000,00 zł

6

Transport medyczny z miejsca zamieszkania lub wypadku do odpowiedniej placówki medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania

do 400 zł

7

Koszty leczenia – zakres rozszerzony

1000,00 złSKŁADKA ZA 1 OSOBĘ

48,00złkoszty leczenia w zakresie rozszerzonym

podstawowe honoraria lekarskie; koszty lekarstw; koszty zakupu protez i środków pomocniczych; koszty zakupu środków opatrunkowych; koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych, niezbędnych w procesie leczenia powypadkowego; koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego; koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym; koszty operacji plastycznych; koszty transportu medycznego środkami ratownictwa medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia Ubezpieczonego; koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; koszty zakupu wózka inwalidzkiego.

Ubezpieczenia z Klasą” to szereg dodatkowych korzyści, które stanowią o wyjątkowości oferty TU Allianz Polska S.A .

  • ochrona 24 godziny na dobę na całym świecie

  • ocena uszczerbku na zdrowiu dla dzieci i młodzieży bez komisji lekarskiej

  • podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu już od 50%

  • bezpłatna ochrona uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Możliwość zwolnienia 10% ubezpieczonych z opłacania składki

(przykład: uczeń ulega wypadkowi, opiekun w szkole lub rodzic wzywa taksówkę, która zawozi poszkodowanego do i z placówki medycznej. Allianz pokrywa koszty przewozu.)

  • prolongata składki do 60 dni od zawarcia polisy

W razie pytań, oraz możliwości skorzystania ze zniżek proszę o kontakt telefoniczny.

Beata Plewa

beata.plewa@o2.pl

www.ubezpieczenia-trojmiasto.com

504 657 811

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy