Strona główna

Prof dr hab inż Andrzej Gawdzik, Dziekan Wydziału Przyrodniczo – Technicznego, Uniwersytet Opolski


Pobieranie 4.52 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar4.52 Kb.
[Imię i nazwisko] Opole, dn. ………….

[rok, kierunek]

Nr indeksu ……………..

prof. dr hab. inż Andrzej Gawdzik,

Dziekan Wydziału Przyrodniczo – Technicznego,

Uniwersytet Opolski.

Zwracam się z prośbą o wyznaczenie terminu egzaminu komisyjnego z przedmiotu [nazwa przedmiotu] w sesji [zimowej/letniej] w roku […/…]


Prośbę swoją motywuję tym, iż w wymaganym terminie (egzamin poprawkowy odbył się [data]) nie zdałam/em egzaminu z tego przedmiotu u [tytuł, imię, nazwisko]

Zaświadczam, że mam zaliczone ćwiczenia z tego przedmiotu.


Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z wyrazami szacunku[imię i nazwisko]


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość