Strona główna

Prof zw dr hab. Eugeniusz Górski Bibliografia a Książki autorskie i redagowane prace zbiorowe


Pobieranie 73.1 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar73.1 Kb.
prof. zw. dr hab. Eugeniusz Górski
Bibliografia
a) Książki autorskie i redagowane prace zbiorowe

1979


1. Hiszpańska refleksja egzystencjalna. Studium filozofii i myśli politycznej Miguela de Unamuno, Wrocław, Ossolineum, s. 253.

1982


2. José Ortega y Gasset i kryzys ideologii hiszpańskiej, Wrocław, Ossolineum, ss. 267.

3. Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej, praca zbiorowa pod redakcją E. Górskiego, Kraków, Wydawnictwo Literackie, s. 299.

1987


4. W kręgu filozofii latynoamerykańskiej, numer specjalny (12) “Studiów Filozoficznych”, pod redakcją naukową E.Górskiego, Warszawa, PWN, s. 207.

1988


5. Filozofia marksistowska w Hiszpanii, pod redakcją naukową E. Górskiego, Warszawa, Wydawnictwo “Książka i Wiedza”, s. 206.

1991


6. Rewolucja i tradycja. Szkice o kubańskiej myśli filozoficzno-społecznej, Białystok, Wydawnictwo Filii UW, s. 294.

1992


7. 500th Anniversary of Columbus’ Voyage: Europe and the Americas in the Perspective of Universalism. Edited by E.Górski, Warsaw University, numer specjalny 1(5) “Dialogue and Humanism”, s.167.

1994


8. Dependencia y originalidad de la filosofía en Latinoamérica y en la Europa del Este, México, UNAM, s. 199; także on-line w Google Book Search.1997

1997


9. O demokracji w Hiszpanii (1975-1995), Warszawa, Wyd. IFiS PAN, s. 136.

2001


10. Latin America and East Central Europe. Studies in the History of Ideas / América Latina y Europa Centro-Oriental. Estudios sobre la historia de ideas, Varsovia, CESLA UW, s. 80.

2003


11. Rozważania o społeczeństwie obywatelskim i inne studia z historii idei, Warszawa, Wyd. IFiS PAN, s. 264.

2007


12. Universalism in Polish Thought. A Special Issue of “Dialogue and Universalism” (No. 3-4). Edited by E. Górski, and published by SEC and DIALOG, Warsaw, s. 160.

13. Civil Society, Pluralism and Universalism, Washington D.C., The Council for Research in Values and Philosophy, 2007, s. 266; on-line: http://www.crvp.org/pubs.htm

2009


14. Spain, Poland and Europe. Edited by E. Górski, numer specjalny (6-7) “Dialogue and Universalism”, published by POLISH SEC and DIALOG, Warsaw, s. 168.

około 201315. Idea Europy i myśl współczesna w Hiszpanii, książka w przygotowaniu.
Opublikowane recenzje i omówienia książek (oraz druków zwartych) E. Górskiego
Hiszpańska refleksja egzystencjalna. Studium filozofii i myśli politycznej Miguela de Unamuno, Wrocław 1979:

  1. Maciej Stasiński, Hiszpańska refleksja egzystencjalna, „Studia Filozoficzne” 1980, nr 3, s. 163-169.


José Ortega y Gasset i kryzys ideologii hiszpańskiej, Wrocław 1982:

2. Janusz Wojcieszak, [w:] „Sistema. Revista de Ciencias Sociales” Madrid 1984, nr 59, s. 133-136.

3. Adam Komorowski, Wokół Ortegi y Gasseta, „Zdanie” 1983, nr 2, s. 47-49.

4. Leszek Bugajski, [w:] „Życie Literackie” 1983, nr 4.

Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej, red. E. Górski, Kraków 1982:

5. Stanisław Tomala, Panorama myśli hiszpańskiej, „Miesięcznik Literacki” !984, nr 3, s. 156-159.

6. Władysław Leszczyński, [w:] „Tu i Teraz” 1983, nr 21, s. 10.

7. Janusz Wojcieszak, [w:] „Sistema. Revista de Ciencias Sociales” Madrid 1983, nr 56, s. 155-156.
W kręgu filozofii latynoamerykańskiej, red. E. Górski, Warszawa 1987:

8. M. N., Studia Filozoficzne 1987, no. 12, “Estudios Latinoamericanos” Ossolineum 1990, vol. 13, s. 354-355.
Filozofia marksistowska w Hiszpanii, red. E. Górski, Warszawa 1988:

9. Piotr Sawicki, [w:] „Anthropos. Revista de Documentación Cientifica de la Cultura”, Barcelona, 1989, nr

98-99, s. XXIV-XXV.10. Aparece en Polonia un estudio del marxismo español, „El País”, Madrid, 7 de junio de 1989.

11. Zbigniew Stachowski, Hiszpański marksizm, „Argumenty” 1989, nr 39.

12. Andrzej Miś, [w:] „Edukacja Filozoficzna” 1989, t. 9, s. 291-292.

13. Artur Dorobiński, Z tomu studiów hiszpańskich filozofów, „Nowe Książki” 1990, nr 10, s. 22.
500th Anniversary of Columbus’ Voyage: Europe and the Americas in the Perspective of Universalism. Ed. by E. Górski, Warsaw 1992:

14. T.R.L., Dialogue and Humanism, “Boletín de la Asociación de Hispanismo Filosófico” Madrid 1993, nr 5,

s. 16-17.


Dependencia y originalidad de la filosofia en Latinoamérica y en la Europa del Este, México 1994:

15. Janusz Wojcieszak, [w:] „Revista de Hispanismo Filosófico” Madrid 1997, nr 2, s. 141-144.
O demokracji w Hiszpanii, Warszawa 1997:

16. Adam Komorowski, Hiszpanie o demokracji, „Nowe Książki” 1997, nr 7, s. 18.

17. ji, [w:] „Polityka” 1997, nr 25, s. 72.

  1. Mieczysław Jagłowski, Démocratie à l’espagnole, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”, Olsztyn 1997, nr 3, s. 249-252.

  2. (g.b.), [w:] “Sprawy Międzynarodowe” 1997, nr 2, s. 150.

20. Krzysztof Wielecki, Hiszpańska lekcja demokracji, „Europa” 1998, nr 1, s. 88.

21. Mieczysław Jagłowski, [w:] „Diálogo Filosófico” Madrid 1998, 14 (3), Sept.-Dic. 1998, s. 415-417.

Latin America and East Central Europe. Studies in the History of Ideas / América Latina y Europa Centro-Oriental, Varsovia 2001:

22. Marcin Kurek, [w:] „Estudios Hispánicos” Wrocław – Madrid 2002, X, s. 163-164.

23. Irena Curyło-González, [w:] „Revista Theomai”, Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires) 2004, nr

9, s. 2-5.


Rozważania o społeczeństwie obywatelskim i inne studia z historii idei, Warszawa 2003:

24. Przemysław Wielgosz, Społeczeństwo obywatelskie i peryferyjny kapitalizm, „Nowe Książki” 2003, nr 12, s.

82-83 (fragmenty także [w:] „Pokolenia” 2004, nr 2).25. Janusz Wojcieszak, [w:] „Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny” 2003, nr 3-4, s. 76-79.

26. Michał Jankowski, [w:] „Polsko-Niemieckie Zeszyty Europejskie”, grudzień 2003, nr 5, s. 173-177.
Civil Society, Pluralism and Universalism, Washington, DC, 2007:

27. “Reference & Research Book News”, Portland OR, vol. 23, nr 1, February 2008.

28. Mieczysław Jagłowski, Społeczeństwo obywatelskie, „Edukacja Filozoficzna” 2008, nr 46, s. 193-200.

29. Anda Butoiu, Universalidad y postmodernidad: los paralelismos entre Europa del Este e Iberoamérica,

“Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política” Madrid 2009, nr 40, s. 321-324.  1. Mieczysław Jagłowski, The Unity of the Divided Mind. Some Remarks on Universalism in Connection with the Book by Eugeniusz Górski, “Dialogue and Universalism” 2009, nr 3-5, s. 179-186.

  2. Alejandra Umpiérrez, Revisando la idea de sociedad civil desde Europa del este y hacia América Latina,

“Revista Encuentros Latinoamericanos” Montevideo, diciembre de 2009, año III, Nro. 9, s. 155-156.
Spain, Poland and Europe. Ed by E. Górski, Warsaw 2009:

32. Małgorzata Kolankowska, Dialogue and Universalism, núm. 6-7/2009, „Estudios Hispánicos”, vol. XVII,

Wrocław 2009, s. 120-123.

Ponadto, około 220 wszystkich cytowań w Polsce i zagranicą.
b) Artykuły i rozprawy naukowe

1972


1. Carlos Vaz Ferreira i myśl filozoficzna Ameryki Łacińskiej, “Studia Filozoficzne”, nr 11-12, s. 57-68.

2. Carlos Vaz Ferreira [w:] Rocznice kulturalne uchwalone przez Światową Radę Pokoju na rok 1972, Warszawa, Wyd. OKP, s. 35-39.

3. O filozofii w Ameryce Łacińskiej, “Studia Filozoficzne”, nr 11-12, s. 227-232.

1975


4. Koncepcja człowieka w filozofii Miguela de Unamuno, “Studia Filozoficzne’, nr 9, s. 125-139.

1976


5. Problem Don Kichota w Hiszpanii XX wieku, “Człowiek i Światopogląd”, nr 1, s. 89-105.

6. Kultura hiszpańska w refleksji Miguela de Unamuno, “Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 253-261.

1979


7. Kryzys chrześcijaństwa w ujęciu Miguela de Unamuno, “Humanitas”, t. II, s. 111-123.

1981


8. Meksykański przegląd filozoficzny, “Studia Filozoficzne”, nr 6, s. 161-164.

1982


9. Człowiek w filozofii Unamuna i Ortegi y Gasseta, [w:] Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej, red. E. Górski, Kraków 1992, s. 63-106.

1983


10. Hiszpańskie rozważania o kryzysie, “Człowiek i Światopogląd”, nr 9, s. 84-97.

11. Eurokomunizm i socjalizm w Hiszpanii, “Zdanie”, nr 2, s. 56-58.

1984


12. Komuniści i katolicy w pofrankistowskiej Hiszpanii, “Człowiek i Światopogląd”, nr 3, s. 116-120.

13. Problemy myśli marksistowskiej w Hiszpanii, “Humanitas”, t. IX, s. 83-102.

1985


  1. Marksizm i antropologia dialektyczna w Hiszpanii, Panta rei, t. I, s. 163-177.

1986

15. Filozofia marksistowska w Ameryce Łacińskiej (Problemy badań i rozwoju w wybranych krajach), “Myśl Marksistowska”, nr 2, s. 151-167.

1987


16. Kategoria społeczeństwa obywatelskiego u Gramsciego i jej recepcja, “Studia Filozoficzne”, nr 9, s. 97-110.

17. Teoria zależności i socjologia latynoamerykańska, “Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 187-206.

18. Powstanie i ewolucja myśli marksistowskiej w Ameryce Łacińskiej, “Studia Filozoficzne”, nr 12, s. 59-75.

1988


19. El pensamiento español en Polonia (I) [w:] Actas del V Seminario de Historia de la Filosofía española, Antonio Heredia Soriano (ed.), Salamanca, s. 283-309.

20. Filozofia latynoamerykańska i teologia wyzwolenia [w:] Teologia wyzwolenia, redakcja naukowa W. Mysłek, M. Nowaczyk, Warszawa, s. 43-76.

21. Marksizm na Kubie a doświadczenia rewolucji w Ameryce Łacińskiej, “Myśl Marksistowska”, nr 1, s. 122-138.

22. Wstęp [w:] Filozofia marksistowska w Hiszpanii, Warszawa 1988, s. 5-52.

1989


23. Myśl marksistowska w Hiszpanii w okresie II Republiki [w:] Hiszpania II Republiki. Polityka i literatura, pod redakcją P. Sawickiego, Wrocław, s. 33-40.

24. Latynoamerykańska myśl filozoficzna i społeczna z perspektywy wschodnioeuropejskiej, “Studia Filozoficzne”, nr 10, s. 71-90.

1990


25. Poglądy filozoficzne José Carlosa Mariátegui, “Studia Filozoficzne”, nr 4, s. 71-79.

1991


26. Apunte sobre el conocimiento de Ramón Llull en Polonia, “Studia Lulliana”, Palma de Mallorca, nr 84, s. 41-52.

27. Przewodniczek po demokracji, “Krytyka. Kwartalnik Polityczny”, nr 37, s. 47-50.

28. Report on the International Conference: Polishness, Europeanness, Universalism: The Constitution as a Blueprint for Social Order and the Meaning of History, “Dialogue and Humanism”, nr 3-4, s.113-123 (współautor: A. Miś).

1992


29. Philosophy and Society in East European and Latin American Thought. Preliminary Remarks, “Estudios Latinoamericanos” Warszawa, t. 14, I parte, s. 309-321.

30. La recepción en Polonia del pensamiento español de la Contrarreforma y del Barroco [w:] Exilios Filosóficos de España. Actas del VII Seminario de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana, Antonio Heredia Soriano (ed.), Salamanca, s. 269-286.

31. El pensamiento filosófico y social latinoamericano desde la perspectiva europea oriental, “Estudios Latinoamericanos” Wrocław, t. 15, s. 243-266.

32. Idea społeczeństwa obywatelskiego w tradycji rosyjsko-radzieckiej, Pogranicze. Studia Społeczne, Białystok, t. I, s. 171-185.

33. Uwagi o europejskości w kontekście polskim i globalnym [w:] Dylematy Europejskiej Tożsamości, red. E. Skotnicka-Illasiewicz, Studia. Fundacja “Polska w Europie”, Warszawa, s. 27-32.

34. Bemerkungen über das europäische Wesen im polnischen und im globalen Kontext [w:] Dilemmata der Europäischen Identität, Studien der Stiftung “Polen in Europa”, Warszawa, s. 34-40.

35. The Idea of Unity of Europe and the Idea of Unity of the Americas, “Dialogue and Humanism”, nr 1, s. 43-56.

36. El pensamiento filosófico en la Europa del Este y en Iberoamérica, “Boletín de Filosofía de la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano”, Buenos Aires, nr 24, s. 21-29.

1993


37. Filosofía y sociedad en el pensamiento europeo oriental y latinoamericano, “Cuadernos Americanos”, México, 1993, nr 41, s. 76-92.

1995


38. Pensamiento latinoamericano - pensamiento centroeuropeo [w:] Memorias del VI Congreso de la FIEALC, Foro 3, comp. J. Wojcieszak, Warszawa, CESLA, s. 56-58.

39. Światopogląd José Martiego, “Ameryka Łacińska. Kwartalnik Informacyjno-Analityczny”, nr 3, s. 60-62.

40. Filozofia w kręgu kultur słowiańskich a filozofia latynoamerykańska [w:] Filozofia i religia w kulturze narodów słowiańskich, pod red. T. Chrobaka, Z. Stachowskiego, Wydawnictwo WSP, Rzeszów, s. 9-23.

41. Z dziejów hiszpańskiej myśli liberalnej [w:] Studia nad liberalizmem, pod red. R. Skarzyńskiego, Warszawa, Wyd. ISP PAN, s. 47-75.

1996


42. La sociedad civil en Polonia, “Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política”, Madrid, nr 13, s. 154-160, także on-line.

43. Slavophilism and Indigenismo [w:] III Congreso Latinoamericano de la Universidad de Varsovia. Memorias, t. 1, Warszawa, Ediciones CESLA, s. 391-400.

44. La difusión de la obra de José Ortega y Gasset en Polonia [w:] Ideologías y poder. Aproximaciones a las literaturas hispánicas en los tiempos de crisis. “Estudios Hispánicos”, V, Edición a cargo de P. Sawicki y B. Baczyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996, s. 197-214.

45. Algunos aspectos del pensamiento de la Europa del Este e Iberoamérica [w:] Europa del Centro y del Este y el mundo hispánico. Simposio internacional de hispanistas. Cracovia, 26-28 de octubre de 1995, Edición: Ana I. Blanco Picado y Teresa Eminowicz, Oficyna Wydawnicza Abrys, Kraków, s. 99-103.

1997


46. Przegląd hiszpański. Kryzys socjaldemokracji, “Przegląd Polityczny”, nr 33/34, s. 146-150.

47. Tipos del occidentalismo en Europa Central y Oriental y en América Latina [w:] Diálogo interregional entre Europa Centro-Oriental y América Latina. Memorias, Editor: A. Dembicz, CESLA, Warszawa, s. 47-56.

48. Übergänge zur Demokratie: Spanien und Polen im Vergleich, “WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien”, Potsdam, nr 17, s. 139-151.

49. Ukarani “zbawcy”. Dlaczego hiszpańscy socjaliści musieli oddać władzę, “Gazeta Wyborcza”, 22-23 lutego, s. 16-18.

1998


50. Filosofía española en Polonia, “Cuenta y Razón”, Madrid, nr 107, julio-agosto, s. 13-16.

51. The Idea of Civil Society in Russia, “Dialogue and Universalism”, nr 7-8, s. 183-193.

52. Mística española en Polonia, “Cuenta y Razón”, Madrid, nr 108, octubre-noviembre, s. 22-26.

1999


53. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Spain and Poland, “Dialogue and Universalism”, nr 1-2, s. 103-116.

54. Relaciones hispano-polacas, “Cuenta y Razón”, Madrid, nr 111, mayo-junio, s. 99-103, także on-line.

55. Eastern Europe and Latin America in a Comparative and Universalist Perspective, “Dialogue and Universalism”, nr 5-6, s. 143-164;

56. Odmiany okcydentalizmu w Europie Środkowej i Wschodniej, [w:] Koncepcje integracyjne w myśli narodów słowiańskich, pod redakcją naukową Z. Stachowskiego, Warszawa - Tyczyn, s. 56-67.

2000


57. La guerra civil española, vista desde Polonia, “Sistema. Revista de Ciencias Sociales”, Madrid, nr 154, enero, s. 107-112.

58. Poglądy społeczno-ekonomiczne Jana Pawła II, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Seria Prawo”, zeszyt 4, s. 24-48.

59. Eslavofilia, eurasianismo e indigenismo. Ideologías nacionalistas en Rusia y en América Latina, “Itinerarios”, UW, nr 3/2, s. 247-258.

2001


60. La idea del universalismo en Polonia y en las Américas, „Itinerarios”, UW, 4, s. 99-114.

61. Idea uniwersalizmu w Polsce i w obu Amerykach, [w:] Filozofia - dialog - uniwersalizm. Księga dedykowana Profesorowi Januszowi Kuczyńskiemu, pod redakcją J. Krakowiaka, W. Lorenca, A. Misia, Warszawa, s. 191-211.

62. Proyecciones polacas, [w:] Arturo Ardao y Arturo Andrés Roig. Filósofos de la autenticidad. En homenaje, Hugo E. Biagini, Raúl Fornet-Betancourt (Editores), Wissenschaftsverlag Mainz, Aachen, s. 41-45, także on-line.

63. The Idea of Universalism in Poland and Both Americas, “Dialogue and Universalism”, nr 11-12, s. 51-74.

64. Poglądy społeczno-filozoficzne José Carlosa Mariátegui, “Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, vol. 46, s. 141-165.

2002


65. From „Socialist” to Postmodern Pluralism in Poland, “East European Politics and Societies”, University of California Press, Vol. 16, No. 1, p. 249-277.

66. Conservative-Liberal Socialism: The Social-Economic Views of John Paul II, “Dialogue and Universalism”, no. 6-7, s. 31-44.

67. Demokracja i postmodernizm w Hiszpanii, “Wszechnica Polska. Kwartalnik Naukowy”, nr 1, s. 73-84.

68. Eslavofilia, Eurasia e Indigenismo (ideologías nacionalistas en Rusia y América Latina), ”Con-Ciencia Política”, Veracruz, nr 2, s. 199-210); także on-line na stronie http://portal.veracruz.gob.mx

2003


69. El pensamiento de Fernando Savater en Polonia [w:] España en Europa. Historia, contactos, viajes. “Estudios Hispánicos”, XI, P. Sawicki (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 187-191.

2004


70. España y Polonia: sus identidades democráticas, [w:] Identidades: Etnias, Culturas, Naciones, Estudios coordinados por M. Nalewajko, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, Universidad de Varsovia, s. 51-65.

2005


71. Społeczeństwo obywatelskie, „Dziś. Przegląd Społeczny”, nr 11, s. 89-96.

2006


72. Fernando Savater i myśl hiszpańska przełomu XX i XXI wieku, [w:] Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Filozofia – literatura – mistyka, pod redakcją M. Jagłowskiego i D. Sepczyńskiej, Olsztyn 2006, s. 31-49.

73. Filozofia i etyka w twórczości Fernando Savatera, [w:] Wyjaśniać i rozumieć. Księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Kuderowiczowi, red. M. Kowalska, Białystok 2006, s. 377-388.

74. Z zagadnień myśli społecznej międzywojnia i doby Powstania, [w:] Tragizm i sens Powstania Warszawskiego, praca zbiorowa pod red. Janusza Kuczyńskiego oraz Józefa L. Krakowiaka, Warszawa 2006, s. 261-272.

75. John Paul II’s Idea of Universalism, „Dialogue and Universalism”, no. 11-12, s. 7-34.

2007


76. Uniwersalizm Jana Pawła II, [w:] Wokół humanistycznych wartości, red. T. Daszkiewicz, P. Czarnecki, Wyd. WSFiZ, Warszawa 2007, s. 69-95.

77. Globalization, Universalism and Changes in the World-System, „Dialogue and Universalism”, no. 3-4, s. 85-102.

2008


78. Globalizacja, uniwersalizm i przemiany systemu światowego, [w:] Jedność i różnorodność – wyzwanie globalizacji, red. R. Stefański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń – Kielce, s. 117-137.

79. Hiszpania a Europa jako problem, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 53, s. 219-239.

2009


80. Europa w historii i świadomości hiszpańskiej, [w:] Europa homogeniczna czy komplementarna - recepta na zjednoczenie, R. Stefański, A. Zamojski (red.), Toruń – Kielce 2009, s. 56-80.

81. Dyskusja o wychowaniu obywatelskim w Hiszpanii, [w:] Szkoły – nauczyciele – uczniowie. Dyskusja o programie, metodzie, uczeniu się w Europie, red. T. Gumuła, T. Dyrda, Kielce – Radom 2009, s. 395-405.

82. El tema de Europa en las transiciones polaca y española, [w:] Transición en retrospectiva. Los casos de Polonia y España, Varsovia – Toledo 2009, s. 15-27.

83. Hiszpania a Europa jako problem (Od pokolenia 98 do zmierzchu frankizmu), „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 54, s. 139-162.

84. Europe in Spanish History and Thought, „Dialogue and Universalism”, No. 6-7, s. 21-40.

2010


85. Refleksja nad Europą w Polsce i w Hiszpanii od czasu przejścia do demokracji, [w:] Młode demokracje. 20 lat transformacji systemowej w Europie Środkowej 1989-2009, red. W. Saletra, J. Jarosiński, Kielce 2010, s. 33-44.

86. Globalization, Universalism and Changes in the World-System, [w:] Philosophy in Times of Social Crisis: Integrity and Dialogue. Essays in Honor of George F. McLean. Edited by Plamen Makariev, Andrew Blasco, Dariusz Dobrzanski, Minerva Publishing House, Sofia 2010, s. 138-154.

87. Globalizacja i uniwersalizm z perspektywy Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej, “Zdanie” Kraków 2010, nr 3-4, s. 25-31.

88. Demokratyczna Hiszpania w Europie, „Studia Europejskie” 2010, nr 2(54), s. 63-88.

89. Przemiany demokratyczne i europeizacja Hiszpanii, „Przegląd Politologiczny” Poznań, 2010, nr 1, s. 55-71.

90. Globalización y universalismo desde la perspectiva de América Latina y Europa del Este, [w:] América Latina. Dos siglos de independencia. Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia, UNED Centro Asociado de Segovia, Varsovia 2010, s. 195-207.

91. Globalization and Universalism from the Perspective of Latin America and Eastern Europe, „Dialogue and Universalism” No. 9-10/2010, s. 15-28.

2011 201292. Nowe myślenie po hiszpańsku jako wyzwanie iberoamerykańskiej wspólnoty narodów (Wykład wygłoszony 5 października 2011 r. w CESLA UW na inauguracji nowego roku akademickiego), “Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny” , 2011, nr 3-4 (73-74), s. 33-41.

93. España democrática y la Comunidad Iberoamericana, [w:] Pensamiento filosófico y político del CESLA, red. R. Paradowski, Warszawa, CESLA UW (w druku).

94. Horacio Cerutti Guldberg i problemy filozofii latynoamerykańskiej, tekst dwujęzyczny [w:] Horacio Cerutti Guldberg (wybór), CESLA UW, Warszawa (w druku).

95. Polska i Hiszpania w integrującej się Europie w perspektywie historycznej i filozoficznej, [w:] Polska i Hiszpania w Unii Europejskiej: doświadczenia i perspektywy, UW, praca zbiorowa pod red. A. Sroki…, (w druku).

96. Filozofia, demokracja i ponowoczesność w dzisiejszej Hiszpanii, „Annales…”, UMCS (w druku).

97. Spain in Europe, in the Ibero-American Community of Nations and in the Contemporary World, „Dialogue and Universalism” (w druku).

98. Hiszpania w Europie, w Iberoamerykańskiej Wspólnocie Narodów i we współczesnym świecie, [w:] Księga Jubileuszowa na 40-lecie pracy naukowej prof. Jerzego Jaskierni, Kielce – Toruń (w druku).

99. Idee filozoficzne i polityczne w kręgu szkoły madryckiej, [w:] Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania, red. R.Stefański, Toruń (w druku).

c) Recenzje, wywiady i inne publikacje

1970


1. Hegel i Marks w oczach filozofa argentyńskiego, [Recenzja:] H. Raurich, Notas para la actualidad de Hegel y Marx, Buenos Aires 1968. – “Studia Filozoficzne”, nr 4-5, s. 317-320.

1973


2. Katolicyzm w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej (bibliografia), “Euhemer. Przegląd Religioznawczy”, nr 4, s. 155-159.

1976


3. Myśl hiszpańska po drugiej wojnie światowej, “Człowiek i Światopogląd”, nr 5, s. 119-124.

1979


4. Antología sobre el humanismo marxista en España, “El País”, Madrid, 7 XI (wywiad).

1981


5. Dos cartas desde Polonia, “Mientras Tanto”, Barcelona, no. 10, s. 15-18.

1982


6. Wstęp [w:] Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982, s. 5-11.

1983


7. Lewica za Pirenejami [Recenzja:] T. Iwiński, K. Kik, Lewica iberyjska, Warszawa 1982. – “Perspektywy”, nr 10.

8. Redakcja naukowa i przedmowa [w:] C. París, Gwałt na kulturze, Warszawa, s. 5-9.

1986


9. Szkice estetyczne Ravery, [Recenzja:] R.M. Ravera, Cuestiones de estética, Buenos Aires 1979. – “Studia Estetyczne”, vol. XVIII, s. 335-336.

1987


10. [Recenzja:] P. Sawicki, Wojna domowa 1936-1939 w hiszpańskiej prozie literackiej, Warszawa 1985. – “Z Pola Walki”, nr 2, s. 157-159.

11. [Recenzja:] P. Sawicki, Wojna domowa 1936-1939 w hiszpańskiej prozie literackiej, Warszawa 1985. – “Anthropos. Revista de documentación científica de la cultura”, Barcelona, nr 74-75.

12. Adolfo Sánchez Vázquez i marksizm współczesny, [Recenzja:] Praxis y filosofía. Ensayos en homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez, México - Barcelona - Buenos Aires 1986. – “Studia Filozoficzne”, nr 12, s. 184-189.

13. Filozofia analityczna w Ameryce Łacińskiej, [Recenzja:] J. Gracia, E. Rabossi, M. Dascal, El análisis filosófico en América Latina, México 1985. – “Studia Filozoficzne”, nr 12, s. 199-202.

14. V Seminarium Historii Filozofii Hiszpańskiej, “Edukacja Filozoficzna”, nr 2, s.345-349.

  1. Asociación Polaca de Hispanistas, “Anthropos. Revista de documentación científica de la cultura”, Barcelona, nr 73, s. XXX.

1989

16. [Recenzja:] Estudios Hispánicos I, Kraków 1988. – “Anthropos. Revista de documentación científica de la cultura”, Barcelona, nr 97 s. XI-XII.

17. Nowe poszukiwania antropologiczne, [Recenzja:] T. Płużański, Poszukiwania. Szkice z filozofii człowieka, Warszawa 1988. – “Studia Filozoficzne”, nr 3, s. 155-159.

18. András Gedö o świadomości kryzysu w filozofii współczesnej, [Recenzja:] Crisis Consciousness in Contemporary Philosophy, Minneapolis 1982. – “Studia Filozoficzne”, nr 4, s. 186-190.

19. Alain Guy i filozofia w kręgu kultury iberyjskiej, [Recenzja:] La pensée ibérique dans son histoire et dans son actualité, Toulouse 1986-1988 – “Studia Filozoficzne” nr 5, s. 190-193.

20-24. Polonia 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, “Anuario Bibliográfico de Historia del Pensamiento Ibero e Iberoamericano”, Athens, The University of Georgia, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, s. 107-110, 193-196, 203-207, 237-241, 257-260.

25. Przedmowa [w:] J. Wojcieszak, Dylemat uniwersalizmu i partykularyzmu w hispanoamerykańskiej filozofii kultury 1900-1960, Warszawa 1989, s. 9-11.

1990


26. Jeszcze raz o hiszpańskiej wojnie domowej, [Recenzja:] Wojna domowa w Hiszpanii 1936-1939 w polityce międzynarodowej, pod red. A. Czubińskiego, Poznań 1989. – “Nowe Książki”, nr 10, s. 24.

1991


27. Discussion, “Dialogue and Humanism”, no. 1, s. 188-190.

28. [Recenzja:] P. Kurtz, Forbidden Fruit: The Ethics of Humanism, Buffalo 1988. – “Dialogue and Humanism”, nr 2, s. 199-202.

29. [Recenzja:] Estudios Latinoamericanos, Wrocław 1988, t. 11. – “Anthropos. Revista de documentación científica de la cultura”, Barcelona, no. 124, s. XXV.

30. The Seventh Seminar on the History of Spanish Philosophy, “Dialogue and Humanism”, nr 1, s. 206-207.

1992


31. Vicisitudes en el camino a la libertad, “La Nación”, Buenos Aires, 25 X (wywiad).

32. Foreword [w:] “Dialogue and Humanism”, no. 1, s. 5-6.

33. [Recenzja:] A. Guy, Panorama de la philosophie ibéro-américaine, Genève 1989. – “Dialogue and Humanism”, no. 1, s. 155-156.

34. [Recenzja:] Anuario Bibliográfico de Historia del Pensamiento Ibero e Iberoamericano, J.L. Gómez-Martinez, Editor, Athens, The University of Georgia, 1989-1991. – “Dialogue and Humanism”, nr 1, s. 158-159.

35. [Recenzja:] J. Tazbir, Polska sława Krzysztofa Kolumba, Warszawa 1991. – “Dialogue and Humanism”, nr 1, s. 161.

36. Conference on Hispanic Thought in Poland, “Dialogue and Humanism”, nr 1, s. 165-166.

1993


37. Nowe ujęcie dziejów filozofii, [Recenzja:] Tadeusz Płużański, Przyjaciel mądrości, Warszawa 1993. – “Edukacja Filozoficzna”, vol. 16, s. 251-253.

1997


38. [Recenzja:] L. Sánchez Francisco, Pensamiento en la literatura española, Poznań 1992. – “Estudios Hispánicos”, VI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 161-163.

39. Autobiogram, “Ruch Filozoficzny”, 1997, nr 4, s. 672-676; także [w:] Informator filozofii polskiej, Kraków 1995, s. 110-111 (wydanie II, Kraków 2004, s. 133); Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa 1998, s. 506; Słownik filozofów polskich, Poznań 1999, s. 54 (wydanie II, Poznań 2006, s. 52-53); Złota księga nauki polskiej 2000. Naukowcy przełomu wieków, Gliwice 2001, s. 140; Kto jest kim w Polsce, Warszawa 2001, s. 265; Kto jest kim w Polsce nowego millenium (2000 - 2002), Poznań 2002, s. 174; Złota Księga Nauk Humanistycznych, Gliwice 2004, s. 111; wikipedia, 2008.

1998


40. Drogi do demokracji, [recenzja:] Juan J. Linz, Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post-Communist Europe, Baltimore and London 1996. - “Przegląd Polityczny”, nr 36, s. 121-122.

41. [Recenzja:] The Postmodernism Debate in Latin America, Edited by John Beverley, Michael Aronna and José Oviedo, Duke University Press, Durham and London 1995. – “Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny”, nr 1-2, s. 101-103.

42. Nowe interpretacje społeczeństwa obywatelskiego, [Recenzja:] Ani książe ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, Kraków - Warszawa 1997. - “Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 168-173.

43. O liberalizmie i konserwatyzmie, [Recenzja:] R. Skarzyński, Od liberalizmu do totalitaryzmu. Z dziejów myśli politycznej XX w., Warszawa 1998. - “Przegląd Polityczny”, nr 37/38, s. 58-159.

44. [Recenzja:] K. Gryżenia, Arystotelizm i renesans. Filozofia bytu Piotra Fonseki, Lublin 1995. – “Revista de Hispanismo Filosófico”, Madrid, no. 3, s. 118-121.

1999


45. [Recenzja:] N. Kotyła, Wyzwolić ducha. "Ćwiczenia Duchowe" Św. Ignacego Loyoli, Kraków 1998. – “Revista de Hispanismo Filosófico”, Madrid, no. 4, s. 97-98.

46. [Recenzja:] J. Ortega y Gasset, Bunt mas, Warszawa 1997. – “Revista de Hispanismo Filosófico”, Madrid, no. 4, s. 147-149.

47. Eugeniusz Górski (Varsovia, POLONIA), [w:] Quo vadis, Philosophie? Antworten der Philosophen. Dokumentation einer Weltumfrage, Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Wissenschaftsverlag Mainz, Aachen, s. 120-122.

48. [Recenzja:] B. Greskovits, The Political Economy of Protest and Patience. East European and Latin American Transformations Compared, Budapest 1998. – “Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny”, nr 3-4, s. 97-99.

2000


49. [Recenzja:] Filosofía, Teología, Literatura: Aportes cubanos en los últimos 50 años, Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Aachen 1999. – “Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny”, nr 2, s. 56-58.

50. [Recenzja:] S. Galilea, Wspinaczka ku wolności, Warszawa 1997. – “Revista de Hispanismo Filosófico”, Madrid, nr 5, s. 166-169.

51. [Recenzja:] F. Savater, Etyka dla syna, Warszawa 1996. – “Revista de Hispanismo Filosófico”, Madrid, nr 5, s. 169-172.

52. R.C.G., Górski: „Polonia miró a España a la hora de llevar a cabo la transición”, „El Progreso”, Lugo (Galicia), 11 de noviembre, s. 83 (wywiad).

2001


53. Dziedzictwo myśli prekolumbijskiej. [Recenzja:] Irena Curyło-González, Człowiek i świat wartości w Mezoameryce, Warszawa 2001. – “Edukacja Filozoficzna”, vol. 32, s. 358-360.

54. [Recenzja:] Filosofía, utopía y política. En torno al pensamiento y a la obra de Horacio Cerutti-Guldberg, R. Garcia Clark, L. Rangel, K. Mutsaku (coordenadores), México 2001. – “Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny”, nr 3-4, s. 65-66.

2002


55. Tadeusz Płużański (15.08.1920, Miechów - 16.08.2002, Warszawa), “Principia - Ekspres Filozoficzny”, nr 31-32, s. 60-61.

2003


56. Filozofia, dialog, uniwersalizm - wydawnictwo jubileuszowe poświęcone prof. Januszowi Kuczyńskiemu, “Polsko-Niemieckie Zeszyty Europejskie”, nr 3, s. 148-152.

57. [Recenzja:] Ramon Llull, Księga Przyjaciela i Umiłowanego. Brewiarz mistyczny, Kraków 2003. – “Studia Lulliana”, Palma de Mallorca, vol. XVIII, nr 99, s. 156-157.

2004


58. [Recenzja:] E. González Martínez y M. Nalewajko (coord.), Hiszpania - Polska: Spotkania, Warszawa 2003. – “Hispania. Revista Española de Historia”, CSIC Madrid, mayo-agosto, nr 217, s. 787-789.

2007


59. Foreword [w:] “Dialogue and Universalism”, no. 3-4, s. 5-9.

2008


60. [Recenzja:] R. Zukowski, Social Capital and Challenges of Development in Latin America and East Central Europe, Warszawa 2007. – “Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny”, nr 3-4, s. 127-128.

2009


61. [Recenzja:] Y. Acosta, Filosofía latinoamericana y democracia en clave de derechos humanos, Montevideo 2008. – “Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny”, nr 1, s. 70-71.

62. [Recenzja:] C.A. Aguirre Rojas, Ameryka Łacińska na rozdrożu, “Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny”, nr 1, s. 72-73.

63. Foreword [w:] “Dialogue and Universalism”, no. 6-7, s. 5-6.
d) Ważniejsze tłumaczenia

1982


1-4. Teksty Antonio Jiméneza García, José Luísa Abellána i dwa teksty Elíasa Díaza [w:] Problemy człowieka we współczesnej myśli hiszpańskiej, Kraków 1982, s. 13-45, 141-174, 215-230, 231-263.

1988


5-9. Teksty José Jiméneza i Carlosa Thibaut, Francisco Fernándeza Bueya, Antoniego Domenecha, Carlosa Castilla del Pino i Gustava Bueno [w:] Filozofia marksistowska w Hiszpanii, Warszawa 1988, s. 55-60, 61-71, 90-110, 132-140, 187-194.

1992


10. Celina Ana Lértora Mendoza, European Culture in Argentina, “Dialogue and Humanism”, 1992, nr 1, s. 69-77, translated from Spanish by E. Górski.

2000


11. José Ortega y Gasset, Chorobliwa demokracja [w:] Między mitem a logosem. Dialektyka greckiego oświecenia jako europejski paradygmat, red. naukowa L. Dreyer, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2000, s. 195-200.
e) Recenzje rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o tytuł bądź stanowisko profesorskie

1. Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej Kazimierza Kika, Komunistyczna Partia Hiszpanii (Ewolucja programu i polityki w latach 1939-1985), ANS, Warszawa 1986.

2. Doktorat – Leszek Pyra, Koncepcja człowieka u Reinholda Niebuhra, IFiS PAN, 1988.

3. Doktorat – Hashem M. Tawfik, The Concept of Alienation in Herbert Read’s Aesthetics, Instytut Filozofii UW, 1991.

4. Habilitacja – Michał Chmara, Ideologia rewolucji kubańskiej (1959-1970), Instytut Socjologii UAM, 1991.

5. Habilitacja – Irena Curyło-González, José Ingenieros i pozytywizm latynoamerykański, Instytut Filozofii UW, 1993.

6. Doktorat – Zofia Marzec, Latynoamerykańska teologia wyzwolenia, IFiS PAN, 1994.

7. Recenzja dorobku I. Curyło-González na stanowisko prof. nadzw., SGH, 1995.

8. Recenzja dorobku Piotra Sawickiego w związku z wnioskiem RWF UWr o nadanie kandydatowi tytułu profesora nauk humanistycznych, 1995.

9. Habilitacja – Kazimierz Sabik, El teatro de corte en España en el ocaso del Siglo de Oro, Katedra Iberystyki UW, 1995.

10. Habilitacja – Zbigniew Mikołejko, Mity tradycjonalizmu integralnego. Julius Evola i kultura religijno-filozoficzna prawicy, IFiS PAN, 1999.

11. Doktorat – Anna Hamling, Un acercamiento al. pensamiento religioso de León Nikolaevich Tolstoi y Miguel de Unamuno, RWN UW, 2000.

12. Doktorat – Ana Maria Hernando de Schroeder, Existencia y territorio en la obra de Manuel Mujica Lainez: la escritura como (auto)biografia, RWN UW, 2001.

13. Habilitacja – Mieczysław Jagłowski, Realizm transcendentalny Xaviera Zubiriego, UMCS, 2001.

14. Recenzja dorobku Kazimierza Sabika w związku z wnioskiem RWN UW o nadanie kandydatowi tytułu profesora nauk humanistycznych, 2002.

15. Recenzja dorobku Teresy Eminowicz – Jaśkowskiej w związku z wnioskiem RWF UJ o nadanie kandydatce tytułu profesora nauk humanistycznych, 2003.

16. Doktorat – Agnieszka Flisek, Del espacio en el texto al espacio del texto: la narrativa de Juan José Saer, RWN UW, 2003.

17. Doktorat – Ryszard Gaj, Jednostka a zbiorowość w filozofii José Ortegi y Gasseta, RWFiS UW, 2003.

18. Doktorat – Urszula Ługowska, Mario Vargas Llosa – pisarz latynoamerykański wobec wyborów politycznych, ISIiI UW, 2005.

19. Doktorat – Krzysztof Urbanek, Pedra Laina Entralgo filozofia personalistyczna ufundowana na naukach szczegółowych, IF UW, 2005.

20. Doktorat – Bogusław Bukowski, Reprodukcja i wymiana. Liberalna demokracja jako ład ideowy i instytucjonalny, Instytut Socjologii UAM, 2005.

21. Habilitacja – Krzysztof Polit, Kryzys cywilizacji Zachodu w myśli José Ortegi y Gasseta, UMCS, 2005.

22. Habilitacja – Zofia Marzec, El obispo Pedro de Casaldaliga: poeta de liberación, defensor del pueblo, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich (ISIiI) UW, 2007.

23. Doktorat – Marta Piłat Zuzankiewicz, El pensamiento político y ético de Quevedo. Entre moralismo, tacitismo y casuística, ISIiI UW, 2008.

24. Doktorat – Gaja Makaran-Kubis, Bolivia, un país en busca de su identidad. Estado, nación y etnia en la literatura, el pensamiento y el discurso político bolivianos, ISIiI UW, 2008.

25. Doktorat – Małgorzata Kolankowska, Czerwony i czarny. Polski spór o Chile w latach 1973-2006, Instytut Filologii Romańskiej UWr, 2009.

26. Recenzja dorobku I. Curyło-González w związku z wnioskiem RWN UW o nadanie kandydatce tytułu profesora nauk humanistycznych, 2009.

27. Habilitacja – Wojciech Buchner, Wojna i konkwista i. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, 2009.

28. Recenzja dorobku profesora Horacio Cerutti Guldberg z UNAM w Meksyku w związku z postępowaniem o nadanie Kandydatowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.

29. Recenzja dorobku Józefa Leszka Krakowiaka na stanowisko prof. nadzw. UW, 2010.

30. Doktorat – Grzegorz Wilk-Jakubowski, Sytuacja społeczna muzułmanów we współczesnej Wielkiej Brytanii, Wydział Politologii UMCS Lublin, 2011.

31. Doktorat – Maria Boguszewicz, Los textos del prerrexurdimiento gallego (1800 – 1840): su difusión y recepción, ISIiI UW, 2011.32. Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej Mariusza Malinowskiego, W poszukiwaniu brazylijskości. Główne nurty brazylijskiej myśli społecznej w XX wieku, CESLA UW, 2011.
f) Wypromowani doktorzy

  1. Janusz Wojcieszak z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW – Dylemat uniwersalizmu i partykularyzmu w hispanoamerykańskiej filozofii kultury, IFiS PAN, 15.02.1989.

  1. Mieczysław Jagłowski z Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie – Życie i rozum. Filozofia racjowitalizmu Juliana Mariasa, IFiS PAN, 01.06. 1994.

Ponadto promotor i/lub recenzent ponad stu prac magisterskich na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach i w Uniwersytecie Warszawskim.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość