Strona główna

Progra m 09 kwietnia 2014 r. (środa)


Pobieranie 47.54 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar47.54 Kb.

XXII Ogólnopolska Szkoleniowa Konferencja Naukowo- TechnicznaSYSTEMY. MATERIAŁY. POWŁOKI

Ustroń – Jaszowiec 09 -11 kwietnia 2014 r


P R O G R A M
09 kwietnia 2014 r. (środa)
Sekretariat konferencji czynny od godz. 1100
1300- obiad
1415- OTWARCIE KONFERENCJI

- Witold GNOT

- Jerzy KROPIWNICKI


SESJA 1


Przewodniczący Sesji:

- prof. dr hab. Henryk BALA

- prof. dr hab. inż. Maria SOZAŃSKA

1430 – 1900 - referaty, komunikaty, dyskusja

1. Utlenianie anodowe wybranych stopów Mg do zastosowań medycznych

Lech KWIATKOWSKI, Alicja BAŁKOWIEC, Rafał LUTZE, Anna KAPUŚCIŃSKA– Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
2. Wpływ powstawania fazy produktu reakcji w głębi substratu ceramicznego na interpretacje eksperymentu

markerowego

Zbigniew GRZESIK, Grzegorz SMOŁA – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
3. Inteligentny drenaż elektryczny - koncepcja i realizacja

Wojciech SOKÓLSKI – „Corrpol” Sp. z o.o., Gdańsk
4. Badania wstępne nad anodowym utlenianiem galwanicznych powłok stopowych

Zn-Ni oraz charakterystyka korozyjna wytworzonych powłok tlenkowych

Artur MACIEJ, Wojciech SIMKA, – Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii Wydział Chemiczny,

Politechnika Śląska, Gliwice, Grzegorz DERCZ – Uniwersytet Śląski
5.O korozji tytanu pod wpływem bakterii

Beata CWALINA - Katedra Inżynierii Środowiskowej i Biotechnologii, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,

Politechnika Śląska, Gliwice
1915- występ artystyczny – Aleksandr Maceradi
2015 - kolacja (grill ) + spotkanie integracyjne
10 kwietnia 2014 r. (czwartek)

800 – 900 – śniadanie

SESJA 2Przewodniczący Sesji:

- prof. dr hab. inż. Beata CWALINA

- prof. dr hab. inż. Zbigniew GRZESIK


900 – 1200 - referaty, komunikaty, dyskusja1. Odporność na wysokotemperaturowe utlenianie stopu FeCrAl pokrytego powłokami ceramicznymi

zawierającymi pierwiastki reaktywne

Jacek Grzegorz CHĘCMANOWSKI, Bogdan SZCZYGIEŁ - Zakład Inżynierii Powierzchni Katalizy i Korozji, Wydział

Chemiczny Politechnika Wrocławska
2. Wpływ warunków mikroplazmowego wytwarzania powłok tlenkowych na stopach magnezu na ich

właściwości fizykochemiczne

Ginter NAWRAT, M.WIERZBIŃSKA, T.WIECZOREK, Ł.NIEUŻYŁA, A. KRZĄKAŁA,

A.MACIEJ, W.SIMKA, K.RAGA – Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii,

Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, Gliwice
3. Odtwarzalność galwanostatycznych charakterystyk ładowania/rozładowania i dokładność wyznaczania

parametrów elektrody wodorkowej

Klaudia BORDOLIŃSKA, Martyna DYMEK, Henryk BALA, Henryk DRULIS,– Katedra Chemii,

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska
4. Wielkogabarytowe instalacje z kompozytów poliestrowo-szklanych (tws) -film

Zygmunt KOŁEK, Kazimierz JĘDRZEJOWSKI PLASTICON Poland S.A., Toruń

5. Wyroby z tworzyw kompozytowych w połączeniu z fluoroplastami (dual-laminaty)

Marek KAMIŃSKI, Artur CHUDZIŃSKI PLASTICON Poland S.A., Toruń

1200 – SESJA POSTEROWA z konkursem na najlepszy poster

(Wykaz posterów w załączeniu)1300 – Zebranie Rady Naukowej czasopisma „Ochrona przed Korozją”
1400 – obiad
SESJA 3
Przewodniczący Sesji

- prof. dr hab. inż. Bogdan SZCZYGIEŁ

- dr hab. inż. Małgorzata ZUBIELEWICZ
1500 – 1900 – referaty, komunikaty, dyskusja
1. „Czas – Łowy - Zauroczenie; czasem warto popatrzeć wstecz”

Maciej HAJDUGA – Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała
2. Analiza powierzchni wiązanych materiałów magnetycznych na bazie proszku Nd- (Fe,Co)-B po procesach

bienkapsulacji

Klaudia RADOMSKA, Grażyna PAWŁOWSKA, Dorota KLIMECKA-TATAR - Katedra Chemii Wydział Inżynierii Produkcji i

Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska
3. Odporność korozyjna spiekanych stali 17-4 PH o różnej porowatości po procesie azotowania

w niskotemperaturowej plazmie

Agnieszka BROJANOWSKA, Bartłomiej ZAŁUSKA, Jan KAZIOR, Tadeusz WIERZCHOŃ – Wydział Inżynierii Materiałowej,

Politechnika Warszawska

4. Odporność na utlenianie warstw krzemkowych na Mo i stopie TZM

G. Moskal, M. Mikuśkiewicz, B. Witala, L. Swadźba. M. Hetmańczyk, A. Mościcki, P. Kałamarz, W. Supernak., D. Niemiec,

A. Wrona. M. Osadnik – Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska, Katowice
5. Utlenianie niobu oraz stopu C-103 z warstwą krzemkową otrzymaną metodą kontaktowo-gazową

Roman PRZELIORZ – Instytut Nauki o Materiałach, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska,

Katowice
6. Ramy czy obraz?

O standardach kształcenia współczesnych inżynierów

Jacek KIJEŃSKI – Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa

Marta KIJEŃSKA – Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa
2000 – uroczysta kolacja- rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy poster
11 kwietnia 2014 r. (piątek)

800 - 900 – śniadanie

SESJA 4Przewodniczący Sesji

- prof. dr hab. inż. Jan MASALSKI- prof. dr hab. inż. Lucjan SWADŹBA

900 – 1300 - referaty, komunikaty, dyskusja
1. Wpływ 2% at. dodatków stopowych: Si, V, Nb, Mo, Ti, Zr lub Cu na korozyjne

zachowanie spieków Nd-Fe-B w warunkach długotrwałej ekspozycji atmosferycznej

Henryk BALA, Stefan SZYMURA, Martyna DYMEK, Yurii M.RABINOVICH, Barbara KUCHARSKA – Katedra Chemii,

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska
2. Stan warstwy wierzchniej powłok TBC w warunkach korozji w osadach ciekłych soli typu Na2SO4

Grzegorz MOSKAL, Marta. MIKUŚKIEWICZ, Adrian MOŚCICKI – Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska,

Katowice
3. Badanie wpływu grzybów pleśniowych na tworzywa cementowe zawierające nanododatki

Maria FIERTAK, Elżbieta STANASZEK-TOMAL – Politechnika Krakowska
4. Badania odporności korozyjnej powłok natryskiwanych cieplnie na stopie magnezu AZ91

Aleksander IWANIAK, Maria SOZAŃSKA - Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska
5. Trwałość betonu cementowego z kruszywem wapiennym na oddziaływanie środowiska ciekłego

zawierającego jony Mg2+ i SO42-

Dominika DĘBSKA – Politechnika Krakowska


1300 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI- rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy referat w grupie młodych

pracowników naukowych
1330 – obiad

SESJA POSTEROWA


  1. Przyspieszone starzenie w autoklawie wykładzin gumowych stosowanych w instalacji odsiarczania spalin dla oceny ich właściwości ochronnych

Izydor Drela, Jan Masalski, Monika, Łukaczyńska, Bogdan Szczygieł – Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
2. Właściwości ochronne i charakter działania nowych preparatów inhibitorowych

pochodnych kwasu fosfinowego do ochrony przemysłowych układów wodnych

Alicja Skoczylas, Piotr Falewicz – , Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
3. Porównanie odporności korozyjnej różnych powłok cynkowych wyznaczanej w komorach klimatycznych

i metodą potencjodynamiczną

Ilona Szłapa – BISPOL S.A., Bielsko-Biała, Dariusz Jędrzejczyk, M.Hajduga– Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

Sylwia Węgrzynkiewicz - BOLOS PLP S.A., Bielsko-Biała,
4. Wpływ przygotowania powierzchni elementów stalowych ciętych metodami termicznymi na proces

cynkowania ogniowego

Sylwia Węgrzynkiewicz – BOLOS PLP S.A., Bielsko-Biała, Dariusz Jędrzejczyk, Maciej Hajduga – Akademia Techniczno-

Humanistyczna, Bielsko-Biała, Ilona Szłapa – BISPOL S.A., Bielsko-Biała,
5. Wpływ nawęglania i obróbki cieplnej na skłonność do korozji selektywnej staliw wysokochromowych

Marcin Kondracki, Andrzej Studnicki, Jan Szajnar – Katedra Odlewnictwa, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika

Śląska
6. Charakterystyka powłok krzemkowych na molibdenie i stopie TZMG. Moskal, M. Mikuśkiewicz, B. Witala, L. Swadźba, M. Hetmańczyk, A. Mościcki,

P. Kałamarz, W. Supernak., D. Niemiec, A. Wrona. M. Osadnik – Instytut Nauki o Materiałach,Politechnika Śląska, Katowice


7. Wpływ stanu powierzchni na proces utleniania powłok typu NiCrAlY

Grzegorz Moskal, Marta Mikuśkiewicz, Dawid Niemiec – Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska, Katowice
8 . Wytwarzanie wielowarstwowych powłok tlenkowych na odlewniczych stopach magnezu

Łukasz Nieużyła, Tomasz Wieczorek, Ginetr Nawrat, Witold Gnot Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii,

Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska, Gliwice


9. Diagnostyka wykładzin gumowych instalacji odsiarczania spalin w aspekcie wieloletnich doświadczeń

Krystian Filipczyk, Anna Kołodziej ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Gliwice
10. Budowa, własności mechaniczne i zachowanie korozyjne warstwy wierzchniej otrzymanej przez

naborowywanie stali X6CrNiTi18-10

Karina Jagielska-Wiaderek, Henryk Bala – Katedra Chemii, Wydział Inżynierii Produkcji i TechnologiiMateriałów, Politechnika

Częstochowska, Lucjan Swadźba - Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska, Katowice


11. Odporność korozyjna stali kotłowych i kominowych w środowisku kondensatów powstających

przy spalaniu kompozycji na bazie celulozy i gliceryny odpadowej

Agnieszka Bala-Litwiniak – Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii

Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska

Kinga Kamieniak – Katedra Chemii, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska
12. Przygotowanie mikrokapsuł z CePO4 do kapsułkowania inhibitorów korozji

Alicja Stankiewicz – Katedra Chemii Nieorganicznej, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław

Katarzyna Zielińska – Laboratory of PhysicalChemistry and Colloid Science , Wageningen Uniwversity

Bogdan Szczygieł – Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
13. Zmiany w czasie mikrostruktury zaczynu cementowego pod wpływem roztworu chlorku amonu

Barbara Słomka-Słupik, Adam Zybura – Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska


14. Charakterystyka strefy kontaktu betonu i zbrojenia ulegającego korozji

Adam Zybura, Barbara Słomka-Słupik, Tomasz Jaśniok - Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska


15. Wpływ cyklowania na długość czasu utleniania/redukcji materiału aktywnego obecnego w

elektrodzie wodorkowej

Klaudia Bordolińska, Henryk Bala – Katedra Chemii, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika

Częstochowska
16. Wpływ stężenia izobutylotrietoksysilanu na własności ochronne starzonych powłok silanowych

na stali nierdzewnej X20Cr13

Edyta Owczarek – Katedra Chemii, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Politechnika Częstochowska


17. Odporność korozyjna nośnika masy elektroaktywnej akumulatora ołowiowego – trudny kompromis

Ewa Jankowska – Instytut Metali Nieżelaznych O/Poznań, Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw


18. Badania korozji elektrochemicznej złącza spawanego ze stopu Ti6Al4V w wybranych Środowiskach

Aleksander Iwaniak, Maria Sozańska, , Łukasz Carski - Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska, Katowice

Rafał Koszembar - GEA Technika Cieplna Sp. z o.o., Opole
19. Badania korozji elektrochemicznej złączy spawanych wybranych gatunków stali

przeznaczonych na wymienniki ciepła w środowisku wody morskiej

Maria Sozańska, Aleksander Iwaniak, Adrian Mościcki, Aleksandra Wit - Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska,

Katowice, Rafał Koszembar - GEA Technika Cieplna Sp. z o.o., Opole
20. Długotrwałe testy odporności na korozję w komorze solnej powłok ochronnych na bazie cynku

z przeznaczeniem na elementy urządzeń do wymiany ciepła

Łukasz Carski, Maria Sozańska, Aleksander Iwaniak - Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska, KatowiceRafał Koszembar, Marcin Czupala - GEA Technika Cieplna Sp. z o.o., Opole
21. Odporność korozyjna wybranych tworzyw konstrukcyjnych w modelowych i rzeczywistych płynach

poabsorpcyjnych z procesu odsiarczania spalin metodą amoniakalną mokrą

Małgorzata Adamek, Jolanta Miśkiewicz – Instytut Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach, INS


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość