Strona główna

Prof dr hab. Maciej Sadowski


Pobieranie 29.33 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar29.33 Kb.
Skład zespołu realizującego projekt GEF GF/POL/01/004w etapie III i IV

(stan na maj 2003)

Koordynacja i zarządzanie
prof. dr hab. Maciej Sadowski

Kierownik Projektu, Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy z Zagranicą

Instytut Ochrony Środowiska

ul. Krucza 5/11

00-548 Warszawa

Tel. (+ 22) 621-36-70; Fax: (+ 22) 629-52-63maciej.sadowski@ios.edu.pl

dr inż. Jerzy Kwiatkowski,

Techniczny Asystent Kierownika Projektu

Instytut Ochrony Środowiska

ul. Krucza 5/11D

00-548 Warszawa

Tel. Fax: (+ 22) 756-10-21annajur@roltes.com

mgr inż. Igor Żurek

Eksploatacja portalu projektu

„IRMA”

ul. Hirszfelda 1/902-776 Warszawa

Tel.Fax: (+ 22) 641-03-50irma@acn.waw.pl


Marcin Rożek

obsługa serwera i sprzętu technicznego, grafika komputerowa

Instytut Ochrony Środowiska

ul. Krucza 5/11D

00-548 Warszawa

Tel.(+ 22) 625-10-05 w. 36; Fax: (+ 22) 629-41-35marcin.rozek@ios.edu.pl

ETAP III ORAZ IV
Podzespół ds. emisji TZO do środowiska

mgr inż. Krzysztof Olendrzyński, kierownik podzespołu

Instytut Ochrony Środowiska


Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji

ul. Kolektorska 4


01-692 Warszawa
Tel. (+ 22) 832 33 01; Fax: (+ 22) 833 69 28
k.olendrzynski@ios.edu.pl

dr Iwona Kargulewicz

Instytut Ochrony Środowiska

Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji

ul. Kolektorska 4


01-692 Warszawa
Tel. (+ 22) 832-33-01; Fax: (+ 22) 833-69-28

iwona.kargulewicz@ios.edu.pl

mgr Bogusław Dębski

Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji


Instytut Ochrony Środowiska

ul. Kolektorska 4


01-692 Warszawa

Tel. (+ 22)  832 3301, 833 4241 w. 41debski@ios.edu.pl

mgr Jacek Skośkiewicz
Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji
Instytut Ochrony Środowiska
Kolektorska 4
01-692 Warszawa
Tel. (+ 22) 832-33-01, 833-42-41 w. 41
jacek.skoskiewicz@ios.edu.pl

dr hab. inż. Adam Grochowalski

Politechnika Krakowska

Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

Tel. (+ 12) 628-27-07; Fax: (+ 12) 628-20-36agrochow@chemia.pk.edu.pl
Podzespół ds. pozostałości i odpadów

mgr inż. Krzysztof Czarnomski, kierownik podzespołu

Instytut Ochrony Środowiska

Kierownik Zakładu Gospodarki Odpadami

ul. Krucza 5/11D

00-548 Warszawa

Tel. (+ 22) 625-10-05 w. 57

Fax: (+ 22) 629-52-63

krzysztof.czarnomski@ios.edu.pl


mgr Wiesława Bogutyn

Ministerstwo Gospodarki


Naczelnik Wydziału Ekorozwoju

w Departamencie Polityki Przemysłowej 

00-507 Warszawa
pl. Trzech Krzyży 3/5
Tel. (+ 22) 693-54-91; Fax: (+ 22) 693-40-32

wiebog@mg.gov.pl


mgr inż. Andrzej Barański

Instytut Ochrony Środowiska

Zakład Gospodarki Odpadami

ul. Krucza 5/11D

00-548 Warszawa

Tel. (+ 22) 622 90 98; Fax: (+ 22) 629 52 63andrzej.baranski@ios.edu.pl

dr Andrzej Siłowiecki

Instytut Ochrony Roślin

ul. Gliwicka 29

44-153 Sośnicowice

Tel. (+ 32) 238-75-84; Fax: (+ 32) 238-75-03

a.silowiecki@ior.gliwice.pl


Podzespół ds. substancji i preparatów

inż. Wiesław Kołsut, kierownik podzespołu

Instytut Ochrony Środowiska

ul. Krucza 5/11D

00-548 Warszawa

Tel. (+ 22) 620-06-71

wie_kolsut@pro.onet.pl


mgr Wanda Kacprzyk

p.o. Kierownik Zakładu Polityki Ekologicznej

Instytut Ochrony Środowiska

ul. Krucza 5/11

00-548 Warszawa

Tel. (+ 22) 629-41-35; Fax: (+ 22) 629-41-35wanda@ios.edu.pl

Podzespół ds. ekonomicznych

dr Anna Bartczak, kierownik podzespołu

Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Ekonomicznych

Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej

ul. Długa 44/50

00-241 Warszawa

Tel. (+22) 831 32 01; Fax: (+22) 831 28 46

bartczak@wne.uw.edu.pl


dr Jan Rączka

Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Ekonomicznych

Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej

ul. Długa 44/50

00-241 Warszawa

Tel. 0-504 205 074

raczka@wne.uw.edu.pl


mgr Marek Giergiczny

Uniwersytet Warszawski

Wydział Nauk Ekonomicznych

Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej

ul. Długa 44/50

00-241 Warszawa

Tel. 0.608 72 37 86; Fax: (+22) 831 28 46

Podzespół ds. strategii podnoszenia świadomości społecznej

dr Marcin Stoczkiewicz, kierownik podzespołu

Centrum Prawa Ekologicznego

ul. Uniwersytecka 1
50-951 Wrocław
Tel. 0-693 455 867

marcin.stoczkiewicz@eko.org.pl


mgr Magdalena Bar

Centrum Prawa Ekologicznego

ul. Uniwersytecka 1
50-951 Wrocław
tel: 0-609213866
fax: (+48 71) 34 101 97


dr Jerzy Jendrośka

Dyrektor
Centrum Prawa Ekologicznegoul. Uniwersytecka 1
50-951 Wrocław
tel: (+48 71) 34 102 34; fax: (+48 71) 34 101 97
jerzy.jendroska@eko.wroc.pl

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość