Strona główna

Prof ndzw dr hab. Andrzej Gałganek Teoria stosunków międzynarodowych


Pobieranie 18.81 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar18.81 Kb.

Prof. ndzw. dr hab. Andrzej Gałganek

Teoria stosunków międzynarodowych


(ćwiczenia 2009/2010 – 30 godzin)

[Uwaga! teksty opatrzone są literkami ułatwiającymi dotarcie do nich:

1. litera (e) – dostępny w formie elektronicznej na CD;

2. litera (s) – dostępny w formie papierowej w segregatorze;

3. litera (b) – biblioteka].

 1. Wprowadzenie.

 2. Teoria a poznanie rzeczywistości.

Literatura:

 1. Waltz, K.enneth: Theory of International Politics. (1979), chapter 1: Laws and Theories, s. 1-17. (s)

 2. Wendt, Alexander: Cztery socjologiczne ujęcia polityki międzynarodowej. W: Wendt, Aleksander: Społeczna teoria stosunków międzynarodowych. Warszawa 2008, rozd. I, s.11-45. (s)

(REFERAT……………………………………………………………..)

 1. Snyder, Jack: One World, Rival Theories. Foreign Policy, November/December 2004. (e)

(REFERAT…………………………………………………………….)


 1. Historia teorii stosunków międzynarodowych.

1. Tradycja empiryczna – Tukidydes, N. Machiavelli, T. Hobbes.

2. Tradycja normatywna – I. Kant, J. Rawls.

3. Tradycja historystyczna – G.W.F. Hegel, K. Marks.

Literatura:


1. Gałganek, A.: Historia teorii stosunków międzynarodowych. PWN, Warszawa 2009.(b)


 1. Idealizm.

Literatura:

 1. Mayers, R.: Z problematyki badań nad pokojem. „Studia Nauk Politycznych”, 1986, nr 5, s. 69-85. (s)

 2. Osiander, A.: Rereading Early Twentieth-Century IR Theory: Idealism Revisited. „International Studies Quarterly”, 1998, Vol. 42, s. 409-432. (e) (REFERAT..........................................................................................).5. Teoria realizmu politycznego.

Literatura: 1. Morgenthau, H.J.: Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace. New York, 6 wyd., 1985, (1 wyd. 1948), s.3-27. (s)

 2. Guzzini, S: The enduring dilemmas of realism in International Relations. International Studies Association 2000. (e)

(REFERAT……………………………………………………………………).

6.Podejście behawioralne.

Literatura: 1. Sałajczyk, S.: Podejście behawioralne w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia podstawowe. „Stosunki Międzynarodowe”, 1987, tom 7, s. 9-25. (s)

 2. Gałganek, A.: Empiryczne badania przyczyn konfliktów międzynarodowych. W: Kostecki, W., (red.).: Badania nad pokojem. PISM, Warszawa 1991. (s)


7. Neorealizm (realizm strukturalny).

Literatura: 1. Gilpin, R.: The Richness of the Tradition of Political Realism. „International Organization”, 1982, nr 2, s. 286-304. (e)

 2. Waltz, K.: The Theory ...., cyt. wyd., rozd. V (Political Structures), s. 79-101. (s)

 3. Waltz, K.: Structural Realism after the Cold War. “International Security”, Summer 2000, vol. 25, nr 1, s. 5-41. (e)

(REFERAT............................................................................................).

 1. Schroeder, P.: Historical Reality vs. Neo-realist Theory. International Security, Summer 1994, vol. 19, nr 1. (e)

(REFERAT............................................................................................).
8. Liberalna teoria stosunków międzynarodowych.

Literatura: 1. Moravcsik, A.: O roli preferencji: liberalna teoria polityki międzynarodowej. “ResPublica Nowa”, lato 2004. (s)

 2. Reus-Smit, Ch.: The Strange Death of Liberal International Theory. European Journal of International Law, 2001, vol. 12, nr 3. (e)

(REFERAT.................................................................................................).

9. Paradygmat systemu światowego.

Literatura: 1. Wallerstein, I: Analiza systemów – światów. Wprowadzenie. Warszawa 2007. (b)

 2. Wallerstein, I: Państwa? Suwerenność? Dylematy kapitalistów w okresie transformacji. W: Wallerstein, I: Koniec świata jaki znamy. Warszawa 2004, s. 87 – 106. (b)

(REFERAT:..................................................................................................)

 1. Sanderson, S.K.: World-Systems Analysis after Thirty Years. Should it Rest in Peace? International Journal of Comparative Sociology, 2005, vol. 46, nr 3. (e)

(REFERAT:..................................................................................................)
10. Teoria konstruktywizmu.

Literatura: 1. Czaputowicz, J: Teorie stosunków międzynarodowych. Warszawa 2007, Rozdz. 8 Konstruktywizm, s. 291 – 322. (b)

 2. Wendt, A.: Trzy kultury anarchii. W: Wendt, Aleksander: Społeczna teoria stosunków międzynarodowych. Warszawa 2008, rozd. VI, s.231-288. (s)

(REFERAT:..................................................................................................)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość