Strona główna

Prof dr hab. Aleksander b. Skotnicki laureatem Nagrody Jana Karskiego I Poli Nireńskiej za rok 2009


Pobieranie 9.62 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar9.62 Kb.
Prof. dr hab. ALEKSANDER B. SKOTNICKI

laureatem Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2009
Nagroda ta, ustanowiona przez Profesora Jana Karskiego w 1992 roku i administrowana przez Żydowski Instytut Naukowy YIVO (YIVO Institute for Jewish Research) w Nowym Jorku, jest przyznawana dorocznie autorom publikacji odzwierciedlających wkład Żydów polskich w kulturę polską. Wysokość nagrody wynosi $5000. Laureata nagrody wybrał Komitet w składzie: prof. Jerzy Tomaszewski, prof. Feliks Tych, dr Eleonora Bergman (dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie), dr Jonathan Brent (dyrektor YIVO Institute) i Marek Web (YIVO Institute).
Prof. Aleksander B. Skotnicki, wybitny uczony, hematolog, uczeń i następca wielkiego naukowca i społecznika prof. Juliana Aleksandrowicza, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Hematologii Collegium Medicum UJ i ordynator kliniki hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, autor i współautor blisko 300 publikacji i 12 książek z zakresu medycyny – obok aktywnego życia zawodowego od lat poświęca wiele czasu i uwagi przywracaniu pamięci o Żydach polskich, w tym nade wszystko o Żydach krakowskich. Związany z Krakowskim Towarzystwem Fotograficznym, inicjował i organizował liczne wystawy fotografii i dokumentów przypominających społeczność żydowską w Krakowie sprzed Holokaustu i jej losy
w okresie okupacji niemieckiej. Wyliczyć tu należy: „Społeczność żydowska w Polsce – zwyczaje i udział
w walce o niepodległość” (2004), „Dwa oblicza społeczności żydowskiej w Krakowie” (2006), „Znaczenie i losy społeczności żydowskiej przedwojennego Krakowa” (2006), „Medycyna i farmacja za murami getta” (2002), „Ślub córki cadyka Halberstama w Bobowej w 1931 r.”, „Rola Oskara Schindlera w ratowaniu Krakowskich Żydów” (2004 i 2009), „Julian Aleksandrowicz – Krakowianin XX wieku – życie i twórczość” (2001) i inne. Tematyka wystaw znalazła również odbicie w dwóch obszernych monografiach opracowanych przez prof. Skotnickiego: Oskar Schindler w oczach uratowanych przez siebie krakowskich Żydów (2006) i Społeczność żydowska w Polsce. Zwyczaje i udział w walce o niepodległość (2006). Obie publikacje wydane zostały również w języku angielskim. Prof. Skotnicki jest również autorem licznych artykułów w prasie i miesięcznikach kulturalnych dotyczących historii Krakowa i Żydów krakowskich.
Prof. Skotnicki nawiązał rozległe kontakty z Żydami krakowskimi w świecie, w tym z wieloma byłymi pracownikami fabryki Schindlera, i uczestniczy w dorocznych spotkaniach Krakowian m.in. w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Jest też współorganizatorem stowarzyszeń propagujących dialog na rzecz porozumienia żydowsko-polsko-niemieckiego i prezesem Fundacji „Stradomskie Centrum Dialogu”. Swoje zaangażowanie
w studiowanie losów żydowskich okresu Holokaustu prof. Skotnicki objaśnia wpływem, jaki na niego wywarły dzieje dwojga ludzi: jego mentora prof. Juliana Aleksandrowicza, który przeżył getto krakowskie i był potem
w szeregach Armii Krajowej, i babki Anny Sokołowskiej, nauczycielki w Nowym Sączu, która w czasie okupacji niemieckiej ukrywała u siebie dwie Żydówki. Po ujawnieniu kryjówki obie kobiety zostały zabite na miejscu,
a Anna Sokołowska zginęła w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Jest ona upamiętniona w Yad Vashem w Alei Sprawiedliwych.
Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się

w środę, 23 września 2009 roku, o godzinie 18:00

w Fundacji Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, ul. Rabina Meiselsa 17.

Po uroczystości odbędzie się koncert kameralny w wykonaniu Reiner Trio.
Zmarły 15 lipca 2000 roku Profesor Jan Karski był w czasie wojny kurierem rządu polskiego w Londynie. Przedostał się
z okupowanej Polski na Zachód i przekazał rządom alianckim informacje o postępującej zagładzie ludności żydowskiej
w Polsce dokonywanej przez okupantów niemieckich.
Nagroda została ufundowana przez Jana Karskiego dla uhonorowania pamięci jego żony, Poli Nireńskiej, tancerki
i choreografa, która w czasie wojny uratowała się jako jedyna z ponad siedemdziesięcioosobowej rodziny żydowskiej.
W poprzednich latach laureatami Nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej byli: Eugenia Prokop-Janiec, Jerzy Ficowski
i Michał Friedman, Marek Rostworowski, Henryk Grynberg, Ruta Sakowska, Jerzy Tomaszewski, Hanna Krall, Maria
i Kazimierz Piechotkowie, ks. Stanisław Musiał, Leszek Hońdo, Michał Jagiełło, Monika Adamczyk-Garbowska, Jan Jagielski, Joachim Russek, Joanna Tokarska-Bakir i Szymon Rudnicki.

Żydowski Instytut Historyczny

ul. Tłomackie 3/5 00-090 Warszawa tel. (22) 827-92-21 fax 827-83-72

secretary@jhi.pl www.jhi.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość