Strona główna

Program 21 marca (poniedziałek) Sala Rady Wydziału 48) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego


Pobieranie 14.43 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar14.43 Kb.
PROGRAM

21 marca (poniedziałek)

Sala Rady Wydziału (1.48) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

9.30 JM Rektor UG, prof. dr hab. Bernard Lammek - Otwarcie konferencji

SESJA I: LITWA I WILNO

prowadzenie obrad: Aleksander Fiut9.40 Tomas Venclova, Wystąpienie inauguracyjne

10.00 Tadeusz Bujnicki, Prowincjonalne Wilno Miłosza

10.20 Michał Masłowski, Trzy wiersze — trzy miasta: Wilno, Paryż, Berkeley

10.40 Elżbieta Rybicka, Homo geographicus. Miłosza autobio-geo-grafie (rekonesans)

11.00 Dyskusja

prowadzenie obrad: Rolf Fieguth12.00 Krzysztof Zajas, Miłosz i pogaństwo

12.20 Marek Tomaszewski, Przestrzeń natury i pokusy pogańskie — kilka uwag o „Dolinie Issy”

12.40 Hans Christian Trepte, Czy istnieje litewska literatura w języku polskim? Perypetie Czesława Miłosza

13.00 Józef Olejniczak, Topografia. Litwa. Miłosz

13.20 Dyskusja

Nadbałtyckie Centrum Kultury — Ratusz Staromiejski w Gdańsku

SESJA II: PROWINCJE PÓŁNOCNO-WSCHODNIE

prowadzenie obrad: Marek Tomaszewski15.30 Zbigniew Mańkowski, Czesława Miłosza estetyka lokalności (narracje północno-wschodnich prowincji)

15.50 Swietłana Musijenko, „Mała ojczyzna” w świadomości twórczej Adama Mickiewicza i Czesława Miłosza

16.10 Anna Janicka, Czesław Miłosz i pisarze litewsko-białoruskiego pogranicza: Maria Rodziewiczówna, Józef Weyssenhoff, Włodzimierz Korsak

16.30 Dyskusja

 17.00 otwarcie wystawy „Czesław Miłosz. Powroty” w galerii Nadbałtyckiego Centrum Kultury

prowadzenie obrad: Swietłana Musijenko

17. 30 Eugeniusz Pańkow, Wędrówka ponad czasem w powieści Czesława Miłosza „Dolina Issy”

17.50 Jarosław Ławski, „Kroniki” Czesława Miłosza — poezja Północy?

18.10 Hanna Gosk, Listy wymieniane na północnej półkuli. Cz. Miłosz w korespondencji z B. Czaykowskim o ludziach i sprawach krajowych

18.30 Michał Kłosiński, „Pan Tadeusz” przez Miłosza na nowo odczytany

18.50 Andrzej Franaszek, Miłosz we Włoszech, czyli„barbarzyńca w ogrodzie”

19.10 Dyskusja

22 marca (wtorek)

Nadbałtyckie Centrum Kultury — Ratusz Staromiejski w Gdańsku

SESJA III: WOBEC ROSJI

prowadzenie obrad: Tadeusz Bujnicki8.30 Elżbieta Mikiciuk, Miłosz wobec Rosji

8.50 Tadeusz Sucharski, Miłosz i „herezje” Dostojewskiego

9.10 Monika Wójciak, „Walka o oddech”. Noty o poetach rosyjskich — Borysie Pasternaku, Osipie Mandelsztamie, Josifie Brodskim

9.30 Dyskusja

SESJA IV: WOBEC AMERYKI

prowadzenie obrad: Hans Christian Trepte10.30 Renata Gorczyńska, Czesława Miłosza Ameryka dyplomacji i Ameryka imigracji

10.50 Beata Tarnowska, Wyzwanie rzucone naturze. Obraz amerykańskiej metropolii w twórczości Czesława Miłosza

11.10 Ewa Kołodziejczyk, Amerykańskie źródła „Rodzinnej Europy”

11.30 Dyskusja

SESJA V: DWAJ MIŁOSZOWIE — OSKAR I CZESŁAW

prowadzenie obrad: Michał Masłowski12.00 Rolf Fieguth, Oskar i Czesław Miłosz — dwaj dysydenci nowoczesności

12.20 Aleksander Fiut, Szyfrowanie (w) poezji: Oskar Miłosz i Czesław Miłosz

12.40 Magdalena Stola, Północ w sercu Południowca. Oskar Miłosz w twórczości Czesława Miłosza

13.00 Agnieszka Kosińska, Czeladnik. O Oskarze Miłoszu w późnej twórczości Czesława Miłosza

13.20 Dyskusja

SESJA VI: SWEDENBORG, BLAKE, KIERKEGAARD

prowadzenie obrad: Małgorzata Czermińska15.20 Przemysław Dakowicz, Między „wyobraźnią religijną” a schizofrenią. Miłosza kłopoty ze Swedenborgiem

15.40 Bartosz Dąbrowski, Miłosz i Swedenborg

16.00 Hieronim Chojnacki, Antystoicyzm. O wspólnocie myśli Sørena Kierkegaarda i Czesława Miłosza

16.20 Zbigniew Kaźmierczyk, Harmonia Blake’a w sukcesji Tomasza

16.40 Magdalena Śniedziewska, Realizm metafizyczny. Miłosz i malarstwo holenderskie złotego wieku

17.00 Grażyna Tomaszewska, Gdzie jest północ? Miłosz o przestrzennych zagubieniach

17.20 Feliks Tomaszewski, Miłosz — mady i Perła Bałtyku

17.40 Dyskusja

18.00 Zamknięcie konferencji


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość