Strona główna

Prezydium senatu


Pobieranie 7.07 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.07 Kb.
UCHWAŁA NR 1

PREZYDIUM SENATU

z dnia 18 listopada 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Pomocy Socjalnej

Na podstawie § 4 ust. 2 zarządzenia nr 7 Marszałka Senatu z dnia 22 października 2001 r. w sprawie zasad przeznaczania środków z funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowanych z tego funduszu przez senatorów, byłych senatorów oraz członków ich rodzin, zmienionego zarządzeniem nr 6 z dnia 14 stycznia 2009 r., uchwala się, co następuje:


§ 1.

Powołuje się Zespół do Spraw Pomocy Socjalnej w składzie:  1. Alicja Chybicka;

  2. Andrzej Grzyb;

  3. Waldemar Kraska;

  4. Zbigniew Meres;

  5. Andżelika Możdżanowska;

  6. Jarosław Obremski;

  7. Alicja Zając.

§ 2.


Zespół do Spraw Pomocy Socjalnej wybiera ze swego grona przewodniczącego
i wiceprzewodniczącego.
§ 3.

Traci moc uchwała nr 3 Prezydium Senatu z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Pomocy Socjalnej, zmieniona uchwałą nr 640 z dnia 26 maja 2010 r.


§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość