Strona główna

Problemy rozwoju nauk ekonomicznych w wybranych krajach Termin – 12 maja 2011 r. Czas trwania – 1 dzień, 3


Pobieranie 12.56 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.56 Kb.


Tytuł konferencji

Problemy rozwoju nauk ekonomicznych w wybranych krajach

1. Termin – 12 maja 2011 r.

2. Czas trwania – 1 dzień,

3. Miejsce – SGGW, bl. 6, sala A22,

4. Organizatorzy Konferencji:

Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, Wydawnictwo „Wieś Jutra” Sp. z o.o.5. Komitet Naukowy:

– prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Przewodniczący KER PAN, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW, Przewodniczący Rady Naukowej IRWiR PAN,

– prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak, Wiceprzewodniczący I Wydziału Nauk Społecznych i Ekonomicznych PAN, Wiceprzewodniczący KER PAN, Wydział Zarządzania UW,

– prof. dr hab. Walenty Poczta, Wiceprzewodniczący KER PAN, Prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego UP w Poznaniu,

– dr hab. Jan Wołoszyn, prof. SGGW, Prodziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych,

– prof. dr hab. Henryk Runowski, SGGW Kierownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw,

– prof. dr hab. Edward Majewski, SGGW Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw,

– dr hab. Stanisław Stańko, prof. SGGW, Sekretarz KER PAN, Redaktor Naczelny Roczników Nauk Rolniczych, Seria G,

– sekretarz: dr Elżbieta Szymańska, elzbieta_szymanska@sggw.pl, (22) 593 42 27.

6. Zasięg konferencji: ogólnopolska,

7. Język konferencji: angielski, polski.

Zamierzenie ogólne organizatorów konferencji:

* doskonalenie stanu wiedzy i badań ekonomicznych, poznawanie rozwiązań stosowanych w naukach ekonomicznych w wybranych, zróżnicowanych krajach świata, zastosowania nowoczesnych metod badawczych,

* stworzenie forum dyskusyjnego podejmującego najważniejsze zagadnienia rozwoju naszej dyscypliny,

* zwiększenie integracji środowiska ekonomistów z różnych ośrodków naukowych z całego kraju.

Problematyka konferencji jest kontynuacją tematyki rozpoczętej na poprzednich spotkaniach:

Badania w naukach ekonomicznych i rozwój kadr – problemy merytoryczne, metodologiczne oraz formalno-prawne, która odbyła się na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW 21 kwietnia 2009 r.,

Rozwój nauk ekonomicznych – ujęcie historyczne i współczesność z dnia 13 kwietnia 2010 r.Celem konferencji jest przedstawienie podejścia, stosowanego w różnych krajach, do ważniejszych problemów związanych z przygotowaniem badań ekonomicznych, rozpoznanie ważniejszych kierunków (tematyki) podejmowanych badań, organizacji badań, wykorzystywanie źródeł ich finansowania, poznanie relacji nauka-praktyka oraz problemów rozwoju kariery naukowej w wybranych krajach.

W programie przewidujemy 7 referatów zamawianych. Jako wiodące planujemy następujące zagadnienia:

  1. Organizacja, finansowanie i najnowsze trendy w badaniach z zakresu nauk ekonomicznych w USA – prof. dr hab. Wojciech Florkowski, Uniwersytet Georgia (USA),

  2. System badań ekonomicznych oraz ważniejsze tematy badawcze podejmowane w Niemczech – prof. dr hab. Gerhard Schiefer, Reński Uniwersytet Fryderyka-Wilhelma w Bonn (Niemcy),

  3. Współczesne wyzwania stojące przed naukami ekonomiczno-rolniczymi w Wielkiej Brytanii – prof. dr hab. Ken Thomson, Uniwersytet w Aberdeen (Wielka Brytania),

  4. Sytuacja w zakresie badań ekonomicznych w Słowacji – prof. dr hab. Peter Bielik (JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze (Słowacja),

  5. Aktualne problemy rozwoju nauk ekonomicznych na Ukrainie – prof. dr hab. Siergiej Kvasha, sekretarz Ukraińskiej Akademii Nauk Rolniczych (Ukraina),

  6. Możliwości i warunki publikacji wyników badań w renomowanych czasopismach – dr hab. Joanna Paliszkiewicz, wiceredaktor Management and Production Engineering Review, członek Rady Naukowej Jurnal of Computer Imnformation Systems (czasopisma z listy filadelfijskiej),

  7. Rozwój nauk ekonomicznych w Polsce po wprowadzeniu pakietu ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego – prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW.

Referaty zostaną opublikowane w kolejnym numerze Roczników Nauk Rolniczych, Seria G, Ekonomika Rolnictwa i rozesłane uczestnikom po konferencji.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość opublikowania w tym numerze artykułów innych autorów, związanych z tematyką konferencji (po spełnieniu wymogów redakcyjnych i pozytywnych recenzjach).Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego


Prof. dr hab. Bogdan Klepacki


1


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość