Strona główna

Prof zw dr hab. Ewa Maria Poradowska – Werszler pl 51 604 Wrocław, ul. Cieszkowskiego 10a


Pobieranie 1.13 Mb.
Strona1/9
Data18.06.2016
Rozmiar1.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Prof. zw. dr hab. Ewa Maria Poradowska – Werszler

PL - 51 604 Wrocław, ul.Cieszkowskiego 10a


e-mail: ewapw@op.pl

Życiorys


Urodziłam się w Warszawie 16.września 1942r. (Mąż-Jerzy Werszler, synowie – Rafał, 1968r.,Piotr,1969r.)

Liceum Ogólnokształcące ukończyłam we Wrocławiu , egzamin maturalny zdałam w 1960r. W latach 1960 – 1961 kształciłam się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu w zakresie modelowania ubioru i krawiectwa, otrzymując dyplom mistrzowski.

W 1961r. rozpoczęłam studia wyższe w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu ( obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta). W 1967r. zdałam egzamin dyplomowy na Wydziale Architektury Wnętrz w pracowni prof. Władysława Wincze, otrzymując Dyplom Nr.432.

W latach 1972–1974 praca dydaktyczna w Technikum Odzieżowym we Wrocławiu na

stanowisku nauczyciela rysunku zawodowego.


W latach 1975-1982 praca w Rejonowym Biurze Projektów WZGS we Wrocławiu w

Pracowni Projektowania Wnętrz na stanowisku starszego projektanta.

W 1978r. zorganizowała i uruchomiła Galerię Tkacką "Na Jatkach" we Wrocławiu, a od 1991r. samodzielnie ją prowadzi i utrzymuje.

W latach 1993 – 2001 prowadziła wykłady dla nauczycieli plastyki w Wojewódzkim

Ośrodku Metodycznym we Wrocławiu i Sieradzu.

Od 1996r. do nadal prowadzi wykłady w Akademii Sztuk Pięknych w Studium

Podyplomowym „Dyscypliny plastyczne w Architekturze” we Wrocławiu.

W 2002r. rozpoczęłam pracę dydaktyczną w Uniwersytecie Adama Mickiewicza na Wydziale

Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W 1999r. – uzyskała tytuł dr. sztuki ze specjalizacji – Wzornictwo w ASP w Łodzi na

Wydziale Tkaniny i Ubioru

W 2002r. – uzyskała tytuł dr. hab. sztuki ze specjalizacji – Wzornictwo w ASP w Łodzi na

Wydziale Tkaniny i Ubioru

W 2005r. – uzyskała tytuł prof. zw. sztuk plastycznych - ASP w Łodzi na Wydziale Tkaniny i

Ubioru

W 2006.03.15. Centralna Komisja do spraw stopni naukowych w Warszawie,jednomyślnie przyznała tytuł Profesora zwyczajnego

W 2006.06.08. postanowieniem Prezydenta RP został nadany tytuł profesora sztuk

plastycznych

W 2006.06.22. Uroczystość nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim, Warszawa,

Nominacje wręczał Prezydent RP Lech Kaczyński.

Od 2005 r do nadal jest samodzielnym wykładowcą Uniwersytetu Adama Mickiewicza w

Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu w Zakładzie Malarstwa

i Teorii SztukiRozwój działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej


 1. 1990 r. otrzymała zaproszenie Rektora Akademii Sztuk Pięknych
  w Norymberdze, Prof. Dr.Rainer Back i prowadziła cykl wykładów pt.:” Polska tkanina dziś” dla studentów na kierunku tkaniny artystycznej w pracowni prof. Hannsa Herpicha

 2. 1991 otrzymała członkowstwo w Europejskiej Sieci Tkaczy ETN, Hannover i od tamtej pory współpracuje z Textileforum jako korespondent.

 3. 1992- 2000r. była kuratorem i jurorem Europejskiego Biennale Flexible Pan European Art. (Beureuth, Tilburg), które zobowiązywało do podjęcia prac organizacyjnych w Polsce i uczestnictwa w pracach międzynarodowego jury, (jednocześnie, zgodnie z regulaminem wykluczało z możliwości uczestnictwa w wystawie, jako artystki).

 4. od 1996 prowadzi wykłady w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w Studium Podyplomowym „Dyscypliny plastyczne w architekturze”

 5. 1999 – zorganizowała wyjazd studyjny absolwentów i wykładowców ASP we Wrocławiu do Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze, korzystając z zaproszenia Rektora Akademii Sztuk Pięknych Prof. Hannsa Herpicha.

 6. 2001r. Zorganizowała i prowadziła Seminarium i Warsztaty Twórcze dla studentów Akademii Sztuki z Tel Avivu, w Karpaczu.

 7. 2002r. – otrzymała zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Sztuki Artemision w Görlitz, oraz wygłoszenie referatu pt.” Sztuka ponad granicami”.

 8. Od 2003 powołana na stanowisko profesora na Wydział Pedagogiczno-Artystyczny

w Kaliszu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prowadzi samodzielnie

Pracownię Tkaniny Artystycznej i Struktur Wizualnych. 1. 2007 nominowana na stanowisko Profesora zwyczajnego UAM w Poznaniu.

 2. Promowała do Stypendium twórczego Gaude Polenia, dwukrotnie młode artystki z Ukrainy , które otrzymały stypendium w Polsce , odbywając staż stpendialny w ASP w Łodzi, zakończony prezentacją wystawy prac stypendialnych w Galerii Tkackiej „Na Jatkach” we Wrocławiu (Anna Popowa Chyżyńska, 2004r, Sofia Burak, 2005 r.)Osiągnięcia w działalności dydaktycznej od 2005r.


Lp.

Treść, promotor, recenzent

Rok


Ogółem

1.

Promotor pracy doktorskiej - doktorat

mgr Agnieszki Kopeć2005/06

1 osoba, promotor, ASP, Łódź

2.


Recenzent pracy doktorskiej - doktorat

mgr Aurelii Mandziuk – Zajączkowskiej2005

1 osoba, recenzent, ASP,Łódź

3.

Udostępnienie własnych materiałów do dysertacji Wolfgang Barnewitz, Ursel Frank (Niemcy)

2002

2 osoby

4.

Opinie o działalności artystycznej: Sofii Burak, Anny Popowej - Chyżyńskiej (Ukraina), mgr sztuki Aleksandry Wiertelak, mgr Bogumiły Skurzanki – Tworek

2004/05

4 osoby, recenzent

5.

Konsultacje naukowe z mgr Dagmarą Chotnicką – Świat, mgr Ewą Ogrodowczyk

2003/04

2 osoby, recenzent

6.


Pracownia Tkniny Artystycznej Studium podyplomowego „Dyscypliny plastyczne w architekturze” słuchacze,konsuktacja studenci

2003/2008

150 osób

7.

Dyplomanci studium podyplomowego „Dyscypliny plastyczne w architekturze”

ASP, Wrocław2003/2008

9 osób


8.

Pracownia Tkaniny Artystycznej UAM WPA w Kaliszu, studenci – licencjat

2008/09

9 osób, w toku

9

Pracownia Tkaniny Artystycznej UAM WPA w Kaliszu, studenci – magisterski

2008/09

5 osób, w toku

10.


Dyplomy licencjackie, Pracownia Tkaniny Artystycznej UAM WPA w Kaliszu,

2003/2008

6 osób, promotor

3 osoby, recenzent11.

Dyplomy magisterskie, Pracownia Tkaniny Artystycznej UAM WPA w Kaliszu,

2003/2008

3 osoby, promotor

12.

Dyplomy magisterskie, Pracownia Ubioru Artystycznej UAM WPA w Kaliszu,

2003/2008

4 osoby, recenzent

13.

Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Włókna „Warsztat Twórczy – Kowary” – uczestnicy

Uczestnictwo studentów UAM WPA1974/2008-2005/08

215 osób

7 osób, generalny kurator14.

Galeria Tkacka „Na Jatkach” we Wrocławiu, promocja artystów prezentujących swoją sztukę w galerii.


1978/2008Ok.200 osób15

Wystawa w Galerii Tkackiej „Na Jatkach” we Wrocławiu p t”Droga”, Studenci pracowni tkaniny artystycznej. UAM WPA, Kalisz

( Czarciński Łukasz, Fleran Agnieszka, Korach Krzysztof, Kowalska Katarzyna, Leśniewicz Sylwia, Maniera Katarzyna, Mańko Sylwia, Nawrocka Brygida, Nemczenko Olga, Popielarz Joanna, Szulc Maria, Trawińska Aleksandra)2008

12 osób, kurator


16

Dyplomy magisterskie:UAM WPA Kalisz

Dorota Chuda, Marta Włosiańska,

Sylwia Mańko


2009

3 osoby, promotor

17

Dyplomy licencjacke:UAM WPA Kalisz

Sylwia Leśniewicz, Łukasz Czarciński2009

2 osoby, promotor

18

Studia Podyplomowe „Dyscypliny Plastyczne w Architekturze”, ASP Wrocław

Barbara Konduła2009

1 osoba, promotor

19

Recenzje prac magisterskich: UAM WPA Kalisz:

Tatiana Rychlewska, praca pt.”Wizerunek Madonny w sztuce gotyku”

Lidia Dębicka, praca pt.Ludzie czasów wojny. Międzypokoleniowy obraz zagłady w twórczości polskich artystów”

Magdalena Anna Zdunek,praca pt.:”Witraż jako malarstwo w architekturze”
2009

3 osoby, recenzent

20

Wystawa w Galerii Tkackiej „Na Jatkach” we Wrocławiu pt. „Tekstylne medium”, Studenci pracowni tkaniny artystycznej UAM WPA, Kalisz ( Chuda Dorota, Ciećko Justyna,Czarciński Łukasz,Fleran Agnieszka,Kruk Małgorzata,Leśniewicz Sylwia,Nawrocka Brigida,Popielarz Joanna,Wołosiańska Marta)

13.08.2009-05.09.2009

9 osób, kurator

21

Prezentacja prac studentów na 35.Międzynarodowej Wystawie Sztuki Włókna w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze

Agnieszka Fleran-Godszling ( I nagroda)

Joanna Popielarz


12.09.2009-30.11.2009

2 osoby, kurator

22

Dyplomy magisterskie UAM WPA Kalisz,promotor:

Agnieszka Godszling,”Międzynarodowy Festiwal Sztuki Włókna WT-Kowary, inspiracją w projektowaniu i realizacji tkaniny artystycznej”

Małgorzata Kruk „Batik jako medium malarskie we współczesnych działaniach wizualnych,oraz rozwój technik batikowych począwszy od prekursorskich pracowni sztuki użytkowej w Polsce”


2010

2 osoby, promotor Dyplomy


23

Recenzje prac magisterskich:

UAM WPA Kalisz:

Katarzyna Powałka, „Moda a media,wzajemne relacje”

Marta Kasperska, „Emancypacja kobiet a ich wizerunek w modzie”2010

2 osoby, recenzent

24

Wystawa w Galerii Tkackiej „Na Jatkach”we Wrocławiu pt. Droga III, dyplomy absolwentów UAM WPA w Kaliszu, mgr A.Godszling, mgr. Małgorzata Kruk, mgr Sylwia Mańko

2010

13.08.-9.09.20103 osoby , kurator

25

Recenzje prac magisterskich UAM WPA Kalisz:

Marta Lisiak „Interpretacja biblijnej postaci Dawida w rzeźbie i malarstwie”

Łukasz Krawczyk „Wpływ rzeźby XXw. na dzisiejszą architekturę w Europie”


2010-12-17

2 osoby. recenzent

26

Recenzja pracy magisterskiej UAM WPA Kalisz:

Ewa Pałczyńska „Henry Moor-Jego miejsce i znaczenie w genealogii rzeźby XX wieku.2011 –02-21

1 osoba, recenzent


27

Promotor dyplom magisterski;

Sylwia Leśniewicz, „ Polska sztuka włókna i jej rozwój na przykładach Ogólnopolskich i Międzynarodowych wystaw organizowanych w kraju2011-07.11

1.osoba,promotor

28

Dyplom Licencjacki:

Beata Sidor „Ornament-wartosć zdobnicza na drodze ewolucji technik tkackich

Krystyna Jesariew, „Funkcja tkaniny artystycznej i użytkowej na podstawie zbiorów Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze


2011-07.11

2.osoby,promotor

29

Recenzje prac magisterskich UAM WPA Kalisz:

Elena Ovcharova, „Lalka: Fikcja a Rzeczywistość

Zuzanna Kulewiak,”Komizm-jako immanentna cecha sztuki i twórczości”


2011-07.15

2 osoby, recenzent

30

Recenzja pracy magisterskiej UAM WPA Kalisz:

Małgorzata Leśniak „Przestrzeń osobista a przestrzeń artystyczna na przykładzie życia i twórczości Kazimierza Malewicza, Josepha Beuysa i Aliny Szapocznikow”2011-09-28

Recenzent

31

Recenzja pracy magisterskiej UAM WPA Kalisz: Katarzyna Szczęch

„Między sztuką a patologią”2011-10-24

Recenzent

32

Recenzja do przewodu habilitacyjnego w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej-sztuki piękne dla adi.I st. Małgorzaty Buczek – Śledzińskiej z Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie

2011-11-04

Recenzent pracy habilitacyjnej , ASP Wydz. Malarstwa, Kraków

33

Dyplomy licencjackie:

Marta Sztylka

Noemi Topko

Paulina Juszkiewicz

Marta Suwara

Paula Lis2012-07.15

promotor


Biografia artystyczna od 1967r.
1961-1967 Studia, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych /Akademia Sztuk Pięknych

1967r. - Dyplom magistra sztuki na Wydziale Architektury Wnętrz, Państwowej

Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych/ Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Od 1968r. - członek Związku Polskich Artystów Plastyków,

1972r. - zorganizowała Grupę Tkactwa Artystycznego "10 x TAK" we Wrocławiu.

1974r. –zainicjowała Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Włókna "Warsztat Twórczy • Kowary" i do chwili obecnej samodzielnie organizuje i opracowuje

programy artystyczne tej imprezy, przekształcając ją w Festiwal Sztuki Włókna.

do nadal


1977r. – otrzymała uprawnienia Rzeczoznawcy Dzieł Sztuki Współczesnej w

zakresie Architektury Wnętrz i Tkaniny Artystycznej , MKiS, Warszawa, nr 775

1978r. – uruchomiła i zorganizowała Galerię Tkacką "Na Jatkach" we Wrocławiu, a od 1991r.

samodzielnie ją prowadzi według własnego programu autorskiego.

1990r.- prowadziła wykłady p.t. ”Polska Tkanina Dziś” w Akademii Sztuk Pięknych w

Norymberdze ( Niemcy) na zaproszenie Rektora Prof. Dr Rainera Backa

1991r.- została członkiem European Textile Network, Hannover.

1991r. –założyła Fundację na rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej, w której

pełni funkcję prezesa.

1992r. – 2000r. – członek Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej ZPAP, Warszawa

1992r. - 2000r. - członek kuratorium i juror Europejskiego Biennale ”Flexible ”

Pan European Art., (Bayreuth, Manchester, Tilburg, Linz )

1992r.-1998r. – zainicjowała Międzynarodowe Biennale "Małe Formy Tkackie" w Galerii

Sztuki w Jeleniej Górze.

1995r.- prowadziła wykłady i uczestniczyła w zajęciach w Pracowni Tkaniny Artystycznej

w Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze ( Niemcy) na zaproszenie Rektora

ASP - Prof. Hannsa Herpicha.

1998r.- została członkiem Artemision e. V. Görlitz

2000r. – uczestniczyła w tworzeniu - Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do

Krosna”, pełniąc funkcję doradcy artystycznego.

2001r.-została honorowym członkiem Towarzystwa Wspierania Sztuk Pięknych w Krośnie.

2002r.–2005r. - sekretarz Sądu Koleżeńskiego ZPAP Okręgu Wrocławskiego

2004r. – zainicjowała i współorganizowała wystawę i konferencję naukową pt.: ”Życie i

twórczość Wandy Bibrowicz” w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej

Górze.

2005r. – została członkiem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich2005r. –została powołana na członka Rady Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej

Górze


2005r. – została członkiem Stowarzyszenia Twórczego POLART w Krakowie
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość