Prof. Zw. Dra hab. Zbyszko melosikaPobieranie 28.79 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar28.79 Kb.
PROGRAM

INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ POD TYTUŁEM:

KONFLIKT SPOŁECZNY

UWARUNKOWANIA - SPECYFIKA- PRZEZWYCIĘŻANIE - SKUTKI

ORGANIZOWANEJ POD PATRONATEM

DZIEKANA WYDZIAŁU STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM

PROF. ZW. DRA HAB. ZBYSZKO MELOSIKA

ORAZ

DYREKTORA INSTYTUTU PSYCHOLOGII

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

PROF. DR HAB. ANNY OLESZKOWICZ

Poznań, 12 grudnia 2014 r.

Rozpoczęcie konferencji 9.00 – 9.30 (Sala 508)
Powitanie Gości
Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska, Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Danuta Borecka- Biernat, Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Otwarcie konferencji

Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik – Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

Część I 9.30 – 10.00 (Sala 508)

Socjologiczny wymiar konfliktów społecznych
Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Konflikty tożsamości w społeczeństwie współczesnym: w niewoli władzy i wolności?


Prof. dr hab. Tomasz Gmerek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Konflikt językowy. Studium porównawcze obszarów ArktykiCzęść II 10.00 – 10.30 (Sala 508)

Pedagogiczno – psychologiczne aspekty konfliktów społecznych – wprowadzenie
w problematykę

Prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie)

Konflikt jako sytuacja wychowawcza
Prof. zw. dr hab. Andrzej Twardowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Konflikty interpersonalne – geneza, przebieg, przezwyciężanieModeratorzy:

Prof. dr hab. Danuta Borecka – Biernat (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Przerwa 10.30 – 10.45


Sesja I (Sala 508)

Środowiskowe odniesienia aspektów pedagogiczno- psychologicznych konfliktów społecznych (10.45 – 13.00)
Moderator sesji: Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Bogusława Lachowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Style rozwiązywania konfliktów i ich efekty w kontekście jakości życia adolescentówDr Katarzyna Walęcka-Matyja (Uniwersytet Łódzki)

Obraz wybranych sytuacji konfliktowych i sposobów ich rozwiązywania w percepcji rodziców adolescentów- analiza psychologicznaDr Elżbieta Napora (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Parentyfikacja dziadków warunkiem bezkonfliktowości w rodzinach o różnej strukturze


Prof. dr hab. Iwona Janicka (Uniwersytet Łódzki)

Staż związku kohabitacyjnego a ryzyko występowania konfliktów między partnerami


Dr hab. Hanna Przybyła-Basista (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Co oznacza skuteczność i satysfakcja stron z udziału w mediacjach rodzinnych?


Przerwa: 12.00 – 12.15

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Specyfika konfliktów interpersonalnych w okresie średniego i późnego dzieciństwaProf. dr hab. Tomasz Zimny (Uniwersytet Szczeciński)

Źródła konfliktów szkolnych i ich znaczenie dla procesu edukacji młodzieży


Prof. dr hab. Wojciech J. Maliszewski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile)

Konflikty w szkole. Uwarunkowania organizacyjne (instytucjonalne) i personalne (podmiotowe)


Dr hab. Alicja Senejko (Uniwersytet Wrocławski)

Specyfika globalizacji a konflikty zawodoweSesja II (Sala 210)

Osobowościowe uwarunkowania wymiaru pedagogiczno – psychologicznego konfliktów społecznych (10.45- 13.00)
Moderator sesji: prof. dr hab. Danuta Borecka- Biernat (Uniwersytet Wrocławski)
Dr Krystyna Balawajder (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach)

Rola orientacji retrospektywnej w wyjaśnianiu eskalacji konfliktu


Dr Krystyna Węgłowska - Rzepa, Dr Justyna Jagiełło (Uniwersytet Wrocławski)

Osobowość a style rozwiązywania konfliktów


Prof. dr hab. Wiesław Sikorski (Uniwersytet Opolski)

Lęk komunikacyjny u uczniów i jego następstwa w radzeniu sobie z konfliktami interpersonalnymi w klasie szkolnej


Prof. dr hab. Danuta Borecka-Biernat (Uniwersytet Wrocławski)

Emocje jako wyznacznik strategii radzenia sobie w sytuacji konfliktu społecznego uczniów polskich szkół gimnazjalnych w WilniePrzerwa: 11.45 – 12.00
Dr Małgorzata Kuśpit (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Postawa twórcza a zachowania agresywne w sytuacji konfliktu społecznego u osób w okresie wczesnej dorosłości


Prof. dr hab. Anna Jakoniuk – Diallo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Konflikt potrzeb na gruncie pedagogiki specjalnej


Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

Narkotyki i dopalacze jako źródło wielopłaszczyznowych konfliktów – wewnętrznych, rodzinnych, społecznychMgr Monika Kostusiak (Uniwersytet Opolski)


Mechanizm powstawania konfliktu w organizacji na przykładzie relacji tancerza i aktora z reżyserem i choreografem
13.15 – 14.15 Obiad (foyer budynku E – Collegium im. Floriana Znanieckiego)
14.30 Podsumowanie obrad i zakończenie konferencji (Sala 508)

Prof. dr hab. Danuta Borecka – Biernat (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Małgorzata Cywińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Konferencja
Konflikt Społeczny
Uwarunkowania - Specyfika - Przezwyciężanie- Skutki

Kontakt: 608-45-28-28
: sites -> default -> files
files -> „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi I niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia zolirm w Owińskach”
files -> Notatka informacyjna nr 9/CentIR/II/2016 dotycząca projektów badawczych I wspóŁpracy międzynarodowej
files -> Rumunia pod koniec lat 80. uchodziła za jedną z najbardziej kuriozalnych środkowoeuropejskich dyktatur. Na mocy decyzji rządzącego od 1965 r. Nicolae
files -> Scenariusz zajęĆ o roku 1989 w europie środkowo-wschodniej
files -> Interviewer: Marta Cobel-Tokarska
files -> Tajemnica dziennikarska jako instrument ochrony praw człowieka
files -> Prof dr M. Eberharter-Aksu 7-11. 03. 2016 Poniedziałek, 03. 2016
files -> Lingwistyka stosowana semestr letni 2015/2016 I msu
files -> Lista osób upoważnionych przez Bank do korzystania z Portalu srg
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy