Strona główna

Prezentacje ustne studentóW


Pobieranie 14.65 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.65 Kb.
PREZENTACJE USTNE STUDENTÓW:
Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy, Bydgoszcz

Rafał Krokowski, Magdalena Małkińska, Andrzej Pawlik, Agnieszka Sadowska, Magdalena Skalska, Michalina Suchorzyńska, Joanna Tomaszewska, Katarzyna Wnuk- Lipińska.

WPŁYW MATRYKONDYCJONOWANIA NA KIEŁKOWANIE NASION KUKURYDZY (ZEA MAYS L.)

Akademia Rolnicza, Wrocław


Barbara Chomentowska, Katarzyna Mosiniak

TWORZENIE BIOFILMÓW PRZEZ BACILLUS SUBTILIS W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH


Szkoła Główna Gospodarstwa Wielskiego, Warszawa

Beata Fijałkowska

WPŁYW LAM NA AKTYWNOŚĆ KINAZ MAP PODCZAS ZAKAŻENIA MAKROFAGÓW MYCOBACTERIUM BOVIS BCG
Akademia Rolnicza, Kraków

Magdalena Wójcik

ANALIZA ILOŚCIOWA I MAPOWANIE TRANSKRYPCYJNE REGIONU MITOCHONDRIALNEGO DNA MARCHWI ZWIĄZANEGO Z CECHĄ CYTOPLAZMATYCZNEJ MĘSKIEJ STERYLNOŚCI ( CMS)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Katarzyna Oficjalska, Joanna Martenka, Izabela Brózda, Ewelina Półgęsek, Katarzyna Łaźniewska, Patrycja Głabuś

HAMOWANIE EKSPRESJI INSULINOPODOBNEGO CZYNNIKA WZROSTU- I ( IGF-I) W KOMÓRKACH LUDZKICH LINII ZŁOŚLIWYCH NOWOTWORÓW PRZY UŻYCIU SIRNA. WPŁYW NA CYKL KOMÓRKOWY I APOPTOZĘ.
Uniwersytet Jagielloński, Kraków; University of Alabama, USA

Radosław Lach, Jacek Mis, Anna Grochot- Przęczek, Aleksandra Sierpniowska, Jessy Deshane, Sfen Chen, Halina Waś, Anupam Agarwal, Józef Dulak, Alicja Józkowicz.

WPŁYW INHIBICJI I NOKAUTU OKSYGENAZY HEMOWEJ- 1 NA GOJENIE RAN U MYSZY
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

Kamil Zawal

ANALIZA KLONÓW CDNA POD KĄTEM ROZPOZNANIA GENETYCZNEGO PODŁOŻA PCOS ( ZESPOŁU POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; Collegium Medicum, Bydgoszcz

Marta Plato, Monika Budna, Izabela Brózda, Emilia Hapka, Milena Drążkiewicz

WPŁYW PALENIA PAPIEROSÓW NA APOPTOZĘ LIMFOCYTÓW DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

Uniwersytet Zielonogórski

Anna Reder

WPŁYW ZABIEGU CIĘCIA NA KONDYCJĘ DRZEW OZDOBNYCH
Akademia Medyczna, Warszawa

Wanda Gajzlerska

HODOWLA WGŁĘBNA STREPTOMYCES TSUKUBAENSIS NA PODŁOŻACH PŁYNNYCH ZAWIERAJĄCYCH PRODUKTY OPADOWE PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, Olsztyn

Justyna Babińska, G. Panasiewicz, B. Szafrańska

PRODUKCJA GLIKOPROTEIN CIĄŻOWYCH PAG METODĄ IN VITRO- JAKO UŻYTECZNYCH MARKERÓW DIAGNOSTYCZNYCH W REPRODUKCJI SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH


PLAKATY PRAC PRAKTYCZNYCH:

METABOLITY WTÓRNE W KULTURZE ZAWIESINOWEJ ERYNGIUM PLANUM L.

B. Thiem, A. Arkuszyńska; Akademia Medyczna, Poznań
IDENTYFIKACJA I ANALIZA SPEKTRYNY W KOMÓRKACH XTC XENOPUS LAEVIS

J. Bańcerek, K. Kozioł, M. Grzybek, A.F. Sikorski, R. Rzepecki; Uniwersytet Wrocławski


ADHEZJA I MIGRACJA KOMÓREK NOWOTWOROWYCH- OGNISKOWE KONTAKTY ADHEZYJNE

Anna Stokowska, Karolina Dąbrowska; Uniwersytet Gdański


ANALIZA INTERAKCJI BIAŁKA HAX-1 Z 3’UTR TRANSKRYPTU SZCZURZEJ POLIMERAZY DNA β

Krzysztof Kolmus; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa


BIOTECHNOLOGICZNA ŚWIADOMOŚĆ MATURZYSTÓW

Izabela Samborska, Marek Łaszyn, Paweł Łatoszyński, Piotr Szwajca, Karol Szczurkiewicz, Tomasz Kiełbasa, Jarosław Kuba, Michał Robak, Piotr Musiał; Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, Olsztyn


NAJBARDZIEJ NIEBEZPIECZNE WIRUSY ŚWIATA

Marta Walczak, Piotr Sarnik, Kamila Grabowska; Politechnika Łódzka


WPŁYW POLIMORFIZMU PROMOTORA OKSYGENAZY HEMOWEJ-I NA WRAŻLIWOŚĆ KOMÓREK ŚRÓDBŁONKA NA STRES OKSYDACYJNY

Klaudia Skrzypek, Ibeth Guevara, Hevidar Taha, Paweł Ferdek, Paweł Kabała, Jacek Walczyński, Józef Dulak, Alicja Józkowicz; Uniwersytet Jagieloński, Kraków


ROLA H0- 1 W CHEMICZNEJ INDUKCJI NOWOTWORÓW U MYSZY

Halina Waś, Aleksandra Sierpniowska, Małgorzata Sokołowska, Klaudia Skrzypek, Paweł Dominik, Bożena Lackowska, Anna Grochot- Przęczek, Józef Dulak, Alicja Józkowicz; Uniwersytet Jagielloński, Kraków


ANALIZA KLONÓW CDNA POD KĄTEM ROZPOZNANIA GENETYCZNEGO PODŁOŻA PCOS (ZESPOŁU POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW)

Kamil Zawal; UAM, Poznań


PLAKATY PRAC TEORETYCZNYCH I PRZEGLĄDOWYCH
KLONOWANIE TERAPETUCZNE- NADZIEJA MEDYCYNY XXI WIEKU

Monika Antkiewicz, Joanna Pacharzyna; Akademia Rolnicza, Kraków


DROŻDŻE JAKO ORGANIZM MODELOWY W BADANIACH MEDYCZNYCH

Piotr Jarocki, Artur Kruk, Kamila Filipiak; Katolicki Uniwersytet Lubelski


MARKERY NOWOTWOROWE W DIAGNOSTYCE RAKA PIERSI

Aleksandra Markiewicz, Marlena Grabara; Uniwersytet Gdański


NANOTECHNOLOGIA W WALCE Z RAKIEM

Magdalena Jastrzębska, Paulina Leduchowska ; Politechnika Łódzka


GENY ZAMIAST KOKSU?

Agata Kurzyk, Agnieszka Myłek; Politechnika Łódzka


ALCHEMIA MIŁOŚCI

Aleksandra Lipińska; Politechnika Łódzka


GENETYCZNY ODCISK PALCA- ANALIZA PORÓWNAWCZA FRAGMENTÓW DNA

Karolina Mirowska, Jerzy Woźnicki; Politechnika Łódzka


RAK PIERSI U MĘŻCZYZN (MBC)

Małgorzata Rzepkowska, Dominika Książek; Uniwersytet Łódzki


INŻYNIERIA TKANKOWA W LECZENIU TRUDNO GOJĄCYCH SIĘ RAN

Alicja Sochaj; Akademia Rolnicza w Krakowie


KRÓTKIE INTERFERENCYJNE RNA DZIAŁAJĄCE IN TRANS

Zbigniew Warkocki; UAM, Poznań


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość