Strona główna

Program działań Miejskiego Ośrodka Kultury na rok 2011


Pobieranie 30.27 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar30.27 Kb.

..........................................................................


pieczęć firmowa

Program działań Miejskiego Ośrodka Kultury na rok 2011

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury określa statut, a ponadto wynika z ogólnej polityki kulturalnej państwa, istniejących tradycji, trendów współczesnej cywilizacji i przeobrażeń kulturowych oraz potrzeb środowiska. Poza działalnością merytoryczną Dom Kultury prowadzi szeroką działalność marketingową służącą umacnianiu statusu finansowego. Tworzenie bazy materialnej i merytorycznej aktywizuje działania w zakresie upowszechniania kultury.Rok 2011 jest kolejnym etapem w realizacji przyjętych priorytetów :
I. Do priorytetowych imprez służących czynnemu uczestnictwu mieszkańców Kędzierzyna-Koźla w życiu kulturalnym i rozwijaniu zainteresowań amatorską twórczością artystyczną poprzez rozszerzony zasięg do regionalnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego promujących nasze miasto w Polsce i poza jej granicami należą:

 • „Publicystyka” – Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia pod patronatem Światowej Unii Filmu Niezależnego .

 • „Wrzosowisko” – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej – pod patronatem Rady Programowej Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie .

 • „Szantki”– Ogólnopolski Przegląd Piosenki Żeglarskiej i Poezji Morskiej

 • “Koz All Music Festiwal” – Ogólnopolski Festiwal Muzyki Alternatywnej


II. Bardzo istotnym zadaniem w działalności Miejskiego Ośrodka Kultury jest edukacja artystyczna, którą planujemy prowadzić poprzez uczestnictwo w warsztatach, konkursach, przeglądach, festiwalach i imprezach organizowanych w Kędzierzynie-Koźlu.

 1. Działania dotyczące edukacji muzycznej:

- Studio Piosenki prowadzone przez etatowych instruktorów MOK w DK „Chemik” i DK „Lech”

 • warsztaty muzyczne skierowane do młodzieży

 • warsztaty wokalne kierowane do dzieci i młodzieży z terenu miasta prowadzone przez znanych polskich muzyków i wykładowców Akademii Muzycznych

 • twórców lokalnych i poza lokalnych oraz stwarzające możliwość aktywizacji różnych środowisk twórczych naszego miasta

 • koncerty i recitale muzyczne – muzyka klasyczna, jazzowa i inne gatunki muzyki tradycyjnej i współczesnej

 • kameralne koncerty parkowe (Park Pojednania)

 • koncerty „Muzyczna Świątynia” – kościół ewangelicki w Kędzierzynie - Koźlu

 1. Działania dotyczące edukacji teatralnej:

 • Regionalny Przegląd Małych Form Teatralnych „Opowiem Ci Bajkę” – konkurs skierowany do dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli

 • spektakle teatralne w wykonaniu sekcji Miejskiego Ośrodka Kultury

 • spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych w wykonaniu profesjonalnych teatrów

 • Kędzierzyńsko – Kozielska Odsłona Kabaretowa” KKOK” – cykliczne prezentacje kabaretowe

 • Spektakle plenerowe

 1. Działania dotyczące edukacji plastycznej:

 • comiesięczne wystawy prac artystów z regionu, kraju i zagranicy w Galerii „Sztuk Wszelakich” w DK „Chemik”

 • działalność Klubu Plastyków Nieprofesjonalnych przy MOK

 • plener malarski „Moje Miasto” – majowe malowanie w mieście

 • jarmark rękodzieła organizowany podczas obchodów Dni Twierdzy Koźle – prezentacja sztuki ludowej twórców z południowej Polski

 1. Działania skierowane na edukację filmową:

 • Dyskusyjny Klub Filmowy „Pegaz” – poniedziałkowe kino artystyczne, spotkania z twórcami, krytykami, aktorami

 • Międzynarodowy Festiwal Filmów Nieprofesjonalnych „Publicystyka” – prezentacje filmowców nieprofesjonalnych, spotkania z ciekawymi osobistościami ze świata filmu

 • „Wakacyjne Kino Samochodowe” – projekcje filmowe na wolnym powietrzu

 • wystawy i happeningi fotografii

 • warsztaty i happeningi filmowe

 • rozbudowa bazy warsztatowej do przeprowadzania zajęć w ramach sekcji fotograficznej

 • promocja Izby Tradycji Kinematografii i amatorskiego ruchu filmowego w projektorowni

DK „Lech”

 1. Działania dotyczące edukacji tanecznej:

 • udział w warsztatach tanecznych, obozach szkoleniowych i przeglądach organizowanych przez ośrodki kultury w całym kraju

 • organizacja Festiwalu Zespołów Tanecznych „Disco Dance”

 • Ogólnopolski Przegląd Teatrów Tańca - „Noc Teatrów Tańca”

 • Prezentacje na festynach, spotkaniach i imprezach dla mieszkańców miasta i okolic

III. Wzmocnienie i poszerzenie amatorskiego ruchu artystycznego i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną.

Wychodząc naprzeciw problemom społecznym związanym z wychowaniem dzieci i młodzieży między innymi poprzez rozwijanie zdolności i zainteresowań najmłodszych mieszkańców, planujemy uatrakcyjnienie formy pracy. Wymaga to udoskonalenia i poszerzenia w znacznym stopniu bazy warsztatowej. W 2011 roku nastąpi dalszy rozwój kół zainteresowań na osiedlach satelitarnych zgłaszających zapotrzebowanie.

Pasje i zainteresowania indywidualne będzie można realizować w ok.40 kołach zainteresowań o profilu artystycznym i hobbystycznym: modelarskim, plastycznym, teatralnym, wokalnym, tanecznym, muzycznym, filmowym, baletowym, fotograficznym, filatelistycznym, gier fantasy.

IV. Organizowanie kulturalnej rozrywki i rekreacji
Imprezą, którą można zaliczyć do najbardziej kosztownych ale jednocześnie skupiającą największą ilość mieszkańców, sprzyjającą ich integracji i rozwijającą poczucie przynależności do społeczności lokalnej są obchody „Dni Miasta”, gdzie oprócz własnego dorobku kulturalnego możemy umożliwić mieszkańcom naszego miasta kontakt z muzyką najpopularniejszych zespołów w Polsce . W 2011r. Dni Miasta ponownie obchodzone będą w czerwcu na Al. Jana Pawła II.

W ramach obchodów Dni Miasta zorganizowane będą we współpracy z radami osiedlowymi festyny na osiedlach: Blachownia, Sławięcice, Cisowa, Lenartowice i Kłodnica.

Aby uatrakcyjnić obchody Dni Kędzierzyna – Koźla zamierzmy wprowadzić II edycję ”Koz All Music Festiwal” . Będzie to finał comiesięcznych przeglądów zespołów muzycznych prezentujących różne style muzyczne, zaproszonych z całego kraju. Grupa muzyczna, która wygra zostanie zaproszona na finał o główną nagrodę w ramach Dni Kędzierzyna – Koźla.

Podczas ferii zimowych i wakacji letnich będziemy organizować spektakle, teatralne, wycieczki, imprezy plenerowe oraz zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Głównym celem tych działań jest edukacja dzieci i młodzieży oraz przekazanie umiejętnego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Zamierzamy również zaprosić mieszkańców Kędzierzyna – Koźla do uczestnictwa w koncertach prezentujących ciekawe zespoły i solistów. Imprezy te będziemy prezentować w sali kinowo – teatralnej DK „Chemik”, sali widowiskowej DK „Lech” oraz sali kameralnej Galerii „Sztuk Wszelakich”. Będziemy współorganizatorami i partnerami Agencji Artystycznych, instytucji, stowarzyszeń i fundacji w organizowaniu imprez plenerowych („Pływadła”, „Beach Party”, „Thriatlon”, „Wakacje dzieciom”, V Dni Twierdzy Koźle, Festiwal Piosenki Harcerskiej) i wydarzeń artystycznych w Hali „Azoty”. W dalszym ciągu będziemy pomagali organizacyjnie, technicznie i finansowo klubom muzycznym z terenu naszego miasta w propagowaniu ciekawych form i gatunków muzycznych.

Ponadto w działaniach Miejskiego Ośrodka Kultury zawierają się propozycje dotyczące osób starszych. Będziemy kontynuować współpracę z Towarzystwem Przyjaciół Lwowa i Kresów Wschodnich, Mniejszością Niemiecką, Związkiem Emerytów i Rencistów, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Związkiem Kombatantów i Byłych Więźniów RP. W planach na rok 2011 i lata następnych zostanie zachowana impreza adresowana do starszej generacji mieszkańców naszego miasta organizowana w ramach Miejskich Obchodów Dni Seniora. Będą nadal prowadzone zajęcia wokalne dla emerytów i rencistów, którzy niejednokrotnie prezentowali swój dorobek artystyczny dla ogółu społeczeństwa. W dalszym ciągu będziemy również pomagać przy organizacji koncertów dla emerytów i rencistów w DK „Chemik” i DK „Lech”, poprzez udostępnianie pomieszczeń i pomoc w organizacji spotkań okazjonalnych. Są to z reguły uroczyste obchody Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Matki, koncerty artystyczne. Dużą popularnością wśród starszych mieszkańców Kędzierzyna-Koźla cieszą się „Biesiady Kozielskie”.

Nie zapominając o edukacji patriotycznej i podtrzymywaniu tradycji narodowej planujemy kontynuowanie obchodów świąt narodowych jak również imprez nawiązujących do kulturowych tradycji narodowych.

W bieżącym roku zamierzamy również podjąć się organizacji koncertów w jednym z nielicznych zabytków Kędzierzyna, w Kościele Ewangelickim. W związku z brakiem sal koncertowych w naszym mieście planujemy zorganizować cykl koncertów w tzw. „Świątyni Muzycznej”.

Będziemy również współorganizować Festiwal Piosenki Religijnej, który rokrocznie odbywa się w Parafii św. Antoniego na osiedlu Azoty.V. Reklama oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury
W związku z organizacją imprez o charakterze ponad lokalnym prowadzimy szeroką kampanię reklamową za pośrednictwem mediów: tygodnika lokalnego „Nowa Gazeta Lokalna”, tygodnika lokalnego „7 DNI”, dziennika regionalnego „Nowa Trybuna Opolska”, tygodników reklamowych: „Sufler” i „Partner” oraz rozgłośni radiowych: Radio Park FM, Radio „Opole”, Radio „Puls” oraz telewizji lokalnej TVM. Promocja również odbywa się na stronach internetowych: www.mok.com.pl, www.kedzierzynkozle.pl, www.mmkkozle.pl. Wynikiem tych działań jest szeroki dostęp do informacji dotyczących oferty kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury i związane z tym zwiększone zainteresowanie odbiorców.

W celu dotarcia do jak największej ilości odbiorców z informacja o bieżącej działalności kulturalnej i zachęcenia do uczestnictwa planujemy:

- stałą współpracę z Gazetą Lokalną i Radiem Park


   • przygotowanie nowych miejsc na reklamę w mieście,

   • poszerzenie o nowe propozycje reklamy wizualnej i dźwiękowej,

   • wykorzystanie nowych możliwości multimedialnych

   • edycja gadżetów i wydawnictw MOK-u

W czerwcu 2011 roku zakończy się modernizacja i rozbudowa Domu Kultury „Koźle” oraz zagospodarowanie terenu i parku przy ulicy Skarbowej. Od września rozpoczną tam działalność sekcje artystyczne, uruchomiona zostanie dodatkowa sala koncertowa, kinowa jak również galeria sztuki.

W dalszym ciągu zamierzamy (własnymi środkami) modernizować i odnawiać oraz przystosowywać do prowadzenia działalności kulturalnej budynek i pomieszczenia DK „Lech” na osiedlu Blachownia.

Będziemy również doposażać sprzęt audiowizualny, nagłośnieniowy oraz oświetleniowy.

Zamierzamy również zmodernizować sprzęt kinotechniczny kina „Chemik”.

W załączeniu:

Załącznik nr – harmonogram imprez na rok 2011

Załącznik nr – wykaz sekcji działających w Miejskim Ośrodku Kultury
..........................................................................


zatwierdził
.....................................................

opracował

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość